Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W y d z i a ł T e c h n i c z n y Kolegium Karkonoskie Drogowskaz Pierwszaka Rok akademicki 2010/2011 Jelenia Góra, wrzesień 2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W y d z i a ł T e c h n i c z n y Kolegium Karkonoskie Drogowskaz Pierwszaka Rok akademicki 2010/2011 Jelenia Góra, wrzesień 2010r."— Zapis prezentacji:

1 W y d z i a ł T e c h n i c z n y Kolegium Karkonoskie Drogowskaz Pierwszaka Rok akademicki 2010/2011 Jelenia Góra, wrzesień 2010r.

2

3 Informacje o studiach Tablica ogłoszeń przy Dziekanacie WT (parter, pok. 28) – ogłoszenia ogólne Uczelni. Tablice na I piętrze budynku WT – dla każdego kierunku studiów osobna tablica. Strona www Wydziału Technicznego Tablica ogłoszeń Wydziału Technicznego Podane przez prowadzących zajęcia ich strony domowe www. Osobisty kontakt z dziekanatem, pracownikami i prowadzącymi zajęcia.

4

5 Organizacja studiów Studia na Wydziale Technicznym trwają 7 semestrów (3,5 roku) i kończą się obroną inżynierskiej pracy dyplomowej i nadaniem tytułu inżyniera. Rok akademicki 2010/2011 rozpoczyna się 1 pażdziernika 2010 i trwa do 30 września 2011. Studia odbywają się w systemie semestralnym i rozpoczynają semestrem zimowym, tygodniem parzystym.

6

7 Organizacja studiów Semestr obejmuje okres zajęć dydaktycznych, sesję egzaminacyjną może również obejmować przerwę semestralną - zimową lub letnią. W każdym semestrze na zajęcia dydaktyczne przeznacza się 15 tygodni. Sesja egzaminacyjna trwa 12 dni roboczych. Dziekan ogłasza, do końca 8. tygodnia zajęć danego semestru, harmonogram sesji egzaminacyjnej dla każdego kierunku studiów. Kalendarz studiów na rok 20 10 /201 1 Kalendarz studiów na rok 20 10 /201 1

8

9 Organizacja studiów Edukacja techniczno-informatyczna Ramowy plan studiów Inżynieria bezpieczeństwa Ramowy plan studiów

10 Organizacja studiów PRZYKŁAD !!! rozkładu zajęć z lat poprzednich

11 Przedmioty wybieralne w I semestrze Inżynieria bezpieczeństwa – Podstawy ekologii – Zarządzanie środowiskiem Edukacja techniczno-informatyczna – Podstawy socjologii – Podstawy psychologii

12

13 Ważne pojęcia 1. tydzień – P – Parzysty – N - Nieparzysty 2. formy dydaktyczne: – Wykłady ( w ) – wszyscy – Ćwiczenia ( c ) – grupy od 24. osób – Laboratoria ( l ), projekty (p), seminaria ( s ) – grupy od 16. osób 3. litery: E – egzamin, K - zaliczenie na ocenę, Z – zal.

14 Indeks – okładka oraz 1 strona

15 Indeks – strony 8 do 80 oraz strony 9 do 81

16 Standardowy wpis do indeksu PRZYKŁAD !!! - z lat poprzednich

17

18 Regulamin Studiów Każdego studenta studiującego na Uczelni obowiązuje Regulamin studiów

19 System punktów ECTS Każdemu kursowi przyporządkowana jest liczba punktów kredytowych ECTS, która określa wkład pracy studenta potrzebny do opanowania wiedzy podczas danych zajęć, a także przygotowanie się do tych zajęć.liczba punktów kredytowych ECTS Szczególnie ważne: -Deficyt punktów kredytowych ECTS – decyduje o wpisie na następny semestr. -Program Erasmus (dotyczy m.in. Międzynarodowej wymiany studentów).

20 Military - Żak Uchwałą Rady Wydziału, każdy student WT ma możliwość wyboru formy zaliczenia przedmiotu Wychowanie fizyczne 1.tradycyjne – uczęszczając na zajęcia zorganizowane przez Międzywydziałowe Studium Wychowania Fizycznego. 2.poprzez uczestnictwo w płatnym obozie Military-Żak – także zorganizowanym przez MSWF - Kurs Wychowanie fizyczne zaczyna się w II sem. Szczegóły na stronie www MSWF

21 D Z I E K A N A T Parter budynku Wydziału Technicznego, pok. 28 tel. 75 64 53 335 do 337 fax 75 64 53 338 E-mail dziekanatWT@kk.jgora.pldziekanatWT@kk.jgora.pl - Pani inż. Barbara Dziadosz - Pani mgr Magdalena Tubis Czynny: dla studentów studiów stacjonarnych poniedziałek - piątek godz. 10 00 – 14 00 (dla starostów: 7 15 – 15 00 )

22 Co w Dziekanacie? Zaświadczenia - można je otrzymać po złożeniu indeksu wraz kartą zapisu na semestr. NALEŻY określić rodzaj zaświadczenia: ZUS (zwykłe), WKU, BANK (kredyt studencki) itp. – dla każdego rodzaju będą wyłożone osobne listy, na które należy się wpisać. Nie zapisywać się na zapas !! ponieważ dokumenty mają określony okres ważności.

23

24 Co BEZWZGLĘDNIE należy zrobić do 30 września? 1.Dokonać wpłaty za legitymację studencką oraz Indeks- łącznie 9,- zł., w Kasie Uczelni (budynek Rektoratu). 2.W dziekanacie Wydziału Technicznego, po okazaniu dokumentu wpłaty, odebrać legitymację studencką !

25 Co należy zrobić 1 października? Przyjść na zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dla Twojego kierunku studiów - Podział na grupy nastąpi administracyjnie. Uwaga: W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów dokumenty można odebrać w dziekanacie WT wyłącznie osobiście, od dnia 8 października 20 1 0r.

26

27 W ciągu najbliższych 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć należy obowiązkowo: Po pierwsze : W pierwszym tygodniu koniecznie zapisać się do grup (tzn. zgłosić się do prowadzącego zajęcia danej grupy). Wybrać starostę roku (kierunku). Pobrać Indeks i Kartę Zapisu – osobiście (jeżeli pojawi się ogłoszenie, że dokumenty są już do odbioru – proszę czytać ogłoszenia!).

28 Po drugie : Zrobić w Indeksie stosowne wpisy (zgodne z Kartą Zapisu na semestr zimowy 2010/2011). Oddać do 15.10 2010r. Indeks i Kartę Zapisu do Dziekanatu (lub stosownie później, jeżeli dokumenty będą także wydane później- proszę czytać ogłoszenia!). Ewentualnie wybrać opiekuna grupy spośród nauczycieli akademickich Wydziału. W ciągu najbliższych 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć należy obowiązkowo:

29 Karta Zapisu – PRZYKŁAD !!! z lat poprzednich

30

31 Internet Wi-Fi Internet jest za darmo - należy tylko: mieć własny komputer mobilny, zapoznać się z zasadami, które znajdują się na stronie www WydziałuWydziału

32

33 Można zapisać się do: Naukowego koła informatyki – InteleKKt – dr inż. Damian Dudek Naukowego koła elektroniki – Elektronik – mgr inż. Bogdan Adamiak Naukowego koła przedsiębiorczości – Bos$ – doc. dr Danuta Fjałkowska Koła turystyki – Pod Gapą – mgr inż. Eugeniusz Gronostaj

34 Certyfikat ECDL Każdy student Wydziału Technicznego może ubiegać się o otrzymanie EUROPEJSKIEGO CERTYFIKATU UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCHEUROPEJSKIEGO CERTYFIKATU UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH Informacje znajdują się na stronie Wydziału. Egzaminatorzy: - mgr inż. Wojciech Łyczek - mgr Wojciech Liber, pok. 119 tel. 075 64 53 339

35

36 Obowiązkowe szkolenie BHP Każdy student I semestru musi wziąć udział w szkoleniu BHP na zaliczenie, z wpisem do indeksu (to jest warunek zaliczenia I semestru). O miejscu i czasie szkolenia podana będzie, odpowiednio wcześnie, stosowna informacja (tablice ogłoszeń). Szkolenie BHP trwa 4 godziny.

37

38 Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 11 października 2010r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 w auli Kolegium Karkonoskiego Wszyscy studenci pierwszego roku są zobowiązani do uczestnictwa.

39 POWODZENIA


Pobierz ppt "W y d z i a ł T e c h n i c z n y Kolegium Karkonoskie Drogowskaz Pierwszaka Rok akademicki 2010/2011 Jelenia Góra, wrzesień 2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google