Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W y d z i a ł T e c h n i c z n y Kolegium Karkonoskie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W y d z i a ł T e c h n i c z n y Kolegium Karkonoskie"— Zapis prezentacji:

1 W y d z i a ł T e c h n i c z n y Kolegium Karkonoskie
Drogowskaz „Pierwszaka” Rok akademicki 2010/2011 Jelenia Góra, wrzesień 2010r.

2

3 Informacje o studiach Tablica ogłoszeń przy Dziekanacie WT (parter, pok. 28) – ogłoszenia ogólne Uczelni. Tablice na I piętrze budynku WT – dla każdego kierunku studiów osobna tablica. Strona www Wydziału Technicznego Tablica ogłoszeń Wydziału Technicznego Podane przez prowadzących zajęcia ich strony domowe www. Osobisty kontakt z dziekanatem, pracownikami i prowadzącymi zajęcia.

4

5 Organizacja studiów Studia na Wydziale Technicznym
trwają 7 semestrów (3,5 roku) i kończą się obroną inżynierskiej pracy dyplomowej i nadaniem tytułu inżyniera. Rok akademicki 2010/2011 rozpoczyna się 1 pażdziernika 2010 i trwa do 30 września 2011. Studia odbywają się w systemie semestralnym i rozpoczynają semestrem zimowym, tygodniem parzystym.

6

7 Organizacja studiów Kalendarz studiów na rok 2010/2011
Semestr obejmuje okres zajęć dydaktycznych, sesję egzaminacyjną może również obejmować przerwę semestralną - zimową lub letnią. W każdym semestrze na zajęcia dydaktyczne przeznacza się 15 tygodni. Sesja egzaminacyjna trwa 12 dni roboczych. Dziekan ogłasza, do końca 8. tygodnia zajęć danego semestru, harmonogram sesji egzaminacyjnej dla każdego kierunku studiów. Kalendarz studiów na rok 2010/2011

8

9 Organizacja studiów Edukacja techniczno-informatyczna
Ramowy plan studiów Inżynieria bezpieczeństwa

10 Organizacja studiów PRZYKŁAD !!! rozkładu zajęć z lat poprzednich

11 Przedmioty wybieralne w I semestrze
Edukacja techniczno-informatyczna Podstawy socjologii Podstawy psychologii Inżynieria bezpieczeństwa Podstawy ekologii Zarządzanie środowiskiem

12

13 Ważne pojęcia tydzień formy dydaktyczne: litery: P – Parzysty
N - Nieparzysty formy dydaktyczne: Wykłady (w) – wszyscy Ćwiczenia (c) – grupy od 24. osób Laboratoria (l), projekty (p), seminaria (s) – grupy od 16. osób litery: E – egzamin, K- zaliczenie na ocenę, Z – zal.

14 Indeks – okładka oraz 1 strona

15 Indeks – strony 8 do 80 oraz strony 9 do 81

16 Standardowy wpis do indeksu PRZYKŁAD !!! - z lat poprzednich

17

18 Każdego studenta studiującego na Uczelni obowiązuje
Regulamin Studiów Każdego studenta studiującego na Uczelni obowiązuje Regulamin studiów

19 System punktów ECTS Każdemu kursowi przyporządkowana jest liczba punktów kredytowych ECTS, która określa wkład pracy studenta potrzebny do opanowania wiedzy podczas danych zajęć, a także przygotowanie się do tych zajęć. Szczególnie ważne: Deficyt punktów kredytowych ECTS – decyduje o wpisie na następny semestr. Program Erasmus (dotyczy m.in. Międzynarodowej wymiany studentów).

20 Szczegóły na stronie www MSWF
Military - Żak Uchwałą Rady Wydziału, każdy student WT ma możliwość wyboru formy zaliczenia przedmiotu Wychowanie fizyczne tradycyjne – uczęszczając na zajęcia zorganizowane przez Międzywydziałowe Studium Wychowania Fizycznego. poprzez uczestnictwo w płatnym obozie Military-Żak – także zorganizowanym przez MSWF - Kurs Wychowanie fizyczne zaczyna się w II sem. Szczegóły na stronie www MSWF

21 dla studentów studiów stacjonarnych
D Z I E K A N A T Parter budynku Wydziału Technicznego, pok. 28 tel do 337 fax Pani inż. Barbara Dziadosz Pani mgr Magdalena Tubis Czynny: dla studentów studiów stacjonarnych poniedziałek - piątek godz – 1400 (dla starostów: 715 – 1500)

22 Co w Dziekanacie? Zaświadczenia - można je otrzymać po złożeniu indeksu wraz kartą zapisu na semestr. NALEŻY określić rodzaj zaświadczenia: ZUS (zwykłe), WKU, BANK (kredyt studencki) itp. dla każdego rodzaju będą wyłożone osobne listy, na które należy się wpisać. Nie zapisywać się „na zapas” !! ponieważ dokumenty mają określony okres ważności.

23

24 Co BEZWZGLĘDNIE należy zrobić do 30 września?
Dokonać wpłaty za legitymację studencką oraz Indeks- łącznie 9,- zł., w Kasie Uczelni (budynek Rektoratu). W dziekanacie Wydziału Technicznego, po okazaniu dokumentu wpłaty, odebrać legitymację studencką !

25 Co należy zrobić 1 października?
Przyjść na zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dla Twojego kierunku studiów  - Podział na grupy nastąpi administracyjnie. Uwaga: W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów dokumenty można odebrać w dziekanacie WT wyłącznie osobiście, od dnia 8 października 2010r.

26

27 W ciągu najbliższych 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć należy obowiązkowo:
Po pierwsze: W pierwszym tygodniu koniecznie zapisać się do grup (tzn. zgłosić się do prowadzącego zajęcia danej grupy). Wybrać starostę roku (kierunku). Pobrać Indeks i Kartę Zapisu – osobiście (jeżeli pojawi się ogłoszenie, że dokumenty są już do odbioru – proszę czytać ogłoszenia!).

28 W ciągu najbliższych 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć należy obowiązkowo:
Po drugie: Zrobić w Indeksie stosowne wpisy (zgodne z Kartą Zapisu na semestr zimowy 2010/2011). Oddać do r. Indeks i Kartę Zapisu do Dziekanatu (lub stosownie później, jeżeli dokumenty będą także wydane później- proszę czytać ogłoszenia!). Ewentualnie wybrać opiekuna grupy spośród nauczycieli akademickich Wydziału.

29 Karta Zapisu – PRZYKŁAD !!! z lat poprzednich

30

31 Internet Wi-Fi Internet jest za darmo - należy tylko:
mieć własny komputer mobilny, zapoznać się z zasadami, które znajdują się na stronie www Wydziału

32

33 Można zapisać się do: – mgr inż. Eugeniusz Gronostaj
Naukowego koła informatyki – InteleKKt – dr inż. Damian Dudek Naukowego koła elektroniki – Elektronik – mgr inż. Bogdan Adamiak Naukowego koła przedsiębiorczości – Bos$ – doc. dr Danuta Fjałkowska Koła turystyki – Pod Gapą – mgr inż. Eugeniusz Gronostaj

34 EUROPEJSKIEGO CERTYFIKATU UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH
Certyfikat ECDL Każdy student Wydziału Technicznego może ubiegać się o otrzymanie EUROPEJSKIEGO CERTYFIKATU UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH Informacje znajdują się na stronie Wydziału. Egzaminatorzy: - mgr inż. Wojciech Łyczek - mgr Wojciech Liber, pok. 119 tel  339

35

36 Obowiązkowe szkolenie BHP
Każdy student I semestru musi wziąć udział w szkoleniu BHP na zaliczenie, z wpisem do indeksu (to jest warunek zaliczenia I semestru). O miejscu i czasie szkolenia podana będzie, odpowiednio wcześnie, stosowna informacja (tablice ogłoszeń). Szkolenie BHP trwa 4 godziny.

37

38 Inauguracja roku akademickiego 2010/2011
11 października 2010r. (poniedziałek) o godzinie w auli Kolegium Karkonoskiego Wszyscy studenci pierwszego roku są zobowiązani do uczestnictwa.

39 POWODZENIA 


Pobierz ppt "W y d z i a ł T e c h n i c z n y Kolegium Karkonoskie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google