Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komentarz Ankietę przeprowadzono wśród studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Oceanografia wszystkich uruchomionych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komentarz Ankietę przeprowadzono wśród studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Oceanografia wszystkich uruchomionych."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5

6 Komentarz Ankietę przeprowadzono wśród studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Oceanografia wszystkich uruchomionych specjalności cyklu 2013-2015. W treści ankiety zadano pięć pytań w tym jedno otwarte. Pytania dotyczyły oceny procesu kształcenia oraz realizowanych przez poszczególne krupy zajęć efektów. Na pierwsze pytanie Czy po ukończeniu studiów ma Pan/Pani zamiar pracować w zawodzie? Większość z ankietowanych odpowiedziała pozytywnie. Może to świadczyć o tym że podczas studiów jesteśmy w stanie zainteresować studentów Oceanografią oraz że widzą potrzebę i chęć dalszego samodzielnego rozwoju. Kolejne pytanie dotyczy wykładów z przedmiotów kierunkowych. Ponad połowa z ankietowanych oceniła je pozytywnie jednak wśród nich zdecydowanych głosów było bardzo mało. Może to świadczyć o koniczności ulepszania procesu kształcenia na teoretycznych kursach kierunkowych ewentualnie poszukiwaniu nowych- nowoczesnych metod kształcenia. Trzecie pytanie miało dotyczyć realizacji ćwiczeń z przedmiotów zawodowych. Ich przebieg pozytywnie ocenia średnio połowa ankietowanych przy czym dla specjalności geologiczno-fizyczno-chemicznej odsetek jest niższy jednak pojawia się niewielka grupa osób oceniających ćwiczenia zdecydowanie pozytywnie której brak wśród specjalności biologicznej gdzie odsetek głosów pozytywnych jest większy i przekracza 50%. Jest to sygnał do pracy nad rozwijaniem kierunkowych umiejętności kształcenia. Kolejne pytanie dotyczyło realizacji zajęć praktycznych. Wśród studentów specjalności geologiczno-fizyczno- chemicznej większość głosów jest pozytywna z niewielkim odsetkiem zdecydowanie dobrych ocen. Ocena zajęć praktycznych przez studentów specjalności biologicznej jest zdecydowanie negatywna. Widać wyraźną potrzebę pracy nad rozwojem efektów związanych z kompetencjami miękkimi które mogą być realizowane na zajęciach praktycznych i laboratoriach. Ostatnie pytanie w treści było otwarte, generalnie studenci wykazywali chęć poświęcenia w toku studiów większej ilości godzin na zajęcia praktyczne, ćwiczenia i przedmioty specjalistyczne oraz laboratoria- głosy choć różne w ilości były zgodne. W mniejszym stopniu zwrócono uwagę na rozwój umiejętności programowania, prowadzenia kursów nowoczesnymi metodami oraz przedstawiania światowych osiągnięć studiowanej dziedziny, większy udział w planie studiów rejsów po morzu, przedmiotów do wyboru oraz zaangażowanie pracodawców. Ogólnie pytania otwarte pokrywają się z zadanymi wcześniej pytaniami. Zwracają uwagę na potrzebę zwiększenia rolę umiejętności oraz rozwój kompetencji miękkich. Opinia, którą możemy wyciągnąć z ankiety pokrywa się z wynikami cyklicznych konsultacji prowadzonych przez Dyrekcję Instytutu Oceanografii UG ze studentami, pracodawcami oraz pracownikami Instytutu. Istnieje potrzeba poszukiwana nowych metod kształcenia w celu opanowania przez absolwentów szerszego spektrum umiejętności kierunkowych oraz wyraźny sygnał rozwoju kompetencji miękkich.


Pobierz ppt "Komentarz Ankietę przeprowadzono wśród studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Oceanografia wszystkich uruchomionych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google