Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narkotyki - to mnie nie kr ę ci. Rodzaje narkotyków narkotyki mi ę kkie, np. marihuana, haszysz, LSD, grzyby halucynogenne, ecstasy, narkotyki twarde,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narkotyki - to mnie nie kr ę ci. Rodzaje narkotyków narkotyki mi ę kkie, np. marihuana, haszysz, LSD, grzyby halucynogenne, ecstasy, narkotyki twarde,"— Zapis prezentacji:

1 Narkotyki - to mnie nie kr ę ci

2 Rodzaje narkotyków narkotyki mi ę kkie, np. marihuana, haszysz, LSD, grzyby halucynogenne, ecstasy, narkotyki twarde, np. amfetamina, kokaina, opiaty. narkotyki miękkie, np. marihuana, haszysz, LSD, grzyby halucynogenne, ecstasy, narkotyki twarde, np. amfetamina, kokaina, opiaty.

3 Twarde narkotyki uzale ż niaj ą bardzo szybko, maj ą te ż powa ż ne nast ę pstwa zdrowotne. Narkotyki mi ę kkie potrzebuj ą wi ę cej czasu, aby uzale ż ni ć człowieka, nie maj ą zbyt wielu nast ę pstw fizycznych, powoduj ą głównie problemy psychiczne Twarde narkotyki uzależniają bardzo szybko, mają też poważne następstwa zdrowotne. Narkotyki miękkie potrzebują więcej czasu, aby uzależnić człowieka, nie mają zbyt wielu następstw fizycznych, powodują głównie problemy psychiczne Nie ma narkotyków, które nie uzależniają!!!

4 Skutki uboczne -psychiczne zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju, psychozy, depresja, nerwica, stany lękowe.

5 Przykładowe schorzenia napady padaczkowe, udar mózgu, zawał serca, uszkodzenia nerek, uszkodzenia wątroby.

6 Powikłania narkomanii Osłabienie łaknienia spadek masy ciała zaburzenia odporno ś ci zaburzenia miesi ą czkowania obni ż enie płodno ś ci przewlekły kaszel czy katar oraz krwawienia z nosa Zdarzaj ą si ę te ż drgania mi ęś niowe nagłe wzrosty ci ś nienia czy bóle głowy, nudno ś ci, wymioty.

7

8 Zażycie narkotyków powoduje także... Zwiększoną sprawność mózgi czyli zapamiętywanie jednak jest ona ulotna i nietrwała.

9 Czy chcesz zmarnować sobie życie? Zastanów Si ę Czy Warto ???

10 Objawy zażycia amfetaminy - silne pobudzenie psychomotoryczne, euforia - brak łaknienia, jadłowstr ę t - rozszerzone ź renice - podwy ż szone ci ś nienie, szybki oddech - zwi ę kszone wydalanie moczu

11 Amfetamina- skutki długotrwałego zażywania zaburzenia wzroku i słuchu arytmia serca, mog ą ca w skrajnych przypadkach prowadzi ć do niewydolno ś ci kr ąż enia zako ń czonego zgonem wycie ń czenie organizmu psychoza amfetaminowa

12 Gdy organizm zaczyna wydalać amfetaminę z obiegu pojawiają się: wewn ę trzny niepokój, senno ść, bóle głowy, my ś li samobójcze, obni ż enie napi ę cia mi ęś ni, wzmo ż ne łaknienie. Je ś li znajdziesz w domu nieznanego pochodzenia tabletki, kapsułki, igły, strzykawki, małe torebki plastikowe zawieraj ą ce biały proszek lub kryształki, mo ż esz podejrzewa ć, ż e to amfetamina.

13 Możesz skończyć 2 metry pod ziemią... Za ż ycie ś rodków oburzaj ą cych mo ż e by ć ostatnia rzecz ą w Twoim ż yciu...

14 Narkomania charakteryzuje się: tzw. głodem narkotycznym przymusem za ż ywania ś rodków odurzaj ą cych ch ę ci ą zdobycia narkotyku za wszelk ą cen ę i wszystkimi sposobami

15 Narkotykom mowię NIE!!! Staralismy sie Wam udowodnic w najprostszy sposob, ze nie warto zazywac narkotyków, przypadki jakie pokazalismy mialy miejsce w zyciu codziennym. Mamy nadzieje, ze ten projekt zbudzi was do refleksji.

16 Dziękujemy za uwagę :)


Pobierz ppt "Narkotyki - to mnie nie kr ę ci. Rodzaje narkotyków narkotyki mi ę kkie, np. marihuana, haszysz, LSD, grzyby halucynogenne, ecstasy, narkotyki twarde,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google