Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stymulacja procesów percepcyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym 15 września 2014 r. Przygotowała i prowadzi: Maria M. Ferenc – konsultant ds. ewaluacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stymulacja procesów percepcyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym 15 września 2014 r. Przygotowała i prowadzi: Maria M. Ferenc – konsultant ds. ewaluacji."— Zapis prezentacji:

1 Stymulacja procesów percepcyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym 15 września 2014 r. Przygotowała i prowadzi: Maria M. Ferenc – konsultant ds. ewaluacji i oceniania 1 Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

2 2 Ogłoszone przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 3 lipca 2014 r., na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt 1). Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/15

3 3 1. Wspieranie dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.Wspieranie dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

4 4 3.PROFILAKTYKA_AGRESJI_I_PRZEMOCY _W_SZKOLE1.pdfPROFILAKTYKA_AGRESJI_I_PRZEMOCY _W_SZKOLE1.pdf Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

5 5 4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. ORE Edukacja włączająca – przyszłość polskiej edukacji IBE „Specjalne potrzeby ucznia czy szkoły? Przewodnik po edukacji włączającej pomocą w rozwijaniu kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły” Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

6 6 „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” program profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

7 7 Realizacja: 40 godz. dydaktycznych (cykl dziesięciu spotkań w grupie 12-15 (max.) osób; metoda pracy warsztatowa; prowadzonych przez dwie osoby. Tematyka zajęć: Część I - Budowanie relacji dorosły - dziecko Część II - Wspieranie procesu budowania wzajemnych relacji między dziećmi Część III - dla rodziców i wychowawców nastolatków nt. problemów wieku dorastania Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

8 8 Część I: wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane, rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, aktywne, wspierające słuchanie, motywowanie dziecka do współdziałania, modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka, uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole, wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka, budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

9 9 Realizator rekomendowany przez ORE Sulimowicz Ewa, e.sulimowicz@wp.pl,e.sulimowicz@wp.pl tel. 600 298 485 prowadzi Część 1. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły Miejsce pracy: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

10 10 Część II: budowanie relacji opartych na więzi i szacunku, rywalizacja i zazdrość między dziećmi, kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności, problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu, wpływ ról na relacje między dziećmi. Ogólnopolski Koordynator projektu: Joanna Sakowska: e-mail: asiasakowska@wp.pl; tel. kom. 0 888 423 743, Koordynator z ramienia ORE:asiasakowska@wp.pl Maria Talar: e-mail: maria.talar@ore.edu.pl; tel. (0-22) 570-83-15, tel. kom. 0 787 661 889maria.talar@ore.edu.pl Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

11 11 Oferta doskonalenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w okresie IX 2014 – I 2015 Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

12 12 W – 6 „OZDOBY I DEKORACJE ŚWIĄTECZNE I NIE TYLKO...” 1.Choinka i inne ozdoby z papierowej wikliny. 2.Kartki świąteczne. 3.Płaskie i przestrzenne dekoracje i ozdoby świąteczne. 4.Zabawki, upominki i ozdoby z recyklingu (surowców wtórnych). 5.Torebki do pakowania prezentów. Organizator: Danuta Momot, momot@odnlomza.pl momot@odnlomza.pl Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

13 13 W – 8 „ OZDOBY ZIMOWE I ŚWIĄTECZNE - CIEKAWE POMYSŁY NA PRACE PLASTYCZNE ” 1.Tworzenie ozdób i kompozycji o tematyce zimowej i bożonarodzeniowej z wykorzystaniem różnych materiałów i technik plastycznych. 2.Prezentacja przygotowanych prac plastycznych Organizator: Lucyna Samsel, l.samsel@odnlomza.pl l.samsel@odnlomza.pl Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

14 14 W – 9 „ ELEMENTY RELAKSACJI I MUZYKOTERAPII W PRACY Z DZIEĆMI NADPOBUDLIWYMI ” 1.Ćwiczenia koncentracji i skupienia uwagi. 2.Odreagowywanie napięć psychofizycznych poprzez ruch przy muzyce i grę na instrumentach perkusyjnych. 3.Pięć aktywności muzycznych i ich rola terapeutyczna. 4.Tańce i zabawy ze śpiewem. Organizator: Danuta Lasek, lasek@odnlomza.pl lasek@odnlomza.pl Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

15 15 W – 10 „ RUCH JEST ZDROWY I DLA CIAŁA I DLA GŁOWY - ROZWIJAJĄCE ĆWICZENIA DR PAULA DENNISONA DLA 6-LATKÓW ” 1.Ćwiczenia, zabawy i tańce usprawniające funkcje sensoryczno – motoryczne u dzieci w okresie przedszkolnym i szkolnym. 2.Ćwiczenia usprawniające czytanie, pisanie i myślenie. 3.Zestaw ćwiczeń stymulujących funkcjonowanie dziecka w zakresie komunikacji, organizacji i koncentracji. Organizator: Danuta Lasek, lasek@odnlomza.pl lasek@odnlomza.pl Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

16 16 W – 11 „ TAŃCE I ZABAWY ZE ŚPIEWEM - CZ. II ” 1.Rozgrzewka ruchowa w marszu. 2.Powitanki i pląsy, różnorodne tańce i zabawy ruchowe. 3.Tańce regionalne oraz wybrane tańce polskie. 4.Elementy metodyki nauczania tańca w przedszkolu i szkole. Organizator: Danuta Lasek, lasek@odnlomza.pl lasek@odnlomza.pl Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

17 17 W – 12 „ TAŃCE I ZABAWY TANECZNE DLA SZEŚCIOLATKÓW ” 1.Tańce w kręgu i w korowodzie. 2.Teoria ruchu w trzech wymiarach: komunikacji (prawa-lewa), organizacji (góra-dół), koncentracji (przód-tył). 3.Różne formy wykorzystania tańca w rozwijaniu aktywności pierwszoklasisty. Organizator: Danuta Lasek, lasek@odnlomza.pl lasek@odnlomza.pl Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

18 18 W – 14 „METODA DOBREGO STARTU W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, MŁODSZYM SZKOLNYM ORAZ DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH” 1.Metoda Dobrego Startu- założenia ogólne. 2.Jak organizować zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu i jak wykorzystywać tę metodę w pracy z grupą przedszkolną, klasą pierwszą i na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych? 3.Przykładowe zajęcia praktyczne. Organizator: Danuta Lasek, lasek@odnlomza.pllasek@odnlomza.pl Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

19 19 W – 16 „KSZTAŁTOWANIE ZMYSŁÓW DZIECI W WIEKU 3-5 LAT POPRZEZ DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE” 1.Adaptacja dziecka do warunków przedszkola - zabawy animacyjno-integracyjne. 2.Rozwój kompetencji wokalnych małego dziecka. Kształtowanie sprawności manualnej i ruchowej w oparciu o zajęcia umuzykalniające. 3.Muzykowanie indywidualne i zbiorowe. Uwaga: Prosimy uczestników o przygotowanie do zajęć ruchowych. Organizator: Maria M. Ferenc, ferenc@odnlomza.pl ferenc@odnlomza.pl Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

20 20 W – 17 „RÓŻNORODNE FORMY PRACY WDRAŻAJĄCE DO WYKORZYSTANIA W PRAKTYCE WIEDZY Z ZAKRESU EDUKACJI MATEMATYCZNEJ I PRZYRODNICZEJ” 1.Metody poznawania świata liczb i świata przyrody oparte na naturalnych procesach percepcji i ciekawości poznawczej dziecka w wieku przedszkolnym. 2.Koncepcje metodyczne bloków tygodniowych lub dziennych z wykorzystaniem poznanych metod i środków dydaktycznych. Organizator: Maria M. Ferenc, ferenc@odnlomza.pl ferenc@odnlomza.pl Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

21 21 W – 29 „EFEKTYWNE FORMY PRACY NA ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU” 1.Wykorzystanie animacji na zajęciach. 2.Historyjki źródłem rozwoju wyobraźni dziecka. 3.Gry, piosenki i rymowanki dla najmłodszych. Organizator: Natalia Malenko, malenko@odnlomza.pl malenko@odnlomza.pl Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

22 22 Stymulacja procesów percepcyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

23 23 Aktywność dziecka oraz zapewnienie mu ze strony otoczenia odpowiedniej stymulacji są nieodzownym czynnikiem warunkującym rozwój procesów poznawczych. Na obniżanie aktywności dziecka wpływają: stawianie przed nim wymagań niedostosowanych do możliwości specyficzne doświadczenia, jakimi są doznawane porażki, przeświadczenie o mniejszej wartości. Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

24 24 Stymulacja powinna obejmować wyobraźnię, percepcję wzrokową, słuchową i dotykową, uwagę i pamięć. Podstawą dla rozwoju wyobraźni są nagromadzone w pamięci dziecka spostrzeżenia. Celem zabaw stymulujących wyobraźnię jest rozwijanie umiejętności przewidywania oraz wzbudzanie twórczej aktywności dziecka, np. poprzez wymyślanie własnych zakończeń usłyszanych historii. Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

25 25 Na rozwój percepcji wzrokowej wpływają: znajomość i rozróżnianie barw i kształtów (figur, symboli i znaków, w tym literopodobnych); ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, czyli zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne oraz grafomotoryczne np.: -zapinanie i rozpinanie guzików, zamków, sznurowanie butów, nawlekanie igły, posługiwanie się prostymi narzędziami, - manipulowanie tworzywami przekształcalnymi - budowanie z klocków, układanki, - stemplowanie, rysowanie, malowanie, wycinanki, wydzieranie, wyginanie, wyszywanie, naśladowanie ruchów. Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

26 26 Rozwój percepcji słuchowej wspomagają: zabawy i gry kształtujące umiejętności rozpoznawania dźwięków, określania ich cech ze względu na liczbę, natężenie, wysokość, lokalizacji ich źródła, różnicowania i naśladowania głosów; ćwiczenie słuchu fonematycznego: - różnicowanie głosek, - analiza słuchowa: rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek i sylab w wyrazie, wyrazów w zdaniu, określanie miejsca położenia głosek lub sylab w wyrazie, liczenie tych głosek, sylab, wyrazów, - synteza słuchowa czyli łączenie głosek, sylab w wyrazy, wyrazów w zdania. Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

27 27 Rozwój percepcji dotykowej zapewniają zabawy na uwrażliwienie i usprawnienie dotyku, rozpoznawanie dotykiem przedmiotów, określanie właściwości materiałów; lekki – ciężki, twardy – miękki, gładki – szorstki, ciepły – zimny. Głównym zadaniem gier i zabaw usprawniających pamięć jest kształcenie i rozwój uwagi dowolnej oraz zamierzonego zapamiętywania i przypominania poprzez np. rymowane teksty, dziecięce piosenki, wyliczanki. Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania

28 Dziękuję za uwagę ferenc@odnlomza.pl 28Maria M. Ferenc - konsultant ds. ewaluacji i oceniania


Pobierz ppt "Stymulacja procesów percepcyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym 15 września 2014 r. Przygotowała i prowadzi: Maria M. Ferenc – konsultant ds. ewaluacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google