Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego 7/24 kluczowe ogniwo modelu opartego na społeczności lokalnej Renzo Bonn, dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego 7/24 kluczowe ogniwo modelu opartego na społeczności lokalnej Renzo Bonn, dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia."— Zapis prezentacji:

1 1 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego 7/24 kluczowe ogniwo modelu opartego na społeczności lokalnej Renzo Bonn, dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Udine - Włochy 23.11.2015

2 2

3 3 Udine 1978 / 1994 Ustawa nr 180 nie ma skutecznego zastosowania 1994 r. region Friuli-Wenecja Julijska powołuje komisarza, którego zadaniem jest realizowanie zapisów Ustawy nr 180 w Udine 1995 r. służby ds. zdrowia w Udine sprowadzają nowego dyrektora z Triestu, który ma 2 zadania: - zamknąć szpital psychiatryczny - wprowadzić sieć usług środowiskowych na obszarze Udine (wciąż w realizacji)

4 4 Rejon Udine w 1995 r. Blisko 350 000 osób rozlokowanych w mieście o populacji liczącej 90 000 osób i w okolicznych miasteczkach 7 Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego obejmujących populację od 40 000 do 60 000 osób, 6 placówek otwartych przez 8 godzin pięć dni w tygodniu, jedno Centrum (Udine Południe) przez 10 godzin sześć dni w tygodniu. 2 jednostki szpitalne (Punkty Diagnozy i Leczenia Psychiatrycznego) dysponujące 15 miejscami stacjonarnymi Szpital psychiatryczny gdzie wciąż przebywa w odosobnieniu 387 osób.

5 5 1995 – 1999: w stronę zmiany praktyki Szpital psychiatryczny stopniowo likwidowany aż do ostatecznego zamknięcia pod koniec 1999 r. Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) wydłużają godziny działania W 1999 r. ŚCZP Udine Południe (65.000) rozpoczyna całodobowe funkcjonowanie W 1999 r. ŚCZP Udine Wschód i Udine Zachód zostają połączone w ŚCZP Udine Północ (92.000).

6 6 Udine Północ w stronę zmiany praktyki 2000/2003 r. nowy zespół zaczyna pracować w trybie 24- godzinnym Marzec 2003 r. Udine Północ przenosi się do nowego budynku, który jest lepiej przystosowany, by funkcjonować w trybie 24-godzinnym Grudzień 2004 r. Udine Północ rozpoczyna pracę w trybie 24- godzinnym. Tylko jedna osoba pracowała wcześniej w całodobowym ŚCZP; przez pierwszy miesiąc zgodziliśmy się na przyjęcie jedynie dwóch pacjentów (w 2008r. jeden Punkt Diagnozy i Leczenia Psychiatrycznego przekształcił się w Całodobowe ŚCZP)

7 7 ale… zmiana w sposobie myślenia zachodzi wtedy, gdy nowa forma organizacji sprzyja nowym praktykom … Po pierwszym tygodniu jest zajętych 8 łóżek, nie z przymusu, ale w wyniku zbiorowej decyzji, ponieważ: Od początku każdy pracownik ma pewność, że w ciągu 24 godzin : Ciągłość relacji jest bardziej zapewniona. - praca nad „zdrowym” aspektem pacjenta - jasność co do włączenia pacjenta we wspólny projekt Można zapanować nad kryzysem w inny, bardziej elastyczny i mniej agresywny sposób. - elastyczność w przyjmowaniu ról - możliwość zaproponowania bardziej zróżnicowanych rozwiązań Elastyczność w przyjmowaniu ról jest niezwykle istotna, ale nie powinna być mylona z „pomieszaniem” ról renzo bonn - Kotor- marzec 2015

8 Instytucja totalna w ujęciu Goffmana Podstawowy społeczny aspekt życia we wspólnocie polega na tym, że człowiek ma zwyczaj pracować, bawić się i spać w różnych miejscach, z udziałem różnych osób, podlegając różnym władzom i nie kierując się żadnym nadrzędnym planem. Jak twierdzi Goffman, główną cechę instytucji totalnych można opisać jako zerwanie granic zazwyczaj oddzielających te 3 sfery życia. Przede wszystkim, każdy aspekt życia toczy się w tym samym miejscu i pod kontrolą jednej centralnej władzy. renzo bonn - Kotor- marzec 20158

9 Ważną kwestią jest … By w tym samym czasie pracować zarówno nad prawami pacjentów, ale i pracowników 9

10 Czynniki ryzyka wystąpienia przemocy wg Royal College of Psychiatrists przepełnienie, zatłoczenie brak prywatności brak zajęć długi czas oczekiwania na personel brak komunikacji pomiędzy pacjentami a personelem brak komunikacji wśród personelu słabe zarządzanie kliniczne Narodowe Centrum Współpracy ds. Zdrowia Psychicznego, “Schizofrenia, linee guida complete per gli interventi fondamentali nella medicina di base e specialistica”, Il Pensiero Scientifico, 2004 10

11 11 nasze wytyczne … Nie ma potrzeby, żeby zespół był „rewolucyjny” w działaniu Nie ma potrzeby korzystania z „dodatkowych technologii” Istnieje potrzeba codziennej, ciężkiej, zbiorowej, ukierunkowanej pracy Istnieje potrzeba jasno określonego przywództwa, i … Pracujemy jednocześnie ze zdrowym i chorującym aspektem pacjenta. Pracownik służb zdrowia psychicznego musi podjąć wyzwanie pracy z chorującym aspektem pacjenta. Pracownik musi wyraźnie rozdzielić swoje potrzeby od potrzeb pacjenta.

12 12 Nadal musimy współpracować: z lekarzami pierwszego kontaktu z placówkami medycznymi z różnymi innymi instytucjami z organizacjami pozarządowymi z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego z przedstawicielami politycznymi z włoską sceną polityczną i ekonomiczną … ze sobą

13 kiedy praktyka może mieć działanie terapeutyczne kiedy zmniejsza czyjeś cierpienie, nie powodując przy tym cierpienia innych kiedy możemy ją odtworzyć, zbadać i przewidzieć, co przyniesie 13

14 Z terapeutycznego punktu widzenia to ważne, co się stało, ale może nawet ważniejsze jest, co się stanie, „jak” możesz sprawić, by twoje życie było inne niż wcześniej. 14

15 Czego się nauczyliśmy musimy zmieniać i dostosowywać naszą praktykę do realnych problemów, do kontekstu, w którym się pojawiają, do zaistniałych okoliczności nie wolno nam zmieniać i dostosowywać realnych problemów, ich kontekstu, ani zaistniałych okoliczności do naszej praktyki 15

16 16 Właśnie dlatego w naszej placówce zdecydowaliśmy się pracować z pacjentem, ale i z pracownikami tak, aby wyjść naprzeciw ich potrzebom zdobywania wiedzy, ale też aby dać im możliwość poradzenia sobie z niepokojem, z ich „chorującymi” aspektami, lękiem, kontekstem. To propozycja, nie „rozwiązanie”. Zwykła propozycja jest czymś więcej, niż ludzie zwykle otrzymują pracując w służbie zdrowia psychicznego.

17 17 ŚCZP Udine Północ stanowiskoliczba dyrektor1 psychiatrzy 3 ½ psycholodzy1 starsza pielęgniarka/przełożona1 pielęgniarki15 specjaliści rehabilitacji2 pracownik socjalny1 pracownik administracji1 niewyspecjalizowani pracownicy służby zdrowia 7 17

18 18 Funkcje / działania2014 r. Klienci korzystający z leczenia (w sumie) 1015 Nowi klienci 207 Pacjenci hospitalizowani w trybie 24-godzinnym 56.0 Zastosowanie leczenia 24- godzinnego 73.0 Dzienne zużycie łóżek (średnio) 7.1 Przyjęcia do Punktów Diagnozy i Leczenia Psychiatrycznego 72 Liczba przyjęć w ciągu dnia 78.9 (45 – 130) Leczenie w szpitalu w trybie dziennym (dni) 2.529 Średnie liczba przyjęć na leczenie w trybie dziennym 12 Dzienne centrum (D.C.) przy Centrum ZP (dni) 6895 renzo bonn - 2009

19 19 Funkcje / działania 2014 r. Interwencje (w sumie) w Centrum ZP 42 496 Interwencje lekarzy w Centrum ZP 5 653 Wskazanie do leczenia przymusowego (przymusowe leczenie) 3 + 8 Interwencje (w sumie) poza Centrum ZP 5987 Interwencje lekarzy poza Centrum ZP 1015 Przypadki poddane leczeniu w więzieniu 9 Przypadki poddane leczeniu w domu opieki 119 Samobójstwa wśród klientów korzystających z leczenia 2 (0 w 2013 r.) 2 (0 w 2013 r.) renzo bonn - 2009 19

20 20 Funkcje / działania2014 r. Dotacje do zatrudnienia (W.F.G. ) w sumie 52 Mieszkania socjalne 5 Projekty zintegrowane prowadzone wspólnie z władzami miasta 26 Programy dla osób korzystających z mieszkań chronionych w Departamencie Zdrowia Psychicznego Udine 33 Programy dla osób spoza Departamentu Zdrowia Psychicznego Udine, korzystających z mieszkań chronionych 3 renzo bonn - 2009 20

21 inaczej mówiąc, przekształcać znaczy: 1. zmniejszać DYSTANS między własnymi słowami a praktyką 2. zmniejszać DYSTANS między praktyką a własnymi możliwościami 3. zmniejszać DYSTANS między prawami pacjenta a prawami innych osób (każdego z nas) 4. zmniejszać DYSTANS między uprzedzeniem a rzeczywistością renzo bonn - Kotor- marzec 201521

22 i … 5. zmniejszać DYSTANS między sobą a pacjentem 6. zmniejszać DYSTANS w zespole współpracowników 7. a… jeśli już nie widzisz, co jeszcze mógłbyś poprawić 8. zmień pracę, ta nie jest dla ciebie 22renzo bonn - Kotor- marzec 2015

23 Dziękuję! Renzo Bonn 23


Pobierz ppt "1 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego 7/24 kluczowe ogniwo modelu opartego na społeczności lokalnej Renzo Bonn, dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google