Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych."— Zapis prezentacji:

1 P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl Konferencja 18.11.2011r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

2 P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl Własna firma-sukces bez tajemnic-BIS Numer umowy: UDA-POKL.06.02.00-14-108/09-01 Okres realizacji: 01.04.2010-29.02.2012

3 P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl Cel projektu: stworzenie warunków do powstania 15 mikrofirm poprzez: Szkolenia dla 30 osób umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej Dotacje –15 dotacji w wysokości 40 tys. zł Wsparcie pomostowe -1276 zł przez okres 6 mies. Doradztwo - indywidualne przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz grupowe

4 P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl Kryteria dostępu Uprawnionymi do udziału w projekcie były osoby fizyczne, które łącznie spełniały następujące kryteria : a) w momencie przystąpienia do projektu miały ukończone 18 lat; b) zamieszkiwały na terenie Mazowsza z zamiarem stałego pobytu; c) zamierzały rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, której główna siedziba będzie zlokalizowana na terenie Mazowsza; d) nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu; e) posiadały jeden z wymienionych statusów na rynku pracy: bezrobotny zatrudniona/zatrudniony nieaktywna/nieaktywny zawodowo f) nie pozostawały w stosunku zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne podobne) z Beneficjentem projektu (Fundacją MSP);

5 P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl oraz osoby, które spełniały dodatkowo co najmniej jedno z poniższych kryteriów: a) ukończyły 45 lat w momencie przystąpienia do projektu; b) zamieszkiwały tereny wiejskie, miejsko – wiejskie lub miasta do 25 tysięcy mieszkańców i zamierzały podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych; c) były kobietami (w tym zwłaszcza powracającymi oraz wchodzącymi po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci); d) powróciły z emigracji zarobkowej na mazowiecki rynek pracy; e) utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników;

6 P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl Proces rekrutacji prowadzony był za pomocą kwestionariuszy rekrutacyjnych (elektronicznego i/lub w wersji papierowej) i składał się z etapów: Etap I – weryfikacja formalna kwestionariusza rekrutacyjnego wraz z załącznikami, Etap II – ocena merytoryczna kwestionariusza rekrutacyjnego, Etap III – rozmowa rekrutacyjna (tylko z wybranymi kandydatami).

7 P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl Wsparcie szkoleniowo – doradcze Doradztwo grupowe 5h Opieka mentora i tworzenie Indywidualnych Planów Działania – zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników projektu Doradztwo indywidualne co najmniej 7h z zadeklarowanych zagadnień Szkolenia 130h (pisanie biznesplanu, aspekty prawne, księgowość, negocjacje, zewnętrzne źródła finansowania, etc.) Doradztwo po założeniu działalności gospodarczej - zgodnie z indywidualnymi potrzebami mikroprzedsiębiorców.

8 P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl Wsparcie finansowe Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości – środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys. zł przyznane na podstawie wyników konkursu na biznesplany Podstawowe wsparcie pomostowe– środki finansowe w wysokości 1276 zł miesięczne wypłacane przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, przyznane na podstawie wyników konkursu na biznesplany

9 P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl Podsumowanie projektu: Do biura projektu łącznie wpłynęło 446 (302 K i 144 M) kwestionariuszy rekrutacyjnych, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej Komisja Rekrutacyjna: Odrzuciła z przyczyn formalnych 278 formularzy Odrzuciła 91 formularzy rekrutacyjnych na etapie oceny merytorycznej Przeprowadziła 77 rozmów z kandydatami na uczestników projektu 30 osób zostało zakwalifikowanych na listę podstawową oraz po jednej osobie w każdym naborze na listę rezerwową

10 P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl Struktura uczestników projektu

11 P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl Podsumowanie projektu: Zrealizowano: 260h szkoleń z tematyki związanej z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej 217h doradztwa indywidualnego przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej 10h doradztwa grupowego 52h doradztwa indywidualnego po założeniu działalności gospodarczej 32 osoby zostały objęte szkoleniami oraz 31 doradztwem Powstało 31 Indywidualnych Planów Działania W ramach dwóch naborów powstało 15 mikroprzedsiębiorstw

12 P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl

13 P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl

14 P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl Czym zajmują się nasi Beneficjenci? imięnazwiskoprzedsiębiorstwoczym się zajmuje 1AgnieszkaKazimierczakJAAGA profesjonalny dobór makijażu i dodatków do każdego typu urody 2MałgorzataKowalewskaMK WORKS strona www.silne.pl przeznaczona dla kobiet które chcą pracować i odnosić sukcesy 3HaryLibermanGASTROBAZAwypożyczalnia naczyń 4MirosławNowickiMIREXprodukcja mebli 5ŁukaszSkarżyński BILS Biuro Inżynieryjneprojektowanie instalacji sanitarnych 6RadosławSosnowskiYAMNICKorganizacja eventów 7Agnieszka Grudziąż - JagiełłoAURARIAsalon kosmetyczny

15 P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl Czym zajmują się nasi Beneficjenci? 8RenataWięcławska Salon Zdrowej Sylwetki SLENDER LINEmasaże lecznicze 9AndrzejŁapczyńskiDREAM CLEAN sprzątanie powierzchni biurowych 10DorotaZagańczykSTUDIO URODY MAGIC BEAUTY salon fryzjerski oraz solarium 11KingaKlesyk-WójcikMEDICAL DAY SPAspa 12IwonaSosnowskaHerbaciarnia Jabłka w Szlafrokachkawiarnio-herbaciarnia 13BeataMisztal DethloffBEAUTY EXCELLENCEmedycyna estetyczna 14ArkadiuszAndrusiakBROTHERS STUDIO fotografia i produkcja filmów 15MaciejBąkowskiP.H.U. GASTROFAZArestauracja Toskańska

16 P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl Zestawienie wyników badania twardych i miękkich rezultatów projektu na podstawie badań ex-ante i ex-post Zakres badania I nab ó rII nab ó r Ex-anteEx-postEx-anteEx-post Zarządzanie środkami finansowymi i zasobami ludzkimi 51,25%91,43%60% 94,67% Tworzenia i pisania biznesplanu oraz planu promocji 52,50%97,14%51,25%97,33% Wypełniania dokumentacji związanej z zakładaniem własnej działalności gospodarczej 48,75%92,86%73,75%97,33% Prowadzenia księgowości własnej firmy 40%91,43%62,50% 94,67% Pozyskiwania zewnętrznych źr ó deł finansowania 47,50%91,43%56,25% 97,33% Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej 53,75%94,29%57,50% 94,67%

17 P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl Zakres badania I nab ó rII nab ó r Ex-anteEx-postEx-anteEx-post Polski system podatkowy i formy prowadzenia działalności gospodarczej 40%94,29%58,75% 94,67% Prowadzenia skutecznych negocjacji biznesowych, efektywnej kampanii promującej firmę, motywowania pracownik ó w 51,25% 94,29%70% 94,67% Techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej 47,50%92,86%67,50% 67,33% Poziom praktycznych umiejętności pozyskiwania i utrzymywania klient ó w 57,50%94,29%72,50% 67,33% Podniesienie poczucia własnej wartości 63,75%94,29%87,50% 98,67% Motywacja do dalszego rozwijania się 66,25%92,88%96,09% 100% Poziom samooceny i wiary w sukces 75%95,71%91,25% 98,67%

18 P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl Podsumowanie c.d. zrealizowano 2 konferencje w których uczestniczyło 120 osób Powstały 3 zbiorcze raporty ewaluacyjne oraz 12 cząstkowych Łączna wartość przekazanych dotacji wynosi 714 840 zł

19 P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. (022) 838 32 11, fax. (022) 838 02 61; www.fund.org.pl Dziękuję, Joanna Sobczak Kontakt: Biuro Projektu ul. Smocza 27, tel: (022) 838 32 11 wew. 143 e-mail: pokl6.2@fund.org.plpokl6.2@fund.org.pl www.fund.org.pl


Pobierz ppt "P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS Fundacja Małych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google