Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiedza w działaniu część II Druga część szkolenia z zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiedza w działaniu część II Druga część szkolenia z zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Wiedza w działaniu część II Druga część szkolenia z zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw

2 2 Program warsztatu Dzień 1 Przemyślenia od czasu ostatniego spotkania Benchmarking Opracowanie potrzeb związanych z wiedzą Organizacja wiedzy Dzień 2 Budowanie kultury wiedzy Wiedza w działaniu Dalsze kroki po szkoleniu

3 3 Wnioski po pierwszym szkoleniu - Wiedza w działaniu Co wydarzyło się od ostatniego spotkania? Jakie masz refleksje na temat Zarządzania wiedzą w swojej firmie? Jak poszła Wam praca domowa dotycząca innowacji w zakresie wartości oraz inicjatyw strategicznych?

4 4 Aktywne Strategiczne Operacyjne W działaniu Reaktywne Dane Informacje Wiedza Mądrość Wyniki biznesowe Operacyjne zarządzanie wiedzą Proaktywne

5 5 Reaktywne Aktywne W działaniu Tworzenie inicjatyw strategicznych Badanie potrzeb związanych z wiedzą Organizacja wiedzy Wiedza w działaniu Strategiczne zarządzanie wiedzą Operacyjne Strategiczne Proaktywne Opisz wyzwanie

6 6 Ćwiczenie: Jesteś milionerem… Zamknij oczy… Zrelaksuj się… Wyobraź sobie, że jesteś milionerem… Stać Cię na wszystko… Czego oczekiwałbyś od firmy X* będąc jej klientem?... *X to firma, którą rzeczywiście reprezentujesz. Zapisz w punktach swoje oczekiwania: … … … … … … … Ćwiczenie

7 7 Co to jest benchmarking? Kto jest najlepszy? Na ile jest dobry? Jak możemy osiągnąć ten poziom? Benchmarking to proces określania, kto jest najlepszy, kto wyznacza standardy oraz na czym polegają te standardy. W piłce nożnej benchmarkiem, czyli punktem odniesienia może być zwycięzca Ligi Mistrzów. W kategorii Podbój świata z jakich skorzystalibyśmy obiektywnych mierników, aby porównać Juliusza Cezara z Adolfem Hitlerem; Czyngis-chana z Napoleonem? Który z nich najlepiej uosabiał osiągnięcie tego celu? Robimy to samo w biznesie. Która organizacja sprzedaży jest najlepsza? Który dział najlepiej obsługuje klientów? Kto najtaniej organizuje produkcję? Jak możemy wyrazić liczbowo ten standard?

8 8 Ćwiczenie w małych grupach Standardy referencyjne firmy Z jaką firmą się porównujemy? Do jakiej branży chcemy należeć? Jakiej branży chcemy być częścią? Czy jakieś inne branże mogą być dla nas lepszym punktem odniesienia (standardem referencyjnym) w niektórych obszarach? Czego możemy dowiedzieć się z tych standardów? Ćwiczenie

9 9 1. Ogólna lista kryteriów Przygotuj listę kryteriów ważnych dla klienta 2. Krótka lista kryteriów Przygotuj krótką listę kryteriów ważnych dla klienta 4. Zredukuj Jakie czynniki należałoby zredukować znacznie poniżej standardu branży? 5. Podnieś Jakie czynniki należałoby zintensyfikować powyżej standardu branży? 6. Stwórz Jakie czynniki należy stworzyć, których nigdy nie oferowała branża? 3. Wyeliminuj Jakie czynniki należy wyeliminować, które branża uważa za oczywiste? Proces innowacji w zakresie wartości Praca domowa

10 10 1. Ogólna lista kryteriów Przygotuj listę kryteriów ważnych dla klienta

11 11 2. Krótka lista kryteriów Przygotuj krótką listę kryteriów ważnych dla klienta

12 12 3. Wyeliminuj Jakie czynniki należy wyeliminować, które branża uważa za oczywiste?

13 13 4. Zredukuj Jakie czynniki należałoby zredukować znacznie poniżej standardu branży?

14 14 5. Podnieś Jakie czynniki należałoby zintensyfikować powyżej standardu branży?

15 15 6. Stwórz Jakie czynniki należy stworzyć, których nigdy nie oferowała branża?

16 16 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy finansowej STATUS QUO ROZWÓJ Opracowanie inicjatyw strategicznych Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy klienta STATUS QUO ROZWÓJ Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy procesów biznesowych STATUS QUO ROZWÓJ Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy nauki i wzrostu STATUS QUO ROZWÓJ Ćwiczenie

17 17 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy finansowej STATUS QUO ROZWÓJ

18 18 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy klienta STATUS QUO ROZWÓJ

19 19 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy procesów biznesowych STATUS QUO ROZWÓJ

20 20 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy nauki i wzrostu STATUS QUO ROZWÓJ

21 21 Podziel się - Zbadaj potrzeby dotyczące wiedzy Czas na grę Wybór strategicznych inicjatyw wiedzy Opracuj pomysły gromadzenia cennej wiedzy

22 22 Ćwiczenie grupowe – czas na grę Na planecie Vega był pojemnik na Zorę. Zora jest płynem umożliwiającym ludziom przeżycie. Twoim zadaniem jest określenie, którego dnia (zgodnie z kalendarzem Vegańskim), pojemnik będzie pełny.

23 23 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy finansowej STATUS QUO ROZWÓJ Opracowanie potrzeb związanych z wiedzą Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy klientów STATUS QUO ROZWÓJ Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy procesów biznesowych STATUS QUO ROZWÓJ Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy nauki i wzrostu STATUS QUO ROZWÓJ Ćwiczenie Potrzeby związane z wiedzą dla każdej inicjatywy strategicznej

24 24 Ćwiczenie grupowe Jak możemy rozwinąć i udoskonalić dzielenie się wiedzą w naszych firmach?

25 25 Znaczenie ( W ysokie, Ś rednie, N iskie) Jaki jest wpływ na wyniki firmy, na ludzi, bezpieczeństwo, koszty, klientów, wydajność, reputację, itp. ma brak aktualizacji tej wiedzy? Pilność ( W ysoka, Ś rednia, N iska) Jeśli nie będziemy optymalizować tej wiedzy, kiedy działanie w optymalny sposób stanie się dla nas trudne, kosztowne lub niemożliwe? Wzrost ( W ysoki, Ś redni, N iski) Jaki wpływ na nasze wyniki w czasie będzie miał brak aktualizacji tej wiedzy? Ustalanie priorytetów potrzebnej wiedzy

26 26 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy finansowej STATUS QUO ROZWÓJ Potrzeby związane z wiedzą dla każdej inicjatywy strategicznej

27 27 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy klienta STATUS QUO ROZWÓJ Potrzeby związane z wiedzą dla każdej inicjatywy strategicznej

28 28 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy procesów biznesowych STATUS QUO ROZWÓJ Potrzeby związane z wiedzą dla każdej inicjatywy strategicznej

29 29 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy nauki i wzrostu STATUS QUO ROZWÓJ Potrzeby związane z wiedzą dla każdej inicjatywy strategicznej

30 30 Ćwiczenie w małych grupach Opracowanie potrzeb związanych z wiedzą na podstawie inicjatyw strategicznych Określ jakie masz potrzeby związane z wiedzą odnośnie każdej inicjatywy strategicznej? Wymień je na następnym slajdzie w następującym porządku –Finanse –Klienci –Procesy biznesowe –Nauka i wzrost Określ ich priorytet pod względem znaczenia, pilności oraz wzrostu Ćwiczenie

31 Dzień 2 Wiedza w działaniu część II Druga część szkolenia z zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw

32 32 Informacja zwrotna z poprzedniego dnia Wnioski: 1. 2. 3. 4. 5.

33 33 Program drugiego dnia Wiedza w działaniu Dokumentacja wiedzy Jak zbudować kulturę wiedzy Zastosowania wiedzy w działaniu Wnioski dotyczące wiedzy w działaniu Przygotowanie do drugiego warsztatu

34 34 Zorganizuj – Organizacja wiedzy Zasady 8 S w zarządzaniu wiedzą Wprowadzenie do narzędzia diagnostycznego 8S Ćwiczenie grupowe wykorzystujące narzędzie 8S

35 35 8S w zarządzaniu wiedzą S ystematyka S przątanie S zukanie S amodyscyplina S ortowanie S tandardyzacja S przęganie

36 36 8S – Szukanie S zukanie Szukanie. Szukanie łatwiejszych sposobów pozyskiwania wiedzy Wyszukiwarki Wyszukiwanie elektroniczne Bazy danych Oprogramowanie baz danych Wyszukiwanie ręczne Ręczna organizacja, ułatwiająca wyszukiwanie

37 37 System zarządzania wiedzą Osobistą Własne wspomnienia Drukowaną Dokumenty w formie papierowej Elektroniczną W postaci komputerowej 8S – System

38 38 8S – Sortowanie S ortowanie Wybór i koncentracja na informacji, która Dodaje wartość Takiej jak: Wiedza Wiedza operacyjna potrzebna w działalności biznesowej Mądrość Optymalizacja procesów firmowych Wyniki biznesowe Doskonalenie wyników biznesowych

39 39 Porządkowanie i przechowywanie wiedzy Organizowanie wiedzy w plikach lub systemach papierowych lub elektronicznych Oznaczanie wiedzy, dzięki czemu łatwo ją znaleźć Udostępnianie Dbanie, aby najczęściej wykorzystywana wiedza była bardziej dostępna dla pracowników 8S – Systematyka S ystematyka

40 40 Sprzątanie. Dbanie, by wiedza była właściwa i zaktualizowana Oczyszczone prawidłowo wprowadzone dane, informacje i wiedza Działające zaktualizowane i skoordynowane w czasie informacje Gotowe do użycia Gotowe do wykorzystania bez dodatkowej edycji lub konieczności organizowania, itp. 8S – Sprzątanie S przątanie

41 41 Standaryzacja. Metoda służąca ustaleniu standardów zastosowania pierwszych 3S. Wprowadzanie Zasady wprowadzania wiedzy Proces Metoda wprowadzania wiedzy Wynik Organizacja wiedzy ułatwiająca łatwe wykorzystanie 8S – Standaryzacja S tandaryzacja

42 42 S przęganie 8S – Sprzęganie Dzielenie się wiedzą. Udostępnianie wiedzy w atrakcyjny sposób Wizualizacja Przedstawianie wiedzy w atrakcyjny sposób Angażowanie Zachęcanie do dzielenia się wiedzą i angażowanie użytkowników Prezentacja Prezentacja wiedzy w miejscach, w których będzie widoczna dla wszystkich

43 43 Samodyscyplina. Wytworzenie nawyku stałej kontroli systemu Aktualność Czy wiedza jest aktualna i sprawia, że wiemy więcej? Potrzeba Czy nadal – i jak często – potrzebujemy tej wiedzy? Rozwój Czy nasze potrzeby się zmieniły, na tyle, że trzeba zaktualizować i rozwinąć posiadaną wiedzę? 8S – Samodyscyplina S amodyscyplina

44 44 Zastosuj Wiedzę w działaniu Zarządzanie zmianami Angażowanie i upełnomocnianie Budowanie kultury wiedzy 360-stopniowa wymiana danych Dalsze kroki po szkoleniu Plan wdrożenia zarządzania wiedzą w Twojej firmie

45 45 ZMIANA Zmiana to jedno z największych wyzwań stojących przed współczesnymi firmami Jedyną stałą na świecie jest... Nie możesz powstrzymać fal ale możesz nauczyć się po nich surfować...!

46 46 Ludzka reakcja na zmianę Czas +0-+0-

47 47 Ludzka reakcja na zmianę Czas +0-+0- Angażowanie Upełnomocnianie

48 48 Ludzie podejmują pełną odpowiedzialność za plany, z którymi się utożsamiają a nie za plany, z którymi utożsamiają się ich menedżerowie. Pozwól pracownikom przejąć odpowiedzialność za Twoją wizję i strategie oraz przełożyć je na działania na ich poziomie pracy Zacznij od góry, budując zaangażowanie menedżerów Buduj zaangażowanie wszystkich pracowników za pomocą programów wewnętrznych Buduj zaangażowanie Zaangażowanie +0-+0-

49 49 Przykłady nowych sposobów wyrazu: Wizja oraz kierunek strategiczny firmy Wartości i normy zachowań oraz postaw w firmie System zarządzania wiedzą Wspólne stanowisko przywódcze Procesy postępowania w przypadku problemów oraz projektów Zasady i wartości dotyczące komunikacji oraz spotkań Osobisty rozwój pracowników Rozwój pracowników w całej firmie Rozwijaj upełnomocnienie Tworzenie nowych sposobów wyrazu oraz jasnego kierunku, który upełnomocni pracowników do wdrażania inicjatyw związanych z efektywnością i wydajnością Upełnomocnienie +0-+0-

50 50 Jak powiązać wizję z pracownikami w dole organizacji? Stwórz wizję oraz wytyczne Powiąż pracę bezpośrednio z procesami biznesowymi i udoskonaleniami Uzyskaj zaangażowanie Kierownictwa i wyznacz szerokie cele Doskonalenie procesów organizacyjnych Wyznacz kierunek począwszy od samej góry Zaangażuj pracowników na niższych szczeblach Udoskonal zarządzanie operacyjne Innowacje w zakresie wartości Strategia Szkolenia pracowników Doskonalenie procesów Przewodzenie zmianom Zarządzanie wiedzą Zaangażowanie wszystkich pracowników

51 51

52 52 Ćwiczenie w małych grupach Zakwestionuj własne założenia Ewa i Krzysztof leżą martwi i nadzy na podłodze w sypialni a w pokoju są porozrzucane odłamki szkła i jest rozlana woda Wokoło chodzi kot, jakby nic się nie stało Na dworze leje deszcz Znajdź rozwiązanie/ rozwikłaj opowieść przy jak najmniejszej liczbie i najbardziej prawdopodobnych wyjaśnieniach założeń.

53 53 360-stopniowa wymiana danych Głos klienta Głos udziałowców Głos dostawców Głos pracowników Głos społeczeństwa Technologia branżowa Konkurencja Inne firmy Trendy

54 54 Ocena 360 stopni Co chcielibyście wiedzieć o –Klientach –Potencjalnych klientach –Dostawcach –Konkurencji –Pracowników –Inne firmy w innych branżach Opracuj pytania w małych zespołach i podziel się pomysłami

55 55 Ćwiczenie - sondowania opinii Informacje zwrotne dla wszystkich firm Podziel się subiektywną lub obiektywną opinią o firmie Zapisz ją i przekaż Właścicielowi firmy jako rekomendację

56 56 Dalsze kroki po szkoleniu Plan wdrożenia zarządzania wiedzą w Twojej firmie Wdrożenie zarządzania wiedzą z zastosowaniem coachingu z udziałem trenerów Przygotowanie planu działań służącego wdrożeniu zarządzania wiedzą

57 57 Plan wdrożenia zarządzania wiedzą w Twojej firmie Zarządzanie wiedzą to narzędzie strategiczne Decydujące znaczenie ma zaangażowanie wszystkich pracowników Przygotuj listę najważniejszych obszarów wdrożenia zarządzania wiedzą Kontynuuj rozwój zainicjowany podczas warsztatów –Pomyśl łatwych wygranych –Obszarów, w których pracownicy mogą łatwo dostrzec korzyści –Nawiąż bezpośrednio do kwestii biznesowych Po sukcesie początku –spraw, aby zarządzanie wiedzą stało się sprawą codzienną –PWP – Przede Wszystkim Prostota

58 58 Wdrożenie zarządzania wiedzą z zastosowaniem coachingu z udziałem trenerów Omów i wybierz obszary, w których chcesz otrzymać coaching Zadbaj o przygotowanie odpowiednich informacji oraz wiedzy przed sesją coachingu Omów pomysły coachingu z coachami i uzgodnij plan coachingu

59 59 Dyskusja ogólna Jakie korzyści osiągniesz dzięki zastosowaniu Zarządzania wiedzą? Jakie przeszkody przewidujesz, jeśli chodzi o wdrożenie ZW w Twojej organizacji?

60 60 Dyskusja w małych grupach Przygotuj plan działań służących wdrożeniu zarządzania wiedzą w Twojej firmie:

61 61 Wiedza to energia nie zapomnij jej naładować


Pobierz ppt "Wiedza w działaniu część II Druga część szkolenia z zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google