Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Część „Gramatyka i słownictwo”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Część „Gramatyka i słownictwo”"— Zapis prezentacji:

1 Część „Gramatyka i słownictwo”
Egzamin ACERT w CJK PP Część „Gramatyka i słownictwo” mgr Aleksander Kubot

2 Plan Wstęp i założenia Rodzaj i formułowanie zadań Sposób oceniania

3 Wstęp: Egzamin ACERT na poziomie biegłości językowej B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego znanego również jako The Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL) oraz na podstawie modelu opracowanego przez SERMO

4 Założenie nr 1 1) zrozumienie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne 2) porozumiewanie się w sposób płynny i spontaniczny oraz formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych w szerokim zakresie tematów. Część egzaminu „GRAMMAR & VOCABULARY” obejmuje zadanie testujące znajomość określonego zakresu gramatyki (czasy, strona bierna, mowa zależna, tryby warunkowe, zdania złożone, konstrukcje bezokolicznikowe, rzeczowniki złożone, itd.)

5 Założenie nr 2 rozumienie/prowadzenie dyskusji na tematy techniczne z zakresu specjalności zawodowej danej osoby (kierunku studiów) oraz umiejętność argumentowania, rozważania wad i zalet różnych rozwiązań. Część GRAMMAR & VOCABULARY obejmuje zadanie testujące znajomość słownictwa technicznego z danego kierunku studiów

6 Założenie nr 3 gramatyka i słownictwo jest również pośrednio testowana w modułach: reading/listening/writing/speaking, moduł „Grammar and Vocabulary” stanowi sklamrowanie całości, z konieczności traktuje gramatykę wybiórczo

7 Rodzaj i formułowanie zadań
Moduł Grammar and Vocabulary składa się z trzech części: 1. Zadanie typu „transformations” (5 transformacji). Przykład: It is prohibited to touch anything in this room. MUST You ………………………………………………… in this room. „R&D is Tom’s responsibility in this company. CHARGE Tom is ……………………………………….. R&D in this company. If I were you, I’d find another job. BETTER You ………………………….. job.

8 2. Zadanie typu „multiple choice” (5 zdań). Przykłady:
Sally: ____ do you do shopping for food? Jim: Oh, twice a day. when b) how often c) with what frequency d) what Since the beginning of the storm, several trees ____ down. have fallen b) fell c) have felt d) had fallen You ____ let the cat sleep on my clean shirts. I do not like it! a) must b) mustn’t c) do not have to d) ought to

9 Kryteria doboru zadań z gramatyki
Zadania z gramatyki tworzone są w oparciu o sylabus stworzony przez wykładowców CJK: dr Katarzynę Matuszak oraz mgr Agatę Jankiewicz

10 3. Zadanie typu „matching” (dopasowanie); obejmuje 10 terminów oraz 13 definicji do wyboru
Term (Eng) Definition (Eng) 1. ADC a) a device converting AC voltage to DC voltage 2. the braid in coaxial cable b) a device which converts an analogue signal into a digital one 3. a bridge rectifier c) a system of sensors which will trigger the alarm if a burglar tries to force open the control box 4. tamper protection d) a transformer decreasing voltage e) the wire shield which helps to screen the signal from interference.

11 1. przetwornik analogowo-cyfrowy
Wersja uproszczona: termin definicja 1. przetwornik analogowo-cyfrowy urządzenie przetwarzające prąd zmienny w prąd stały 2. oplot (ekran) w kablu koncentrycznym b) urządzenie przetwarzające sygnał analogowy w cyfrowy 3. prostownik mostkowy c) system czujników, które włączą alarm, jeżeli złodziej siłą próbuje otworzyć urządzenie kontrolne 4. zabezpieczenie antysabotażowe d) transformator obniżający napięcie e) ochrona sygnału przed zakłóceniami elektromagnetycznymi pochodzącymi ze środowiska.

12 Formułowanie zadań – podsumowanie:
Zadanie nr 1 i 2 przygotowuje 1 osoba z zespołu, następnie cały zespół zgłasza uwagi, „recenzuje” oba zadania oraz klucz do nich Zadanie nr 3 przygotowuje w standardowej formie lider danego kierunku studiów w oparciu o przerobiony materiał, 1 osoba z zespołu egzaminacyjnego zajmuje się zebraniem i korektą redakcyjną nadesłanych zadań

13 Sposób oceniania zadań
Zadanie 1 5 x 1 pkt. Zadanie 2 5 x 1 pkt. Zadanie 3 10 x 1 pkt. Całość: 20pkt Nie dzielimy punktów na ½ Punktowane odpowiedzi muszą być poprawne i jednoznaczne

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Część „Gramatyka i słownictwo”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google