Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli... Hbr 13,3 www.gpch.pl Prześladowania chrześcijan w XXI wieku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli... Hbr 13,3 www.gpch.pl Prześladowania chrześcijan w XXI wieku."— Zapis prezentacji:

1 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli... Hbr 13,3 www.gpch.pl Prześladowania chrześcijan w XXI wieku

2 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli... Hbr 13,3 www.gpch.pl Od początku XX wieku zostało zamęczonych na śmierć za wiarę w Chrystusa więcej osób niż w poprzednich dziewiętnastu stuleciach.

3 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli... Hbr 13,3 www.gpch.pl Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. Jezus Chrystus Ewangelia Jana 15,20

4 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli... Hbr 13,3 www.gpch.pl Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie prześladowanie znosić będą. Apostoł Paweł 2 List do Tymoteusza 3,12

5 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli... Hbr 13,3 www.gpch.pl

6 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli... Hbr 13,3 www.gpch.pl Czołowa dziesiątka krajów, w których chrześcijan prześladuje się najbardziej  Korea Północna  Somalia  Irak  Syria  Afganistan  Sudan  Iran  Pakistan  Erytrea  Nigeria Źródło: Lista Open Doors 2015

7 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli... Hbr 13,3 www.gpch.pl W krajach islamskich chrześcijanie są z różnym nasileniem prześladowani od ponad 1300 lat. Muzułmanie nawracający się do Chrystusa często płacą cenę wolności lub życia. Obserwujemy obecnie nasilenie ekspansji radykalnego islamu, której celem jest rozszerzenie granic islamskiego świata i wprowadzenie na opanowanych terenach prawa szariatu. Towarzysząca temu zjawisku przemoc spolaryzowała jednak świat muzułmański na radykałów i rozczarowanych islamem. Wielu z tych ostatnich nawraca się do Chrystusa. Świat islamu

8 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli... Hbr 13,3 www.gpch.pl Świat islamu Prośmy Boga o pocieszenie, uzdrowienie i zaopatrzenie dla osób dotkniętych napaściami islamskich bojówkarzy. Módlmy się o pokój na północy Nigerii i w krajach z nią sąsiadujących, a zwłaszcza o to, by żyjący tam naśladowcy Chrystusa nie dawali się sprowokować i nie odpowiadali przemocą na przemoc. Módlmy się o ochronę dla chrześcijan narażonych na napaści islamistów. NIGERIA Terrorystyczne ugrupowanie Boko Haram dąży do wprowadzenia na północy Nigerii prawa szariatu i wypędzenia z tych terenów wszystkich wyznawców Chrystusa. Przeprowadza m. in. ataki bombowe na kościoły i napady na domy chrześcijan. Boko Haram przenosi też terror do graniczących z północną Nigerią państw, w których szukają schronienia nigeryjscy uchodźcy. Islamistyczna przemoc dotyka już także mieszkańców środkowej Nigerii. Tamtejsi chrześcijanie padają często ofiarą napaści muzułmanów z ludu Fulbe. Pastor Joshua Adah, zamordowany w styczniu 2015 r.

9 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli... Hbr 13,3 www.gpch.pl Świat islamu IRAN Niemal każda forma aktywności chrześcijańskiej jest nielegalna. Działacze chrześcijańscy są wtrącani do więzień bez formalnych zarzutów, a potem zwalniani po wpłaceniu ogromnych kaucji. Za odstępstwo od islamu mężczyznom grozi kara śmierci, a kobietom dożywotniego więzienia. Według raportu z 2015 roku Komisji Stanów Zjednoczonych ds. Spraw Wolności na Świecie irańskie władze aresztowały od 2010 roku ponad 500 chrześcijan. Módlmy się za więzionych chrześcijan, aby Bóg wyposażył ich w moc do dzielenia się prawdą, dla której cierpią w więzieniu. Módlmy się o mądrość i odwagę dla irańskich chrześcijan. Módlmy się też, aby urzędnicy irańscy działali sprawiedliwie, okazywali miłosierdzie i reagowali pozytywnie na poselstwo Jezusa. Pastor Behnam Irani skazany na 11 lat więzienia za „działania przeciwko bezpieczeństwu narodowemu”. Pastor Said Abedini więziony od lipca 2012. Skazany na 8 lat więzienia za zakładanie kościołów domowych. Farshid Fathi skazany na 7 lat więzienia za „działania przeciwko bezpieczeństwu narodowemu”.

10 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli... Hbr 13,3 www.gpch.pl Świat islamu PAKISTAN Chrześcijanie w tym kraju to głównie ludzie ubodzy, traktowani często jak obywatele drugiej kategorii. Padają ofiarą pogromów, porwań, pobić, gwałtów i innych aktów przemocy, których tłem są zwykle oskarżenia o bluźnierstwo przeciw Mahometowi lub Koranowi. Istotnym problemem w tym kraju są akty przemocy wobec chrześcijańskich kobiet i dziewcząt. Częste są przypadki gwałtów, porwań, zmuszania do przejścia na islam i poślubiania muzułmanina. Sprawcy zwykle unikają kary. Módlmy się o zniesienie nadużywanego prawa przeciw bluźnierstwu, na mocy którego osoby oskarżone mogą być skazane na karę śmierci lub dożywotniego więzienia. Módlmy się o ochronę dla więzionych chrześcijan i członków ich rodzin. Prośmy Boga o położenie kresu przemocy szerzącej się w tym kraju. Asia Bibi skazana w 2010 r. na śmierć za rzekome bluźnierstwo przeciw Mahometowi. Więziona od czerwca 2009 r. Imran Ghafur skazany na dożywocie za rzekome spalenie kartek z Koranu. Więziony od 2010 r. 4 listopada 2014 r. Shama i Shahzad zostali spaleni żywcem za rzekome spalenie kartek z Koranu.

11 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli... Hbr 13,3 www.gpch.pl Świat islamu SYRIA Przed wybuchem walk Syria była krajem swobody religijnej dla chrześcijan. Obecnie spotykają się oni z wrogością zarówno ze strony sił rządowych, jak i islamskich powstańców. Dochodzi do grabieży, pobić, gwałtów i zabójstw, napadów na wioski i ataków bombowych. Wojna w Syrii doprowadziła do potężnego kryzysu humanitarnego. W styczniu 2015 r. w krajach ościennych zarejestrowanych było 3,3 mln uchodźców. W samej Syrii 9,3 mln ludzi cierpi z powodu niedostatku pożywienia i wody. Módlmy się o pokój i ochronę dla syryjskich wierzących, by znaleźli wytchnienie w świadomości, że ich Dobry Pasterz idzie z nimi w tym trudnym czasie (Ps 23). Prośmy Boga, by dał im siłę wytrwania i zdolność do okazywania miłości i przebaczenia w obliczu srogich prześladowań i piętrzących się przeciwności. Módlmy się, aby Boża obecność i pocieszenie były wsparciem dla zmuszonych do ucieczki syryjskich wierzących. Modlitwa chrześcijanek w pogrążonej w wojnie Syrii. Chrześcijanie, którzy zdecydowali się pozostać w tym kraju, angażują się w niesienie pomocy i głoszenie ewangelii ofiarom wojny. Wielu muzułmanów nawraca się dzięki temu do Chrystusa. W nocy z 10 na 11 kwietnia 2015 r. syryjscy rebelianci ostrzelali rakietami dzielnicę Aleppo, zamieszkałą przez asyryjskich chrześcijan. Na zdjęciu niektóre z około 40 śmiertelnych ofiar ataku.

12 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli... Hbr 13,3 www.gpch.pl Świat islamu IRAK / PAŃSTWO ISLAMSKIE W pierwszej połowie 2014 r. islamiści z Syrii opanowali północne tereny Iraku, które były dotąd miejscem schronienia dla wielu irackich chrześcijan. Na podbitych terenach utworzone zostało Państwo Islamskie. Na porządku dziennym są tam bestialskie egzekucje jeńców wojennych, ścinanie głów bezbronnym ludziom, krzyżowanie chrześcijan i czystki religijne. Chrześcijanie w Państwie Islamskim mieli do wyboru: przejście na islam, płacenie podatku dżizja, wyjazd bez dobytku lub śmierć. Tysiące chrześcijan, pozbawionych środków do życia, uciekło do Kurdystanu. Jeden z 21 koptyjskich chrześcijan, ściętych w lutym 2015 r., bo nie chcieli wyprzeć się Jezusa, modli się tuż przed śmiercią. Terroryści z Państwa Islamskiego opublikowali w 2015 roku wiele nagrań z przeprowadzanych przez siebie egzekucji. Módlmy się, aby światło ewangelii dotarło do bezwzględnych terrorystów z Państwa Islamskiego i jego sojuszników z innych krajów, podobnie jak kiedyś na drodze do Damaszku rozproszyło mroki w sercu Szawła z Tarsu. Módlmy się, aby chrześcijanie, którzy ucierpieli z rąk muzułmanów, potrafili im wybaczyć i kierowali się w swoim życiu miłością Chrystusową, a nie chęcią zemsty. Módlmy się, aby Bóg chronił chrześcijan i innych ludzi zagrożonych przez islamskich terrorystów. 23 lutego 2015 r. bojówkarze Państwa Islamskiego zaatakowali kilka chrześcijańskich wiosek w syryjskiej prowincji Hasaka, biorąc jako zakładników 242 osoby. Niektóre z tych osób zostały stracone w publicznych egzekucjach, a niektóre uwolnione. Za pozostałych islamiści żądają okupu: 50 tysięcy dolarów od osoby.

13 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli... Hbr 13,3 www.gpch.pl Ideologia komunistyczna od samego początku jawiła się jako wróg wszelkiej religijności. Obecnie ponad 20% ludności świata nadal żyje pod komunistycznymi rządami w takich krajach jak Chiny, Wietnam, Korea Północna, Laos i Kuba. Prześladowania chrześcijan i przedstawicieli innych religii przez komunistyczne reżimy mają charakter systematycznych i planowych działań. Świat komunizmu

14 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli... Hbr 13,3 www.gpch.pl Świat komunizmu CHINY Prześladowania ze strony władz uderzają w chrześcijan z niezarejestrowanych kościołów domowych. Są oni bici i wtrącani do więzienia lub wysyłani do obozów pracy. Dochodzi też do przypadków konfiskaty mienia i niszczenia miejsc zgromadzeń. Od grudnia 2010r. rząd prowadzi „operację odstraszania” przeciw kościołom domowym i zagranicznym grupom religijnym. Od stycznia 2014r. do października 2015r. władze prowincji Zhejiang zniszczyły ponad 1200 krzyży i budynków kościelnych w ramach kampanii „Trzy Poprawki i Jedna Rozbiórka”. Módlmy się o duchowe i fizyczne posilenie dla chrześcijan więzionych z powodu wiary w Jezusa oraz o pocieszenie i zaopatrzenie dla ich rodzin. Módlmy się o odwagę dla chrześcijan do głoszenia ewangelii. Módlmy się, żeby wolność religijna była przestrzegana w Chinach. Prośmy Boga, by doprowadził do uwolnienia więzionych chrześcijan, zwłaszcza tych, którzy zostali skazani na kary wieloletniego więzienia. Alimujiang Yimiti skazany w 2009 r. na 15 lat więzienia za rzekomą „działalność wywrotową”. Usuwanie krzyży i niszczenie kościołów w prowincji Zhejiang. Zhang Kai, chrześcijański prawnik, jest jednym z ponad 250 prawników, pastorów i obrońców praw człowieka aresztowanych w lipcu i sierpniu 2015 r. za obronę krzyży i kościołów w prowincji Zhejiang.

15 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli... Hbr 13,3 www.gpch.pl Świat komunizmu KOREA PÓŁNOCNA Od objęcia władzy przez komunistów w 1948 r. wymordowano w tym kraju 300 tys. chrześcijan. Jedyną dozwoloną religią jest kult zmarłego przywódcy Kim Il Sunga. Wszystkie inne religie są surowo tępione. Obecny przywódca, Kim Dzong-Un, wzmógł ucisk chrześcijan. Dzielenie się ewangelią, posiadanie Biblii czy uczestnictwo w spotkaniu modlitewnym są karane wysokimi wyrokami więzienia lub zsyłką do katorżniczych obozów koncentracyjnych, z których wiele osób już nigdy nie wychodzi na wolność. Władze Korei Północnej uwięziły dziesiątki tysięcy chrześcijan. Módlmy się o wytrwałość dla północnokoreańskich chrześcijan. Módlmy się za rządzących w tym kraju, aby Duch Święty doprowadził ich do pokuty i wiary w Jezusa. Módlmy się, aby w wyznaczonym przez Boga czasie nastąpił przełomowy moment, który przyniesie wolność i odnowę do Korei Północnej. Módlmy się o bezpieczeństwo dla ukrywających się w Chinach uciekinierów z Korei Północnej, którzy są tropieni przez północnokoreańskich i chińskich agentów. Ewangelia przesyłana jest na teren Korei Północnej w paczkach przywiązanych do balonów wypełnionych wodorem. Pastor Kim Kuk Gi pomagał w Chinach uchodźcom z Korei Północnej. 23 czerwca 2015 r. został za to skazany na dożywocie w obozie pracy.

16 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli... Hbr 13,3 www.gpch.pl Świat komunizmu ERYTREA Od 2002 r. tylko cztery związki wyznaniowe uznawane są za legalne: prawosławie, sunnicki islam oraz kościoły rzymsko- katolicki i ewangelicko-luterański. Żadnej innej organizacji religijnej nie pozwolono na rejestrację od tego czasu. Od 1200 do 3000 chrześcijan przebywa w strasznych warunkach w więzieniach, m.in. w metalowych kontenerach pozbawionych wentylacji i toalet. Nikt spośród więzionych chrześcijan nie został formalnie oskarżony o popełnienie jakiegoś przestępstwa. Nikomu nie wytoczono procesu sądowego. Módlmy się za więzionych chrześcijan, zwłaszcza tych, którzy są przetrzymywani w metalowych kontenerach transportowych. Prośmy Boga, aby ich zachęcał i umacniał w tych strasznych dla nich okolicznościach. Prośmy Boga, aby ewangelia była szerzona w tym bardzo młodym i mało znanym afrykańskim państwie. Módlmy się o opamiętanie dla przywódców Erytrei. Kidane Weldou,więziony od 2005 r. Haile Nayzgi, więziony od 2004 r. W takich kontenerach władze Erytrei trzymają więzionych ludzi.

17 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli... Hbr 13,3 www.gpch.pl Głos Prześladowanych Chrześcijan  Zachęca i wspiera chrześcijan, by wypełniali Wielkie Posłannictwo Misyjne na tych terenach świata, gdzie głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa pociąga za sobą cierpienia.  Niesie pomoc duchową i materialną rodzinom osób, których dotknęły prześladowania.  Zachęca cierpiących chrześcijan do postawy bezwarunkowej miłości i przebaczenia w stosunku do prześladowców celem przybliżenia im istoty wiary chrześcijańskiej.  Podejmuje akcje wsparcia i zachęty ludzi wierzących w krajach, które wyzwoliły się spod władzy komunistycznej, celem odbudowy ich życia i świadectwa chrześcijańskiego.  Działa na rzecz jedności wszystkich wierzących przez udzielanie pomocy niezależnie od przynależności wyznaniowej oraz przez ujawnianie i nagłaśnianie okrucieństw popełnianych na chrześcijanach.


Pobierz ppt "Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli... Hbr 13,3 www.gpch.pl Prześladowania chrześcijan w XXI wieku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google