Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Zdania podrzędnie złożone. Część 2
Lekcja 37 Die Satzgefüge . Teil 2 Zdania podrzędnie złożone. Część 2

3 DER KONDITIONALSATZ - ZDANIE WARUNKOWE
Używamy tutaj pytań : unter welcher Bedingung ? – pod jakim warunkiem? in welchem Fall ? - w jakim przypadku? wann ? - kiedy? Stosujemy spójniki: wenn - jeśli, jeżeli falls - w razie, gdy

4 Ich helfe ihm, wenn er mich darum bittet
Ich helfe ihm, wenn er mich darum bittet. Pomogę mu jeśli mnie o to poprosi. Falls es regnen wird, bleiben wir zu Hause. W przypadku jeżeli będzie padać deszcz zostaniemy w domu. Wenn mein Bruder ein bisschen Geld hat, kauft er die Bücher. Jeśli tylko mój brat ma trochę pieniędzy, kupuje książki. Falls ich einsam werde, gehe ich zu meinem Freund. W przypadku kiedy będę samotna pójdę do mojego przyjaciela.

5 Wir mieten das Zimmer im Stadtzentrum, wenn es nicht zu teuer ist
Wir mieten das Zimmer im Stadtzentrum, wenn es nicht zu teuer ist. Wynajmiemy pokój w centrum miasta jeżeli nie będzie zbyt drogi. Falls Sie schnell zum Bahnhof fahren wollen, nehmen Sie ein Taxi! Gdyby pan chciał szybko dojechać na dworzec, niech pan weźmie taksówkę! Wenn du mein Freund bist, sollst du mir helfen. Jeżeli jesteś moim przyjacielem, powinieneś mi pomóc. Wenn es schneit, im Gebirge ist es sehr schön. Jeśli pada śnieg, w górach jest bardzo ładnie.

6 zu welchem Zweck? - w jakim celu?
DER FINALSATZ - ZDANIE OKOLICZNIKOWE CELU. Odpowiada na pytanie : wozu? - po co? zu welchem Zweck? - w jakim celu? Rozpoczyna się od spójnika: damit - aby, ażeby

7 Wozu gehst du in die Stadt
Wozu gehst du in die Stadt? Ich gehe in die Stadt, damit ich das Brot kaufe. Po co idziesz do miasta? Idę do miasta, aby kupić chleb. Zu welchem Zweck hilfst du mir? W jakim celu mi pomagasz? Ich helfe dir , damit du mit der Arbeit endlich fertig bist. Pomagam tobie, abyś wreszcie skończył pracę. Wozu hast du so große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Po co tobie takie wielkie oczy? Abym mógł lepiej ciebie widzieć.

8 Jeżeli zdanie główne i poboczne mają ten sam podmiot
możemy zastosować zamiast zdania celowego RÓWNOWAŻNIK ZDANIA z konstrukcją: um zu + bezokolicznik Ich gehe in die Schule, damit ich dort lerne. Ich gehe in die Schule, um dort zu lernen.

9 Wir gehen ins Restaurant, um etwas zu essen
Wir gehen ins Restaurant, um etwas zu essen. Idziemy do restauracji, aby coś zjeść. Ich fahre vorsichtig, um keine Panne zu haben. Jadę ostrożnie, aby nie mieć kraksy. Zu welchem Zweck geht Frau Meier in die Küche? W jakim celu idzie pani Meier do kuchni? Sie geht in die Küche, um für die Kinder die Milch zu kochen. Ona idzie do kuchni, aby dla dzieci ugotować mleko. Er fährt ins Grüne, um sich zu entspannen. On jedzie na łono natury, aby się odprężyć.

10 W czasownikach rozdzielnie złożonych zu występuje między przedrostkiem a czasownikiem.
Sie nimmt die Tabletten, um besser einzuschlafen. Ona bierze tabletki, aby lepiej zasypiać. Wozu gehst du heute in die Bibliothek? Po co idziesz dzisiaj do biblioteki? Ich gehe in die Bibliothek, um ein Buch auszuleihen. Idę do biblioteki, aby wypożyczyć książkę. Ich gehe in den Laden, um dort einzukaufen. Idę do sklepu, aby tam zrobić zakupy.

11 Jeżeli są dwa czasowniki, to zu występuje między jednym a drugim bezokolicznikiem.
Ich fahre nach Italien, damit ich Italienisch dort lernen kann. Ich fahre nach Italien, um Italienisch dort lernen zu können. Jadę do Włoch, aby tam móc się uczyć włoskiego. Ich treibe den Sport, um lange fitt bleiben zu können. Uprawiam sport, abym mógł być długo w dobrej kondycji. Ich fahre in Urlaub, um im Meer baden zu können. Jadę na urlop, aby móc kąpać się w morzu.

12 auf welche Weise? - w jaki sposób? in welchem Maße? - w jakim stopniu?
DER MODALSATZ -_ ZDANIE OKOLICZNIKOWE SPOSOBU. Odpowiada na pytanie: wie? - jak? auf welche Weise? - w jaki sposób? in welchem Maße? - w jakim stopniu? Używamy spójników: indem, dadurch dass - dla zdań twierdzących ohne dass, (an)statt dass - dla zdań przeczących Nie tłumaczymy spójników na język polski, lecz czasowniki stosując imiesłów kończący się na -ąc lub na - łszy, -wszy.

13 Du schadest der Gesundheit, indem du Zigaretten rauchst
Du schadest der Gesundheit, indem du Zigaretten rauchst. Ty szkodzisz zdrowiu paląc papierosy. Er erholt sich am besten dadurch, dass er viele Spaziergänge macht. On najlepiej wypoczywa, dużo spacerując. Indem wir tanzten und sangen, amüsierten wir uns sehr gut. Tańcząc i śpiewając bawiliśmy się bardzo dobrze. Du kannst dich bei Frau Nowak entschuldigen, indem du ihr die Blumen kaufst. Możesz przeprosić panią Nowak, kupując jej kwiaty.

14 Ohne, dass er lange überlegte, rief er die Polizei an
Ohne, dass er lange überlegte, rief er die Polizei an. Nie zastanawiając się długo zadzwonił na policję. Jeżeli podmiot jest ten sam możemy używać zamiennie przy: ohne dass, (an)statt dass konstrukcji: zu + bezokolicznik Ohne lange zu überlegen, rief er die Polizei an. Nie zastanawiając się długo zadzwonił na policję. Statt im Pub zu sitzen, machen wir lieber eine Party im Park. Zamiast siedzieć w pubie, zróbmy lepiej imprezę w parku.

15 wie? –jak? jaki? jaka? jakie?
DER KOMPARATIVSATZ - ZDANIE PORÓWNAWCZE Odpowiada na pytanie : wie? –jak? jaki? jaka? jakie? Używamy spójników: wie - jak als - niż je...desto (je ... um so) - im ....tym ebenso ....wie - tak samo jak....

16 Das Auto ist nicht so billig, wie wir erwartet haben
Das Auto ist nicht so billig, wie wir erwartet haben. Samochód nie jest taki tani, jak oczekiwaliśmy. Je älter meine Mutter wird , desto ( um so) schöner wird sie. Im jest starsza moja mama, tym staje się ładniejsza. Bei dir zu Hause ist es viel besser, als ich mich vorgestellt habe. U ciebie w domu jest o wiele lepiej niż sobie to wyobrażałam. Hier ist es so kalt, wie ich gedacht habe. Tutaj jest tak zimno jak myślałam.

17 zaimkiem względnym : wer, was
DER SUBJEKTSATZ - ZDANIE PODMIOTOWE. Odpowiada na pytanie: wer? - kto? was? - co? Zaczyna się: zaimkiem względnym : wer, was lub spójnikiem :  dass - że ob - czy wann - kiedy warum - dlaczego ....itp.

18 Wer krank ist, (der) soll zum Arzt gehen
Wer krank ist, (der) soll zum Arzt gehen. Kto jest chory, ten powinien iść do lekarza. Es ist bekannt, dass die polnische Wurst schmackhaft ist. Wiadomym jest, że polska kiełbasa jest smaczna. Wer Meister sein will, (der) übt viel. Kto chce być mistrzem, ten dużo ćwiczy. Wer noch klein ist, (der) kann nicht allein spazieren gehen. Kto jest jeszcze mały, ten nie może samodzielnie wychodzić na spacer.

19 trotzdem - mimo to (szyk przestawny)
DER KONZESSIVSATZ – ZDANIE PRZYZWALAJĄCE. Odpowiada na pytanie : trotz welcher Bedingung? - mimo czego? Używamy spójników: obwohl - chociaż obgleich - jakkolwiek obschon - mimo iż trotzdem - mimo to (szyk przestawny)

20 Es regnet im Gebirge, trotzdem gehen wir heute spazieren
Es regnet im Gebirge, trotzdem gehen wir heute spazieren. Pada deszcz w górach, pomimo to idziemy dzisiaj na spacer. Obwohl es im Gebirge regnet, gehen wir heute spazieren. Chociaż pada deszcz w górach, idziemy dzisiaj na spacer. Er hat viel gearbeitet, trotzdem ist er nicht müde. On dużo pracował, mimo to nie jest zmęczony. Obschon er viel gearbeitet hat, ist er nicht müde. Mimo, iż dużo pracował, nie jest zmęczony. Obwohl er so viel Wasser in der Nähe hatte, hatte er Durst. Chociaż miał tyle wody w pobliżu, był spragniony.

21 als dass – żebym, żebyś,żebyśmy, żebyście
DER KONSEKUTIVSATZ - ZDANIE SKUTKOWE. Wyrażają konsekwencje czynności zawartych w zdaniu głównym. Stosujemy w nich konstrukcję: so dass - tak że als dass – żebym, żebyś,żebyśmy, żebyście

22 Das Haus ist so teuer, dass wir es nicht kaufen können
Das Haus ist so teuer, dass wir es nicht kaufen können. Dom jest taki drogi, że nie możemy go kupić. Der Berg ist zu hoch, als dass wir ihn besteigen. Góra jest zbyt wysoka, żebyśmy się na nią wspinali. Mein Koffer war so schwer, dass ich ihn allein nicht tragen konnte. Moja walizka była taka ciężka, że nie mogłam jej sama nosić. Er war so klein, dass man ihn in Tasche stecken konnte. On był taki mały, że można go było schować do kieszeni. Du bist zu jung, als dass du das begreifst. Ty jesteś zbyt młody, żebyś to zrozumiał.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google