Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

patofizjologia i leczenie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "patofizjologia i leczenie"— Zapis prezentacji:

1 patofizjologia i leczenie
Małgorzata Malec-Milewska Ból przewlekły patofizjologia i leczenie Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa

2 Ból Nieprzyjemne doznanie czuciowe
i emocjonalne związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek lub opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia IASP 1979

3 Podział bólu - kryterium czasu
Ból ostry: czas trwania < 3 miesięcy Ból przewlekły: czas trwania > 3 miesięcy Ból przetrwały: dolegliwości bólowe występują pomimo wygojenia się tkanek

4 Ból ostry Ból przewlekły
najczęściej receptorowy rola ostrzegawczo- -obronna TERAPIA uśmierzenie bólu Ból przewlekły złożony mechanizm powstawania nie spełnia roli ostrzegawczo-obronnej ze względu na charakter i objawy jest chorobą samą w sobie wielokierunkowe postępowanie terapeutyczne leczenie bólu

5 BÓL KLINICZNY RECEPTOROWY „normalny" ( somatyczny, trzewny )
FIZJOLOGICZNY KLINICZNY NIE-RECEPTOROWY NEUROPATYCZNY PSYCHOGENNY

6 Proces nocycepcji PERCEPCJA MODULACJA PRZEWODZENIE TRANSDUKCJA KORA
DRG KORA MÓZGOWA Proces nocycepcji WDR WZGORZE PERCEPCJA MODULACJA PRZEWODZENIE TRANSDUKCJA

7 PERCEPCJA Kora mózgowa spełnia rolę poznawczą i jest
odpowiedzialna za uświadomienie działania stymulacji bólowej , jej ocenę i za reakcje afektywne i emocjonalne. Tutaj powstaje lęk, agresja, gniew oraz kształtowane są zachowania związane z zapamiętanym bólem

8 BÓL PRZEWLEKŁY - RECEPTOROWY ZAPALNY
Uszkodzenie tkanek Kolzenburg M. IASP Nicea 2000 odczyn zapalny mediatory stanu zapalnego - obniżenie porogu pobudliwości nocyceptorów, - sumowanie przestrzenne i czasowe bodźców, - aktywacja „śpiących” nocyceptorów NADWRAŻLIWOŚĆ NA BODŹCE MECHANICZNE I TERMICZNE Właściwości nocyceptorów wracają do normy po wygojeniu tkanek !!

9 DRG

10 genów ekspresja Nocycepcja w R.T. EAA EAA EAA EAA EAA SP SP SP SP SP
A d C DRG SP EAA NO SP EAA SP EAA SP EAA SP EAA PG SP EAA EAA EAA Na+ PG SP NO EAA SP Ca++ Ca++ ekspresja genów Mg++ Ca++ NO Mg++ NMDA PLC Ca PKC DAG IP3 RE PG depolaryzacja mGluR NO NK AMPA PG AA PLA2 COX2 PG NO NOS NO PG droga rdzeniowo-wzgórzowa

11 Ośrodkowa sensytyzacja
A d C DRG EAA SP mGluR NK AMPA NMDA mGluR NK AMPA NMDA ekspresja genów

12 Epidemiologia bólu neuropatycznego < 1% wszystkich dolegliwości bólowych
Półpasiec: 10% Neuropatia cukrzycowa: 3, % Ból fantomowy: % ZWBM: 14% J.J. Bonica: The Management of Pain 1990

13 plastyczność neuronalna
czynniki psychiczne, stres bóle poprzedzające skłonność genetyczna plastyczność neuronalna miejsce uszkodzenia wiek czynnik uszkadzający

14 Ektopowe rozruszniki nerwów
DRG Ekspresje genów Uszkodzenie Ektopowe rozruszniki nerwów „afferent barrage”

15 C Efapsy Ból samoistny alodynia ból zależny od ukł. współczulnego B A
neuron AUN DRG Efapsy alodynia ból zależny od ukł. współczulnego

16 Ból neuropatyczny Złożony mechanizm powstawania Patologiczne
Osłabienie zstępujących mechanizmów kontroli: GABA NA, 5-HT3 Cholinerg. Opioidy CCK -B Wzgórze Kora Patologiczne unerwienie współczulne DRG NGF NGF RT NGF NGF efapsy Kanały Na TTX -R Kanały Ca VSCCs NGF Sensytyzacja Facilitacja Aktywność samoistna Neuron nieuszkodzony NGF NGF

17 Ból totalny, wszechogarniający
Czynniki somatyczne: nowotwór patologia nowotworowa objawy wyniszczenia uboczne skutki leczenia Depresja: utrata pozycji społecznej utrata pozycji zawodowej utrata roli w rodzinie stałe zmęczenie i senność poczucie bezradności kalectwo Gniew: przeszkody biurokratyczne przyjaciele, którzy się odsunęli opóźnienia w diagnozie niekomunikatywni lekarze podenerwowanie niepowodzenia w leczeniu Ból totalny, wszechogarniający Lęk: przed bólem przed szpitalem i sposobem opieki domowej o losy rodziny przed śmiercią utratą godności osobistej utratą kontroli nad własnym ciałem

18 Wielokierunkowe leczenie bólu przewlekłego
FARMAKOTERAPIA: ustalenie skutecznej kombinacji leków - testy farmakologiczne W wybranych przypadkach BLOKADY I NEUROLIZY ZABIEGI NEUROCHIRURGICZNE Dekompresja Neurodestrukcja Neurostymulacja REHABILITACJA dążenie do uzyskania samowystarczalności poprawa jakości życia TENS, EAK mobilizacja zstępujących mechanizmów kontroli bólu TERAPIA PSYCHOLOGICZNA modulowanie „pamięci bólowej”

19 Strategia leczenia (1) Dawki i rodzaje leków dobierać indywidualnie dla każdego chorego i jego rodzaju/ów bólu Utrzymywać stałe stężenie terapeutyczne leków, przez podawanie kolejnych dawek w regularnych odstępach czasu (nie w razie bólu !!!) Zmieniać lek na silniejszy, jeżeli słabszy przestaje być skuteczny

20 Strategia leczenia (2) W bólach przebijających stosować dawki ratunkowe odpowiednio dobranych leków Kojarzyć leki o różnych mechanizmach działania Uzupełniać leczenie odpowiednio dobranymi lekami adiuwantowymi Wybrać jeżeli to możliwe, drogę doustną podawania leków, lub inną wygodną dla chorego

21 Strategia leczenia (3) Leczyć i zapobiegać objawom ubocznym (zaparcia)
Zwalczać inne objawy związane z przewlekłą chorobą: nudności, sedację, znużenie, świąd itd. Otoczyć szeroką wszechstronną opieką chorego i jego rodzinę (dotyczy chorych z chorobą nowotworową) Rozpoznanie i plan leczenia uzgodnić z pacjentem i uzyskać jego akceptację

22 VAS - VISUAL ANALOGUE SCALE
Porównawcza wzrokowa skala natężenia bólu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pacjent określa natężenie bólu w 11 stopniowej skali 0 - całkowity brak bólu 10 - największy możliwy do wyobrażenia ból

23 Skala wzrokowo-analogowa ( VAS )
Ocena natężenia bólu Skala wzrokowo-analogowa ( VAS ) subiektywna ocena bólu pomiar jakości leczenia bólu - korelacja z drabiną analgetyczną WHO

24 Korelacja pomiędzy natężeniem bólu (skala VAS)
a stosowaniem leków analgetycznych silny opioid i/lub NLPZ (lub inne) słaby opioid i/lub NLPZ (lub inne) NLPZ 1 stopień WHO 2 stopień WHO 3 stopień WHO Ból o natężeniu 1-3 Ból o nat. 4-6 Ból o natężeniu 7-10

25 Drabina analgetyczna WHO
Morfina Fentanyl Buprenorfina NLPZ Paracetamol Tramadol Kodeina III stopień Silne opioidy II stopień Słabe opioidy I stopień Nieopioidowe leki przeciwbólowe + adjuwanty

26 NLPZ Mają działanie: PRZECIWBÓLOWE PRZECIWGORĄCZKOWE PRZECIWZAPALNE

27 MECHANIZM DZIAŁANIA NLPZ
FOSFOLIPIDY KW. ARACHIDONOWY LEUKOTRIENY 5-HETE, 5-HPETE NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE COX-1, COX-2 ENDONADTLENKI HIPERALGEZJA TROMBOKSAN A2 PROSTACYKLINA PROSTAGLANDYNA E2 F2 D2

28 Selektywność NLPZ: Celecoxib, Rofecoxib
Aspiryna x silniej hamuje COX1 niż COX2 Indometocyna x silniej hamuje COX1 niż COX2 Diklofenac ,7 x silniej hamuje COX1 niż COX2 Meloksikam ,2 x silniej hamuje COX1 niż COX2 Celecoxib, Rofecoxib ok x silniej hamuje COX2 niż COX1

29 Dawkowanie NLPZ -ów Metamizol 500-1000 mg co 6-8 godzin
Diklofenak mg co 8 godzin mg (retard) co 12 godzin Ketoprofen mg co 8 godzin 150 mg (retard) co 12 godzin

30 Nowe teorie działania NLPZ
1. Hamują ekspresję NOS Nowe teorie działania NLPZ 2. Hamują czynnik jądrowy, NF KappaB 3. Hamują adhezję i agregację limfocytów 4. Aktywują układ lipoksyn

31 NLPZ - najbardziej toksyczne leki Zapobiegać - nie znaczy uniknąć
Czynniki ryzyka: Leczenie steroidami Wiek powyżej 65 lat Leczenie przeciwzakrzepowe Leczenie wysokimi dawkami (kilka NLPZ) Nadciśnienie tt i/lub Zastoinowa Niewydolność Krążenia Leczenie diuretykami i inhibitorami ACE Odwodnienie i/lub niewydolność nerek

32 NLPZ - Działania niepożądane
Układ krwiotwórczy: trombocytopenia niedokrwistość agranulocytoza aplastyczna Przewód pokarmowy: objawy dyspeptyczne bóle nudności, wymioty nadżerki, krwawienia OUN: zawroty głowy upośledzenie słuchu Reakcje alergiczne - astma indukowana aspiryną Nerki: upośledzenie fitracji kłębkowej

33 Metamizol (Pyralgina)
Ośrodkowo hamuje syntezę prostaglandyn: (mechanizm główny), poprzez blokowanie COX-3 silne działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe Obwodowo hamuje syntezę prostaglandyn: (mechanizm drugoplanowy), poprzez blokowanie głównie COX-2 (naturalny coxib) Hamuje wychwyt zwrotny adenozyny: działanie spazmolityczne i przeciwdrgawkowe Campos i wsp. Eur. J. Pharm. 1999

34 Paracetamol Zahamowanie ( COX-3 ) izoformy cyklooksygenazy
występującej w OUN ? Zahamowanie syntazy tlenku azotu ( NOS ) ? Aktywacja 5-HTergicznego komponentu układu antynocyceptywnego

35 Paracetamol - dawkowanie
Stosowany jako pojedyńczy analgetyk Dawka skuteczna p.o.: 1 g co 6 godz (4 g/dobę) Schug i wsp. 1999 Stosowany łącznie z NLPZ Dawka skuteczna p.o.: 1 g co 8 godz (3 g/dobę) Korpela i wsp. 1999

36 Paracetamol NLPZ redukcja zapotrzebowania na opioidy do 50 %
Peduto, 1998 NLPZ redukcja zapotrzebowania na opioidy do 60 % Wheatley, 1998

37 NLPZ + Paracetamol +/- Tramadol (krople)

38 Opiaty, Opioidy, Narkotyki
Opiaty - naturalne leki otrzymywane z opium Opioidy - naturalne i syntetyczne leki wykazujące powinowactwo do receptorów opioidowych: mi, delta, kappa (działanie antagonizowane przez nalokson) Narkotyki - pojęcie nie medyczne, ale prawne obejmujące wszystkie substancje prowadzące do uzależnienia psychicznego i fizycznego

39 Opioidofobia Chory i rodzina
Już dostaję „nartotyki” – to koniec, umieram Położyli na mnie „krechę” – przestają leczyć Zrobią ze mnie – „narkomana” Lekarze Tolerancja – będą coraz słabiej działały Objawy uboczne – depresja oddechowa Kłopoty formalne – różowe recepty Farmaceuci Kontrole – konieczne specjalne zabezpieczenia Strach przed oszustami

40 TRAMADOL opioidowy i nieopioidowy 40% - 60% Tramadol
podwójny mechanizm działania opioidowy i nieopioidowy 40% % małe powinowactwo do receptora opioidowego µ razy mniejsze niż morfina Tramadol OPIOID NA, 5-HT3

41 Właściwości Tramadol-u
niski potencjał wywoływania lekozależności i tolerancji brak depresji oddechowej duża siła analgetyczna - 95% aktywności petydyny różnorodność postaci i form (można stosować w bólu ostrym i przewlekłym) maksymalna dawka: 600 mg/dobę objawy niepożądane: nudności, zawroty, świąd, sedacja ( są przemijające)

42 Kodeina Dihydrokodeina DHC Dawkowanie: 20-60 mg co 4 godz.
Dawkowanie: Preparat Retard 60, 90, 120 mg/ 2 x dobę

43 OPIOIDY Podział opioidów ze względu na powinowactwo do receptorów
czysty agonista morfina, petydyna, fentanyl częściowy agonista buprenorfina agonistyczno-antagonistycznym pentazocyna antagonista naloxon

44 Podstawowy lek w leczeniu bólu o dużym natężęniu
MORFINA- czysty agonista receptora mi Podstawowy lek w leczeniu bólu o dużym natężęniu Biodostępność: % Dawka doustna: 2-3 x większa niż pozajelitowa Drogi podania: doustna, doodbytnicza, podskórna, dożylna, ZO, PP, obwodowa Droga doustna: Pocz. działania:20-30 min, szczyt: 60 min, czas dzialania: 4godz Pocz. działania (formy retard): 1-2 godz, czas działania:12godz Wydalanie: przez nerki (dawka zależy od wydolności nerek) Dawka skuteczna: taka, która zapewni bezbolesność, na czas działania danego preparatu

45 „obwodowe” opioidy MF ( 1 mg ) + 1% lidokaina MF ( 0.5 - 6 mg )
ostrzykiwanie linii cięcia - P.A.) MF ( mg ) (wstrzyknięcie dostawowe ) Fe ( mcg)

46 1806 - Serturner wyizolował z opium
substancję aktywną Serturner nadał nazwę morfina ( Morfeusz z greckiego - bożek snu) Robinson odkrył budowę chemiczną MF synteza chem. MF ( mieszanka Brompton ) 86/87 - SR – morfina ( MST, M-eslon, Doltard, Vendal)

47 Ustalenie dawkowania morfiny:
Jeżeli dawka Tramadolu 600 mg jest niewystarczająca powinna być zastąpiona 60 mg MF/24 godz (6 x 10 / 2 x 30 mg) Oznaczenie MEAC Podajemy doustnie po 5 mg MF (co 30 min), do uzyskania pożądanego efektu analgetycznego Jeżeli skuteczna dawka analgetyczna wyniosła np. 30 mg, to znaczy, że co 4 godziny należy podać połowę tej dawki (15 mg), co wynika z okresu połowicznego rozpadu morfiny. Zapotrzebowanie dobowe: 6 x 15 = 90 mg

48 Fentanyl - system przezskórny TTS (wprowadzony w Polsce w 1998r)
Dzięki małej masie cząsteczkowej i dobrej rozpuszczalności w tłuszczach nadaje się do podawania przezskórnego Plaster Durogesic: 25, 50, 75, 100 mikro g FNT/h Czas działania: 3 doby

49

50 Buprenorfina Częściowy agonista receptora mi
Dostępne postacie: tabletki podjęzykowe po 0,2 i 0,4 ampułki, postać przezskórna: Transtec TDS, uwalniający: 35, 52,5, 70 mikro gr/godz (działający 3 doby) W zakresie zalecanych - stosowanych dawek nie wykazuje efektu pułapowego

51 oooooooo Morfina 10 Dionina (3 etylomorfina) 50
Kodeina (3 metylomorfina) Hydromorfon (dihydromorfinion) 1,5 Dihydrokodeina Hydrokodon (dihydroksykodeinion) 10 Oksykodon (dihydrokodeinion) Heroina (diamorfina) Fentanyl-TTS ,1 Metadon Buprenorfina ,2-0,4

52 nudności skurcz wymioty zwieraczy depresja zaparcia oddechowa
Wielokierunkowe działania opioidów, głównie niepożądane zaparcia depresja oddechowa nadmierna sedacja

53 Leki wspomagające (adjuwanty):
Leki przeciwdepresyjne (amitryptylina, imipramina, doksepina, mianseryna, dezipramina) Leki przeciwdrgawkowe (karbamazepina, fenytoina, clonazepam) Środki znieczulenia miejscowego (ksylokaina, meksyletyna) Kortykosteroidy (dexametazon) Blokery receptora NMDA (ketamina, dekstrometorfan-tussal) Leki przeciwlękowe i nasenne Leki przeciwwymiotne Przeczyszczające, rozkurczowe Leki przeciwświądowe

54 Leki przeciwdepresyjne (LPD)
Zwiększają stężenie monoamin (NA, 5 HT) hamując ich fizjologiczną inaktywacji, przez opóźnienie ich wchłaniania zwrotnego Nasilają działanie stosowanych opioidów Blokują receptor NMDA

55 Amitryptylina Imipramina Doksepina
Dawka wstępna - 10 mg, Dawka maksymalna- 75 mg/24 godz. Objawy niepożądane: Retencja moczu Suchość w ustach Zaparcia Tachykardia (50% leczonych) Napady jaskry Ogólna niesprawność Senność Zmęczenie

56 Leki przeciwdrgawkowe
Stosowane w leczeniu bólów neuropatycznych Hamują samoistne pobudzenia we włóknach nerwowych, poprzez blokowanie patologicznych kanałów sodowych Karbamazepina (Amizepin) Dawka wstępna-100 mg Dawka maksymalna-1800 mg Fenytoina, Kwas walproinowy, Klonazepam Objawy niepożądane: Uszkodzenie szpiku kostnego Ataksja Senność Spowolnienie myślenia Zaburzenia dyspeptyczne

57 Gabapentyna Ca++ GBP? GBP? VGCC VGCC NMDA Glutaminiany SP, CGRP
Pośredni wzrost stężenia GABA - zablokowanie dekarboksylazy glutaminianowej GPB - działanie na podjednostkę 2 VGCC

58 Gabapentyna Zastosowanie - ból neuropatyczny:
Neuralgia popółpaścowa - skuteczność 33% / 8% placebo Neuropatia cukrzycowa - skuteczność 39% / 22% placebo Dawkowanie: (3600) mg/dobę Objawy niepożądane: ataksja, senność, zawroty głowy Rowbotham MC et al. IASP PRESS 2000

59 Lamotrigina Blokuje patologiczne kanały sodowych TTX-r,
zlokalizowane w ogniskach patologicznych pobudzeń Zmniejsza uwalnianie EAA WSKAZANIA: ból neuropatyczny DAWKOWANIE: mg/dobę Rowbotham MC et al. IASP PRESS 2000

60 Lidokaina zlokalizowane w ogniskach patologicznych pobudzeń
Selektywnie blokuje patologiczne kanały sodowe zlokalizowane w ogniskach patologicznych pobudzeń bez przerwania przewodnictwa we włóknach nerwowych Miejsce działania: nerwiak, ektopowe rozruszniki nerwu, zwój rdzeniowy Dawkowanie: Wolny wlew: (9 mg/min) dożylny 3 - 5mg/kg lidokainy 2 - 3 razy tygodniowo Meksyletyna (Mexitil): mg/24 godz (p.o.)

61 Bisfosfoniany i Kalcytonina w leczeniu bólu nowotworowego
Ból kostny (przerzuty do kości) – czynniki chemiczne i mechaniczne Resorpcja osteoklastyczna  osteoporoza  złamania patologiczne Bisfosfoniany i kalcytonina łączą elementy leczenia przyczynowego i objawowego, zmniejszają resorpcję kości Bisfosfonian - Klodronian (Bonefos) dawki 2 x 800 mg doustnie Pamidronian (Aredia) dożylnie - powolny wlew Kalcytonina j domięśniowo lub donosowo 1 x /24 godz.

62 Kortykosteroidy w leczeniu bólu nowotworowego
Wskazania: Ból neuropatyczny Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe Rozsiany ból kostny Działanie: Przeciwzapalne Przeciwobrzękowe Przeciwwymiotne Poprawiają apetyt Poprawiają nastrój Najczęściej stosowany - dexametazon Dawki: 2 – 24mg/24 godz.

63 Schematu WHO jest skuteczny u 85% chorych
W przypadkach, w których postępowanie wg. schematu jest nieskuteczne należy skierować chorego do poradni leczenia bólu, gdzie jest możliwość zastosowania technik inwazyjnych: blokad neuroliz innych procedur specjalistycznych

64 Miejsce wykonania neurolizy chemicznej
1/ neuroliza podpajęczynówkowa 2/ neuroliza zewnątrzoponowa 3/ neurolizy nerwów obwodowych nerw trójdzielny nerwy międzyżebrowe 4/ neurolizy układu współczulnego zwój gwiaździsty splot trzewny pień współczulny lędźwiowy splot podbrzuszny górny zwój nieparzysty

65 Blokada splotu trzewnego

66 Wielowymiarowy charakter bólu
Ekspresja bólu Cierpienie i postawa wobec bólu Percepcja Nocycepcja

67 Za to, że nie stosowałeś prawidłowo drabiny WHO


Pobierz ppt "patofizjologia i leczenie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google