Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

konflikty w pracy i sposoby ich rozwiązywania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "konflikty w pracy i sposoby ich rozwiązywania"— Zapis prezentacji:

1 konflikty w pracy i sposoby ich rozwiązywania

2 konflikty Jest to zjawisko procesualne złożone z szeregu epizodów:
> Sprzeczne Cele interesy >negatywne ,wzajemny wpływ partnerów na siebie >charakterystyczny układ powiązań Między epizodami

3 Sposoby rozwiązywania konfliktów
Wyróżnia sie pięć sposobów rozwiązywania Konfliktów: -Negocjancie, -facylitacja, -mediacja, -arbitraż, -Sąd. Negocjancie -, procedura efekt-podkontrolą stron. facylitacja-kontrolowana przez tacylitatora efekt pod kontrola stron. -Mediacje-procedura kontrolowana przez mediatora. -Amitraż, procedura kontrolowana przez arbitra -Sąd procedura kontrolowana przez adwokatów efekt kontrolowany przez sędziego.

4 Cechy Konfliktu . Każdy konflikt ma przyczyny :
-słaba przewidywalność wybuchu, gdy strony często się wzbraniają przed nim: -konflikt ma swoją dynamikę ,która zależy od wielu czynników i podmiotowych. przedmiotowych i sytuacyjnych : -Każdy konflikt charakteryzuje sie aspekt negatywny ,naturalny, pozytywny -każdy konflikt można rozwiązać.

5 KONFLIKT :o

6

7

8 Dowcipy o konfliktach Prośże pana, dlaczego pan ciągle za mną łazi?!! - Wie pani, jak juz sie pani odwróciła, sam sobie zadaje to pytanie. Przychodzi sekretarka do szefa i mówi: -Panie prezesie, tu są podania o pracę osób, które się zgłosiły na to stanowisko na które szukamy pracowników. Na co szef: -Dobrze. Proszę połowę podań wyrzucić do kosza a drugą zostawić u mnie na biurku. A sekretarka na to: -Ależ Panie Prezesie!! Tam mogą być świetni ludzie!! Chce Pan tak po prostu wyrzucić ich CV do kosza?? Na co szef: -Nie potrzebuję ludzi, którzy mają pecha…

9 Pod knajpę podjeżdża zamówiona taksówka
Pod knajpę podjeżdża zamówiona taksówka. Kelner pakuje na tylne siedzenie trzech pijanych klientów i instruuje taksówkarza: - Tego z lewej na Kopernika, tego w środku na Kościuszki, a tego z prawej na Spokojną. - Dobra, wszystko jasne. Po pięciu minutach taksówka ponownie podjeżdża pod knajpę, taksiarz woła kelnera: - Powiedz pan to jeszcze raz, bo na zakręcie mi się przemieszali.

10

11 Rodzaje konfliktów i metody ich rozwiązywania

12 Konflikty są zjawiskiem złożonym i dynamicznym, przebiegającym w określonym czasie i przestrzeni społecznej, wyznaczanym przez wzajemne stosunki i orientacje mniejszej lub większej grupy osób.

13 KONFLIKT ROZUMIEĆ BEDZIEMY JAKO SYTUACJĘ NIEZGODNOŚCI (SPRZECZNOŚCI), KTÓRA W ODNIESIENIU DO LUDZI DOTYCZY ICH INTERESÓW, PRAGNIEŃ, PRZEKONAŃ I CELÓW.

14 Źródła konfliktu -Konflikt wartości – wypływa z różnic w preferowanych wartościach dotyczących ideologii, tradycji, filozofii życia itp. -Konflikt dotyczący dostępu do informacji – występuje w sytuacji braku lub posiadania odmiennych informacji albo też ich interpretacji.

15 Konflikt strukturalny – wypływa ze struktury sytuacji w której ludzie działają, pełnionych ról, licznych ograniczeń z nią związanych. Konflikt relacji – jest wynikiem nieprawidłowej komunikacji, której towarzyszą negatywne emocje, stereotypy, odwetowe zachowanie lub błędne spostrzeganie. Konflikt interesów – pojawia się wtedy, kiedy zaspokojenie potrzeb określonej osoby odbywa się kosztem innej osoby lub grupy.

16 Radzenie sobie z konfliktem
Rywalizacja – silne dążenie do zaspokojenia własnych potrzeb i obrony własnych interesów kosztem innych; brak jakichkolwiek chęci współdziałania z partnerem. Współpraca – pragnienie zaspokojenia w równym stopniu potrzeb własnych i partnera.

17 Dostosowanie się - pomijanie własnych interesów aby zaspokoić potrzeby innych.
Unikanie - brak pewności siebie oraz odmowa współdzania z partnerem. Kompromis - pragnienie częściowego zaspokojenia interesów własnych oraz partnera.

18 Metody rozwiązywania konfliktów
Autorytarna – jedna ze stron narzuca swoje rozwiązanie poprzez podjęcie decyzji według zasady „ja wiem najlepiej”. Działanie takie podejmują najczęściej osoby dominujące, posiadające władzę. Liberalna – sprowadza się do nieingerowania w sytuacje konfliktowe i pozostawienia spraw „własnemu biegowi”. Sposób ten przyczynia się do bezcelowych działań i anarchii, rzadziej sprzyja rozwiązaniom twórczym.

19 „Bez porażek” – to opanowanie konfliktu dzięki współpracy dwustronnej i przyjęcie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Nikt nie stosuje siły ani walki. Nie ma pokonanych bowiem obie strony zwyciężają.

20 Arbitraż i mediacja czyli bezstronność osób trzecich
Wypracowanie rozwiązania korzystnego dla obu stron Badanie przyczyn dające alternatywne rozwiązanie Strony konfliktu uczestniczą przy rozwiązywaniu sporu Częste spotkania z każdą stron aby uzgodnić stanowiska Mediator nie podejmuje decyzji ARBITRAŻ Wyznaczenie winnego i pociągnięcie do konsekwencji Rozwiązanie kwestii spornych na podstawie dowodów Rozwiązanie konfliktu bez udziału i kontroli stron Nie wolno spotykać się ze stronami Strony muszą się dostosować do ostatecznej decyzji arbitra

21

22 koniec

23 Dominik osmański prezentacje wykonał :


Pobierz ppt "konflikty w pracy i sposoby ich rozwiązywania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google