Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowotwory nerki Robert Gryczka Robert Gryczka. Literatura Jacek Szmidt Podstawy chirurgii, Medycyna praktyczna, 2004 Jacek Szmidt Podstawy chirurgii,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowotwory nerki Robert Gryczka Robert Gryczka. Literatura Jacek Szmidt Podstawy chirurgii, Medycyna praktyczna, 2004 Jacek Szmidt Podstawy chirurgii,"— Zapis prezentacji:

1 Nowotwory nerki Robert Gryczka Robert Gryczka

2 Literatura Jacek Szmidt Podstawy chirurgii, Medycyna praktyczna, 2004 Jacek Szmidt Podstawy chirurgii, Medycyna praktyczna, 2004 Radzisław Kordak Onkologia, Medical Press, 2003 Radzisław Kordak Onkologia, Medical Press, 2003 Andrzej Kopacz Zarys chirurgii onkologicznej, 2000 Andrzej Kopacz Zarys chirurgii onkologicznej, 2000 Maciej Krzakowski Standardy leczenia systemowego nowotworó złośliwych u dorosłych w Polsce, Polskie Towarzystwo onkologii klinicznej, 1999 Maciej Krzakowski Standardy leczenia systemowego nowotworó złośliwych u dorosłych w Polsce, Polskie Towarzystwo onkologii klinicznej, 1999

3 Nowotwory pierwotne nerki Guzy tkanek płodowych (guz Wilmsa) Guzy tkanek płodowych (guz Wilmsa) Guzy z nabłonka kanalików nerkowych (onkocytoma) Guzy z nabłonka kanalików nerkowych (onkocytoma) Guzy z nabłonka przejściowego Guzy z nabłonka przejściowego Guzy podścieliska i okołonerkowe Guzy podścieliska i okołonerkowe Guzy nerkopochodne Guzy nerkopochodne

4 Rozpoznanie USG USG TK TK RM RM Biopsja (podejrzenie chłoniaka lub przerzutu z innego narządu Biopsja (podejrzenie chłoniaka lub przerzutu z innego narządu Urografia, badania izotopowe-ocena drugiej nerki Urografia, badania izotopowe-ocena drugiej nerki

5 Wady i zalety TK Wady Wady –Ograniczona skuteczność w diagnostyce guzów < 2cm Zalety Zalety –Po podaniu kontrastu pomocne w rozpoznaniu różnicowym guzów nerki –Rozpoznanie czopu nowotworowego w żyle głównej (97%) –Rozpoznanie nacieku poza nerkę (79%) –Rozpoznanie przerzutów do węzłów chłonnych (87%)

6 Różnicowanie Torbiele Torbiele Krwiaki podtorebkowe Krwiaki podtorebkowe Krwiaki śródnerkowe Krwiaki śródnerkowe Zmiany zapalne Zmiany zapalne Włókniaki, tłuszczaki Włókniaki, tłuszczaki

7 Rodzaje guzów nerki Torbiel prosta nerki Torbiel prosta nerki Guz torbielowaty o niejasnej etiologii (kryteria Bosniaka) Guz torbielowaty o niejasnej etiologii (kryteria Bosniaka) Guz lity z elementami tkanki tłuszczowej (angiomyolipoma) Guz lity z elementami tkanki tłuszczowej (angiomyolipoma) Guz lity bez elementów tk tłuszczowej (oncocytoma) Guz lity bez elementów tk tłuszczowej (oncocytoma)

8 Rak nerkowokomórkowy nerki Rak jasnokomórkowy Rak jasnokomórkowy Rak brodawkowaty Rak brodawkowaty Rak chromofobny Rak chromofobny –Z komórek typowych –Z komórek kwasochłonnych Rak chromofilny Rak chromofilny –Z komórek zasadochłonnych –Z komórek kwasochłonnych Rak z kanalików zbiorczych (Belliniego) Rak z kanalików zbiorczych (Belliniego)

9 50-70 r. ż. 50-70 r. ż. 2 x częściej mężczyźni 2 x częściej mężczyźni 2 x częściej u mieszkańców miast 2 x częściej u mieszkańców miast Synchroniczne 2% Synchroniczne 2% Asynchroniczne 5% Asynchroniczne 5% Wieloogniskowe ok. 10% Wieloogniskowe ok. 10% 90 % nowotworów nerek 90 % nowotworów nerek 3 % nowotworów u dorosłych 3 % nowotworów u dorosłych Rak nerkowokomórkowy nerki-epidemiologia

10 Palenie tytoniu Palenie tytoniu Translokacje między 8 a 3 chromosomem Translokacje między 8 a 3 chromosomem Delecje w obrębie chromosomów 5, 11, 17 Delecje w obrębie chromosomów 5, 11, 17 Rak nerkowokomórkowy nerki- etiologia

11 Objawy kliniczne Ból Ból Guz Guz Krwiomocz Krwiomocz Obecnie triada występuje rzadko ze względu na dostępność diagnostyki obrazowej

12 Objawy paraneoplastyczne Objaw Stouffera (niewydolność wątroby) Objaw Stouffera (niewydolność wątroby) Hiperkalcemia Hiperkalcemia Nadciśnienie tętnicze Nadciśnienie tętnicze Czerwienica Czerwienica Wysoka gorączka Wysoka gorączka

13 Stopień zaawansowania klinicznego - T T1 - guz < 2.5 (7) cm ograniczony do nerki T1 - guz < 2.5 (7) cm ograniczony do nerki T2 - guz > 2.5 (7) cm ograniczony do nerki T2 - guz > 2.5 (7) cm ograniczony do nerki T3a – guz wrasta do nadnercza i tkanki tłuszczowej okołonerkowej T3a – guz wrasta do nadnercza i tkanki tłuszczowej okołonerkowej T3b – guz wrasta w żyłę główną dolną poniżej przepony T3b – guz wrasta w żyłę główną dolną poniżej przepony T3c - guz wrasta w żyłę główną dolną powyżej przepony T3c - guz wrasta w żyłę główną dolną powyżej przepony T4 – guz przekracza powięź Geroty T4 – guz przekracza powięź Geroty

14 Stopień zaawansowania klinicznego - N N0 – brak przerzutów N0 – brak przerzutów N1 – przerzuty w pojedynczym węźle (do 2 cm) N1 – przerzuty w pojedynczym węźle (do 2 cm) N2 – przerzuty mnogie do węzłów chłonnych (od 2 do 5 cm) N2 – przerzuty mnogie do węzłów chłonnych (od 2 do 5 cm) N3 – przerzuty > 5 cm N3 – przerzuty > 5 cm

15 Stopień zaawansowania klinicznego - M M0 – brak przerzutów odległych M0 – brak przerzutów odległych M1 – przerzuty odległe M1 – przerzuty odległe –Płuca –Węzły chłonne –Wątroba –kości

16 Rak nerkowokomórkowy nerki -rozpoznanie Wywiad Wywiad Badanie przdmiotowe Badanie przdmiotowe Badania obrazowe Badania obrazowe Badanie histopatologiczne Badanie histopatologiczne

17 Leczenie operacyjne - kwalifikacja Wiek do 65 r. ż. Wiek do 65 r. ż. Wydolna druga nerka Wydolna druga nerka

18 Leczenie operacyjne Nefrektomia radykalna Nefrektomia radykalna Adrenalektomia Adrenalektomia Limfadenektomia Limfadenektomia Usunięcie czopa nowotworowego z naczyń Usunięcie czopa nowotworowego z naczyń Zabiegi laparoskopowe Zabiegi laparoskopowe Operacje oszczędzające Operacje oszczędzające

19 Radioterapia Rzadko, gdy T > 3 Rzadko, gdy T > 3 Paliatywne leczenie przerzutów do kości i mózgu Paliatywne leczenie przerzutów do kości i mózgu

20 Leczenie systemowe Immunoterapia Immunoterapia –Interferon alfa –Interleukina 2 –Interleukina 2 + autolimfocyty Chemioterapia Chemioterapia –Schemat Hanoverski (interleukina 2, interferon alfa i 5-FU) – 40 % odpowiedzi

21 Rokowanie (5 lat) T1 – 51- 82 % T1 – 51- 82 % T2 – 40 - 80 % T2 – 40 - 80 % T3 – 12 – 52 % T3 – 12 – 52 % I stopień – 70 – 90 % I stopień – 70 – 90 % II stopień – 55 – 70 % II stopień – 55 – 70 % III stopień – 20 – 30 % III stopień – 20 – 30 % IV stopień – 5 % IV stopień – 5 %

22 Onkocytoma 3 – 7 % litych guzów nerki 3 – 7 % litych guzów nerki Guz o potencjalnej złośliwości Guz o potencjalnej złośliwości 30-40 % współistnieje z rakiem nerkowokomórkowym 30-40 % współistnieje z rakiem nerkowokomórkowym Leczenie operacyjne - nefrektomia Leczenie operacyjne - nefrektomia

23 Nowotwory z nabłonka przejściowego 10 % guzów 10 % guzów Objawy radiologiczne Objawy radiologiczne Leczenie chirurgiczne Leczenie chirurgiczne –Tradycyjne –Oszczędzające Radioterapia Radioterapia Leczenie systemowe Leczenie systemowe

24 Naczyniakomięśniakotłus zczak (angiomyolipoma) 2 % guzów nerek 2 % guzów nerek 30 – 50 r. ż. 30 – 50 r. ż. Dwie postacie Dwie postacie –Odosobniona (duży rozmiar) –Wieloośrodkowa Leczenie chirurgiczne > 4 cm Leczenie chirurgiczne > 4 cm


Pobierz ppt "Nowotwory nerki Robert Gryczka Robert Gryczka. Literatura Jacek Szmidt Podstawy chirurgii, Medycyna praktyczna, 2004 Jacek Szmidt Podstawy chirurgii,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google