Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CO-I KNTM/K i CzS Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich/Kości i Czerniaka Skóry Postępowanie w przypadku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CO-I KNTM/K i CzS Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich/Kości i Czerniaka Skóry Postępowanie w przypadku."— Zapis prezentacji:

1 CO-I KNTM/K i CzS Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich/Kości i Czerniaka Skóry Postępowanie w przypadku oporności na leczenie imatinibem; inne inhibitory kinaz tyrozynowych. Sunitynib, postepowanie w toksyczności terapii sunitynibem. 06/2009

2 CO-I KNTM/K i CzS Pierwotna i wtórna oporność Przeżycia wolne od progresji w trakcie leczenia imatinibem 036912151821242730 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 400 mg o.d.400 mg b.i.d. Overall Logrank test: p=0.026 (months)

3 CO-I KNTM/K i CzS Postępowanie w wypadku progresji Jeżeli większość ognisk jest pod kontrolą, nie należy przerywać leczenia imatinibem!!!!!! Należy rozważyć leczenie operacyjne w przypadku ogniskowej progresji Zwiększenie dawki imatinibu do 800 mg/dzień Nowe leki: SU11248 (sunitinib [SUTENT] – zarejestrowany w USA i UE); można rozważać powrót do imatinibu Leki w badaniach: RAD001, AMN 107 (nilotinib), PTK787, …….… W przypadku wczesnej oporności zawsze należy sprawdzić rozpoznanie !!!

4 CO-I KNTM/K i CzS GIST?! Glivec 800 mg/d Częściowa oporność PD PTK787 AMN107 sorafenib ….. PD?! Progresja GIST… Chirurgia, termoablacja standard individualized investigational Milan Consensus Wtórna, późna wczesna sunitynib

5 CO-I KNTM/K i CzS Ablations Surgery IM 400 IM 800 PD IM 800 PD Sunitinib IM 800 PD Sunitinib R Ablations Surgery

6 CO-I KNTM/K i CzS działania inhibitorów drobnocząsteczkowych: -zahamowanie rozwoju nowotworu -efekt antyproliferacyjny, -wywołanie szlaku apoptozy, -przeciwdziałanie angiogenezie, -zahamowanie przerzutowania. Inhibitory angiogenezy

7 CO-I KNTM/K i CzS Sunitynib [SU 011248; Sutent]

8 CO-I KNTM/K i CzS Podstawy dla zastosowania sunitynibu po leczeniu imatinibem Sunitynib hamuje wiele celów molekularnych –KIT –PDGFR –FLT3 –VEGFR Sunitynib może przezwyciężać oporność na imatinib w GIST –Alternatywne strukturalne mutacje kinaz lub komórkowych szlaków sygnałowych mogą być wrażliwe na leczenie za pomocą SU11248 –Jednoczesne zahamowanie wielu szlaków przekazywania sygnału przez SU11248 może: Prowadzić do obiektywnych odpowiedzi na leczenie Opóźnienia progresji/nawrotu choroby Sunitynib hamuje wiele celów molekularnych –KIT –PDGFR –FLT3 –VEGFR Sunitynib może przezwyciężać oporność na imatinib w GIST –Alternatywne strukturalne mutacje kinaz lub komórkowych szlaków sygnałowych mogą być wrażliwe na leczenie za pomocą SU11248 –Jednoczesne zahamowanie wielu szlaków przekazywania sygnału przez SU11248 może: Prowadzić do obiektywnych odpowiedzi na leczenie Opóźnienia progresji/nawrotu choroby Demetri. ASCO Virtual Meeting 2004. Dostępne na stronie internetowej: http://www.asco.org

9 CO-I KNTM/K i CzS Sunitynib Inhibitor oksyindolowych TK Drobnocząsteczkowy związek o doustnej biodostępności Wybiórcze hamowanie kilku celów –PDGFR –VEGFR –KIT –FLT3 Aktywność przeciwnowotworowa i antyangiogenna Długi okres półtrwania w osoczu 40 godzin Aktywny metabolit N H O N H F N H O N Inhibitor wielu kinaz tyrozynowych (TK)

10 CO-I KNTM/K i CzS SU11248: selektywny inhibitor wielu kinaz tyrozynowych Receptor kinazy tyrozynowej (RTK) Komórkowe IC50* (μM) VEGFR 2 0.07 VEGFR 1 0.002 VEGFR 3 0.017 PDGFR PDGFR 0.002 KIT0.022 FLT 3 ITD 0.05 FLT 3 0.25 RET0.1 Domena wiążąca ligand Domena wiążąca ligand Domeny kinaz Powierzchnia Spośród około 40 badanych kinaz SU11248 wybiórczo hamował kinazy należące do członków rodziny receptorów kinaz tyrozynowych *Fosforylacja receptora Mendel i wsp. Clin Cancer Res. 2003;9:327-337; Dane Pfizera komórki

11 CO-I KNTM/K i CzS Aktywacja receptora kinazy tyrozynowej Wzrost komórki nowotworowej a przekazywanie sygnału – wiązanie ligandu do receptora Wzrost komórki nowotworowej a przekazywanie sygnału – wiązanie ligandu do receptora Błona komórkowa Region cytoplazmatyczny Region przezbłonowy Miejsce wiązania ligandu Region pozakomórkowy Ligand (np. VEGF, PDGF) Domena kinazy tyrozynowej Miejsce wiążące ATP Jądro komórkowe Przekazywanie sygnału Fosforylacja Zaadaptowano z pracy Raymond i wsp. 2000 Sutent

12 CO-I KNTM/K i CzS SubstratSubstrat SubstratSubstrat SubstratSubstrat SubstratSubstrat K KK K KK K PYPYPYPY PYPYPYPY PYPYPYPY PYPYPYPY PYPYPYPY PYPYPYPY PYPYPYPY PYPYPYPY PYPYPYPY PYPYPYPY PYPYPYPY PYPYPYPY R2NP-1R3 VEGF-A VEGF-B VEGFR-1S VEGF-D VEGF-E PIGF Receptory VEGF R1 A. (Proliferacja komórek śródbłonka/Przeżycie) B. (Degradacja macierzy pozakomórkowej) C. (Limfangiogeneza- tworzenie naczyń chłonnych) E. (Angiogeneza/Przepuszczal ność naczyń) D. (Limfangiogeneza – tworzenie naczyń chłonnych) PIGF: (Endogenny antagonista VEGF-A) Neuropilina-1 Ligandy VEGF uDziałanie na naczynia krwionośne uProliferacja uMigracja uRóżnicowanie uPrzeżycie uProdukcja NO uPrzepuszczalność naczyń uAngiogeneza nowotworowa uDziałanie na naczynia chłonne uProliferacja uMigracja uLimfangiogeneza (tworzenie naczyń chłonnych) uAngiogeneza nowotworowa VEGF-C VEGF-A – ECM SUTENT

13 CO-I KNTM/K i CzS Sunitynib (SU011248; Sutent) – zarejestrowany w USA (od 3 lutego) i Unii Europejskiej (od 19 lipca) do leczenia osób chorych na raka nerki lub GIST oporny na imatinib 50 mg dziennie - 4 tygodnie leczenia, 2 tygodnie przerwy; W trwającym obecnie badaniu A6181036 ponad 1000 chorych (w PL 35 chorych); Odpowiedź na leczenie u ponad 60% (głównie SD), z czego u > 40% ponad rok

14 CO-I KNTM/K i CzS GIST - Sutent (SU11248) wyniki leczenia Podstawowe pytanie w leczeniu Sutentem to jaki jest najlepszy schemat leczenia? - 4 tyg. po 50 mg/dz i 2 tyg. przerwy lub - codziennie w dawce 37,5 mg bez przerw Ten drugi schemat wydaje się być bardziej skuteczny: odpowiedzi przynajmniej tak samo dobre; PFS 34,1 tygodnia; CBR 24 tygodnie 52%; brak akumulacji leku) – zawsze należy rozważyć dawkowanie ciągłe w przypadku progresji choroby w przerwie w dawkowaniu 4/2 ASCO 2007, # 10015

15 CO-I KNTM/K i CzS (SU11248: Placebo) Placebo (N=105) Badanie kliniczne III fazy nad zastosowaniem SU11248 w GIST wykazującym oporność na leczenie imatinibem lub jego nietolerancję SU11248 (N=207) 50mg/D, 4 tygodnie leczenia, 2 tygodnie przerwy SU11248 Randomizacja 2:1 Randomizacja 2:1 Placebo 4 tygodnie leczenia, 2 tygodnie przerwy Przeprowadzono w 56 ośrodkach w Europie, USA, Australii i Azji (Singapur) Chorzy na GIST oporny na imatinib lub z nietolerancją imatinibu Kontynuacja tak długo jak stwierdza się korzyść kliniczną z terapii Przejście do leczenia SU11248 w wypadku progresji

16 CO-I KNTM/K i CzS Oszacowane prawdopodobieństwo TTP (%) Leczenie za pomocą sunitynibu znacząco zwiększyło czas do progresji choroby (TTP) – badanie III fazy Sunitynib (N=207) Placebo (N=105) Mediana 27,3 tygodnia 6,4 tygodnia Iloraz hazardu = 0,33 95% CI (0,23; 0,47) p<0,00001 061218243036424854 Czas (tygodnie) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

17 CO-I KNTM/K i CzS Leczenie za pomocą sunitynibu istotnie poprawiło przeżycia całkowite – badanie III fazy Oszacowane prawdopodobieństwo przeżycia (%) Sunitynib Placebo Przeżycie 6-miesięczne 79,4% 56,9% Zgony ogółem 14,0% 25,7% Sunitynib Placebo Przeżycie 6-miesięczne 79,4% 56,9% Zgony ogółem 14,0% 25,7% Sunitynib (N=207) Placebo (N=105) Iloraz hazardu = 0,49 95% CI (0,29; 0,83) P=0,007 Czas (tygodnie) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 061218243036424854

18 CO-I KNTM/K i CzS Odpowiedzi (korzyści kliniczne) z leczenia za pomocą sunitynibu – wyniki badania III fazy Odpowiedź Chorzy (%) Sunitynib (N=207) Placebo (N=105) Najlepsza odpowiedź (RECIST) Częściowa odpowiedź Stabilizacja choroby Progresja choroby Nie oceniono* Odsetek korzyści klinicznych Najlepsza odpowiedź (RECIST) Częściowa odpowiedź Stabilizacja choroby Progresja choroby Nie oceniono* Odsetek korzyści klinicznych 14 (7) 120 (58) 39 (19) 34 (16) 134 (65) 0 50 (48) 39 (37) 16 (15) 50 (48) *Chorzy, u których nie były dostępne do oceny badania obrazowe; Odsetek korzyści klinicznych = Częściowa odpowiedź + stabilizacja choroby; Odsetek korzyści klinicznych = Częściowa odpowiedź + stabilizacja choroby po 22 tygodniach Demetri et al. ASCO

19 CO-I KNTM/K i CzS Badanie 1 W czasie leczenia SU11248 Cykl 1, dzień 7 Badanie 0 Wyjściowo Cykl 1, dzień 0 Badanie 3 W czasie leczenia SU11248 Cykl 2 Badanie 2 Przerwa w leczeniu SU11248 Cykl 1, ostatni dzień FDG-PET u chorych na GIST opornych na imatinib A.D. Van den Abbeele i wsp., ASCO, 2005

20 CO-I KNTM/K i CzS GIST - sutent (SU11248) wyniki leczenia II rzutu A6181036 (kryteria RECIST) W leczeniu pozostało 448 chorych (na 1012 analizowanych) co stanowi 45% przy medianie 4 cykli leczenia (16% >9 mc-y leczenia). Leczenie zakończono w 29% z powodu progresji choroby i 14,5% z powodu objawów ubocznych. Mediana TTP 36 tygodni Mediana OS 68 tygodni Najczęstsze AE: zmęczenie (46%), biegunka (42%) i nudności (33%) ASCO 2007, # 10022

21 CO-I KNTM/K i CzS SU 011248 Odpowiedzi również skorelowane z rodzajem mutacji: – lepsze przy obecności mutacji w eksonie 9, gorsze w 11 dla KIT oraz odpowiedzi przy mutacjach eksonu 18 PDGFR i przy WTÓRNYCH MUTACJACH. Czyli SUTENT jest bardziej aktywny w tych mutacjach, które wydają się być oporne na imatinib

22 CO-I KNTM/K i CzS GIST - Sutent (SU11248) wyniki leczenia Pierwotne mutacje GIST: (CB)(PR) KIT exon 1136% 5% KIT exon 963%37% PDGFRA25%b.d. wild-type (WW)56%b.d. ASCO 2006, # 9502,

23 CO-I KNTM/K i CzS GIST - Sutent (SU11248) problem mutacji Częstość wtórnych mutacji po IM: pierwotnie exon 1162% pierwotnie exon 916% pierwotnie PDGFRA/ WW 0% Wyniki leczenia zależnie od mutacji: Wtórne mutacje GIST: (CB) KIT exon 13/1465% KIT exon 17/18 9% ASCO 2006, # 9502, Heinrich grupa bostońska

24 CO-I KNTM/K i CzS GIST – imatinib (I rzut) i sutent (II rzut) wyniki leczenia zależnie od mutacji Pierwotne mutacje GIST: IM*SU** KIT exon 1192%36% KIT exon 974%42% KIT exon 13/1750% PDGFRA67%25% wild-type (WW)33%56% Wtórne (po IM) mutacje GIST: KIT exon 13/1465% KIT exon 17/18 9% *JCO, 21, Dec 1, 2003, 4342-4349 **ASCO 2006, # 9502

25 CO-I KNTM/K i CzS Badanie kliniczne I/II fazy w SU11248 Czas (miesiące) Oszacowane prawdopodobieństwo TTP (%) Czas do progresji nowotworu w zależności od wyjściowego stanu mutacji NA = dane niedostępne; WT (Wild Type) = brak mutacji KIT Ekson 9 vs 11: p<0,0003 KIT WT vs Ekson 11: p=0,01 KIT Ekson 9 vs KIT WT: NS Mediana (95% CI) 14,3 miesiąca (11,1; NA) 13,8 miesiąca (3,9; NA) 5,1 miesiąca (4,5; 7,8)

26 CO-I KNTM/K i CzS Badanie kliniczne I/II fazy w SU11248 Czas do progresji nowotworu w zależności od stanu mutacji po leczeniu imatinibem Czas (miesiące) 0612182430 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 KIT Ekson 9 [tylko] (N=13) KIT WT (N=8) KIT Ekson 11 [tylko] (N=7) KIT Exon 11 + Sec (N=25) KIT Ekson 9 [tylko] (N=13) KIT WT (N=8) KIT Ekson 11 [tylko] (N=7) KIT Exon 11 + Sec (N=25) KIT Ekson 9 [tylko] vs 11 [tylko]: p<0.002 KIT Exon 9 [tylko] vs 11 + Sec: p<0.003 KIT Ekson 9 [tylko] vs 11 [tylko]: p<0.002 KIT Exon 9 [tylko] vs 11 + Sec: p<0.003 Mediana (95% Cl) 31,8 miesiąca (4,7; NA) 13,8 miesiąca (1,4; NA) 3,3 miesiąca (1,9; NA) 5,1 miesiąca (2,3; 8,3) Mediana (95% Cl) 31,8 miesiąca (4,7; NA) 13,8 miesiąca (1,4; NA) 3,3 miesiąca (1,9; NA) 5,1 miesiąca (2,3; 8,3) NA = dane niedostępne; Sec = wtórne mutacje; WT (Wild Type) = brak mutacji Oszacowane prawdopodobieństwo TTP (%)

27 CO-I KNTM/K i CzS Heinrich, M. C. et al. J Clin Oncol 24:4764-4774, 2006 Wtórne mutacje KIT w GIST opornych na imatinib ATP BindingActivation loop

28 CO-I KNTM/K i CzS Problem oporności – mutacje wtórne Wiele grup obserwowało dwie (lub więcej) mutacji w obrębie różnych zmian u tego samego chorego

29 CO-I KNTM/K i CzS Liegl et al, J Pathology 2008 Wtórne mutacje mogą być różne, zarówne w ognisku pierwotnym jak i przerzutowym

30 CO-I KNTM/K i CzS GIST - sunitinib (sutent, SU11248) u dzieci U większości dzieci chorych na GIST w obrębie komórek nowotworu obserwuje się, nietypowe dla dorosłych chorych, zaburzenia genetyczne typu wild-type bez mutacji w KIT i PDGFRA. Leczono 3 chorych w wieku 17, 8 i 13 lat: - wszyscy otrzymali 5 cykli leczenia (4/2), - CB 3/3 Wniosek: Sutent wykazał aktywność leczniczą u dzieci opornych na leczenie imatinibem. ASCO 2006, # 9519

31 CO-I KNTM/K i CzS sunitynib 4 tygodnie leczenia, 2 tygodnie przerwy (4/2) 50mg/dobę* sunitynib Schemat dawkowania Schemat dawkowania sunitynib *Dozwolone zmniejszenie dawki (do 37.5mg dziennie, a następnie do 25mg dziennie) Chorzy z zaawansowanym nowotworem po niepowodzeniu leczenia Imatinibem lub nietolerancji Imatinibu Kontynuacja leczenia sunitynibem aż do progresji lub nietolerancji terapii

32 CO-I KNTM/K i CzS Sunitynib WCHŁANIANIE –maksymalne stężenie po 6-12 godz. –pokarm nie wpływa na dostępność leku BIOTRANSFORMCJA –metabolizm przez izoenzym CYP3A4 cytochromu P450!!! – inne leki (induktory, jak ryfampicyna, fenobarbital, deksametazon czy inhibitory, jak ketokonazol, sok grejpfrutowy ELIMINACJA –głównie z kałem, z moczem 25% Okres półtrwania ok. 60 godzin

33 CO-I KNTM/K i CzS Objawy uboczne (najczęstsze; rzadko 3/4 stopień) sunitynibu: zmęczenie; nudności, biegunka, brak łaknienia; zapalenie jamy ustnej; bóle/zmiany skórne na rękach i stopach, zmiana zabarwienia skóry; nadciśnienie tętnicze; perforacja jelita/guza nowotworowego; neutropenia, trombocytopenia, niedokrwistość; niedoczynność tarczycy; LVEF

34 CO-I KNTM/K i CzS Tolerancja sunitynibu AE Częstość występowania (%) SU11248 (N=202)* Placebo (N=102)* Gr 1-2 Gr 3-4 Gr 1-2 Gr 3-4 Zmęczenie295202 Biegunka26380 Zmiana zabarwienia skóry 25060 Nudności 231101 Brak łaknienia 19051 Zaburzenia smaku 18020 Zapalenie jamy ustnej 15120 Wymioty15151 * Populacja zgodnie z leczeniem; AE = Zdarzenia niepożądane występujące u 10% chorych; Gr = Maksymalny stopień toksyczności według Maximum NCI CTCAE

35 CO-I KNTM/K i CzS AE Częstość występowania (%) SU11248 (N=202)* Placebo (N=102)* Gr 1-2 Gr 3-4 Gr 1-2 Gr 3-4 Zespół ręka-stopa 9420 Wysypka12150 Niedokrwistość7510 Osłabienie9322 Zapalenie błon śluzowych 12000 Objawy dyspeptyczne 11110 Nadciśnienie tętnicze 7340 Najczęstsze zdarzenia niepożądane (AE) związane z leczeniem* (ciąg dalszy) * Populacja zgodnie z leczeniem; AE = Zdarzenia niepożądane występujące u 10% chorych; Gr = Maksymalny stopień toksyczności według Maximum NCI CTCAE Tolerancja sunitynibu

36 CO-I KNTM/K i CzS ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE - skóra i tkana podskórna ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE - skóra i tkana podskórna - 30% Zmiany zabarwienia - 25% –Rasa biała żółtawy odcień (nie plamy, nie zapalenie wątroby) –Ciemne zabarwienie skóry odbarwienie (plamiste lub jednolite) Włosy – 7 % –Odbarwienie (białe zabarwienie w czasie leczenia, naturalny kolor w czasie przerwy; co daje wygląd pasów zebry)

37 CO-I KNTM/K i CzS ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE - skóra i tkana podskórna ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE - skóra i tkana podskórna - 30% Sucha, zaczerwieniona, popękana skóra: twarz, ręce Wysypka (kończyny): okrągłe, ciemnoczerwona/koloru głębokiej purpury, do wielkości gumki do ołówka, dobrze określone brzegi, nieswędząca

38 CO-I KNTM/K i CzS ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE - skóra i tkana podskórna ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE - skóra i tkana podskórna - 30% Rumień obwodowych części kończyn (bolesne zapalenie skóry z zaczerwieniem dłoni/ stóp; palmar/plantar erythrodysesthesia; PPE) –Modzele: bolesne, głównie w miejscach ucisku (ale również w okolicach stawów śródręczno-paliczkowych); może rozwijać się w postaci rosnących modzeli w miejscach ucisku i palcach i łuszczyć się w czasie ustępowania

39 CO-I KNTM/K i CzS ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE - skóra i tkana podskórna ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE - skóra i tkana podskórna - leczenie –Właściwa opieka skóry: od początku środki nawilżające –Stopy: miękkie żelowe wkładki, właściwe obuwie, produkty z owczej wełny, –Odpoczynek/uniesienie stóp, –Ból: acetaminofen (Paracetamol), ibuprofen, lignokaina, –Zapalenie czerwieni wargowej: ochrona i nawilżanie, –Czasowe przerwanie dawkowania, rzadko zmniejszanie dawki. Niekiedy zalecana jest ponowna ocena w kolejnym cyklu przed modyfikacją dawki. Bolesne modzele: podstawowa przyczyna przerwania podawania leku

40 CO-I KNTM/K i CzS ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE - zaburzenia łaknienia > 30% Związek z zaburzeniami smaku, biegunką i nudnościami Pojawienie się: różnie, w zależności od związku z innym AE Leczenie: –Nie należy jedynie z tego powodu zmniejszać dawki –Postępowanie związane z innym AE (np. biegunką, nudnościami) –Należy dociekać przyczyny, jeżeli utrata masy ciała (> 3 kg)

41 CO-I KNTM/K i CzS ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE - ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE - problemy z jamą ustną -50% –Zaburzenia smaku –Nadwrażliwość/bolesność jamy ustnej, pieczenie języka –Owrzodzenia jamy ustnej –Pęknięcia w kącikach jamy ustnej (zapalenie czerwieni wargowej) –Suchość w jamie ustnej –Chrypka (rzadsze) Pojawienie się: 1-2 tydzień Ustępuje po 7 dniach przerwy w leczeniu Może pogarszać się lub polepszać wraz z kolejnymi cyklami, brak zgodności Nawracający problem –Zaburzenia smaku mogą nie ustępować

42 CO-I KNTM/K i CzS ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE - ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE - problemy z jamą ustną - leczenie Leczenie objawowe Płyny do płukania jamy ustnej; pasty do zębów naturalne lub dziecięce, bez nadtlenków Lidokaina w żelu; żele (powłoka w czasie posiłku) Zmiany dietetyczne Ambusol (w pojedynczym owrzodzeniu) Suplementacja dietetyczna z lecytyną w zapaleniu jamy ustnej Unikanie płynów do płukania jamy ustnej zawierających alkohol Kremu i balsamy do warg w przypadku pęknięć warg Modyfikacja dawki: czasowe odstawienie w stopniu 3, redukcje dawki w stopniu 4.

43 CO-I KNTM/K i CzS ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE - ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE - Nadciśnienie tętnicze Występuje u chorych z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie oraz tych, u których pojawia się ono jako AE w czasie leczenia Pojawienie się: Rozmaicie – może rozpoczynać się w każdym cyklu (często rozpoznawane w 14 dniu cyklu podczas wizyty) Pogorszenie się: niewielki, początkowy wzrost, który może prowadzić do większego, objawowego zwiększenia wartości ciśnienia tętniczego Może nawracać

44 CO-I KNTM/K i CzS ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE - zaburzenia krwi i układu chłonnego – leczenie Przetaczanie preparatów ME Generalnie nie należy stosować czynników wzrostu W 3 stopniu toksyczności (zarówno dla neutropenii, jak i trombocytopenii) należy dokonać ponownej oceny w planowanym 1. dniu kolejnego cyklu w celu ewentualnego opóźnienia rozpoczęcia podawania leku

45 CO-I KNTM/K i CzS ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE - ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE - serce Zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) - 2% –niepostępujące zdarzenie –częsta poprawa w trakcie leczenia wydłużenie odcinka QT W razie potrzeby obniżenie dawki sunitynibu

46 CO-I KNTM/K i CzS ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE - ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE - Inne zdarzenia niepożądane Wylewy podpaznokciowe Obrzęki okołoczodołowe Łysienie czołowe (szczególnie u kobiet) Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego – leki przeciwwymiotne, omeprazol, przyjmowanie sunitynibu wieczorem Niedoczynność tarczycy – ok. 50% chorych leczonych; kontrola poziomu TSH wyjściowo i co 2 miesiące; ew. terapia substytucyjna hormonami tarczycy

47 CO-I KNTM/K i CzS, mutacja w eksonie 9 KIT

48 CO-I KNTM/K i CzS GIST - sunitynib - wnioski Dowody naukowe z badań klinicznych potwierdzają, że Sutent jest aktywny u chorych na rozsiany/nieoperacyjny GIST oporny na leczenie imatinibem, Sutent został zarejestrowany do leczenia II rzutu (chorych na GIST opornych na IM) w USA i w UE Sutent powinien być zarejestrowany do leczenia dzieci chorych na GIST, opornych na imatinib, Sutent jest bardziej aktywny w tych mutacjach, które wydają się być bardziej oporne na imatinib.

49 CO-I KNTM/K i CzS Strategie lecznicze w walce z heterogennością oporności na imatinib Szersze spektrum i efektywność inhibitorów kinazy KIT/PDGFRA Uderzenie w znaczące geny szlaków sygnalizacyjnych –Inhibitory PI3-K, PKC-θ, mTOR Degradacja KIT –Inhibitory HSP, inhibitory HDAC Synteza i rekrutacja KIT –Flavopiridol Dimeryzacja KIT – przeciwciała? Drogi alternatywne – BRAF, IGFR1?

50 CO-I KNTM/K i CzS Inne leki Sorafenib (ASCO 2008) – badanie II fazy Imatinib + RAD001 Nilotinib Anty IGFR-1 DasatinibDasatinib AB1010 (masatinib)AB1010 (masatinib) OSI 930OSI 930 XL 820XL 820 Inhibitory HSP-90Inhibitory HSP-90 PazopanibPazopanib Other multi-targeted agents (Sunitinib-oid)Other multi-targeted agents (Sunitinib-oid)

51 CO-I KNTM/K i CzS Dziękuję!

52 CO-I KNTM/K i CzS Rejestr Kliniczny GIST Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie 02-781 Warszawa ul. Roentgena 5 Tel. (022) 5462172 Fax. (022) 6439791 E-mail: gist@coi.waw.plgist@coi.waw.pl Strona internetowa: http://www.coi.waw.pl/ Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST: www.gist.pl stowarzyszenie@gist.pl


Pobierz ppt "CO-I KNTM/K i CzS Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich/Kości i Czerniaka Skóry Postępowanie w przypadku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google