Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT PROGRAMU POLOWEJ PRÓBYDZIELNOŚCI OGIERÓW RAS SZLACHETNYCH Komisja Księgi Stadnej przy Polskim Związek Hodowców Koni ul. Koszykowa 60/62 m.16 00-673.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT PROGRAMU POLOWEJ PRÓBYDZIELNOŚCI OGIERÓW RAS SZLACHETNYCH Komisja Księgi Stadnej przy Polskim Związek Hodowców Koni ul. Koszykowa 60/62 m.16 00-673."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT PROGRAMU POLOWEJ PRÓBYDZIELNOŚCI OGIERÓW RAS SZLACHETNYCH Komisja Księgi Stadnej przy Polskim Związek Hodowców Koni ul. Koszykowa 60/62 m.16 00-673 Warszawa na podstawie materiałów PZHK

2 Etap I – kwalifikacja 1.Miejsca kwalifikacji: Minimum 2-3 na terenie Polski dysponujące halą odpowiednią do prezentacji ogierów, zapleczem stajennym oraz personelem o odpowiednich kwalifikacjach do nadzorowania koni podczas oceny skoków i ruchu luzem. Warunkiem przeprowadzenia kwalifikacji w danym miejscu jest zgłoszenie i uiszczenie opłaty wpisowej za minimum 7 ogierów, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem kwalifikacji. 2. Termin kwalifikacji: przełom maj/czerwiec 3. Kwalifikacji dokonuje komisja wyznaczona przez PZHK. 4. Wiek kwalifikowanych ogierów: 3-4 lat.

3 Etap I – kwalifikacja 5. Rasy kwalifikowanych ogierów: konie ras dla których księgi prowadzą związki zrzeszone w WBFSH, konie trakeńskie urodzone w Polsce, oraz konie pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej. 6. Ogiery są kwalifikowane w trzech grupach: Grupa A - ogiery ujeżdżeniowe (dresażowe) Grupa B - ogiery skokowe Grupa C - ogiery tzw. zaawansowane w krew: pochodzące po min. jednym z przodków pełnej krwi angielskiej lub czystej krwi arabskiej w pierwszym pokoleniu, wszystkie małopolskie oraz ogiery wielkopolskie z rodowodami kwalifikującymi je do programu ochrony zasobów genetycznych. Kwalifikacja do poszczególnych grup na podstawie analizy rodowodowej przeprowadzonej na podstawie zgłoszeń. Kwalifikacja do poszczególnych grup w porozumieniu z właścicielem (przy rodowodzie kwalifikującym do grupy C, właściciel może zgłosić konia do grupy A lub B)

4 Etap I – kwalifikacja 7. Program etapu I – kwalifikacji a)Badanie weterynaryjne – identyfikacja, weryfikacja kalendarza szczepień, pomiary zoometryczne, badanie: oczu, jąder, zgryzu, wykonanie prób zginania. b) Ocena na twardej powierzchni: w ręku eksterier i ruch w stępie, oraz ruch w kłusie – zgodnie z obecnie funkcjonującym systemem bonitacyjnym. Ogier musi uzyskać 78 pkt. Równolegle prowadzona jest ocena liniowa. c)Ocena metodą punktową i równolegle liniową ruchu luzem (na ósemce) i skoków luzem (zgodnie z załącznikiem) w hali. Ocena ta przeprowadzana jest dwukrotnie: pierwszego i drugiego dnia. Komisja wystawia jedną ocenę po dwóch dniach kwalifikacji. d) Ocena rodowodowa – zgodności rodowodu ze ścieżką kwalifikacyjną deklarowaną przez właściciela, oraz jakość przodków.

5 Etap I – kwalifikacja 7. Program etapu I – kwalifikacji Minimalne wymagania dla ogierów: ogier jest zakwalifikowany do następnego etapu po: uzyskaniu Grupa uzyskaniu minimum z ocen za: stęp, kłus i galop luzem żadna z tych cech nie może zostać oceniona poniżej A7,56,8 B7,5 C7,06,0 UWAGA ! Po każdym z punktów powyższego programu komisja może zadecydować o niedopuszczeniu ogiera do punktu następnego!!!

6 Etap I – kwalifikacja 8. Po zakończeniu oceny komisja ogłasza werdykt, dla każdego ogiera z osobna, odnośnie jego zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania do etapu II. 9. Ogiery zakwalifikowane poddawane są badaniu w kierunku porażenia krtani bezpośrednio po ogłoszeniu wyników kwalifikacji. 10. Właściciele ogierów niezakwalifikowanych do etapu II otrzymują kopię bonitacji, oceny liniowej oraz pisemny komentarz na temat ogiera. 11. Właściciele ogierów zakwalifikowanych mają 40 dni na dostarczenie wyników badań DNA potwierdzających pochodzenie po obojgu rodzicach. 12. Właściciel ogiera ma 10 dni na oficjalne zgłoszenie miejsca treningu ogiera. PZHK podpisuje umowę na trening z podmiotem wskazanym przez właściciela ogiera, oraz z właścicielem ogiera. Podmiot prowadzący trening ogiera musi przedstawić kalkulację kosztów treningu (opracować standardowy druk), oraz jest zobowiązany do trenowania ogiera zgodnie z programem studyjnym (w załączniku)- program musi określać dokładne wymagania dotyczące kwalifikacji osoby prowadzącej trening oraz minimalne warunki utrzymania koni.

7 Etap II – kontrolny - kontrola może powtórzona 1. Kontrola odbywa się po 65 – 75 dniach po zakończeniu etapu I, w miejscu kwalifikacji lub miejscu testu końcowego, dla min. 5 ogierów. 2. Wyznaczony pracownik/pracownicy PZHK/OZHK lub członek/członkowie Komisji Oceny Ogierów sprawdzają stopień wytrenowania i przygotowania ogiera do próby dzielności (uwaga – komisja, w której jest co najmniej dwóch członków komisji kwalifikacyjnej). 3. Ogiery muszą obowiązkowo być zaprezentowane pod siodłem. Podczas prezentacji wierzchem obowiązuje: wędzidło grube, dwuczęściowe lub z łącznikiem, dopuszczalne oliwkowe. Nachrapnik angielski, hanowerski lub kombinowany. Dopuszczalna długość palcata do 75 cm z rękojeścią. Dopuszcza się ochraniacze na nogi przednie. Komisja jest zobowiązana do sprawdzenia prawidłowości dopasowania rzędu końskiego. Ogier pod siodłem musi poruszać się płynnie i spokojnie w trzech chodach. Oprócz tego ocenie podlega ogólny stan zdrowia, kondycja i pielęgnacja ogiera. 4. Kontrolujący sporządza/ sporządzają protokół (opracować wzór), oraz krótki materiał video obejmujący pracę ogiera pod siodłem w każdym z chodów. 5. Negatywna ocena kontroli może powodować nie dopuszczenie ogiera do kolejnego etapu!

8 Etap III – próba dzielności 1. Ocena wszystkich ogierów, które zaliczyły etapy I i II, odbywać się będzie po 120 dniach od daty kwalifikacji, w jednym, wskazanym przez PZHK miejscu, dysponującym odpowiednią do prezentacji ogierów halą (min. 20x40m), zapleczem stajennym (stajnia boksowa), miejscem do oceny koni na twardej nawierzchni oraz placem do oceny koni na trójkącie o wym. 30x30x30m. 2. Termin próby: ostatni kwartał roku (po 120 dniach treningu) 3. Oceny dokonuje Komisja wyznaczona przez PZHK 4. Program próby: Dzień pierwszy: a) Identyfikacja, pomiary zoometryczne, badanie antydopingowe (którego dnia?). b) Ocena na twardej powierzchni (weryfikacja oceny kwalifikacyjnej): w ręku eksterier i ruch w stępie, oraz ruch w kłusie – zgodnie z obecnie funkcjonującym systemem bonitacyjnym. Ogier musi uzyskać 78 pkt. c) Schemat próby dla poszczególnych grup:

9 Etap III – próba dzielności Grupa A - ogiery ujeżdżeniowe (dresażowe) – prezentacja przed komisją oceny zgodnie z programem krajowym konkursu ujeżdżenia klasy L-3. Ogier prezentowany jest przez jeźdźca wskazanego przez właściciela, który nie może pełnić funkcji testera podczas próby. Grupa B - ogiery skokowe – prezentacja przed komisją oceny zgodnie z załącznikiem dotyczącym przeprowadzania oceny skoków pod jeźdźcem. Ogier prezentowany jest przez jeźdźca wskazanego przez właściciela, który nie może pełnić funkcji testera podczas próby. Grupa C - ogiery tzw. zaawansowane w krew: pochodzące po min. jednym z przodków pełnej krwi angielskiej lub czystej krwi arabskiej w pierwszym pokoleniu, wszystkie małopolskie oraz ogiery wielkopolskie z rodowodami kwalifikującymi je do programu ochrony zasobów genetycznych - prezentacja przed komisją oceny zgodnie z programem krajowym konkursu ujeżdżenia klasy L-3 oraz zgodnie z załącznikiem dotyczącym przeprowadzania oceny skoków pod jeźdźcem. Ogier prezentowany jest przez jeźdźca wskazanego przez właściciela, który nie może pełnić funkcji testera podczas próby. Ogiery oceniane są w zastępach/grupach po 3 konie (możliwe tylko podczas oceny skoków)

10 Etap III – próba dzielności Dzień drugi: a) Schemat próby dla poszczególnych grup: Grupa A - ogiery ujeżdżeniowe (dresażowe) – prezentacja przed komisją oceny zgodnie z programem krajowym konkursu ujeżdżenia klasy L-3. Ogier jest prezentowany oraz oceniany przez jeźdźca testera. Grupa B - ogiery skokowe – prezentacja przed komisją oceny zgodnie z załącznikiem dotyczącym przeprowadzania oceny skoków pod jeźdźcem. Ogier jest prezentowany oraz oceniany przez jeźdźca testera. Grupa C - ogiery tzw. zaawansowane w krew: pochodzące po min. jednym z przodków pełnej krwi angielskiej lub czystej krwi arabskiej w pierwszym pokoleniu, wszystkie małopolskie oraz ogiery wielkopolskie z rodowodami kwalifikującymi je do programu ochrony zasobów genetycznych - prezentacja przed komisją oceny zgodnie z programem krajowym konkursu ujeżdżenia klasy L-3 oraz zgodnie z załącznikiem dotyczącym przeprowadzania oceny skoków pod jeźdźcem. Ogier jest prezentowany oraz oceniany przez jeźdźców testerów.

11

12 Etap III – próba dzielności Minimalne wymagania dla ogierów: Grupa Ogier zdaje próbę po uzyskaniu minimum średniej arytmetycznej? z ocen za: stęp, kłus i galop luzem żadna z tych cech nie może zostać oceniona poniżej A7,56,8 B8,07,8 C7,56,5 8. Po zakończeniu oceny komisja ogłasza werdykt dla każdego ogiera z osobna, odnośnie jego zakwalifikowania bądź nie do hodowli. 9. Właściciele ogierów niezakwalifikowanych do hodowli otrzymują kopię bonitacji, oceny liniowej oraz pisemny komentarz na temat ogiera.

13 Etap III – próba dzielności 10. Kwalifikacja do hodowli jest czasowa. Ogier w celu uzyskania dożywotniej licencji musi, do siódmego roku życia włącznie uzyskać kwalifikację do MPMK. Ogier z grupy A do MPMK w ujeżdżeniu, z grupy B w skokach pkt. 10 konieczny już 2016 r., a może dopiero w 2017 r. -Badanie w kierunku osteochondrozy - przewidywana jest refundacja kosztów w wysokości 70 % Prosimy o uwagi do PROJEKTU Dziękujemy


Pobierz ppt "PROJEKT PROGRAMU POLOWEJ PRÓBYDZIELNOŚCI OGIERÓW RAS SZLACHETNYCH Komisja Księgi Stadnej przy Polskim Związek Hodowców Koni ul. Koszykowa 60/62 m.16 00-673."

Podobne prezentacje


Reklamy Google