Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2016/2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2016/2017."— Zapis prezentacji:

1 1 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2016/2017

2 2 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków DAAD DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i reprezentuje niemieckie uczelnie za granicą.

3 3 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków Co to jest DAAD? Stowarzyszenie około 230 niemieckich szkół wyższych Główne zadanie: wspieranie współpracy niemieckich szkół wyższych z zagranicznymi uczelniami DAAD otrzymuje środki przede wszystkim z budżetu Republiki Federalnej Niemiec

4 4 Oferta stypendialna dla Polaków DAAD obchodzi w 2015 roku 90-lecie swojego istnienia. Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie powstało w 1997 roku.

5 5 Do zadań przedstawicielstwa należy: Organizowanie komisji kwalifikacyjnych na stypendia DAAD Informowanie o możliwościach studiowania i realizacji badań naukowych w Niemczech Opieka nad byłymi stypendystami DAAD Wspieranie lektoratów DAAD na polskich uczelniach

6 6 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków 1.Stypendia dla studentów i absolwentów 2.Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców 3.Stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich 4.Stypendia dla byłych stypendystów 5.Stypendia dla niemieckiej mniejszości w Polsce

7 7 1.Stypendia dla studentów i absolwentów Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków

8 8 1.Stypendia dla studentów i absolwentów Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów Celuczestnictwo w letnich kursach językowych Czas trwania3-4 tygodnie Wysokość stypendium 850 € + ryczałt na podróż Kandydacistudenci po pierwszym roku studiów Limit wieku kandydatów nie ma Termin składania wniosków 1 grudnia 2015

9 9 the habour of Hamburg

10 10

11 11 the famous castle of Heidelberg

12 12 the view over the old town of Heidelberg, seen from the castle

13 13 university library the famous old bridge of Heidelberg

14 14 Berlin Alexanderplatz

15 15 Berlin - Tierpark

16 16 www.daad.de/hsk-kursliste

17 17 some criteria - one example

18 18 German for Technical Purposes – Technische Universität Ilmenau - Thüringen - 1050 € DAAD grant

19 Documents, you need for your application for a university summer course in Germany: 19 -Application only possible via the DAAD Portal (scholarship database: www.funding-guide.de)www.funding-guide.de -- curriculum vitae in tabular form (in German) -- letter of motivation (in German) -copy of university degree certificates with final grades (from the decanat and your own English translation) - a recent reference from a university teacher (must be sent by post to Warszawa) -Language certificate onDaF (not older than one year)

20 The onDaF - a language test - www.ondaf.de 20 to take part in the test, please go to the website: www.ondaf.de 1. Registration (create username and password) 2. Booking of an exam date (TAN-Number) 3. acquaint yourself with the test, in trying the Beispieltest : https://www.ondaf.de/ondaf/info/beispieltest.jsp

21 The onDaF - a language test - www.ondaf.de 21 The exams take place at the Instytut Filologii Germańskiej Plac Nankiera 15 in room 221 on the 2. floor

22 22 1.Stypendia dla studentów i absolwentów Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich Celnawiązanie kontaktów z niemieckimi uczelniami, poznanie niemieckich instytutów naukowych, firm i instytucji publicznych Czas trwania7-12 dni Wysokość stypendium 50 € na każdy dzień pobytu w Niemczech na każdego uczestnika Kandydacistudenci wszystkich kierunków po pierwszym semestrze studiów (10-15 osób) + opiekun naukowy Terminy składania wniosków 1 listopada 2015 (na podróże od 1 marca 2016) 1 lutego 2016 (na podróże od 1 czerwca 2016) 1 maja 2016 (na podróże od 1 września 2016)

23 23 1.Stypendia dla studentów i absolwentów Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków Celpodjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów magisterskich uzupełniających lub podyplomowych Czas trwania10-24 miesięcy (w zależności od rodzaju studiów) Wysokość stypendium 750 € miesięcznie + dodatkowe świadczenia Kandydacitrzeciego roku studiów licencjackich studenci piątego roku studiów magisterskich oraz absolwenci posiadający tytuł licencjata lub magistra Limit wieku kandydatów nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu Terminy składania wniosków 15 listopada 2015

24 24 2. Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla młodych naukowców (postdocs) Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów

25 25 2. Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów Cel przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni w ramach doktoratu w Polsce prace badawcze w ramach doktoratu na jednej z niemieckich uczelni Czas trwania1-6 miesięcy (krótki pobyt badawczy) 7-10 miesięcy (długi pobyt badawczy) 3 lata (wyjątkowo cały doktorat w Niemczech) Wysokość stypendium 750 € miesięcznie (absolwenci) 1.000 € miesięcznie (doktoranci) + dodatkowe świadczenia Kandydaciabsolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają dyplom Limit wieku kandydatów nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu Terminy składania wniosków 15 listopada 2015

26 26 2. Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla młodych naukowców (postdoc) Celprzeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z instytutów naukowych Czas trwania1-10 miesięcy Wysokość stypendium 1.000 € miesięcznie + dodatkowe świadczenia Kandydacimłodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora Limit wieku kandydatów nie ma, ale złożenie wniosku na pobyt od 1 do 6 miesięcy najpóźniej 4 lata po uzyskaniu tytułu doktora; na pobyt od 7 do 10 miesięcy najpóźniej 2 lata po uzyskaniu tytułu doktora Terminy składania wniosków 15 listopada 2015

27 27 3. Stypendia dla naukowców Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

28 28 3. Stypendia dla naukowców Celprzeprowadzenie prac badawczych / odbycie stażu artystycznego na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z instytutów naukowych Czas trwania1-3 miesięcy Wysokość stypendium 2.000 € miesięcznie (postdoc, adiunkt, docent) 2.150 € miesięcznie (profesor) Kandydacinaukowcy z tytułem naukowym co najmniej doktora (nie dotyczy artystów) zatrudnieni w szkołach wyższych lub instytutach naukowych Limit wieku kandydatów nie ma Terminy składania wniosków 15 listopada 2015 oraz 1 czerwca 2016 Stypendia na pobyty badawcze oraz staże artystyczne dla naukowców i nauczycieli akademickich

29 29 3. Stypendia dla naukowców Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Celwspieranie współpracy między polskimi i niemieckimi grupami naukowców Czas trwaniamaksymalnie 2 lata Wysokość stypendium ustalana odpowiednio do potrzeb Kandydacinaukowiec z tytułem co najmniej doktora Limit wieku kandydatów nie ma Terminy składania wniosków 31 lipca (finansowanie projektów od pierwszego stycznia kolejnego roku). Wnioski należy kierować do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

30 30 4. Stypendia dla byłych stypendystów Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD

31 31 4. Stypendia dla byłych stypendystów Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD Cel utrzymywanie kontaktów z niemieckimi naukowcami poprzez krótkie pobyty badawcze w Niemczech. Byli stypendyści, którzy nie pracują naukowo mogą także odbyć pobyt stypendialny w instytucji powiązanej z gospodarką, administracją, kulturą oraz mediami. Czas trwania1-3 miesięcy Wysokość stypendium 2.000 € miesięcznie (magister, postdoc, adiunkt, docent) 2.150 € miesięcznie (profesor) Kandydacibyli roczni stypendyści DAAD oraz stypendyści, którzy co najmniej rok studiowali w byłej NRD Limit wieku kandydatów nie ma Terminy składania wniosków 15 listopada 2015 oraz 1 czerwca 2016

32 32 5. Stypendia dla niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla naukowców i nauczycieli akademickich

33 33 5. Stypendia dla niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów – mniejszość niemiecka w Polsce Celuczestnictwo w letnich kursach językowych Czas trwania3-4 tygodnie Wysokość stypendium 850 € + ryczałt na podróż Kandydacistudenci po pierwszym roku studiów Limit wieku kandydatów nie ma Termin składania wniosków 1 grudnia 2015

34 34 5. Stypendia dla niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów - mniejszość niemiecka w Polsce Celprzeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z instytutów naukowych w ramach doktoratu w Polsce Czas trwania1 - 6 miesięcy Wysokość stypendium 1.000 € miesięcznie + dodatkowe świadczenia Kandydaciabsolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają dyplom magistra Limit wieku kandydatów nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu Terminy składania wniosków 15 listopada 2015

35 35 5. Stypendia dla niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla naukowców i nauczycieli akademickich - mniejszość niemiecka w Polsce Celprzeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z instytutów naukowych Czas trwania1 - 3 miesięcy Wysokość stypendium 2.000 € miesięcznie (postdoc, adiunkt, docent) 2.150 € miesięcznie (profesor) Kandydacinaukowcy z tytułem naukowym co najmniej doktora zatrudnieni w szkołach wyższych lub instytutach naukowych Limit wieku kandydatów nie ma Terminy składania wniosków 15 listopada 2015 oraz 1 czerwca 2016

36 26 Dziękuję za uwagę! DAAD ul. Czeska 24/2 03-902 Warszawa Tel.: 22 616 13 08 daad@daad.pl www.daad.pl facebook.com/daadpolska © Michael Jordan Mail: ankenbrandk@yahoo.de konsultacje: w środę, godz. 10.00 -12.00 Instytut Filologii Germańskiej, plac Nankiera 15, gab. 324


Pobierz ppt "1 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2016/2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google