Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium Kariera naukowa - oferta 7. Programu Ramowego Poznań, 17 października 2007 r. Doświadczenia stypendysty Marie Curie Jacek Dach Akademia Rolnicza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium Kariera naukowa - oferta 7. Programu Ramowego Poznań, 17 października 2007 r. Doświadczenia stypendysty Marie Curie Jacek Dach Akademia Rolnicza."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium Kariera naukowa - oferta 7. Programu Ramowego Poznań, 17 października 2007 r. Doświadczenia stypendysty Marie Curie Jacek Dach Akademia Rolnicza w Poznaniu, Instytut Inżynierii Rolniczej e-mail: jdach@au.poznan.pl

2 Doktorat… i co dalej?? Problemy z kontynuacją badań prowadzonych przez młodych naukowców (głównie brak środków finansowych). Utrudniony (czasem niemożliwy) dostęp do nowoczesnej aparatury dla kontynuacji badań. Rzeczywista kariera naukowa – TYLKO przy udziale kontaktów i współpracy międzynarodowej. Problem z zatrudnieniem młodego doktora na uczelni.

3 Możliwe alternatywy: Rezygnacja z pracy naukowej praca w przemyśle (znacznie lepsza pensja, stabilizacja, ale zazwyczaj brak satysfakcji dla kogoś z żyłką badacza). Kontynuacja pracy naukowej (problemy bytowe pozostają). Walka o granty w MNiSW (szansa powodzenia dla młodego doktora raczej mizerna). Wyjazd za granicę na post-doka celem podniesienia kwalifikacji naukowych, zdobycia nowych doświadczeń i przyspieszenia kariery zawodowej (wybór stypendiów jest obecnie bardzo szeroki).

4 Stypendia Marie Curie – najlepsza akcja stypendialna w Europie 100% pokrycie kosztów przez KE. Możliwość pracy w najlepszych instytucjach naukowych, a tym samym nabycie szerokiego doświadczenia i cennych kontaktów osobistych. Świadczenia dla stypendysty (wysokie wynagrodzenie, zwrot kosztów podróży, relokacji, badań) oraz fundusze dla instytucji przyjmującej. Prestiż dla stypendysty.

5 Cechy dobrego wniosku: Wybór właściwej instytucji przyjmującej - hosta (im host jest bardziej znany w świecie, tym większe szanse). Wybór dobrego tematu (duże szanse mają tematy modne lub bardzo ambitne). Uwzględnienie pozanaukowych aspektów wniosku (korzyści dla stypendysty, hosta, czy nawet całej UE). Wpadający w oko akronim (przyjaźniej nastawia recenzentów ). Racjonalny harmonogram (przekona recenzentów, że projekt jest przemyślany i możliwy do realizacji).

6 Doktorat: czerwiec 2000 r. Złożenie wniosku o stypendium MC: 10/03/2003 Akceptacja ekspertów KE: sierpień 2003. Grant Heavy metal removal from manure (akronim Light Manure). Rozpoczęcie 2-letniego stypendium: 15/06/2004. Instytucja przyjmująca (host): Agrotechnology & Food Innovations, Wageningen University & Research Centre (NL). Stypendium Marie Curie jako trampolina do kariery naukowej

7 Warunki realizacji projektu Pełny dostęp do aparatury badawczej. Własne fundusze na badania (700 Euro/mies.). Współpraca z innymi naukowcami z hosta i spoza niego. Udział w innych badaniach prowadzonych w jednostce.

8 Bezpośrednie efekty pobytu na stypendium MC Zdobycie wiedzy i doświadczenia w szerokim zakresie badań. Zaproszenia do współpracy w ramach konsorcjów naukowych w 6 PR. Grant reintegracyjny: Technology of compost production from sewage sludge with reduction of ammonia emission and heavy metal content (Acronim CleanCompost) - 40 tys. euro wsparcia ze strony KE w okresie 1. roku po powrocie + dofinansowanie z MNiSW.

9 KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE!!!! (Zaproszenia do współpracy w konsorcjach naukowych w 7.PR w ramach przyszłych projektów badawczych, zaproszenia do uczestnictwa w konferencjach europejskich sieci naukowych). Uczestnictwo w komitetach naukowych międzynarodowych konferencji oraz sympozjów Komisji Europejskiej (wciąż jest niewielu ekspertów z Polski w porównaniu z innymi krajami UE). Konsekwencja publikacji wyników badań w czasopismach z IF => prośby o recenzje artykułów w renomowanych czasopismach (w polskich czasopismach recenzje można wykonywać po habilitacji). Pośrednie efekty pobytu na stypendium MC

10 Podsumowanie Czy warto starać się o stypendia (zwłaszcza Marie Curie)? - TAK. Czy trudno jest zdobyć stypendium? - NIE, a już na pewno łatwiej niż zdobyć własny grant badawczy z MNiSW. Czy praca w zagranicznym ośrodku jest trudna? - NIE, pracownicy hosta pomagają w przezwyciężeniu trudności, można szybko zintegrować się w nowym zespole. Czy korzyści ze stypendium kończą się wraz z powrotem do Polski? - NIE, różnorakie korzyści z pobytu za granicą pomagają w dalszej karierze na długie lata.

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Seminarium Kariera naukowa - oferta 7. Programu Ramowego Poznań, 17 października 2007 r. Doświadczenia stypendysty Marie Curie Jacek Dach Akademia Rolnicza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google