Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty typu ToK - zasady ogólne (Transfer Wiedzy)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty typu ToK - zasady ogólne (Transfer Wiedzy)"— Zapis prezentacji:

1 Projekty typu ToK - zasady ogólne (Transfer Wiedzy)
Powitanie Dzisiaj dwa tematy: jak napisać propozycję projektu na mini centrum doskonałości zagadnienia finansowe Dr Katarzyna Hadaś Biuro Programów Międzynarodowych UAM

2 MC Fellowships Ind. driven Host driven Exc. promotion
Return & reintegr. RTN EST ToK Conf. Development scheme Industry - Academia

3 Szacunkowy budżet - od 100 tys do 1 miliona euro
Transfer of Knowledge Projekt (wspólne zasady dla obu schematów): instytucja powinna wykazać chęć i możliwości zarówno przekazywania wiedzy, jak i jej przyjęcia oraz udowodnić, że transfer wiedzy przyczyni się do podniesienia poziomu prowadzonych przez nią badań. Projekt powinien zawierać całościowy plan pokazujący potrzebę przyswojenia nowej wiedzy oraz strategię jej wykorzystania. Szacunkowy budżet - od 100 tys do 1 miliona euro Przy powrocie do kraju nie ma dofinansowania.

4 Transfer of Knowledge zasady ogólne dla obu schematów -c.d.
czas trwania projektu i kontraktu: do 4 lat każda instytucja zaangażowana w badania naukowe (uczelnia, instytut naukowy, przedsiębiorstwo, JRC) każda tematyka / dziedzina naukowa przyjmowanie i /lub wysyłanie doświadczonych naukowców: - osoba ze stopniem doktora lub - osoba z co najmniej 4 letnim stażem naukowym po uzyskaniu tytułu magistra Przy powrocie do kraju nie ma dofinansowania.

5 Transfer of Knowledge Development scheme - mini Centrum Doskonałości
Instytucja pragnie uruchomić nową tematykę badań lub rozwinąć obecny potencjał naukowo-techniczny Odbywa się to poprzez transfer wiedzy przez doświadczonych naukowców - wyjazdy naukowców z danej instytucji i przyjazdy naukowców z innych instytucji. instytucja przyjmuje doświadczonych naukowców na podstawie powszechnie dostępnej rekrutacji (2-24 miesięcy) instytucja może wysyłać własnych pracowników do instytucji partnerskich wskazanych w projekcie (2-12 miesięcy) w projekcie może być jedna instytucja (przyjmowanie naukowców) lub jedna instytucja plus partnerzy (przyjmowanie naukowców i wysyłanie pracowników) Aspekty finansowe: osoby wyjeżdżajace lub przyjeżdżające otrzymuja stypendium, zależne od kraju. Instytucja (host) przyjmujaca otrzymuje pieniadze na urządzenie warsztatu pracy: od 250 EUR (ryczałt, prace nielaboratoryjne), 500 EUR/mies. (ryczałt, prace laboratroryjne) do max EUR miesięcznie (rzeczywiste koszty). Instytucja do której wyjezdżamy: max. 800 EUR/mies. rzeczywiste koszty.

6 Transfer of Knowledge Development scheme - mini centrum Doskonałości
wysyłanie własnych pracowników do określonych w projekcie instytucji – max 50 % przyznanych osobomiesięcy - dwufazowe stypendium: (i) wyjazd od 2 do 12 miesięcy; (ii)powrót do instytucji macierzystej równy fazie wyjazdowej - pracownik musi pracować co najmniej 3 lata w instytucji macierzystej przyjmowanie naukowców z krajów członkowskich, stowarzyszonych i kandydujących Przy powrocie do kraju nie ma dofinansowania.

7 Industry-Academia Strategic Partnership Scheme
Celem jest wykreowanie i dalszy rozwój współpracy pomiędzy instytucją naukową a przedsiębiorstwem poprzez obustronną wymianę pracowników, rozwój ich wiedzy w wyniku pracy w różnych środowiskach oraz wykorzystanie nabytych przez nich umiejętności w macierzystej instytucji. Przynajmniej 30% budżetu tej akcji jest przeznaczone na udział w projektach MŚP. Przy powrocie do kraju nie ma dofinansowania.

8 Industry-Academia Strategic Partnership Scheme
Wspólny projekt min. 2 jednostek (akademickiej i przemysłowej) z 2 różnych krajów UE lub stowarzyszonych Wzajemna wymiana doświadczonych naukowców – niekoniecznie nominalnie pracowników naukowych Pobyt od 2 do 24 miesięcy Obowiązkowa reintegracja min. 1 rok

9 Transfer of Knowledge Przykład:
DS-ToK: Instytucja z Polski w okresie 4 lat przyjmie 2 doświadczonych naukowców z Hiszpanii, każdego na okres 24 miesięcy, 1 profesora z Grecji i 1 z Niemiec - obu na 6 miesięcy oraz wyśle 4 swoich pracowników do 2 francuskich instytucji partnerskich – każdego na okres 12 miesięcy. IAP-ToK: Laboratorium naukowe w Polsce w dziedzinie optyki ma projekt IAP-ToK z niemieckim przedsiębiorstwem. W jego ramach 4 pracowników instytutu będzie przebywać po 18 miesięcy w Niemczech celem przekazania swojej wiedzy a 6 pracowników przedsiębiorstwa będzie przebywać po 6 miesięcy w instytucie na szkoleniach. Przy powrocie do kraju nie ma dofinansowania.

10 Finansowanie wysokość budżetu projektu zależy od zaplanowanej a następnie zaakceptowanej liczby osobomiesięcy przyjeżdżających i wyjeżdżających naukowców na etapie przygotowania wniosku nie sporządzamy budżetu

11 Finansowanie Wynagrodzenie (monthly living allowance) dla przyjeżdżających naukowców i wysyłanych pracowników do instytucji partnerskich wysokość zależy od stażu naukowego i kraju podlega współczynnikowi korekcyjnemu: PL(88,7) FR(104) 2 rodzaje umów: umowa o pracę lub stypendium (w drugim przypadku zgodne z narodową legislacją + opłacenie ubezpieczenia społecznego) naukowiec z doświadczeniem 4-10 lat baza dla umowy o pracę: €/rok miesięcznie/ € : PL: FR: 4074 naukowiec z doświadczeniem > 10 lat baza dla umowy o pracę: €/rok miesięcznie/ € : PL: FR :6110

12 Finansowanie przyznawane raz na 12 miesięcy
koszty podróży (travel allowance) przyznawane raz na 12 miesięcy kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją <500 km:250 € / km: 500 € / km: 750 € koszty relokacji (mobility allowance): miesięcznie kwota w wysokości: 500 € lub € (dla osób posiadających rodzinę) kwota podlega współczynnikowi korekcyjnemu dla PL: €  443 € 800 €  710 €

13 Finansowanie dodatek „rozwój kariery” (career exploratory allowance)
jednorazowa kwota w wys euro tylko w przypadku stypendiów dłuższych niż 1 rok i tylko dla przyjmowanych naukowców w schemacie ToK- DEV

14 Finansowanie Przyjmowanie naukowców Koszty związane ze stypendystą
Wynagrodzenie wg. tabel z dodatkiem relokacyjnym Koszty podróży Dodatek na rozwój kariery Koszty związane z instytucją Koszty badań i transferu wiedzy (w tym sprzęt) Ryczałt 250euro badanie nielaboratoryjne /500 euro – laboratoryjne na osobę na miesiąc Rzeczywiste wydatki do 1200 euro na osobę na miesiąc

15 Finansowanie Wysyłanie naukowców Koszty związane ze stypendystą
Wynagrodzenie wg. tabel z dodatkiem relokacyjnym Koszty podróży Koszty badań i transferu wiedzy (w tym sprzęt) do wyboru: Ryczałt 250 euro badanie nielaboratoryjne /500 euro – laboratoryjne na osobę na miesiąc Rzeczywiste wydatki do 800 euro na osobę na miesiąc

16 Finansowanie Reintegracja naukowców Koszty związane ze stypendystą
NIE POKRYWANE !!! Koszty związane z instytucją Koszty badań i transferu wiedzy (w tym sprzęt) Ryczałt 250 euro badanie nielaboratoryjne /500 euro – laboratoryjne na osobę na miesiąc Rzeczywiste wydatki do 1200 euro na osobę na miesiąc

17 Finansowanie Dodatkowo
Koszty związane z zarządzeniem (w tym obowiązkowy audyt finansowy) Maksymalnie 3% grantu Narzuty (overheads) 10% kosztów bezpośrednich

18 Dokumenty potrzebne do napisania wniosku
Workprogramme Guide for proposers Call text The 6th Framework Programme in brief Guidelines for evaluators Daty zamknięcia najbliższych konkursów ToK 2005: : maj 2006


Pobierz ppt "Projekty typu ToK - zasady ogólne (Transfer Wiedzy)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google