Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty typu ToK - zasady ogólne (Transfer Wiedzy) Dr Katarzyna Hadaś Biuro Programów Międzynarodowych UAM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty typu ToK - zasady ogólne (Transfer Wiedzy) Dr Katarzyna Hadaś Biuro Programów Międzynarodowych UAM."— Zapis prezentacji:

1 Projekty typu ToK - zasady ogólne (Transfer Wiedzy) Dr Katarzyna Hadaś Biuro Programów Międzynarodowych UAM

2 MC Fellowships Ind. drivenHost driven Exc. promotion Return & reintegr. RTN ESTToKConf. Development schemeIndustry - Academia

3 Transfer of Knowledge Projekt (wspólne zasady dla obu schematów): instytucja powinna wykazać chęć i możliwości zarówno przekazywania wiedzy, jak i jej przyjęcia oraz udowodnić, że transfer wiedzy przyczyni się do podniesienia poziomu prowadzonych przez nią badań. Projekt powinien zawierać całościowy plan pokazujący potrzebę przyswojenia nowej wiedzy oraz strategię jej wykorzystania. Szacunkowy budżet - od 100 tys do 1 miliona euro

4 Transfer of Knowledge zasady ogólne dla obu schematów -c.d. czas trwania projektu i kontraktu: do 4 lat każda instytucja zaangażowana w badania naukowe (uczelnia, instytut naukowy, przedsiębiorstwo, JRC) każda tematyka / dziedzina naukowa przyjmowanie i /lub wysyłanie doświadczonych naukowców: - osoba ze stopniem doktora lub - osoba z co najmniej 4 letnim stażem naukowym po uzyskaniu tytułu magistra

5 Transfer of Knowledge Development scheme - mini Centrum Doskonałości Instytucja pragnie uruchomić nową tematykę badań lub rozwinąć obecny potencjał naukowo-techniczny Odbywa się to poprzez transfer wiedzy przez doświadczonych naukowców - wyjazdy naukowców z danej instytucji i przyjazdy naukowców z innych instytucji. instytucja przyjmuje doświadczonych naukowców na podstawie powszechnie dostępnej rekrutacji (2-24 miesięcy) instytucja może wysyłać własnych pracowników do instytucji partnerskich wskazanych w projekcie (2-12 miesięcy) w projekcie może być jedna instytucja (przyjmowanie naukowców) lub jedna instytucja plus partnerzy (przyjmowanie naukowców i wysyłanie pracowników)

6 Transfer of Knowledge Development scheme - mini centrum Doskonałości wysyłanie własnych pracowników do określonych w projekcie instytucji – max 50 % przyznanych osobomiesięcy - dwufazowe stypendium: (i) wyjazd od 2 do 12 miesięcy; (ii)powrót do instytucji macierzystej równy fazie wyjazdowej - pracownik musi pracować co najmniej 3 lata w instytucji macierzystej przyjmowanie naukowców z krajów członkowskich, stowarzyszonych i kandydujących

7 Industry-Academia Strategic Partnership Scheme Celem jest wykreowanie i dalszy rozwój współpracy pomiędzy instytucją naukową a przedsiębiorstwem poprzez obustronną wymianę pracowników, rozwój ich wiedzy w wyniku pracy w różnych środowiskach oraz wykorzystanie nabytych przez nich umiejętności w macierzystej instytucji. Przynajmniej 30% budżetu tej akcji jest przeznaczone na udział w projektach MŚP.

8 Industry-Academia Strategic Partnership Scheme Wspólny projekt min. 2 jednostek (akademickiej i przemysłowej) z 2 różnych krajów UE lub stowarzyszonych Wzajemna wymiana doświadczonych naukowców – niekoniecznie nominalnie pracowników naukowych Pobyt od 2 do 24 miesięcy Obowiązkowa reintegracja min. 1 rok

9 Transfer of Knowledge Przykład: DS-ToK: Instytucja z Polski w okresie 4 lat przyjmie 2 doświadczonych naukowców z Hiszpanii, każdego na okres 24 miesięcy, 1 profesora z Grecji i 1 z Niemiec - obu na 6 miesięcy oraz wyśle 4 swoich pracowników do 2 francuskich instytucji partnerskich – każdego na okres 12 miesięcy. IAP-ToK: Laboratorium naukowe w Polsce w dziedzinie optyki ma projekt IAP-ToK z niemieckim przedsiębiorstwem. W jego ramach 4 pracowników instytutu będzie przebywać po 18 miesięcy w Niemczech celem przekazania swojej wiedzy a 6 pracowników przedsiębiorstwa będzie przebywać po 6 miesięcy w instytucie na szkoleniach.

10 Finansowanie wysokość budżetu projektu zależy od zaplanowanej a następnie zaakceptowanej liczby osobomiesięcy przyjeżdżających i wyjeżdżających naukowców na etapie przygotowania wniosku nie sporządzamy budżetu

11 Finansowanie Wynagrodzenie (monthly living allowance) dla przyjeżdżających naukowców i wysyłanych pracowników do instytucji partnerskich wysokość zależy od stażu naukowego i kraju podlega współczynnikowi korekcyjnemu: PL(88,7) FR(104) 2 rodzaje umów: umowa o pracę lub stypendium (w drugim przypadku zgodne z narodową legislacją + opłacenie ubezpieczenia społecznego) naukowiec z doświadczeniem 4-10 lat baza dla umowy o pracę: 47 000 /rok miesięcznie/ : PL: 3474 FR: 4074 naukowiec z doświadczeniem > 10 lat baza dla umowy o pracę: 70 500 /rok miesięcznie/ : PL: 5211 FR :6110

12 Finansowanie koszty podróży (travel allowance) przyznawane raz na 12 miesięcy kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją <500 km:250 / 500-1000km: 500 / 1000-1500km: 750 koszty relokacji (mobility allowance): miesięcznie kwota w wysokości: 500 lub 800 (dla osób posiadających rodzinę) kwota podlega współczynnikowi korekcyjnemu dla PL: 500 443 800 710

13 Finansowanie dodatek rozwój kariery (career exploratory allowance) jednorazowa kwota w wys. 2 000 euro tylko w przypadku stypendiów dłuższych niż 1 rok i tylko dla przyjmowanych naukowców w schemacie ToK- DEV

14 Finansowanie Przyjmowanie naukowców Koszty związane ze stypendystą –Wynagrodzenie wg. tabel z dodatkiem relokacyjnym –Koszty podróży –Dodatek na rozwój kariery Koszty związane z instytucją –Koszty badań i transferu wiedzy (w tym sprzęt) Ryczałt 250euro badanie nielaboratoryjne /500 euro – laboratoryjne na osobę na miesiąc Rzeczywiste wydatki do 1200 euro na osobę na miesiąc

15 Finansowanie Wysyłanie naukowców Koszty związane ze stypendystą –Wynagrodzenie wg. tabel z dodatkiem relokacyjnym –Koszty podróży Koszty badań i transferu wiedzy (w tym sprzęt) do wyboru: –Ryczałt 250 euro badanie nielaboratoryjne /500 euro – laboratoryjne na osobę na miesiąc –Rzeczywiste wydatki do 800 euro na osobę na miesiąc

16 Finansowanie Reintegracja naukowców Koszty związane ze stypendystą –NIE POKRYWANE !!! Koszty związane z instytucją –Koszty badań i transferu wiedzy (w tym sprzęt) Ryczałt 250 euro badanie nielaboratoryjne /500 euro – laboratoryjne na osobę na miesiąc Rzeczywiste wydatki do 1200 euro na osobę na miesiąc

17 Finansowanie Dodatkowo Koszty związane z zarządzeniem (w tym obowiązkowy audyt finansowy) –Maksymalnie 3% grantu Narzuty (overheads) –10% kosztów bezpośrednich

18 Dokumenty potrzebne do napisania wniosku Workprogramme Guide for proposers Call text The 6th Framework Programme in brief Guidelines for evaluators http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=156 Daty zamknięcia najbliższych konkursów ToK 2005: 18-05-2005 2006: maj 2006


Pobierz ppt "Projekty typu ToK - zasady ogólne (Transfer Wiedzy) Dr Katarzyna Hadaś Biuro Programów Międzynarodowych UAM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google