Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ."— Zapis prezentacji:

1 „PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.DOFINANSOWANIE PROJEKTU W 15% W KWOCIE 606 828 CHF (1 868 424 PLN) STANOWI WKŁAD KRAJOWY ZAPEWNIONY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA. www.zdrowiewciazy.pl

2 Realizacja Projektu KIK/68 na poziomie wojewódzkim i powiatowym www.zdrowiewciazy.pl Agnieszka Ambrożek – Koordynator Wojewódzki Projektu KIK/68, Oddział Promocji Zdrowia Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Białymstoku Białystok, 28 maja 2013 roku

3 Cel Projektu: Ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia www.zdrowiewciazy.pl

4 Grupa docelowa: Bezpośrednia – kobiety w wieku prokreacyjnym, kobiety w ciąży Pośrednia – rodziny kobiet z grupy docelowej, partnerzy, lekarze, nauczyciele, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, pracodawcy i pracownicy wybranych zakładów pracy, ogół społeczeństwa www.zdrowiewciazy.pl

5 Czas realizacji Projektu na terenie całej Polski: 1 lipca 2012 r. - 31 grudnia 2016 r. (5 lat) www.zdrowiewciazy.pl

6 4 045 519 CHF (12 456 154 PLN) Budżet Projektu: 4 045 519 CHF (12 456 154 PLN), z czego: 3 438 691 CHF (85%) finansowane jest przez stronę szwajcarską, pozostałe 606 828 CHF (15%) stanowi wkład krajowy, zapewniony przez Ministra Zdrowia. www.zdrowiewciazy.pl

7 Instytucja realizująca: Główny Inspektorat Sanitarny Instytucje Partnerskie: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii www.zdrowiewciazy.pl

8 Główne komponenty Projektu : I.Szkolenia – dla kadry medycznej (GIS - jesień 2013r.), nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (GIS - I kwartał 2014r.), pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej (maj 2013r.) II.Programy edukacyjne w 100 zakładach pracy (IMP) i docelowo w 50% szkół ponadgimnazjalnych (PIS) III.Kampania społeczna – organizacja punktów informacyjno – edukacyjnych podczas imprez prozdrowotnych, rozdawnictwo ulotek i broszur, ekspozycja banerów i plakatów, emisje spotów radiowych i telewizyjnych (2013 – 2016) IV.Badania ankietowe kobiet przebywających na oddziałach ginekologiczno-położniczych (X.2012r., IX – X. 2016r.) V.Platforma internetowa - System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia (SEMPZ) www.zdrowiewciazy.pl

9 Kampania medialna w woj.podlaskim : Promocja Projektu na stronach internetowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych www.zdrowiewciazy.pl

10 Kampania medialna w woj.podlaskim : Promocja Projektu poprzez ekspozycję plakatów i banerów www.zdrowiewciazy.pl

11 Kampania medialna w woj.podlaskim : Ekspozycja wizytówek na 25 czerwonych stojakach w Białymstoku DOBREMIEJSCE.TO promujących nazwę, logo i stronę internetową Projektu. Na odwrotnej stronie wizytówki znajdują się numery telefonów i adresy stron internetowych, gdzie można uzyskać pomoc i poradę w zakresie przeciwdziałania z uzależnieniami – paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych (kwiecień – lipiec). www.zdrowiewciazy.pl

12 Kampania medialna w woj.podlaskim : Zorganizowanie i przeprowadzenie 24.04.2013r. w Sali Konferencyjnej WSSE w Białymstoku konferencji prasowej pt. „Używki w ciąży – problem polskich kobiet?” inaugurującej realizację Projektu KIK/68 w woj.podlaskim z udziałem prof. Macieja Kinalskiego – konsultanta wojewódzkiego ds. położnictwa i ginekologii - więcej na stronie wsse.bialystok.pl – zakładka Szwajcarsko – Polski Program Współpracy www.zdrowiewciazy.pl

13 Kampania medialna w woj.podlaskim : promocja Projektu KIK/68 w majowym wydaniu gazety „Fakty Białystok” oraz na stronie internetowej DOBRE MIEJSCE.TO www.zdrowiewciazy.pl

14 Kampania medialna w woj.podlaskim : Emisja plansz z ostrzeżeniem o szkodliwości stosowania używek przez kobiety w ciąży na monitorach LCD w salonach fryzjersko – kosmetycznych w Białymstoku (kwiecień – lipiec 2013r.) www.zdrowiewciazy.pl

15 Przykłady działań kampanijnych w woj.podlaskim : promocja Projektu na stronach internetowych PSSE Białystok, PSSE Sokółka, urzędów miast i gmin (augustow24.pl, e-grajewo, hajnowka.pl, e-monki, kolno24.pl, zambrow.org), Starostw Powiatowych w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Siemiatyczach, Kolnie, Zambrowie, emisje spotu edukacyjnego w TV kablowych, kinach, na stronach internetowych. www.zdrowiewciazy.pl

16 Przykłady działań kampanijnych w woj.podlaskim : promocja Projektu w lokalnej prasie : „Monitor Zambrowski”, „Miesięcznik Kolneński”, „Echo Wysokiego”, „Wieści Monieckie”, „Przegląd Powiatowy” w Augustowie, promocja Projektu w rozgłośniach radiowych w Łomży : Radio Eska Łomża, Radio Nadzieja, RMF MAXXX Podlasie, mobilny punkt informacyjny podczas obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia w Łomży – listopad. www.zdrowiewciazy.pl

17 Przykłady działań kampanijnych w woj.podlaskim : promocja Projektu podczas imprez prozdrowotnych w powiatach – „Dzień Matki” w Białymstoku, festyny osiedlowe „Dziesięciny”, „Antoniuk” i „Piasta” w Białymstoku, Festyn „Chodzę, biegam, więc jestem” Park Planty w Białymstoku, „Dni Bielska Podlaskiego”, „Dni Grajewa”, „Dni Szczuczyna”, „Dni Hajnówki”, „Dni Zambrowa”, akcja profilaktyczna z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu w Wysokiem Mazowieckiem, Festyn w ramach Letniej Szkoły Bezpieczeństwa w Mońkach, Dożynki Powiatowe w Sejnach, happening dot. przeciwdziałania uzależnieniom i przemarsz ulicami miasta Kolno ph."Rodzina silna mądrością”, Festyny prozdrowotne KOKiS w Kolnie, w Łomży, happening w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie. www.zdrowiewciazy.pl

18 Przykłady działań kampanijnych w woj.podlaskim : promocja Projektu w lokalnych centrach handlowych w Zambrowie (Biedronka, Lidl, Tesco, Topaz), współpraca z Kościołem Św. Ducha w Zambrowie - przekazanie informacji podczas kazania przez księdza. www.zdrowiewciazy.pl

19 Ogólnopolska kampania społeczna : GIS wyposaży WSSE i PSSE w materiały kampanijne : ulotki, plakaty, broszury, spot edukacyjny i film edukacyjny (listopad – grudzień 2013r.), smokolyzery (czerwiec 2013r.). Realizacja działań kampanijnych w ramach lokalnych eventów (cały kolejny rok) – na lata 2013 – 2016 w budżecie Projektu dla WSSE została zabezpieczona kwota 61.058,- zł brutto (na każdy rok przypada 15.264,- zł brutto na całe województwo). Środki finansowe przeznaczone są na artykuły sponsorowane, organizację stoisk/punktów informacyjno – edukacyjnych w czasie imprez prozdrowotnych, itp.. Działań, których celem będzie promowanie Projektu oraz przekazanie treści edukacyjnych w zalresie profilaktyki używania tytoniu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym. www.zdrowiewciazy.pl

20 Badania ankietowe kobiet przebywających na oddziałach ginekologiczno-położniczych „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży” Przeprowadzono badania ankietowe na początku Projektu w 18 szpitalach/ na oddziałach ginekologiczno- położniczych wśród 95 położnic w woj.podlaskim (październik 2012 r.) i przeprowadzone zostaną na końcu realizacji Projektu (wrzesień/ październik 2016 r.) Opracowanie i publikacja wyników badań przez IMW w Lublinie (grudzień 2016 r.) www.zdrowiewciazy.pl

21 Platforma internetowa - System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia (SEMPZ) www.zdrowiewciazy.pl Info-SEMPZ - główna strona projektu - działania informacyjne (internetowa kampania medialna) skierowane do odbiorców wszystkich działań oraz partnerów w projekcie (2012 r. – 2016 r.) Learn-SEMPZ – platforma e-learningowa dla kadr medycznych, pracowników stacji WSSE i PSSE i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (2012 r. – 2016 r.) Edu-SEMPZ – platforma edukacyjna - działania edukacyjne skierowane do wszystkich grup docelowych (2012 r. – 2016 r.) www.zdrowiewciazy.pl

22 Dziękuję za uwagę PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.zdrowiewciazy.pl


Pobierz ppt "„PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google