Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plantacje leśne Olga Sztatelman Justyna Wojdyła Na podstawie artykułu: Where will the wood come from? Plantation and the role of biotechnology, T.M.Fennigan.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plantacje leśne Olga Sztatelman Justyna Wojdyła Na podstawie artykułu: Where will the wood come from? Plantation and the role of biotechnology, T.M.Fennigan."— Zapis prezentacji:

1 Plantacje leśne Olga Sztatelman Justyna Wojdyła Na podstawie artykułu: Where will the wood come from? Plantation and the role of biotechnology, T.M.Fennigan & J.Gershenzon, Trends in Biotechnology, Vol.20 No.7 July 2002

2 Światowe tereny leśne są szacowane na 3.2 do 3.9 miliarda hektarów, czyli około 30% powierzchni lądów na Ziemi. Około 80% tych lasów jest już tkniętych ludzką ręką, a jedna trzecia jest w najbliższym czasie zagrożona zagładą.

3 Drewno jest ważnym ekonomicznie produktem o wszechstronnym zastosowaniu. Dodatkową zaletą tego surowca jest jego odnawialność, w przeciwieństwie do surogatów produkowanych głównie z paliw kopalnych. Drewno jest też surowcem wydajnym energetycznie- jego produkcja wymaga 1/10 lub mniej energii potrzebnej do wytworzenia substytutów.

4 W 2000 roku zostało spalonych jako paliwo 1.8 miliarda m 3 drewna (wg FAO). Z 1.6 miliarda m 3 zużytymi w przemyśle tworzy to liczbę 3.4 miliarda m 3 drewna skonsumowanego w 2000 roku, czyli mniej więcej 1 m 3 na hektar powierzchni leśnej. Jest to 0,6 m 3 na mieszkańca Ziemi na rok (ale np. w USA 2,3m 3 ). Większość produkcji papieru w krajach takich jak Brazylia czy Chile jest przeznaczona na rynki krajów rozwiniętych. Rzeczywiste zużycie jest szacowane na % wyższe.

5 Na poziomie światowym ilość produkowanego przez tartaki drewna różni się od danych oficjalnych o 20%, co oznacza zaniżanie wycinania lasów bądź błąd rachunkowy (gruby ). Ponadto w 2000 roku około 60 milionów m 3 więcej było drewna importowanego przez wszystkie kraje, niż eksportowanego.

6 Szacuje się, że jeśli w połowie XXI wieku ludzi będzie 10 miliardów, to zapotrzebowanie na drewno będzie 2 miliardy m 3 większe od ilości, którą można dostać z lasów istniejących pod koniec XX wieku. A więc aby pokryć zapotrzebowanie na drewno, potrzeba 100 milionów hektarów lasów więcej niż jest obecnie.

7 Ponieważ z naturalnego lasu można otrzymać jedynie 2m 3 drewna na hektar na rok, a zapotrzebowanie jest olbrzymie, nie może być ono pokryte tylko przez naturalne lasy. I dlatego obserwujemy ciągły spadek ilości lasów na świecie.

8 Państwo/region Lasy w 1990 roku 10 3 ha Lasy w 2000 roku 10 3 ha Zmiana pokrywy leśnej w latach Coroczna zmiana 10 3 ha Coroczna zmiana % Cała Afryka ,78 Cała Azja ,07 Cała Oceania ,18 POLSKA ,2 Cała Europa ,08 Cała Północna i Środkowa Ameryka ,10 Cała Południowa Ameryka ,41 CAŁY ŚWIAT ,22

9 Rozwiązaniem jest po pierwsze ograniczenie zużycia drewna (np. papieru w biurach) oraz… biotechnologia!

10 Współczesne wykorzystanie biotechnologii w odniesieniu do lasu można podzielić na trzy kategorie: molekularne markery rozmnażanie wegetatywne genetyczne modyfikacje

11 Markery molekularne można zastosować do: i)oceny różnorodności genetycznej (międzypopulacyjnej oraz międzyosobniczej), ii)identyfikacji genotypów, iii) lokalizacji genów oddziaływujących na ważne ekonomicznie cechy. W wypadku drzew jest to jednak proces stosunkowo drogi, dlatego stosowany jedynie dla najważniejszych przemysłowo gatunków.

12 Cechami modyfikowanymi są: i)odporność na wirusy i owady, ii)tolerancja herbicydów, iii) jakość drewna, np. zawartość ligniny, iv) zawartość drewna v) tempo wzrostu, vi) zdolność adaptacyjna, vii) redukcja kwitnienia lub sterylność (około jedna trzecia energii rośliny jest zużywana na rozmnażanie).

13 W 2000 roku plantacje leśne zdefiniowano jako lasy, które zostały stworzone przez zasadzenie bądź posianie w procesie zalesiania pierwotnego lub wtórnego. Sadzi się gatunki wprowadzane bądź macierzyste dla danego regionu. Plantacja ma mieć minimalnie 0,5 ha powierzchni, z czego 10% musi być pokryte koronami drzew; całkowita wysokość dorosłych drzew ma wynosić powyżej 5m.

14 4–letnia plantacja klonów hybryd Eucalyptus w Kongo (drzewa takie jak te są ścinane po 6-7 latach) Jest wiele rodzajów plantacji, które powstają z różnych powodów i mają różną strukturę. Obok zamieszczono przykład plantacji szybkiego- drewna (fast-wood) monokultury, która charakteryzuje się wysoką produkcją drewna na użytek przemysłowy – nie mniej niż 15m 3 na hektar w okresie < 20 lat.

15 Plantacje leśne pokrywały 187 milionów hektarów w 2000 roku. Kraj % całkowitej liczby plantacji Azja62 Europa17 Północna i Środkowa Ameryka 9 Południowa Ameryka 6 Afryka4 Oceania mniej niż 2 Od 1995 roku ich liczba zwiększyła się o 124 miliony hektarów.

16 Połowa z plantacji stworzona została dla celów przemysłowych (48%), 1/4 dla celów nie-przemysłowych (26%), pozostała – na niesprecyzowane cele (28%). Najczęściej hodowane szybko-rosnące, o krótkiej rotacji drzewa to Eucalyptus (20%) i Acacia (10%). Topole, sosny, a także inne gatunki iglaste – o średniej rotacji, są najczęściej wykorzystywane w strefie umiarkowanej.

17 Chociaż wciąż rośnie produktywność plantacji, to drewno z nich otrzymywane stanowi jedynie 12% całkowitego zużycia. Plantacje leśne posiadają też swoich krytyków. Twierdzą oni, że zastępują one naturalne lasy i szkodzą dzikiej przyrodzie, zasobom wody, glebie i społecznościom lokalnym.

18 Alternatywne źródła: Christian Cossalter and Charlie Pye-Smith (2003) Fast-wood forestry. Myths and realities CIFOR W.R.J. Sutton (1999) Does the world need planted forests? New Zealand J. Forest.

19 Właśnie dlatego warto zostać biotechnologiem leśnym!!! Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Plantacje leśne Olga Sztatelman Justyna Wojdyła Na podstawie artykułu: Where will the wood come from? Plantation and the role of biotechnology, T.M.Fennigan."

Podobne prezentacje


Reklamy Google