Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leki na lęki farmakoterapia zaburzeń lękowych Magdalena Flaga.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leki na lęki farmakoterapia zaburzeń lękowych Magdalena Flaga."— Zapis prezentacji:

1 leki na lęki farmakoterapia zaburzeń lękowych Magdalena Flaga

2 wg ICD-X F40 Zaburzenie lękowe w postaci fobii F40.0 Agorafobia F40.1 Fobie społeczne F40.2 Specyficzne (izolowane) postaci fobii F40.8 Inne zaburzenia lękowe w postaci fobii F40.0 Fobie BNO

3 F41 Inne zaburzenia lękowe F41.0 Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny) F41.1 Zaburzenie lękowe uogólnione F41.2 Zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane F41.3 Inne mieszane zaburzenia lękowe (współistniejące z zaburzeniami z kategorii F42-F48) F41.8 Inne określone zaburzenia lękowe F41.9 Zaburzenia lękowe BNO

4 Zazwyczaj zaburzenia lękowe ujawniają się pod wpływem sytuacji stresowej, ale powstają u osób podatnych na zachorowanie, w których biografii istotną rolę odgrywały traumatyzujące wpływy psychospołeczne. Osobnicza podatność, "neurotyczność" wg Eysencka, oznacza istnienie u osób z wrażliwością uwarunkowaną genetycznie niestabilności emocjonalnej. Wiele badań wskazuje na to, że wyraża się ona skłonnością do dysfunkcji neurobiologicznych, szczególnie neuroprzekaźnictwa serotoninergicznego

5 Optymalne leczenie zaburzeń lękowych - oddziaływania psychologiczne - interwencje psychospołeczne - edukacja -psychoterapia kwalifikowana - farmakoterapia

6 Leki o udokumentowanej skuteczności w zaburzeniach lękowych Lek napadowy i agorafobia * Lek napadowy i agorafobia * Napad lęku * BDZ alprazolam lorazepam

7 Lęk napadowy i agorafobia (c.d.) * Lęk napadowy i agorafobia (c.d.) * Leczenie długotrwałe * SSRI citalopram fluoksetyna fluwoksamina paroksetyna sertalina * TPLD klomipramina imipramina

8 Lęk napadowy i agorafobia (c.d.) * Lęk napadowy i agorafobia (c.d.) * Gdy leczenie nieskuteczne / źle znoszone * BDZ alprazolam klonazepam diazepam lorazepam * SNRI – wenlafaksyna * NRI – reboksetyna * NaSSA – mirtazapina * RIMA – moklobemid

9 Lęk uogólniony * Lęk uogólniony * SNRI - wenlafaksyna * SSRI - paroksetyna * TPLD - imipramina * Azapirony – buspiron * Gdy leczenie nieskuteczne/źle znoszone * BDZ – diazepam * Przeciwhistaminowe - hydroksyzyna

10 Fobia społeczna * Fobia społeczna * SSRI fluwoksamina paroksetyna seralina * RIMA moklobemid * Gdy leczenie nieskuteczne/źle znoszone * BDZ klonazepam * SSRI citalopram fluoksetyna

11 Krótki przeglad leków stosowanych w zaburzeniach lękowych

12 Leki przeciwdepresyjne (1) Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TPLD) -dobrze udokumentowana skuteczność (oprócz fobii społecznych) -nie powodują uzależnienia - często działania niepożądane (zwiększenie lęku, suchość w ustach, sedacja, spadki ciśnienia, upośledzenie sprawności psychomotorycznej, wzrost masy ciała, zaburzenia funkcji seksualnych, działanie proarytmiczne)

13 TPLD (c.d.) - niski koszt -stosowane jako leki drugiego rzutu -działanie przeciwlękowe po 2-4 tyg. leczenia -ocena skuteczności leczenia po 4-6 tyg. - ryzyko zgonu w przypadku przedawkowania

14 Leki przeciwdepresyjne (2) Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) -skuteczne w lęku napadowym, zaburzeniach lękowych uogólnionych i w fobii społecznej -DN: niepokój, bezsenność, zaburzenia funkcji seksualnych, drżenia -nie powodują uzależnienia -względnie bezpieczne po przedawkowaniu - efekt po 2-6 tyg.

15 Leki przeciwdepresyjne (3) Selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) – wenlafaksyna -lek z wyboru w lęku uogólnionym -lek drugiego rzutu w lęku napadowym -DN: nudności, bezdenność, niepokój (na początku leczenia) -efekt przeciwlękowy po 2-4 tyg.

16 Odwracalny, selektywny inhibitor MAO-A – moklobemid -lek pierwszego rzutu w lęku społecznym -lek drugiego rzutu w lęku napadowym -nie powoduje uzależnienia -stosunkowo bezpieczny po przedawkowaniu -efekt po 2-6 tyg.

17 Selektywny inhibitor wychwytu naradrenaliny (NRI) – reboksetyna i antagonista receptorów noradrenergicznych (NaSSA) – mirtazapina -leki drugiego rzutu w lęku napadowym -nie powodują uzależnienia - względnie bezpieczne po przedawkowaniu - niepełne dane o skuteczności

18 Inne leki (1) Benzodiazepiny -efekt bezpośrednio po zażyciu -nie powodują rozdrażnienia ani niepokoju -DN: senność, zawroty głowy, wydłużenie czasu reakcji, obniżenie sprawności psychoruchowej -doraźnie/dołączane do leków p-depresyjnych w początkowym okresie terapii -ryzyko uzależnienia -długotrwałe podawanie (>4-8 mcy) może powodować zaburzenia pamięci - stosunkowo bezpieczne po przedawkowaniu

19 Inne leki (2) Buspiron (agonista receptorów 5-HT 1A) -nie wywiera działania p-drgawkowego ani zwiotczającego mięśnie -nie powoduje uzależnienia -nie upośledza funkcji poznawczych i pamięci -nie powoduje senności -lek z wyboru w lęku uogólnionym (skuteczność w innych postaciach kwestionowana; nieskuteczny w fobiach społecznych) - nie potencjalizuje efektu sedatywnego środków działających depresyjnie na OUN (BDZ, alkohol)

20 Buspiron (c.d.) -DN: zawroty i bóle głowy, bezsenność, osłabienie, objawy dyspeptyczne; po większych dawkach hiperprolaktynemia i objawy pozapiramidowe -efekt p-lękowy po 2-4 tyg. -odstawienie nie powoduje objawów abstynencyjnych ani efektu z odbicia - nie stosować równocześnie z IMAO

21 Inne leki (3) Hydroksyzyna (lek antyhistaminowy) -skuteczna tylko w lęku uogólnionym -działanie sedatywne -zalecana u chorych z nasilonym niepokojem, zwłaszcza na początku leczenia, jeśli istnieją przeciwwskazania do innych leków -szybki efekt działania -nie powoduje uzależnienia - nie oceniano wyników długotrwałego stosowania

22 Inne leki (4) Antagonisci receptorów beta-adrenolitycznych (beta-blokery) -wpływaja na objawy autonomiczne lęku (drżenia, kołatanie serca) - nasilają spadki ciśnienia krwi -w badaniach nieskuteczne w większości postaci lęku - stosowane do wyłacznie opanowywania objawów lęku scenicznego i lęku przed publicznymi wystąpieniami

23 Inne leki (4-c.d.) Leki przeciwpadaczkowe – karbamazepina, kwas walproinowy, lamotrygina, gabapentyna, pregabalina -badania pilotażowe wskazują na skuteczność -nie są stosowane rutynowo

24 Inne leki (4-c.d.) Leki ziołowe (preparaty waleriany) -waleriana działa na rec.GABA-ergiczne słabiej niż BDZ oraz hamuje wychwyt i zwiększa uwalnianie GABA -większe dawki działają rozkurczowo i przeciwdrgawkowo -przydatna w zespole odstawienia BDZ -opisano interakcje waleriany z fluoksetyną - skuteczności leków ziołowych nie oceniano w badaniach klinicznych

25 Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne (nerwica natrectw)

26 wg ICD-X F42 Zaburzenie obsesyjno- kompulsyjne (nerwica natręctw) F42.0 Zaburzenie z przewagą myśli czy ruminacji natrętnych F42.1 Zaburzenie z przewagą czynnosci natrętnych (rytuały) F42.2 Myśli i czynności natrętne, mieszane F42.8 Inne natręctwa F42.9 Natręctwa BNO

27 Leki stosowane w zaburzenich obsesyjno-kompulsyjnych * Leki hamujące wychwyt serotoniny * klomipramina * SSRI citalopram fluoksetyna fluwoksamina paroksetyna sertalina Wenlafaksyna (SNRI)

28 - Po zastosowaniu inhibitora wychwytu serotoniny poprawa następuje po 3-4 tyg., ustąpienie objawów po 8-10 tyg. - Ok. 20% pacjentów wymaga leczenia drugim lekiem (decyzja po >6 tyg. terapii) - Skuteczne dawki leków są większe niż w zaburzeniach depresyjnych - Przy konieczności dołączenia BDZ z powodu niepokoju, bezsenności nie stosować leków metabolizowanych przez cyt.P-450 (alprazolam, diazepam), lecz te, które ulegaja glukuronizacji (lorazepam, oksazepam, temazepam)

29 Strategia farmakoterapii COD


Pobierz ppt "Leki na lęki farmakoterapia zaburzeń lękowych Magdalena Flaga."

Podobne prezentacje


Reklamy Google