Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Standardy leczenia wspomagającego w chemioterapii Krzysztof Rożnowski Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Standardy leczenia wspomagającego w chemioterapii Krzysztof Rożnowski Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 Standardy leczenia wspomagającego w chemioterapii Krzysztof Rożnowski Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2 Leczenie wspomagające - definicja Celem leczenia wspomagającego (supportive care) jest uzyskanie możliwie największego komfortu, możliwości funkcjonowania i wsparcia socjalnego dla chorych i ich rodzin na każdym etapie choroby i leczenia. European Society for Medical Oncology

3 Cele leczenia wspomagającego Zapewnienie skuteczności chemioterapii poprzez podanie zaplanowanej dawki terapeutycznej w odpowiednim czasie Poprawa/utrzymanie jakości życia Zapobieganie wystąpieniu zdarzeń niepożądanych Zmniejszenie całkowitych kosztów leczenia

4 Leczenie wspomagające Leczenie: - Małopłytkowości - Neutropenii -Niedokrwistości -Nudności i wymiotów -Zespołu wyniszczenia nowotworowego -Zespołu zmęczenia -Zaburzeń psychicznych Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych. Red.M.Krzakowski, Via Medica, Gdańsk 2007

5 Zastosowanie cytostatyków w leczeniu chorób nowotworowych Chemioterapia jako metoda wyłączna stosowana z założeniem wyleczenia Chemioterapia jako element skojarzonego radykalnego leczenia przeciwnowotworowego stosowana sekwencyjnie lub jednoczasowo z innymi metodami, w celu poprawy odległych wyników leczenia Chemioterapia paliatywna

6 Intensywność dawki cytostatyków Całkowita dawka leków podana w określonym czasie trwania Intensywność dawki jest szczególnie istotna w leczeniu z założeniem radykalnym

7 Hryniuk WM. Important Adv Oncol. 1988;121-142. Zmiana intensywności dawki: redukcja lub opóźnienie podania leków Czas terapii Całkowita dawka podana Intensywność dawki (mg/m 2 /tydz) 100 X Standardowa intensywność dawki Podana intensywność dawki RDI (%) = Intensywność dawki Dawka Czas Dawki Czas =

8 Bonadonna et al.,BMJ,doi:10.1136/bmj.38314.622095.8F Odsetek przeżycia wśród pacjentek, które otrzymały > 85% zaplanowanej dawki chemioterapii - 28,5 letni czas obserwacji

9 Neutropenia i gorączka neutropeniczna – jedne z najczęstszych efektów niepożądanych stosowanej chemioterapii Neutropenia i gorączka neutropeniczna - zwiększenie ryzyka ciężkich, zagrażających życiu zakażeń Neutropenia jest najczęstszą przyczyną zmniejszeniem intensywności dawki stosowanej chemioterapii, wpływając przez to na pogorszenie odległych wyników leczenia przeciwnowotworowego Crawford J, et al. Cancer 2004;100:228-237 Johnston EM and Crawford J. Semin Oncol 1998;25:552-561

10 Konsekwencje neutropenii Neutropenia Gorączka neutropeniczna ryzyko śmierci hospitalizacje powikłania infekcyjne 1 dożylne stosowanie antybiotyków opóźnienie/redukcja dawki chemioterapii 2 zmniejszona skuteczność leczenia 3 1 Kuderer NM, et al. J Clin Oncol 2004;22(14S):Abstract 6049 2 Leonard RCF, et al. Br J Cancer 2003;89:2062-2068 3 Bonadonna G, et al. N Engl J Med 1995;332:901-906

11 Stopień 1Stopień 2Stopień 3 Łagodna <2,0 Umiarkowana <1,5 Ciężka <1,0 Bardzo ciężka <0,5 Stopień 4 *Absolute neutrophil count; ANC* x 10 9 /L: Common Toxicity Criteria for Adverse Effects Version 3.0 [electronic document]. Bethesda, Md: National Cancer Institute; 1999 Available at: http://ctep.info.nih.gov/reporting/ctc.html. Accessed January 4 2005 Neutropenia w przebiegu chemioterapii

12 GORĄCZKA NEUTROPENICZNA DEFINICJA Temperatura w pojedynczym pomiarze >38,3st C lub 38st C utrzymująca się przez ponad godzinęz towarzyszącą liczbą neutrofilów poniżej 0,5 G/l lub poniżej 1 G/l, jeśli przewidywane jest dalsze obniżenie do wartości niższej niż 0,5 G/l. Amerykańskie Towarzystwo Chorób Zakaźnych (IDSA)

13 Gorączka neutropeniczna (GN) jeden z objawów neutropenii Częstość występowania GN zależy od: –rodzaju chemioterapii –rodzaju choroby nowotworowej 4 –czasu trwania ciężkiej neutropenii 5 1 ASCO Recommendations for the use of hematopoietic colony-stimulating factors. J Clin Oncol. 1994;12:2471-2508 2 Ozer H, et al. J Clin Oncol 2000;18:3558-3585 3 ESMO recommendations for the application of hematopoietic growth factors (hGFs). http://www.esmo.org/reference/reference_guidelines.htm 4 Boyle P, et al. J Clin Oncol 2004;22(14S):Abstract 9706 5 Meza L et al. Proc Am Soc Oncol. 2002;

14 Częstość występowania neutropenii w stopniu III/IV w zależności od rodzaju choroby nowotworowej i zastosowanego leczenia Rak piersi (1-5) Rak jajnika (6-8) NSCLC (9,10) SCLC (11-13) Rak jądra 14 Chłoniaki (15,16) 1, 2-Jassem et al.JCO Vol 19, No 6;2001: 1707-1715, 2-Wood et al. NEJM 1994;330:1253-1259, 3-Martin M, Pieńkowski T et al. NEJM 2005;352:2302- 13, 4-Blomqvist C.et al. JCO 1993;11:467-473, 5-De Lena M.et al. Cancer 1975;35:1108-15, 6-Decker DG et al. Obstet Gynecol 1982;60:481-7, 7-Bokkel Huinink W et al.JCO 1997;15:2183-93, 8-Mc Guire et al. NEJM 1996;334:1-6, 9-Klastersky et al. JCO 1989;7:1087-92, 10-Von Pavel J et al. Semin.Oncol.1996;23(5 suppl 12):7-9,11-Crawford J et al. NEJM 1991;325:164-170, 12- Thatcher N et al. BJC;60:98-101,Smith IE et al.JCO 1990;8:899- 905, 13-Langer CJ et al. JCO 1995; 13:1860-70, 14-Williams et al. NEJM 1987;317:1433-38, 15-Fisher RI et al. NEJM 1993; 328:1002-1006, 16- Mabthere data sheet Jully 2002

15 Częstość neutropenii 1 w stopniu 3/4 w codziennej praktyce klinicznej Chorzy z guzami litymi i nowotworami hematologicznymi leczeni standardowymi dawkami cytostatyków (n= 30 753) 1… Adelphi database: 1997-2002, n = 30753 chorych; Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja 15.5% 12.5% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Stopień 3 WHO (%) chorych Stopień 4 WHO (%) chorych

16 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Breast n=6935 NSCLC n=3721 SCLC n=1728 Ovarian n=2467 NHL n=4431 HD n=1628 AML n=1437 total Gorączka neutropeniczna (FN): bezwzględna liczba neutrofili (ANC) 38.3°C 1… Adelphi database: 1997-2002, n = 30753 patients; Germany, Italy, Spain, France Częstość występowania gorączki neutropenicznej podczas standardowej chemioterapii 1

17 Śmiertelność w przebiegu gorączki neutropenicznej 18.0% 10.1% 8.5% 10.9% 0% 5% 10% 15% 20% guzy lite chłoniakibiałaczki całość n = 41,779 chorzy hospitalizowani z FN; 1995-2000; PBSCT wykluczeni Kuderer N, et al. Proc ASCO 2002;21: Abstract 998

18 Komplikacje neutropeniczne po standardowych schematach chemioterapii 1000 pacjentów otrzymujących standardowe schematy chemioterapii Ciężka neutropenia ~ 300 pacjentów Gorączka neutropeniczna ~ 200 pacjentów Śmiertelność ~ 20 pacjentów krótsze przeżycie redukcja dawki opóźnienie cyklu Śmiertelność: 8,5- 18% Ciężka neutropenia : ~ 30 % Gorączka neutropeniczna: ~ 20%

19 Profilaktyka neutropenii- czynniki stymulujące kolonie granulocytarne

20 Stosowanie G-CSF w profilaktyce neutropenii/GN Aapro MS i wsp. Eur J Cancer 2006. W druku Utrzymania intensywności dawki w stosowanych schematach chemioterapii Zalecana w przypadku kiedy zmniejszenie intensywności dawki wiąże się z gorszym rokowaniem, np. u pacjentów otrzymujących leczenie z intencją wyleczenia lub istotnego przedłużenia życia G-CSF powinien być stosowany w profilaktyce w celu:

21 Porównanie wytycznych ASCO 2006 do ASCO 2000 ASCO 2006ASCO 2000 Użycie G-CSF w profilaktyce pierwotnej ryzyko wystąpienia GN > 20%ryzyko wystąpienia GN > 40% Czynniki ryzyka zależne od pacjenta Lista szczegółowaLista ogólna Znaczenie intensywności dawki chemioterapii Leczenie wspomagające w zależności od oceny ryzyka i celu leczenia Brak wsparcia dla użycia G- CSF Użycie G-CSF w profilaktyce wtórnej U pacjentów, u których redukcja dawki może zmniejszyć przeżycie wolne od choroby, całkowite przeżycie lub pogarszać zamierzony cel leczenia Rozważ redukcję dawki przed zastosowaniem G-CSF Rekomendowane preparaty G-CSF, GM-CSF i pegfilgrastimBrak

22 U każdego pacjenta powinno się dokonać oceny całkowitego ryzyka gorączki neutropenicznej Konieczność zastosowania G-CSF powinna być oceniana indywidualnie przed każdym cyklem chemioterapii 1 –Krok 1: Ocena ryzyka gorączki neutropenicznej związanej z wybranym schematem chemioterapii 1 NCCN. Dostępne na stronie: http://www.nccn.org. Ostatnia aktualizacja 3 sierpnia 2006

23 Rak pęcherza –TC –MVAC Nowotwory piersi –ACT –AT –TAC Rak szyjki macicy –TC Nowotwory głowy i szyi –TIC Chłoniaki nieziarnicze –VAPEC-B –A(N)CVB –DHAP Nowotwory złośliwe jajnika –Paclitaxel –Docetaxel Niedrobnokomórkowy rak płuca –VIG –DP Mięsaki –MAID –Doxorubicin –Doxorubicin/ifosfamide Drobnokomórkowy rak płuca –CAE –TopT Ref. NCCN MGF Guidelines – v1 2005; Przykłady schematów chemioterapii z wysokim ryzykiem gorączki neutropenicznej (> 20%) Ref. NCCN MGF Guidelines – v1 2005;

24 Gruczolakoraki –GPT Nowotwory piersi –Docetaxel –AC Ziarnica złośliwa –Stanford V Chłoniaki nieziarnicze –FM –R-CHOP Nowotwory złośliwe jajnika –Topotecan Niedrobnokomórkowy rak płuc –TC Rak drobnokomórkowy płuc –EP Ref. NCCN MGF Guidelines – v1 2005; Przykłady cytostatyków z 10-20% ryzykiem gorączki neutropenicznej.

25 U każdego pacjenta powinno się dokonać oceny całkowitego ryzyka wystąpienia gorączki neutropenicznej Konieczność zastosowania G-CSF powinna być oceniana indywidualnie przed każdym cyklem chemioterapii 1 –Krok 1: Ocena ryzyka wystąpienia gorączki neutropenicznej związanej z wybranym schematem chemioterapii –Krok 2: Oceń czynniki ryzyka ze strony pacjenta, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia gorączki neutropenicznej 1 NCCN. Dostępne na stronie: http://www.nccn.org. Ostatnia aktualizacja 3 sierpnia 2006

26 Krok 2: ocena czynników ryzyka zależnych od pacjenta –Wiek 65 lat 1,2 –Zły stan ogólny 1,2 –Zaawansowana choroba 1,2 –Ciężkie choroby współistniejące 2 –Cytopenia związana z zajęciem przez nowotwór szpiku kostnego 2 –Płeć żeńska 1 –Stężenie hemoglobiny <12 g/dl 1 –Zły stan odżywienia 1,2 –Złożony schemat chemioterapii 2 –Wcześniejszy epizod gorączki neutropenicznej 1,2 –Obecność otwartych ran lub czynnego zakażenia 2 1 Aapro MS i wsp. Eur J Cancer 2006. W druku; 2 Smith TJ i wsp. J Clin Oncol 2006;24:3187–3205

27 U każdego pacjenta powinno się dokonać oceny całkowitego ryzyka wystapienia gorączki neutropenicznej Konieczność zastosowania G-CSF powinna być oceniana indywidualnie przed każdym cyklem chemioterapii 1 –Krok 1: Ocena ryzyka wystąpienia gorączki neutropenicznej związanej z wybranym schematem chemioterapii –Krok 2: Ocena czynników ryzyka zależnych od pacjenta, mogących zwiększać ryzyko wystąpienia gorączki neutropenicznej Profilaktyka G-CSF jest zalecana u pacjentów z całkowitym ryzykiem wystąpienia gorączki neutropenicznej 20% –Krok 3: Określenie całkowitego ryzyka wystąpienia gorączki neutropenicznej. Profilaktyka G-CSF jest zalecana u pacjentów z całkowitym ryzykiem wystąpienia gorączki neutropenicznej 20% 1 NCCN. Dostępne na stronie: http://www.nccn.org. Ostatnia aktualizacja 3 sierpnia 2006

28 Etapy oceny ryzyka wystąpienia gorączki neutropenicznej wg EORTC Ocena ryzyka wystąpienia gorączki neutropenicznej związanego z zaplanowaną chemioterapią Ryzyko GN 20 % Ryzyko GN= 10- 20 % Ryzyko GN < 10 % Inne czynniki: zły stan ogólny i zły stan odżywienia Zwiększone ryzyko: zaawansowana choroba,wcześniejszy epizod GN, bez planowanej profilaktyki G-CSF Wysokie ryzyko: wiek > 65 lat Etap 2 Ocena czynników zależnych od pacjenta zwiększających ryzyko wystąpienia FN Etap 3 Ocena całkowitego ryzyka wystąpienia FN Zalecana profilaktyka G-CSF Całkowite ryzyko FN 20 % Brak konieczności użycia G-CSF Całkowite ryzyko FN < 20 %

29 Preparaty rekomendowane w profilaktyce gorączki neutropenicznej wg wytycznych z 2006r Filgrastim –dawka dzienna= 5 mcg/kg m.c. –początek podawania: 1-3 dni po zastosowanej chemioterapii, –długość stosowania: do uzyskania ANC = 2 - 3 x 10 9 /l Pegfilgrastim –Jedna dawka na cykl chemioterapii= 6 mg –Początek podawania: 24 h po zastosowanej chemioterapii, Lenograstim* Sargramostim** *- zalecany przez EORTC **- zalecany przez ASCO

30 0 20 40 60 80 24 h48 h 96 h Grupa kontrolna 66% 16% 33% 75% Częstość występowania neutropenii zależnie od czasu rozpoczęcia terapii G-CSF 1.Koumakis G.et al., Oncology 1999;56:28-35 Częstość wystąpienia goraczki neutropenicznej (%) Godziny po zakończeniu chemioterapii 72 cykle chemioterapii, 38 pacjentów. Cel badania: określenie najbardziej korzystnego czasu podania G-CSF po chemioterapii zawierającej cyklofosfamid na podstawie oceny: częstości występowania i czasu trwania leukopenii, częstości występowania GN, konieczności podania antybiotyków, czasu podania i zależności pomiędzy efektemi poniesionymi kosztami

31 Czy pacjenci otrzymują Neupogen® odpowiednio długo? Neupogen ® w znaczący sposób przyspiesza dojrzewanie i uwalnianie neutrofilów do krwi obwodowej 8,9 8. Crawford J., Curr Hematol Rep, 1 (2) 2002: pp 95-102; 9. Lord B.I i wsp., PNAS, 1989, Vol. 86, No 23: 9499-9503.

32 Filgrastym odpowiednio długo stosowany znacząco skraca czas trwania neutropenii Dzień leczenia 0.01 0.1 0.5 1.0 10.0 100.0 04812162024 Początek podawania filgrastymu lub placebo Placebo (n = 110) Log ANC ( 10- 9 /L) Crawford J, et al. N Engl J Med. 1991;325:164-170. Neupogen ® 5 g/kg/d Neupogen ® (n = 101 ) 7 dni Ciężka neutropenia skrócona: z 6 do 3 dni w cyklu 1, z 6 do 3 dni w cyklu 1, oraz z 6 do 1 dnia we wszystkich (6) cyklach Uwolnienie puli brzeżnej

33 Odpowiedni czas stosowania Neupogenu ® (filgrastym) skutkuje zmniejszoną częstością występowania gorączki neutropenicznej. Częstość występowania gorączki neutropenicznej przy podawaniu Neupogenu ® przez 5 dni wynosi 12% Zastosowanie Neupogenu ® przez 10 dni zmniejsza ryzyko występowania gorączki neutropenicznej do 5%. Scott SD, et al. Suppl J Man Care Pharm. 2003;9(2):15-21. 0 2 4 6 8 10 12 14 Średnia użycia Neupogenu ® (dni) GN częstość(%) G-CSF 7 dni (średnio 10,1 dni) G-CSF < 7 dni (średnio 4,7 dnia)

34 Neulasta ® Proces pegylacji powoduje zwiększenie wielkości cząsteczki, a w konsekwencji: - zmniejszenie klirensu nerkowego - wydłużenie czasu działania - zwiększenie aktywności biologicznej –T 1/2 Neulasta ® = 42 godziny –T 1/2 Neupogen ® = 3,5 godziny. Charakterystyka Produktu Leczniczego Neupogen, Charakterystyka Produktu Leczniczego Neulasta

35 Pegfilgrastim- zarejestrowane wskazanie Skrócenie czasu trwania neutropeniiSkrócenie czasu trwania neutropenii Zmniejszenie częstości występowania neutropenii z gorączką u pacjentów poddawanych chemioterapii cytotoksycznej z powodu choroby nowotworowejZmniejszenie częstości występowania neutropenii z gorączką u pacjentów poddawanych chemioterapii cytotoksycznej z powodu choroby nowotworowej z wyjątkiem :przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych)z wyjątkiem :przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych)

36 Jedno podanie leku pegfilgrastim tak samo skutecznie wyrównuje poziom neutrofili jak codzienne wstrzyknięcia filgrastimu Green M, et al. Ann Oncol. 2003;14:29-35. Holmes F, et al. J Clin Oncol. 2002;20:727–731 Średnia całkowita liczba neutrofili (ANC) po podaniu filgrastimu lub jego pegylowanej postaci Pegfilgrastim Filgrastim

37 *Siena S, et al. Oncol Rep. 2003;10:715-724; Misset J, et al. Ann Oncol. 1999;10:553-560. Neulasta ® w profilaktyce gorączki neutropenicznej Neulasta ® w profilaktyce gorączki neutropenicznej FN = gorączka neutropeniczna 19* 38 11* 0 10 20 30 40 PegfilgrastimFilgrastimBez G-CSF 42 50 71 Częstość występowania FN (%) o 42 % w porównaniu z codziennymi wstrzyknięciami filgrastimu o 71 % w porównaniu z grupą placebo

38 Pegfilgrastim- wyniki złożonej analizy W porównaniu z filgrastimem, dawka na cykl pegfilgrastimu pozwoliła :W porównaniu z filgrastimem, dawka na cykl pegfilgrastimu pozwoliła : –Znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia gorączki neutropenicznej (P <0.05) –Zmniejszyć częstość wystąpienia gorączki neutropenicznej o 42% (P <0.05) –Zmniejszyć ryzyko hospitalizacji i zużycia dożylnych antybiotyków Siena S, et al. Oncol Rep. 2003;10:715-724.

39 Pegfilgrastim Zysk w porównaniu z filgrastimem: – Podawany raz na cykl – mniej wizyt u lekarza, mniej iniekcji – Zmniejsza częstość incydentów gorączki neutropenicznej, hospitalizacji i dożylnego podawania antybiotyków –Profil bezpieczeństwa i skuteczności porównywalny z filgrastimem oraz podobny koszt

40 Korzyści z zastosowania G-CSF Neutropenia ogranicza standardowe stosowanie chemioterapii i zwiększa ryzyko wystąpienia zagrażających życiu infekcji. Redukcja intensywności dawki zmniejsza efektywność leczenia Optymalna terapia G-CSF zmniejsza częstość występowania infekcji i minimalizuje ryzyko opóźnienia i redukcji dawki chemioterapii Stosowanie filgrastrimu przez 10-11 dni skuteczniejsze w stosunku do terapii 5-7 dniowej Wyższa skuteczność pegfilgastimu od filgrastimu!Wyższa skuteczność pegfilgastimu od filgrastimu! *Kloess M, et al. Proc Am Soc Clin Oncol. 2003. Abstract ** Scott SD, et al. Suppl J Man Care Pharm. 2003;9(2):15-21


Pobierz ppt "Standardy leczenia wspomagającego w chemioterapii Krzysztof Rożnowski Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google