Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja przygotowana na KURS INFORMATYCZNY HELENA TOMASZEWSKA PARTIE POLITYCZNE I POLITYCY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja przygotowana na KURS INFORMATYCZNY HELENA TOMASZEWSKA PARTIE POLITYCZNE I POLITYCY."— Zapis prezentacji:

1

2 Prezentacja przygotowana na KURS INFORMATYCZNY HELENA TOMASZEWSKA PARTIE POLITYCZNE I POLITYCY

3 SPIS TREŚCI 1. Definicje partii politycznejDefinicje partii politycznej 2. Przynależność do partii politycznej w PolscePrzynależność do partii politycznej w Polsce 3. Zasady tworzenia partii politycznych w PolsceZasady tworzenia partii politycznych w Polsce 4.Konstytucja Polska o partiach politycznychKonstytucja Polska o partiach politycznych 5. Finansowanie partii politycznych w PolsceFinansowanie partii politycznych w Polsce 6. Najważniejsze polskie partie polityczneNajważniejsze polskie partie polityczne

4 PARTIA POLITYCZNA - DEFINICJA 1.Partia polityczna to grupa społeczna: o wyodrębnionej strukturze organizacyjnej, mająca przywództwo, określony system wartości, program polityczny cel, którym jest zdobycie władzy w państwie bądź jej utrzymanie i umocnienie. 2. Partia polityczna – to dobrowolna organizacja, skupiająca ludzi o podobnych celach politycznych, którzy by te cele zrealizować dążą do zdobycia i utrzymania władzy w państwie

5 PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARTII POLITYCZNEJ Prawne warunki tworzenia i działania partii politycznych w Polsce określa ustawa z 27.06. 1997 r. Członkami partii politycznych nie mogą być np. sędziowie, prezydent RP, rzecznik praw obywatelskich, prezes NBP Do partii politycznej może wstąpić każdy obywatel RP, który ukończył 18 lat - przynależność do partii jest dobrowolna

6 ZASADY TWORZENIA PARTII POLITYCZNYCH 3 osoby, które reprezentują nową partię składają pisemny wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie z prośbą o zarejestrowanie partii i wpisanie jej do ewidencji partii politycznych Należy zebrać co najmniej 1000 pisemnych deklaracji od pełnoletnich obywateli

7 Zgłoszenie powinno zawierać: z n a k g r a f i c z n y adres siedziby partii listę 1000 osób popierających zgłoszenie (imiona i nazwiska, adresy, PSESL, podpisy) nazwę partii skrót nazwy statut partii imiona, nazwiska, adresy osób reprezentujących partię

8 KONSTYTUCJA z 2.04.1997 r. O PARTIACH POLITYCZNYCH Art. 11. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa. Finansowanie partii politycznych jest jawne. Art. 13. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

9 FINANSOWANIE PARTII POLITYCZNYCH Finansowanie partii musi być jawne Partie mogą być finansowane z/ze: składek członkowskich darowizn spadków zapisów testamentowyc h zbiórek publicznych działalno ś ci gospodarczej

10 NAJWAŻNIEJSZE POLSKIE PARTIE POLITYCZNE Prawo i Sprawiedliwo ść – PIS Platforma Obywatelska – PO Polskie Stronnictwo Ludowe - PSL Sojusz Lewicy Demokratycznej – SLD Samoobrona Rzeczypospolitej Liga Polskich Rodzin – LPR

11 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ JAROSŁAW KACZY Ń SKI LIDER Data zało ż enia 13 czerwca 2001 Siedziba ul. Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa Liczba posłów w Sejmie 156 Liczba senatorów 38 W Parlamencie Europejskim członkowie UEN - Unia na Rzecz Narodów Europy www.pis.org.pl Ideologia konserwatyzm Młodzie ż ówka FORUM MŁODYCH PIS Liczba członków 12.000 - czerwiec 2006

12 POLITYCY JAROSŁAW KACZY Ń SKI LIDER PIS LUDWIK DORN ZBIGNIEW ZIOBROARTUR ZAWISZA MICHAŁ UZJAZDOWSKI JAROSŁAW GOSIEWSKI JACEK KURSKI ZBIGNIEW WASSERMANN

13 PLATFORMA OBYWATELSKA DONALD TUSK LIDER Data zało ż enia 19 stycznia 2001 Siedziba ul. Władysława Andersa 21 00-159 Warszawa Liczba posłów w Sejmie 208 Liczba senatorów 59 Liczba członków 30.000 - czerwiec 2006 www.platforma.org Ideologia Chrze ś cija ń ska demokracja Liberalizm konserwatywny Młodzie ż ówka Stowarzyszenie Młodzi Demokraci W Parlamencie Europejskim Członkowie Europejskiej Partii Ludowej – Europejscy Demokraci

14 POLITYCY PO DONALD TUSK LIDER PO STEFAN NIESIOŁOWSKI JAN MARIA ROKITA BRONISŁAW KOMOROWSKI HANNA GRONKIEWICZ- WALTZ GRZEGORZ SCHETYNA

15 POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WALDEMAR PAWLAK LIDER Data zało ż enia 5 maja 1990 r. Siedziba ul. Grzybowska 4 00-131 Warszawa Liczba posłów w Sejmie 31 www.psl.pl Ideologia Agraryzm konserwatyzm Młodzie ż ówka Forum Młodych Ludowców W Parlamencie Europejskim Członkowie Europejskiej Partii Ludowej – Europejscy Demokraci

16 POLITYCY MAREK SAWICKI JAROSŁAW KALINOWSKI JÓZEF ZYCH FRANCISZEK STEFANIUK WALDEMAR PAWLAK LIDER PSL ALFRED DOMAGALSKI

17 SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ Grzegorz Napieralski LIDER Data zało ż enia 15 kwietnia 1999 Siedziba ul. Rozbrat 44 A 00-419 Warszawa Liczba posłów w Sejmie 37 Liczba członków 70.000 - czerwiec 2006 www.sld.org.pl Ideologia Socjaldemokracja Młodzie ż ówka Federacja Młodych Socjaldemokratów W Parlamencie Europejskim Członkowie PES Partii Europejskich Socjalistów

18 POLITYCY SLD GRZEGORZ NAPIERALSKI LIDER SLD JACEK PIECHOTA WOJCIECH OLEJNICZAK WALDEMAR PAWLAK LIDER PSL PIOTR GADZINOWSKI KRYSTYNA ŁYBACKA RYSZARD KALISZ IZABELA JARUGA- NOWACKA

19 SAMOOBRONA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJ LEPPER LIDER Data zało ż enia 10 stycznia 1992 Siedziba Aleje Jerozolimskie 30 00-024 Warszawa Liczba posłów w Sejmie 55 www.samoobrona.org Ideologia Agraryzm Socjalizm Młodzie ż ówka Ogólnopolska Młodzie ż owa Organizacja Samoobrony RP W Parlamencie Europejskim Członkowie niezrzeszeni

20 POLITYCY SAMOOBRONY ANDRZEJ LEPPER LIDER GENOWEFA WI Ś NIEWSKA RENATA BEGER DANUTA HOJARSKA MAREK KOTLINOWSKI STNISŁAW ŁY Ż WI Ń SKI

21 LIGA POLSKICH RODZIN ROMAN GIERTYCH LIDER Data zało ż enia 30 maja 2001 Siedziba ul. Ho ż a 9 00-528 Warszawa Liczba posłów w Sejmie 29 www.lpr.pl Ideologia Narodowa demokracja Młodzie ż ówka Młodzie ż Wszechpolska W Parlamencie Europejskim Członkowie ID Niepodległo ść i Demokracja

22 POLITYCY LPR ROMAN GIERTYCH LIDER MAREK KOTLINOWSKI WOJCIECH WIERZEJSKI KRZYSZTOF BOSAK RAFAŁ WIECHECKI ARNOLD MASIN

23 BIBLIOGRAFIA www.wikipedia.pl www.sejm.gov.pl www.pis.org.pl www.platforma.org www.wpsl.pl www.sld.org.pl www.samoobrona.org www.lpr.pl


Pobierz ppt "Prezentacja przygotowana na KURS INFORMATYCZNY HELENA TOMASZEWSKA PARTIE POLITYCZNE I POLITYCY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google