Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE FUNDACJA DLA OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU UNIWERTSYTETU STOWARZYSZEŃ UNIWERSYTETÓW JAGIELLOŃSKIEGO TRZECIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE FUNDACJA DLA OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU UNIWERTSYTETU STOWARZYSZEŃ UNIWERSYTETÓW JAGIELLOŃSKIEGO TRZECIEGO."— Zapis prezentacji:

1 OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE FUNDACJA DLA OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU UNIWERTSYTETU STOWARZYSZEŃ UNIWERSYTETÓW JAGIELLOŃSKIEGO TRZECIEGO WIEKU ROK 2012 - ROKIEM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

2 PUBLICZNA PREMIERA IDEI USTANOWIENIA ROKU 2012 JAKO ROKU UTW WARSZAWA, 16 LISTOPADA 2009 R. I ZJAZD OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA UTW

3 GŁÓWNA MISJA PROJEKTU: 1.PODNIESIENIE KSZTAŁCENIA USTA- WICZNEGO SENIORÓW DO RANGI ZADANIA ADMINISTRACJI CENTRALNEJ 2. OBJĘCIE GO SYSTEMOWĄ KOORDYNACJĄ I WSPARCIEM FINANSOWYM ZE STRONY MINISTERSTWA

4 WYDARZENIA ROKU 2010 1. PROMOCJA PROJEKTU NA KONFEREN- CJACH, W MEDIACH, W SZEROKIM ŚRODOWISKU UTW 2. WERYFIKACJA KONCEPCJI OBCHODÓW, TWORZENIE KOALICJI 3. UZYSKANIE POPARCIA ZE STRONY LICZNYCH ORGANIZACJI I WAŻNYCH OSÓB

5 MOMENT PRZEŁOMOWY: KATOWICE 23 WRZEŚNIA 2010 R. POPARCIE IDEI USTANOWIENIA ROKU 2012 JAKO ROKU UTW PRZEZ PIERWSZĄ DAMĘ ANNĘ KOMOROWSKĄ ORAZ MINISTRA JACKA MICHAŁOWSKIEGO

6 GRUDZIEŃ 2010 WYSTĄPIENIE DO ANNY KOMOROWSKIEJ O OBJĘCIE OBCHODÓW PATRONATEM HONOROWYM STYCZEŃ 2010 DECYZJA ANNY KOMOROWSKIEJ W SPR. PATRONATU HONOROWEGO

7 PROJEKT ROK 2012 - ROKIEM UTW STAŁ SIĘ PROJEKTEM OGÓLNOPOLSKIM CAŁEGO ŚRODOWISKA UTW

8 LUTY 2011 ZŁOŻENIE W SENACIE RP WNIOSKU LEGISLACYJNEGO W SPR. PODJĘCIA UCHWAŁY O USTANOWIENIU ROKU 2012 –ROKIEM UTW

9 MARZEC 2011 OBJĘCIE FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO PRZEZ PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY HANNĘ GRONKIEWICZ WALTZ

10 OBCHODY ROKU UTW MAJĄ JUŻ SWOJE LOGO Autor: Jacek Surawski – artysta grafik

11 KWIECIEŃ 2011 OBRADY PLENARNE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO W POSZERZONYM SKŁADZIE O RZEDSTAWICIELI MIASTA ST. WARSZAWY, OP UTW, OFS UTW, PTG, AIUTA, TITę, SGH, PAFW I IN.

12 9 MAJA 2011 ZAPROSZENIE ZE STRONY ANNY KOMOROWSKIEJ DO PAŁACU PREZDYDENCKIEGO NIESPODFZIEWANIE: ZŁOTE KRZYŻE ZASŁUGI DLA KRYSTYNY LEWKOWICZ I WIESŁAWY BORCZYK NADANE PRZEZ PREZYDENTA BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

13 MAJ 2011 DEKLARACJE WSPÓŁPRACY I POPARCIA ZE STRONY RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH PROF. IRENY LIPOWICZ DEKLARACJA WSPARCIA FINANSOWEGO ZE STRONY POLSKO AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLONOŚCI

14 20 MAJA 2011 WIZYTA W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM DEKLARACJA WŁĄCZENIA SIĘ UJ W ORGANIZACJĘ IMPREZY PODSU- MOWUJĄCEJ OBCHODY ROKU UTW W KRAKOWIE

15 PREZYDENT M.ST.WARSZAWY – DECYZJA W SPR. SFINANSOWANIA PRZEZ MIASTO SALI KONGRESOWEJ PKIN W WARSZAWIE DLA ORGANIZACJI KONGRESU UTW

16 KONGRES UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU W WARSZAWIE POD HASŁEM INNOWACYJNE UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 19 MARCA 2012 R. GODZ. 12.00 SALA KONGRESOWA PKIN W WARSZAWIE

17 NAJWAŻNIEJSZE KIERUNKI DZIAŁAŃ 1.WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI -PROMOCJA 2.POSZUKIWANIE SPONSORÓW 3.DOPRECYZOWYWANIE PROGRAMU KONGRESU 4.BUDOWA PROGRAMÓW REGIONALNYCH I LOKALNYCH 5.AKREDYTACJA NA KONGRES

18 SCHEMAT TWORZENIA PROGRAMU OBCHODÓW OBCHODY CENTRALNE – KOMITET ORG. OBCHODY REGINALNE - UTW WSPÓLNIE Z URZĘDAMI MARSZAŁKOWSKIMI i WOJEWODAMI, OBCHODY LOKALNE – UTW Z GMINĄ, POWIATEM, LOKALNYMI PARTNERAMI

19 ZADEKLARUJ I ZGŁOŚ NA http://rokutw.socjum.pl ILU CHCESZ PRZYWIEŹĆ UCZESTNIKÓW KONGRESU W SALI KONGRESOWEJ

20 ZGŁOŚ POMYSŁ NA OBCHODY REGIONALNE, LOKALNE ! KOMITET ORGANIZACYJNY OFERUJE: 1.POMOC LOGISTYCZNĄ 2. UDZIAŁ PANELISTÓW I GOŚCI HONOROWYCH

21 NEWSY POWSTAŁ ZESPÓŁ PRALAMENTARNY DS. UTW POD PRZWODNICTWEM WARSZAWSKIEGO POSŁA MICHAŁA SZCZERBY NA POSIEDZENIA ZAPRASZANE SĄ KRYSTYNA LEWKOWICZ I WIESŁAWA BORCZYK

22 PREMIER RZĄDU RP DONALD TUSK POWOŁAŁ ZESPÓŁ ROBOCZY DS. OPRACOWANIA KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU NA RZECZ SENIORÓW W TYM DLA UTW PRZEWODNICZY: MINISTER BARTOSZ ARŁUKOWICZ W PRACACH BIORĄ UDZIAŁ KRYSTYNA LEWKOWICZ I WIESŁAWA BORCZYK

23 POWSTAŁ SPECJALNY PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY DLA INFORMACJI I DOKUMENTOWANIA OBCHODÓW ROKU UTW http://ROKUTW.socjum.pl ODWIEDZAJ GO REGULARNIE!

24 KONTAKTY e-mail : OP UTW Klewkowicz@interia.euKlewkowicz@interia.eu OF S UTW federacjautw@interia.eufederacjautw@interia.eu FUJ biuro@fundacja.uj.plbiuro@fundacja.uj.pl

25 OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE FUNDACJA DLA OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU UNIWERTSYTETU STOWARZYSZEŃ UNIWERSYTETÓW JAGIELLOŃSKIEGO TRZECIEGO WIEKU DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ZAPRASZAMY DO TWORZENIA PROGRAMÓW REGIONALNYCH I LOKALNYCH OBCHODÓW ROKU UTW Krystyna Lewkowicz Wiesława Borczyk Marek Szpunar


Pobierz ppt "OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE FUNDACJA DLA OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU UNIWERTSYTETU STOWARZYSZEŃ UNIWERSYTETÓW JAGIELLOŃSKIEGO TRZECIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google