Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leki wpływające na czynność układu współczulnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leki wpływające na czynność układu współczulnego."— Zapis prezentacji:

1 Leki wpływające na czynność układu współczulnego

2 BUDOWA ANATOMICZNA CZĘŚCI WSPÓŁCZULNEJ AUN ośrodkiRdzeń kręgowy od C 7 do L 3 włóknaprzedzwojowekrótkie pozazwojowedługie zwojeZwój szyjny górny i dolny Zwój gwiaździsty Zwój trzewny Zwój krezkowy górny i dolny receptoryzwojer. cholinergiczny N zakończenia pozazwojowe r. adrenergiczne α i β

3 NA (A, DA) - + 11231123  2 Receptory narządowe 22 SYNAPSA POZAZWOJOWA (w układzie współczulnym) MAO COMT Ach – rdzeń nadnerczy Pula płytka i głęboka mediatora Tachyfilaksja MAO- monoaminooksydaza COMT –metylotransferaza katecholowa

4 Środki porażające przewodnictwo zwojowe Rzadko stosowane Wiele działań niepożądanych Działanie i na część przywspółczulną AUN – ten sam neuromediator TRIMETAFAN –przełomy nadciśnieniowe MEKAMYLAMINA – zmniejszenie napięcia mięśnia wypieracza pęcherza moczowego

5 ROLA WSPÓŁCZULNEGO AUN 1.Układ walczący 2.Reprezentacja w układzie krążenia 3.Reprezentacja w mięśniówce trzewnej (gł. część przywspółczulna) 4.Działanie metaboliczne

6 SYMPATYKOMIMETYKI (sympatykomimetyki pośrednie) Pobudzają czynność układu współczulnego w różnych mechanizmach – przez uwalnianie endogennych amin katecholowych, hamowanie ich wychwytu neuronalnego czy rozkładu enzymatycznego. SYMPATYKOLITYKI (sympatykolityki pośrednie) Hamują czynność układu współczulnego poprzez działanie pozareceptorowe na neurony noradrenergiczne; wpływają na część presynaptyczną – zaburzają syntezę,magazynowanie lub uwalnianie neurotransmittera ( REZERPINA) ADRENOMIMETYKI (sympatykomimetyki bezpośrednie) Pobudzają bezpośrednio receptory adrenergiczne  i  ADRENOLITYKI (sympatykolityki bezpośrednie) Blokują receptory adrenergiczne  i 

7 WPŁYW UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO NA NARZĄDY SERCE węzeł zatokowo - przedsionkowy β1β1 przyspieszenie rytmu przedsionkiwzrost kurczliwości węzeł przedsionkowo - komorowy wzrost automatyzmu i przewodnictwa włókna przewodzące komorywzrost kurczliwości, przewodnictwa, pobudliwości M. GŁ. OSKRZELI β2α1β2α1 ROZKURCZ SKURCZ M. Gł. MACICY M. ŹRENICY α1α1 ROZKURCZ - MYDRIASIS

8 TĘTNICE wieńcoweα2α2 zwężenie β2β2 rozszerzenie skórneα1α1 zwężenie mięśnioweα 1,2 zwężenie β2β2 rozszerzenie mózgoweα1α1 zwężenie trzewne, nerkoweα1α1 zwężenie β2β2 rozszerzenie w narządach miednicy mniejszej α1α1 zwężenie WPŁYW UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO NA NARZĄDY

9 RECEPTORY  1 - w mięśniach gładkich naczyń krwionośnych; pobudzenie tych receptorów powoduje skurcz naczyń i wzrost RR, - w śliniankach; pobudzenie ich powoduje zmniejszenie ilości śliny, która jest gęsta i zbita; - w mięśniach gładkich macicy (skurcz macicy), - w mięśniach gładkich ściany oskrzelików (skurcz oskrzelików  spadek objętości oddechowej i przepływu minutowego), - w mięśniach zwieraczach przewodu pokarmowego i pęcherza moczowego (skurcz), - w mięśniówce gładkiej ściany tętniczki doprowadzającej nerki (skurcz  zmniejszenie ilości moczu), - w mięśniu rozwieraczu źrenicy (rozszerzenie - mydrasis); A >NA > oksymetazolina = ksylometazolina >nafazolina >fenylefryna

10 RECEPTORY  2 Znajdują się w części presynaptycznej neuronu Pobudzenie ich powoduje zahamowanie uwolnienia NA do szczeliny synaptycznej – efekt przeciwny do stosowania agonistów r.  1 Receptory postsynaptyczne – jak  2 W ścianie naczyń (A) Powierzchnia komórek tucznych – degranulacja Trombocyty - agregacja

11 RECEPTORY  1 Zlokalizowane głównie w sercu; Pobudzenie powoduje intensyfikację pracy serca – częstość skurczów, siła skurczów, przewodnictwo i pobudliwość serca ulegają zwiększeniu, jednakże równocześnie wzrasta zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. Te receptory znajdują się także w : m. gładkich p. pok = rozkurcz aparacie przykłębuszkowym nerki (wzrost wydzielania reniny = pobudzenie układu RAA), tkance tłuszczowej, tylnym płacie przysadki (stymulacja uwalniania wazopresyny)

12 RECEPTORY  2 w mięśniach gładkich tętniczek znajdujących się w mięśniach szkieletowych, wieńcowych, płucnych, trzewnych, nerkowych i naczyniach żylnych, w mięśniach gładkich przewodu pokarmowego w mięśniach gładkich oskrzeli i macicy. Pobudzenie tych receptorów powoduje: - rozkurcz naczyń krwionośnych i spadek ciśnienia rozkurczowego, - rozkurcz oskrzeli (zwłaszcza jeśli są skurczone), - hamowanie skurczów macicy, - rozkurcz mięśni gładkich w przewodzie pokarmowym - drżenie włókienkowe mięśni szkieletowych - mydriasis - wzrost stężenia glukozy i kwasów tłuszczowych

13 RECEPTORY  3  3 między innym w tkance tłuszczowej, przewodzie pokarmowym i sercu. Pobudzenie tych receptorów powoduje wzrost termogenezy (sibutramina i nowe leki - agoniści receptora  3 w leczeniu otyłości)

14 SPOSOBY POBUDZENIA UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO fizjologiczne Bezpośrednie podanie agonisty adrenomimetyku naturalnego mediatoraSzybko rozkładany Działa na wszystkie typy receptorów Substancji działajacej w spodób podobny do mediatora Pobudza określony typ receptora Działa dłużej niż naturalny mediator Nie przechodzi do OUN Pośrednie Związki bez powinowactwa do receptora adrenergicznego Np. EFEDRYNA Uwalnia aminy z puli płytkiej Tachyfilaksja Zahamowanie wychwytu zwrotnego Kokaina Trójpierścieniowe antydepresanty Nie wykorzystywany sposób ze względu na silne pobudzenie układu współczulnego i liczne działania niepożądane Zahamowanie MAOMAO- A MAO- B Leki antydepresyjne Ch. Parkinsona Zahamowanie COMT

15 AMINY KATECHOLOWE 1. biosynteza Tyr – DOPA –DA – NA – A 2.Magazynowanie – pula płytka i głęboka 3.Eliminacja - wychwyt zwrotny - rozkład przez MAO – A (NA, 5-HT) i MAO –B (DA) - rozkład przez COMT (NA)

16 ADRENOMIMETYKI I. Nieselektywne adrenomimetyki do stosowania ogólnego ( Agoniści receptora α i β ) 1.Naturalne katecholaminy –A, NA, DA 2.Dobutamina 3.Fenylefryna 4.Midodryna 5.Etylefryna Sympatykomimetyki (pośredni agoniści receptora α i β ) Efedryna Pseudoefedryna

17 Agoniści receptora α i β - profil wpływu na receptory α1α1 β1β1 β2β2 D Adrenalina +++ Duże dawki +++++0Wzrost obj. min. Spadek oporu naczyniowego- małe dawki Wzrost oporu – duże dawki (A – silniejszy skurcz n. trzewnych i nerkowych niż NA i DA) Noradrenalina +++++00Duży wzrost oporu naczyniowego Wzrost objętości minutowej Może wystąpić odruchowa bradykardia Dopamina0.5 – 2 mcg/kg/min 0+0++spadek oporu naczyniowego 5.0 – 10.0 mcg/kg/min +++0 wzrost obj. min. 10.0 – 20.0 mcg/kg/min ++ 0 wzrost oporu naczyniowego DA słabiej kurczy naczynia niż NA Dobutamina 0/++++++0Wzrost objętości minutowej Spadek oporu naczyniowego

18 NORADRENALINA WSKAZANIA – praktycznie nie ma 1.Dodatek do leków miejscowo znieczulajacych 2.Wstrząs obwodowy septyczny – ( spadek przepływu krwi przez wazne dla życia narządy) DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: 1.WZROST CIŚNIENIA – wylew krwi do mózgu 2.ZABURZENIA RYTMU SERCA 3.MARTWICA TKANEK – s.c. 4.INNE – tak jak A ale słabiej wyrażone

19 ADRENALINA WSKAZANIA 1.REANIMACJA – różne przyczyny NZK 2.WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY 3.OSTRE STANY ALERGICZNE – stan astmatyczny, obrzęk głośni 4.OKULISTYKA – jaskra z otwartym kątem przesączania, zrosty tęczówkowo – soczewkowe, zabiegi operacyjne 5.DODATEK DO LEKÓW MIEJSCOWO ZNIECZULAJACYCH

20 ADRENALINA DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE 1.POBUDZENIE CZYNNOŚCI SERCA objawy niewydolności wieńcowej Tachykardia zaburzenia rytmu 2.Wzrost ciśnienia krwi – wylew krwi do mózgu 3.NIEPOKÓJ, POBUDZENIE PSYCHICZNE, DRŻENIE KOŃCZYN

21 ADRENALINA PRZECIWWSKAZANIA 1.NADCIŚNIENIE TĘTNICZE 2.CHNS 3.ZABURZENIA RYTMU SERCA 4.NADCZYNNOŚĆ TARCZYCY 5.CUKRZYCA 6.NIE PODAWAĆ DO HAMOWANIA KRWAWIEŃ 7.WSTRZĄS ZE SKURCZEM NACZYŃ OBWODOWYCH 8.CIĄŻA

22 DOPAMINA WSKAZANIA 1.WSTRZĄS Z OLIGURIĄ, ANURIĄ małe dawki 2.WSTRZĄS KARDIOGENNY średnie dawki 3.NIEWYDOLNOŚĆ SERCA NIEWRAŻLIWA NA GLIKOZYDY LUB PRZYWRACANIE WRAŻLIWOŚCI NA GLIKOZYDY DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE 1.TACHYKARDIA 2.DZIAŁANIE ARYTMOGENNE – mniejsze niż A i NA 3.MDŁOŚCI, WYMIOTY

23 DOBUTAMINA WSKAZANIA 1.WSTRZĄS KARDIOGENNY – zawał serca 2.NIEWYDOLNOŚĆ SERCA 3.KARDIOCHIRURGIA 4.PRÓBA DOBUTAMINOWA

24 Różnica w działaniu NA i A polega na odmiennym oddziaływaniu na poszczególne typy receptorów adrenergicznych. NA   1 =  2 ;  1 >>  2  NA powoduje przede wszystkim skurcz mięśni gładkich i wzrost ciśnienia rozkurczowego; w wyniku zwiększonego napływu krwi do serca i pobudzenia  1 dochodzi również do wzrostu ciśnienia skurczowego. HR odruchowo maleje. A   1 =  2 >  1=  2  naczynia krwionośne skóry i błon śluzowych obkurczają się po A (zblednięcie, bo te naczynia zawierają tylko receptory  1 ), natomiast naczynia krwionośne mięśni szkieletowych ze względu na receptor  2 ulegają rozkurczowi; ponieważ łączny przekrój tych naczyń jest bardzo duży to opór się zmniejsza i ciśnienie rozkurczowe spada. Jednocześnie za pośrednictwem receptorów  1 ulega pobudzeniu czynność serca i ciśnienie skurczowe nie obniża się, a nawet rośnie, stąd powiększa się amplituda ciśnienia. HR rośnie.

25 Agoniści receptora α - zastosowanie ogólne Fenylefryna α 1 >> β 1 Etylefryna - Effortil α 1 β 1 β 2 Midodryna - Gutron α

26 WSKAZANIA DO ADRENOMIMETYKÓW STOSOWANYCH OGÓLNIE inne 1.NIEDOCIŚNIENIE ORTOSTATYCZNE i SAMOISTNE - Etylefryna i Midodryna 2.NIETRZYMANIE MOCZU – Midodryna

27 PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA ADRENOMIMETYKÓW (w przypadku zagrożenia życia są jedynie stanami zwiększonej ostrożności) 1.GUZ CHROMOCHŁONNY 2.STANY USPOSABIAJĄCE DO ZATRZYMANIA MOCZU 3.dopamina – tachyarytmie, migotanie komór w wywiadzie dobutamina – Zwężenie drogi odpływu z lewej komory np. przerostowe zastawkowe zwężenie aorty, kardiomiopatia przerostowa z podzastawkowym zwężeniem aorty. Ostrożnie w migotaniu przedsionków, może powodować przyspieszenie czynności komór, gdyż przyspiesza przewodzenie przedsionkowo-komorowe. Ostra faza zawału serca oraz wstrząs septyczny i kardiogenny z istotnie niskim ciśnieniem tętniczym (<80 mm Hg) i upośledzeniem czynności m. sercowego. Noradrenalina - Wstrząs hipowolemiczny, choroby zakrzepowe, stosowanie anestetyków wziewnych, ciężkie niedotlenienie lub hiperkapnia (może wywołać ciężkie zaburzenia rytmu serca). Nie stosować w czasie porodu. Adrenalina - przełom nadciśnieniowy. Wstrząs hipowolemiczny, Względne przeciwwskazanie stanowią komorowe zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze i choroba niedokrwienna serca. Nie stosuje się w znieczuleniu przewodowym anatomicznie końcowych części ciała: uszy, nos, prącie, palce.

28 Sympatykomimetyki Efedryna Pseudoefedryna Wpływ na część presynaptyczną neuronu adrenergicznego Pobudzenie wydzielania NA z puli płytkiej (wyrzut NA, blok MAO) Zwiększenie działania NA na obydwa receptory adrenergiczne α i β

29 EFEDRYNA WSKAZANIA 1.Składnik mieszanek wykrztuśnych 2.Miejscowo na błony śluzowe 3.Hipotensja DN Zaburzenia rytmu serca, wzrost RR Działanie na OUN Uzależnienie Trudności w mikcji

30 II. α - adrenomimetyki nafazolina,, ksylometazolina, oksymetazolina fenylefryna Bezpośredni wpływ na receptory α1α1 α2α2 r.postr.prer.post Pobudzenie = Skurcz naczyń Pobudzenie = hamowanie wydzielania NA = możliwy rozkurcz naczyń Pobudzenie = skurcz naczyń

31 Wskazania dla α 1 mimetyków stosowanych miejscowo Doraźne likwidowanie objawów nieżytu nosa infekcyjnego i alergicznego w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa i poprawy widoczności pola operacyjnego podczas zabiegów chirurgicznych oraz diagnostycznych w jamie nosowo-gardłowej. Działania niepożądane Miejscowe - błona śluzowa nosa: podrażnienie, wysuszenie, krwawienie, odczyn alergiczny, wzrost obrzęku – zjawisko rebound = rhinitis medicamentosa Ogólne – zaburzenia czynności serca, wzrost ciśnienia, zaburzenia w OUN Ostrożnie u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego, nadciśnieniem, nadczynnością tarczycy, cukrzycą i przerostem gruczołu krokowego, jaskrą z wąskim kątem przesączania.

32 OŚRODKOWI AGONIŚCI DZIAŁAJĄCY NA RECEPTOR  2 wpływ przez r.  2 na ośrodki mózgu regulujące napięcie tętnic i czynność serca, przestrojenie baroreceptorów, uspokojenie, działanie przeciwlękowe i hipotensja; poza tym wpływ pobudzający na obwodowe r. Pre.  2 = spadek akt. Ukł. Wsp. Podział: - pochodne guanidyny: KLONIDYNA, MOKSONIDYNA, GUANFACYNA, GUANABENZ - pochodne amidynowe: OKSYMETAZOLINA, RILMENIDYNA

33 III. Agoniści receptora β Izoprenalina β 1 = β 2 β 1 < β 2 agoniści nieselektywni Orcyprenalina Efedrynaβ 1 β 2 sympatykomimetyk Dobutaminaβ1β1 Agoniści selektywni Salbutamolβ 2 >> β 1 Fenoterolβ 2 >> β 1 Formoterolβ2β2 Salmeterolβ 2 >> β 1

34 Agoniści nieselektywni receptora β - orcyprenalina Wskazania Przejściowe epizody bloku przewodnictwa w sercu, niewymagające terapii kardiowersją ani wszczepiania rozrusznika, w nagłym zatrzymaniu krążenia, zanim zostanie zastosowane leczenie z wyboru (defibrylacja itp.). B ardzo rzadko w stanach skurczowych oskrzeli, astmie oskrzelowej (w tym w stanie astmatycznym), w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc oraz w napadach skurczu oskrzeli w czasie znieczulenia ogólnego. Przeciwwskazania C zęstoskurcz, choroba niedokrwienna serca, bloki serca spowodowane zatruciem glikozydami naparstnicy, jaskra z zamykającym się kątem przesączania, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy. działania niepożądane: - kołatanie serca, zaburzenia rytmu - bóle głowy - bóle zamostkowe - nudności - drżenia kończyn.

35 LEKI ADRENOMIMETYCZNE  2 SELEKTYWNE Salbutamolkrótkodziałąjące Fenoterol Formoteroldługodziałające Salmeterol

36 LEKI ADRENOMIMETYCZNE  2 SELEKTYWNE WSKAZANIA 1. w stanach skurczowych oskrzeli: - przerywanie napadów astmy oskrzelowej (leki krótkodziałajace) - L eczenie innych stanów przebiegających ze skurczem oskrzeli, takich jak POChP - Zapobiegawczo przed wysiłkiem lub narażeniem na alergen - W diagnostyce odwracalności skurczu oskrzeli. - W leczeniu skojarzonym zastosowanie fenoterolu w postaci wziewnej przed podaniem innych leków (glikokortykosteroidów, kromoglikanu disodowego, leków mukolitycznych) do stosowania wziewnego zwiększa ich skuteczność działania 2.jako leki tokolityczne, w hamowaniu skurczów przedwczesnych 3.jest stosowany w niektórych bólach miesiączkowych

37 Działania niepożądane - pobudzenie serca (kołatanie, bóle zamostkowe) po przedawkowaniu lub u chorych z uszkodzonym mięśniem sercowym (związane jest to w znacznym stopniu z pobudzeniem presynaptycznego  2  uwolnienie NA z zakończenia nerwowego (przeciwstawny efekt powoduje pobudzenie  2 ) - - częstoskurcz, r zadko zaburzenia rytmu serca. - wydłużenie QT przy przedawkowaniu (formoterol, salmeterol) drżenia mięśniowe co także związane jest z pobudzeniem  2. Bóle i zawroty głowy, niepokój, pobudzenie, bezsenność, skurcze mięśni szkieletowych, podawany w ciąży może przyspieszać czynność serca płodu zwiększenie poziomu glikemii i wolnych kwasów tłuszczowych zwłaszcza po terapii doustnej i wstrzyknięciach. Z aburzenia metaboliczne (hipokaliemia, w cukrzycy lek może nasilać hiperglikemię i kwasicę ketonową). Lek może wpływać na czas trwania ciąży i hamować czynność skurczową macicy, powodując wydłużenie porodu. (fenoterol) LEKI ADRENOMIMETYCZNE  2 SELEKTYWNE

38 Przeciwwskazania: 1.Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu 2.K ardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu komory lewej 3.Tachyarytmia, zaburze nia rytmu serca szczególnie blok przedsionkowo- komorowego III°, 4.Ostrożnie w przypadku zawału serca, niestabilnej dławicy piersiowej, niewydolności serca, wydłużenia QT, tętniaka mięśnia serca, nadczynności tarczycy, niewyrównanej cukrzycy, ciężkich, guza chromochłonnego nadnerczy 5.Jaskra 6.Z akażenia śródmaciczne; ostrożnie w pierwszych 3 tyg. c iąży 7.Hipokaliemia 8.Rozwój tolerancji LEKI ADRENOMIMETYCZNE  2 SELEKTYWNE

39 znaczenie przedłużaczy objętościowych (spacer) inn e technik i wziewnego podawania leku (nebulizacj a ) szkodliwość nośników (węglowodory flourowane - uwrażliwienie receptorów  - adrenergicznych w sercu). Długotrwałe stosowanie zwłaszcza dużych dawek sprzyja zmniejszaniu się skuteczności tych leków (tolerancja). Długotrwała terapia tymi lekami wiąże się ze zwiększoną nadwrażliwością oskrzeli oraz pogorszeniem kontroli choroby. Leki te działają jedynie objawowo, nie przedłużając życia chorych, a nawet w przypadku stosowania niektórych dłużej działających preparatów (fenoterol) odnotowywano wzrost śmiertelności, zwłaszcza w grupie pacjentów przekraczających zalecane dawki. Preparaty bardzo długodziałające (salmeterol, formoterol) zaleca się stosować przede wszystkim w profilaktyce napadów nocnych. Mogą powodować hipokalemię zwłaszcza po dużych dawkach podawanych parenteralnie. LEKI ADRENOMIMETYCZNE  2 SELEKTYWNE

40 SALBUTAMOL  nie jest w pełni selektywny (często objawy stymulacji  1 -adrenergicznej) FENOTEROL  ma znacznie większą selektywność w stosunku do  2 od salbutamolu  mimo wysokiej selektywności może powodować tachykardię; dzieje się tak dlatego, że pobudzenie presynaptycznego  2 pobudza uwalnianie NA, która wpływa na obydwa receptory  ;  działa znacznie dłużej niż salbutamol około 6-8 h (T 0.5 = 8 h;)

41 Formoterol Działanie: Lek długodziałający o słabym działaniu przeciwzapalnym. Wskazania: Zapobieganie obturacji dróg oddechowych głównie nocnej u chorych na astmę oraz zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek fizyczny bądź alergen wziewny, jeżeli leczenie glikokortykosteroidami jest niewystarczające. Salmeterol Działanie: Amina syntetyczna pobudzająca wybiórczo i długotrwale receptory adrenergiczne  .

42 SYMPATYKOLITYKI Hamowanie aktywności układu współczulnego Działanie na część presynaptyczną zakończeń nn współczulnych Mechanizm działania polega na hamowaniu magazynowania, uwalniania lub syntezy NA Brak wpływu na receptor adrenergiczny Brak wpływu na KA krążące Powodują powolny i długotrwały spadek RR w p. pok.zwiększają działanie ukł. Przywsp. możliwe przechodzenie do OUN – hamowanie, zaburzenia przysadki

43 REZERPINA Mechanizm działania polega na bloku transportu NA (też DA i 5-HT) do ziarnistości zakończeń nerwowych pozazwojowych i w OUN = rozkład przez MAO Efekty 1.powolne i długotrwałe obniżenie RR (poprzez obniżenie pojemności minutowej serca i oporu obwodowego) 2. spadek aktywności RAA 3.wzrost aktywności r. adrenergicznych na endogenne KA – niekorzystne Działąnia niepożądane 1.Hipotonia - zapaść ortostatyczna. 2.Bradykardia 3.Obrzęk błon śluzowych nosa 4.Wzrost wydzielania soku żołądkowego oraz objawy z p. pok. – biegunka, bolesne skurcze jelit. 5.Działanie ośrodkowe – depresja, senność, zawroty głowy i koszmary nocne,obj. parkinsonizmu 6.Obniżenie progu drgawkowego 7.Wzrost wydzielania PRL - bolesne powiększenie sutków i mlekotok, impotencja 8.Przerost gruczołu krokowego 9.Retencja sodu i wody – obrzęki 10.Spadek filtracji nerkowej

44 REZERPINA Wskazania – rzadkie 1.Nadciśnienie oporne na inne leki Przeciwwskazania 1. guz chromochłonny 2.Depresja, choroba Parkinsona, stosowanie elektrowstrząsów 3. choroba wrzodowa, colitis ulcerosa 4.Ostrożnie u osób starszych, z zaburzeniami rytmu serca, ze świeżym zawałem m. sercowego, w niewydolności nerek, kamicy p. żółciowego, padaczce- obniża próg drgawkowy i astmie. –

45 Symatykolityki GUANETYDYNA Zajmuje miejsce NA – sama nie ma jej działania oraz stabilizuje aksolemmę. Bez działania ośrodkowego, mniej zaburzeń z p. pok. Spadek RR w mechanizmie obwodowym Stos w leczeniu nadczynności tarczycy – zmniejsza HR Powoduje nadwrażliwość na r. adrenergiczne – przy wyrzucie A niebezpieczny skok RR Retencja sodu – obrzęki,kojarzyć z diuretykami Zaburzenia ejakulacji Pwsk – inhibitory MAO, 3p,i sympatykomimetyki np..efedryna GUANEDREL ALFA-METYLODOPA

46 α - ADRENOLITYKI

47  - adrenolityki nieselektywne NA - 11  2 Receptory narządowe Blokada nieselektywna + Wzrost uwalniania NA (DN) NA działa na r. α i β β 1 tachykardia β 2 rozkurcz naczyń blok α 1 = rozkurcz naczyń = spadek oporu obwodowego = spadek RR rozkurczowego  1 ISA+ skurcz naczyń

48 Nieselektywni antagoniści receptora α ( α 1 i α 2 ) Leki naturalne alkaloidy sporyszu Naturalne alkaloidy wielko-cząsteczkowe ERGOTAMINA Naturalne alkaloidy mało-cząsteczkowe ERGOMETRYNA Pochodne półsyntetyczne DIHYDROERGOTAMINA Pochodna syntetyczna NICERGOLINA Leki syntetyczne TOLAZOLINA, FENTOLAMINA, FENOKSYBENZAMINA

49 α - ADRENOLITYKI nieselektywne NATURALNE BLOKADA α AKTYWNOŚĆ WEWNĘTRZNA RRMACICA ERGOTAMINA ++WZROST SKURCZE TĘŻCOWE ERGOMETRYNA 000 SKURCZE KLONICZNE DIHYDRO - ERGOTAMINA +00-

50 α - ADRENOLITYKI nieselektywne NATURALNE WSKAZANIA 1.Ginekologia 2.Migrena 3.Zaburzenia krążenia mózgowego 4.Nadciśnienie tętnicze (A)

51 α - ADRENOLITYKI nieselektywne SYNTETYCZNE 1.Nieskuteczne w terapii nadciśnienia samoistnego, związanego z nadmiernym pobudzeniem ukł. Wsp. I wysokim stężeniem NA = lek antagonista receptora α nie może konkurować z NA 2.Skuteczne w terapii nadciśnienia krwiopochodnego – związanego ze wzrostem stężenia A = phaeochromocytoma. A to słabszy agonista r. α niż NA i lek może konkurować z nią o receptor. A łączy się też z r.   powodując rozkurcz naczyń i spadek ciśnienia. 3.Leki pobudzaja również ukł. przywsp. i mają działanie histaminopodobne 4.Wskazania – nadciśnienie = guz chromochłonny( dgn, leczenie) - niewydolność m. sercowego (spada obciążenie następcze) 5.DN – tachykardia, bóle wieńcowe, pob. Ukł. Przywsp.

52  1 – adrenolityki selektywne NA - 11  2 Receptory narządowe Blokada selektywna rozkurcz naczyń =spadek RR rozkurcz m. gł.pęcherza

53 1.Prazosynant,nk, 2.Alfuzosynabph,nt 3.Doksazosynant,bph 4.Terazosynabph,nt 5.Trimazosynabph 6.Tamsulozynabph 7.Urapidilnt 8.Indoraminant  1 - ADRENOLITYKI SELEKTYWNE

54  1 - ADRENOLITYKI SELEKTYWNE -działanie 1.rozkurcz naczyń  zmniejszenie oporu obwodowego  spadek ciśnienia, co jest szczególnie zaznaczone, gdy aktywność układu współczulnego lub stężenie amin endogennych we krwi jest zwiększone; 2.Leki mogą powodować odruchową tachykardię przy gwałtownym obniżeniu ciśnienia tętniczego 3.mają korzystny wpływ na lipidy krwi - obniżają frakcję LDL i podnoszą HDL 4.nie wpływają na gospodarkę węglowodanową 5.blokują mięśnie gładkie okolicy szyi pęcherza i sterczowego odcinka cewki, powodując rozkurcz tych mięśni

55  1 - ADRENOLITYKI SELEKTYWNE -wskazania 1.nadciśnienie tętnicze zwłaszcza z towarzyszącymi zaburzeniami lipidowymi lub cukrzycą 2.przerost gruczołu krokowego 3.zastoinowa niewydolność krążenia ZALETY 1.KORZYSTNY WPŁYW NA LIPIDY 2.WZROST WRAŻLIWOŚCI NA INSULINĘ 3.NIE UPOŚLEDZA PRZEPŁYWU NERKOWEGO

56 1.MOŻLIWY ZNACZNY SPADEK RR PRZY PIERWSZEJ DAWCE 2.BÓLE, ZWROTY GŁOWY, OSŁABIENIE 3.DZIAŁANIE OŚRODKOWE – SENNOŚĆ, SUCHOŚĆ BŁON ŚLUZOWYCH 4.NUDNOŚCI, WYMIOTY 5.OBJAWY SKÓRNE 6.KOŁATANIE SERCA 7.OBRZMIENIE BŁONY ŚLUZOWEJ NOSA 8.RETENCJA SODU I WODY – OBRZĘKI 9.DUSZNOŚCI 10.NIETRZYMANIE MOCZU 11.ZABURZENIA WIDZENIA 12.IMPOTENCJA 13.ZWIĘKSZENIE MIANA PRZECIWCIAŁ PRZECIWJĄDROWYCH  1 - ADRENOLITYKI SELEKTYWNE - DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

57 β – ADRENOLITYKI

58 β – ADRENOLITYKI – MECHANIZM DZIAŁANIA 1.KARDIOSELEKTYWNOŚĆ 2.AKTYWNOŚĆ WEWNĘTRZNA (ISA) 3.STABILIZACJA BŁON 4.FARMAKOKINETYKA 5.AGONIZM WOBEC RECEPTORA α 1

59 β – ADRENOLITYKI - KARDIOSELEKTYWNOŚĆ GENERACJE 1.I – leki niewybiórcze działające na obydwa receptory β a) ISA –PROPRANOLOL, TIMOLOL, SOTALOL, NADOLOL b) ISA + PINDOLOL, BIOPINDOLOL, PENBUTOLOL, KARTEOLOL, ALPRENOLOL, OKSPRENOLOL 2.II – leki kardiowybiórcze działające tylko na receptor β 1 a) ISA -ATENOLOL, METOPROLOL, BETAKSOLOL, BISOPROLOL B) ISA +ACEBUTOLOL, PRAKTOLOL, CELIPROLOL, ESMOLOL 3.III – leki z dodatkowym działaniem rozszerzającym naczynia krwionośne - KARWEDILOLblokada β 1 i β 2 blokada receptora α 1 - LABETALOLblokada β 1 i β 2, słaby agonista β 2, blokada receptora α 1 - NEBIWOLOLblokada β 1,,, uwalnianie NO - CELIPROLOLblokada β 1, silny agonista β 2

60 β – ADRENOLITYKI – AKTYWNOŚĆ WEWNĘTRZNA (ISA) ISA+ DZIAŁANIE AGO-ANTAGONISTYCZNE ochrona przed pobudzajacym wpływem KA przy niewielkim pobudzeniu własnym Nawet nieznaczna aktywność wewnętrzna przeciwdziała : skurczowi m. gładkich rozwojowi zjawiska up – regulation niekorzystnemu wpływowi na lipidy krwi ISA (- ) korzystna – gdy potrzebna silniejsza blokada ukł. wsp. = pierwotna i wtórna prewencja zawału, leczenie zawału, znoszenie drżenia mięśniowego, nadczynność tarczycy ISA (+) korzystna – utajona niewydolność krążenia, choroby naczyń obwodowych, astma

61 β – ADRENOLITYKI – STABILIZACJA BŁON Bez istotnego znaczenia w farmakologii Leki te silniej zwalniają czynność serca niż wynikałoby to z samej blokady receptorów Mogą przyczynić się do osłabienia inotropizmu i przewodnictwa w sercu, zwłaszcza ISA – aż do bloku III stopnia włącznie.

62 β – ADRENOLITYKI - FARMAKOKINETYKA Leki rozpuszczalne w tłuszczach - dobrze wchłaniane z p. pok. - metabolizm watrobowy + efekt I przejścia - krótki T 0.5 - metabolity (często aktywne) - przenikanie do OUN Wodzie - słabo wchłaniane z p. pok. - wydalane w formie niezmienionej z moczem - dłuższy T 0.5

63 β – ADRENOLITYKI – EFEKT DZIAŁANIA 1. WPŁYW NA SERCE Obniżenie kurczliwości m. sercowego hamowanie napięcia układu współczulnego hamowanie własnej kurczliwości m. sercowego 1. Lek (ISA -) i (akt.bł. -) – czyste działanie receptorowe zmniejszenie kurczliwości przez blok wpływu ukł. wsp. na serce 2. Lek (ISA +) i (akt. bł. -) – słabsze działanie kardiodepresyjne 3. Lek (ISA -) i (akt. bł. +) – b. silnie zmniejsza kurczliwość m. sercowego przez hamowanie wpływu ukł. wsp. i kurczliwości własnej Zmniejszenie częstości serca Zmniejszenie przewodnictwa ( węzeł p-k) Zmniejszenie pobudliwości Zmniejszenie zapotrzebowania na tlen (znaczne)

64 β – ADRENOLITYKI – EFEKT DZIAŁANIA 2. HAMOWANIE UKŁADU RAA – blok β 1 3. DZIAŁANIE ANTYARYTMICZNE blokada β 1 - wpływ na niemiarowości pochodzenia adrenergicznego działanie błonowe - wpływ na niemiarowości pochodzenia nieadrenergicznego 4. SKURCZ OSKRZELI -blok β 2 5. SPADEK CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO – działanie błonowe 6. HAMOWANIE WYDZIELANIA HORMONÓW TARCZYCY 7. DZIAŁANIE SEDATYWNE, PRZECIWLĘKOWE 8. HAMOWANIE AKTYWNOŚCI LIPAZY LIPOPROTEINOWEJ 9. ZMNIEJSZENIE WYDZIELANIA INSULINY - blok β 2 oraz hamowanie glikogenolizy, opóźnienie wyrównania hipoglikemii 10. HAMOWANIE AGREGACJI PŁYTEK

65 β – ADRENOLITYKI – WSKAZANIA 1.NADCIŚNIENIE TĘTNICZE 2.CHNS 3.ZABURZENIA RYTMU SERCA – II KLASA niemiarowości pochodzenia nadkomorowego, zespół WPW nadmierne napięcie ukł wsp.: w tyreotoksykozie, przy guzie chromochłonnym nadnerczy, przy znieczuleniu halotanem, nadmiernym wysiłku fizycznym lub emocjach niemiarowości komorowe będące powikłaniem CHNS 4.KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA 5.JASKRA Z OTWARTYM KĄTEM PRZESĄCZANIA 6.NIEKTÓRE POSTACIE CHOROBY LĘKOWEJ 7.MIGRENA 8.NADCZYNNOŚĆ TARCZYCY 9.SAMOISTNE DRŻENIE WŁÓKIENKOWE 10.NADCIŚNIENIE WROTNE 11.INSULINOMA 12.INNE

66 β – ADRENOLITYKI – DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE 1.OSŁABIENIE CZYNNOŚCI SERCA 2.BRADYKARDIA 3.BLOKI SERCA 4.HIPOTONIA 5.SKURCZ TĘTNICY WIEŃCOWEJ 6.OŚRODKOWE DZIAŁANIE SEDATYWNE 7.TRÓJGLICERYDEMIA 8.SKURCZ OSKRZELI 9.SKURCZ NACZYŃ OBWODOWYCH 10.ZMNIEJSZENIE DZIAŁANIA INSULINY 11.ZABURZENIA ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO 12.ODCZYNY ALERGICZNE 13.PLAMICA 14.DRŻENIA I KURCZE MIĘŚNI 15.IMPOTENCJA 16.SPADEK PERFUZJI NERKOWEJ 17.ZESPÓŁ OCZNO-ŚLUZÓWKOWO-SKÓRNY 18.ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY (tachykardia, zaburzenia rytmu, niepokój, drżenia)

67 β – ADRENOLITYKI – PRZECIWWSKAZANIA 1.DYCHAWICA OSKRZELOWA 2.BRADYKARDIA I BRADYARYTMIE 3.HIPOTONIA 4.BLOK SERCA II I III STOPNIA 5.JAWNA NIEWYDOLNOŚĆ MIĘŚNIA SERCOWEGO 6.ZESPÓŁ PRINZ-METALA 7.CIĘŻKIE CHROMANIE PRZESTANKOWE, ZESPÓŁ RAYNAUDA 8.CIĘŻKA DEPRESJA 9.CUKRZYCA LECZONA INSULINĄ 10.CIĄŻA I LAKTACJA 11.PODESZŁY WIEK 12.PLAMICA 13.KWASICA KETONOWA 14.NIE WOLNO NAGLE ODSTAWIAĆ LEKU

68 ISA -ISA + β 1 β 2 KARWEDILOL (+α 1 ) LABETALOL (+α 1 ) METIPRANOLOL NADOLOL PROPRANOLOL SOTALOL TIMOLOL PINDOLOL (ISA max) KARTEOLOL OKSPRENOLOL ALPRENOLOL β1β1 ATENOLOL BETAKSOLOL BISOPROLOL (β 1 max) METOPROLOL NEBIWOLOL (β 1 !) ACEBUTOLOL (ISA mała) β - ADRENOLITYKI

69 STABILIZACJA BŁON +_ ACEBUTOLOL METIPRANOL PROPRANOLOL ATENOLOL BETAKSOLOL BISOPROLOL KARTEOLOL NADOLOL NEBIWOLOL PINDOLOL SOTALOL


Pobierz ppt "Leki wpływające na czynność układu współczulnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google