Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znieczulenie w położnictwie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znieczulenie w położnictwie"— Zapis prezentacji:

1 Znieczulenie w położnictwie
Elżbieta Nowacka I Zakład Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Warszawie

2 Definicje POŁOŻNICTWO – dział medycyny zajmujący się opieką nad kobietą ciężarną, planującą ciążę lub będącą w okresie połogu. ZABIEG POŁOŻNICZY – każdy zabieg wykonywany na narządzie rodnym u pacjentki ciężarnej.

3 Niezależnie od rodzaju znieczulenia w położnictwie należy zawsze uwzględnić specyficzne problemy wynikające z równoczesnego znieczulenia dwóch a niekiedy i więcej osób, których interesy są sprzeczne.

4 Zmiany fizjologiczne w ciąży
Układ oddechowy obrzęk błony śluzowej górnych dróg oddechowych wzrost wentylacji minutowej (50%) wzrost wentylacji pęcherzykowej (70%) zmniejszenie FRC (20%) zmniejszenie PaCO2 (30%) zwiększenie zużycia tlenu (20%)

5 Zmiany fizjologiczne w ciąży
Znaczenie zmian w układzie oddechowym szybsze wprowadzenie i eliminacja anestetyków wziewnych wzrost zagrożenia hipoksją, hiperkapnią, kwasicą metaboliczną w fazie bezdechu gwałtowny spadek PaO2 nadmierna wentylacja  niedotlenienie płodu

6 Zmiany fizjologiczne w ciąży
Układ krążenia wzrost pojemności minutowej serca (40%) wzrost częstości pracy serca (15%) obciążenie wstępne  obciążenie następcze  RR  o około 20% EKG - przemieszczenie osi serca w lewo RTG - niewielkie powiększenie sylwetki serca skłonność do zespołu żyły głównej dolnej

7 Zmiany fizjologiczne w ciąży
Objętość i skład krwi wzrost objętości krwi krążącej (50%) wzrost objętości osocza (40%) wzrost liczby erytrocytów (25%) zwiększony poziom czynników krzepnięcia: VII, VIII, X i fibrynogenu dolna granica normy: Hb 12g% Ht 35%

8 Zmiany fizjologiczne w ciąży
Układ pokarmowy ruchomość żołądka  wydolność dolnego zwieracza przełyku  objętość treści żołądkowej  pH soku żołądkowego  ciśnienie wewnątrz żołądkowe 

9 Zmiany fizjologiczne w ciąży
Reakcja na leki MAC  40% dawka leków do pp  30% dawka leków do zo  40% wrażliwość na środki miejscowo znieczulające 

10 Rodząca – specyficzne problemy
Zespół aortalno-cavalny (żyły głównej dolnej); Zespół Mendelsona (aspiracja treści pokarmowej do dróg oddechowych); Zmieniona farmakodynamika i farmakokinetyka leków

11 Zespół aortalno-cavalny
Spadek ciśnienia tętniczego u ciężarnej leżącej na plecach; Ucisk ciężarnej macicy na żyłę główną dolną – (krążenie oboczne żyłami kanału kręgowego i żyłą bezimienną) – powrotu żylnego- rzutu serca - ciśnienia- perfuzji narządowej – (matka i płód); Ucisk na aortę – perfuzji maciczno-łożyskowej przy prawidłowym ciśnieniu systemowym matki – (płód).

12 Każdy rodzaj znieczulenia zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się zespołu aortocavalnego
Znieczulenie ogólne hamuje mechanizmy kompensacyjne; Znieczulenie regionalne; Blokada współczulna hamuje odpowiedź kompensacyjną na spadek rzutu serca; Czyni aortę bardziej podatną na ucisk.

13 Zespół aortalno-cavalny - zapobieganie
Pochylenie stołu operacyjnego 15º na lewo; Położenie klina pod prawe biodro pacjentki.

14 Zespół Mendelsona Najczęstsza przyczyna zgonów okołoporodowych matek;
Ciąża predysponuje do regurgitacji i aspiracji treści pokarmowej do dróg oddechowych; Ciężarną traktujemy zawsze jak chorego z pełnym żołądkiem.

15 Zespół Mendelsona Zespół ciężkiej niewydolności oddechowej dorosłych;
Klinicznie istotne uszkodzenie to aspiracja: 0,4 ml /kg mc; pH <2,5 (pH ma większe znaczenie niż objętość).

16 Zespół Mendelsona - zapobieganie
Ograniczenie podaży pokarmów i płynów w czasie porodu; Opóźnienie zabiegu o 8-12 godzin po ostatnim posiłku; Antagoniści receptora histaminowego (ranitydyna, cymetydyna, famotydyna); Metoklopramid; Cytrynian sodu.

17 Farmakokinetyka i farmakodynamika leków
W ostatnim trymestrze ciąży zapotrzebowanie na anestetyki wziewne, dożylne i leki miejscowo znieczulające zmniejsza się o 1/3.

18 Przepływ maciczno-łożyskowy
Przepływ maciczno-łożyskowy jest bezwzględnie zależny od ciśnienia systemowego matki; W jednostce maciczno-łożyskowej nie ma zjawiska autoregulacji; Hipotensję należy korygować maksymalnie w ciągu 4 minut.

19 Hiperwentylacja matki
 zawartości tlenu w naczyniach pępowinowych;  saturacji płodu; Utrudnione oddawanie tlenu w tkankach na skutek przesunięcia krzywej dysocjacji oksyhemoglobiny w lewo.

20 Wpływ leków miejscowo znieczulających na płód
Lignokaina – łatwo oraz szybko przechodzi przez łożysko i słabo wiąże się z białkami osocza, wysokie stężenia wolnej postaci leku; Bupiwakaina - łatwo i szybko przechodzi przez łożysko, ale silniej wiąże się z białkami; Użyte w prawidłowych dawkach nie wywierają istotnego wpływu na punktację Apgar i stan neurologiczny noworodka.

21 Wpływ anestetyków dożylnych na płód – Thiopental 4 mg/kg
 o 20% przepływu macicznego; Szczyt u płodu po sek; Najniższe stężenia u płodu między 4 – 8 min. Po 8 minutach wtórna redystrybucja do płodu.

22 Wpływ anestetyków wziewnych na płód
Halotan -  o 20% ciśnienia systemowego matki, ale w dawce do 1,5 MAC przepływ maciczny jest utrzymany; Enfluran, izofluran, sewofluran w równoważnych stężeniach bez wpływu na hemodynamikę i przepływ maciczno-łożyskowy.

23 NASILENIE BÓLU PORODOWEGO
PIERWORÓDKI: Niewielki – 9,2%; Umiarkowany – 29,5%; Silny – 37,9% Bardzo silny – 23,4% WIELORÓDKI: Niewielki – 24,5%; Umiarkowany – 29,6%; Silny – 35,2%; Bardzo silny – 11,1%

24 Rozwieranie szyjki macicy
Skurcze i rozciaganie mięśnia macicy Rozciąganie i napinanie ujścia zewnętrznego BÓL Rozciagąnie i napinanie krocza Pociąganie, ucisk na przydatki Ucisk na splot lędźwiowo-krzyżowy Odruchowy skurcz naczyń Odruchowy skurcz mięśni

25 UNERWIENIE NARZĄDU RODNEGO i DROGI PRZEWODZACE BÓL
Trzon macicy M Th5-Th10 S Th11-Th12 Szyjka M S2-S4 S s2-S4 Pochwa S S2-S4 Krocze srom M S2-S4 S S2-S4

26 Dolna partia brzucha od pępka do pachwin
Promieniuje do bioder i kregosłupa Bóle krzyża Ból w pierwszym okresie Źle zlokalizowany

27 Jak w I Ból krocza i ud Głębokie bóle krzyża Ból w II okresie
Odruchowe parcie Ból w II okresie

28 skurcz Strach ból Wyrzut NA hiperwentylacja Wydłużenie porodu RR
PaCO PaO mmHg SatO2- 49% PaO2 płodu 18 mmHg Sat O2 49% Przepływ maciczno-łożyskowy o 30-50% PaO2- 13mmHg SatO2- 38% PaCO2 17 Niedotlenienie kwasica bradykadia

29 Metody łagodzenia bólu porodowego
Niefarmakologiczne; Pozajelitowe podawanie leków przeciwbólowych; Analgezja wziewna; Metody znieczulenia regionalnego.

30 Metody znieczulenia regionalnego
Znieczulenie zewnątrzoponowe; Znieczulenie podpajęczynówkowe; Znieczulenie CSE – (pp + zzo); Ciągłe znieczulenie podpajęczynówkowe (CSA); Znieczulenie krzyżowe; Blokada okołoszyjkowa; Blokada nerwów sromowych Znieczulenie porodu – blokada czuciowa do Th 10

31 Cel znieczulenia regionalnego
Zniesienie dolegliwości bólowych do poziomu akceptowanego przez rodzącą; Zachowanie fizjologicznych odruchów warunkujących prawidłowy przebieg porodu; Zachowanie mobilność pacjentki.

32 Leki stosowane w znieczuleniu regionalnym
Leki miejscowo znieczulające: - bupiwakaina, lignokaina, naropina, lewobupiwakaina; Leki narkotyczne: - fentanyl, sufentanyl, MF; Adiuwanty: - adrenalina, klonidyna, ketamina.

33 Znieczulenie zewnątrzoponowe porodu

34 Wskazania lekarskie - ból
wady serca z wyjątkiem znacznego zwężenia ujścia tętniczego, nadciśnienia płucnego oraz wad wrodzonych przeciekowych z towarzyszącym nadciśnieniem płucnym zaburzenia rytmu serca znacznego stopnia kardiomiopatie, choroba wieńcowa i stany po zawale m. sercowego nadciśnienie tętnicze choroby tętnic żylna choroba zatorowo – zakrzepowa

35 Wskazania lekarskie choroby płuc w tym astma oskrzelowa
nadczynność tarczycy i duże wole tarczycy z uciskiem na tchawicę cukrzyca nadczynność nadnerczy marskość wątroby z nadciśnieniem wrotnym i żylakami przełyku stan po przeszczepie wątroby i nerek

36 Wskazania lekarskie miopatie w tym miastenia
wysoka krótkowzroczność (>6D) nadciśnienie indukowane ciążą oraz stan przedrzucawkowy, ale bez zaburzeń krzepnięcia ciąża przeterminowana z zaburzeniami przepływu łożyskowego poród przedwczesny (<36 tyg) nieskoordynowana czynność skurczowa macicy

37 Naglące stany położnicze:
Przeciwwskazania brak zgody pacjentki; zakażenie w miejscu wkłucia, posocznica; zaburzenia krzepnięcia krwi wrodzone i nabyte; hipowolemia i wstrząs; Naglące stany położnicze: łożysko przodujące; przedwczesne odklejenie łożyska; wypadnięcie pępowiny; ostra zamartwica płodu

38 Przeciwwskazania Bezwzględne Względne PLT < 80 tys; INR > 1,4.

39 Zalety Bezpieczne; Bez ograniczeń czasu działania;
Możliwość wykorzystania do znieczulenia do cc; Zachowana ciągłość opony twardej; Różnorodność sposobów podaży leków.

40 Wady Hipotensja; Powolne występowanie blokady ;
Możliwość nieznieczulenia określonych segmentów; Możliwość blokady jednostronnej; Przypadkowe nakłucie opony twardej.

41 Przygotowanie do znieczulenia
znieczulenie można rozpocząć: po ustabilizowaniu się czynności skurczowej macicy gdy rozwarcie ujścia zewnętrznego wynosi 4 cm u pierwiastek 3 cm u wieloródek

42 Sposób wykonania ułożenie pacjentki;
znalezienie punktów orientacyjnych; wybór przestrzeni międzykolcowej; (L2-L3, L3-L4); Kierunek i sposób wprowadzania igły Tuohy; Identyfikacja przestrzeni; wprowadzenie cewnika; Aspiracja; Dawka testowa.

43 ZZO – sposoby podawania leków
Metoda dawek przypominających (frakcje); Wlew ciągły; Analgezja zo kontrolowana przez pacjentkę;

44 Prowadzenie znieczulenia
Bupi, levobupi 0,0625-0,1(0,125)% Ropi 0,1-0,2% Adren 1-2 mcg/ml SFN mcg FNT mcg.

45 ZZO - powikłania Hipotensja;
Przypadkowe nakłucie przestrzeni podpajęczynówkowej; Przypadkowe donaczyniowe podanie leków; Migracja cewnika.

46 Cięcie cesarskie Operacja stosowana w celu ochrony zarówno matki jak i płodu przed przewidywanymi powikłaniami porodu drogami natury.

47 Znieczulenie do cięcia cesarskiego
Znieczulenie regionalne – wysokość blokady czuciowej do Th 4: Podpajęczynówkowe - pp; Zewnątrzoponowe -zzo; CSE (pp + zzo); CSA (ciągłe pp). Znieczulenie ogólne dotchawicze.

48 Sposób znieczulenia do cc zależy od
Wskazań do operacji; Stopnia nagłości; Stanu pacjentki i ewentualnych chorób współistniejących (dokładnie zebrany wywiad); Stopnia komunikacji zespołu sali porodowej i zespołu anestezjologicznego; Opinii, preferencji i umiejętności anestezjologa ? ( dyskusyjne ).

49 Wskazania do cięcia cesarskiego
Porodowe (zagrażająca zamartwica, brak postępu porodu, przedwczesne odklejenie prawidłowo usadowionego łożyska) – 50,6% – 54,4%; Położnicze (nieprawidłowe położenie płodu/ płodów, nieprawidłowa implantacja łożyska-przodowanie, położenie pośladkowe u pierwiastki, stan przedrzucawkowy, zarażająca infekcja wewnątrzmaciczna) – 30,19%-32,4%; Pozapołożnicze (okulistyczne, ortopedyczne, neurologiczne, internistyczne) - 17%.

50 Najważniejsze czasy IDT – (induktion delivery time)- czas od podania indukcyjnej dawki anestetyku dożylnego do wydobycia ( czas od wykonania znieczulenia regionalnego do wydobycia, czas od nacięcia skóry do wydobycia). UDT – (uterus delivery time)- czas od nacięcia mięśnia macicy (przerwania krążenia) do wydobycia do 3(4) min.

51 Znieczuleniem z wyboru do cięcia cesarskiego jest znieczulenie regionalne.

52 Znieczulenie regionalne
Cechuje się bezspornie większym bezpieczeństwem w odniesieniu do matki i dziecka (znacznie zmniejsza ryzyko zgonu); Redukuje o 50% okołooperacyjną utratę krwi; Umożliwia współudział matki w akcie narodzin; Umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie karmienia piersią.

53 Znieczulenia regionalne – przygotowanie pacjentki
30 ml cytrynianu sodu po; Wstępne nawodnienie krystaloidami – 20 ml/kgmc (1500 ml) i/lub koloidami (500 ml)- zapobieganie hipotensji na skutek blokady współczulnej; Tlenoterapia bierna 6-10l/min; Monitorowanie podstawowe: HR, satO2, EKG – on line; NIBP co 2 minuty.

54 Znieczulenie podpajęczynówkowe
Szybka i prosta technika wykonania; Analgezja występuje prawie natychmiast; Mała ilość leków; Minimalny wpływ na płód; Wysoka jakość analgezji i dobre zwiotczenie mięśni w obszarze znieczulenia.

55 Znieczulenie podpajęczynówkowe
Ułożenie na prawym boku lub pozycja siedząca; Identyfikacja przestrzeni podpajęczynówkowej L2/L3/L4; Podanie leku 0,5% ciężka bupiwakaina w ilości 2-3 ( 2,5) ml z dodatkiem opioidu (fentanyl, sufentanyl); Ułożenie pacjentki ze zgiętymi nogami w stawach kolanowych i biodrowych.

56 Znieczulenie podpajęczynówkowe

57 Znieczulenie podpajęczynówkowe - powikłania
Hipotensja -  RR o 20% w stosunku do wartości przed znieczuleniem (krystaloidy, koloidy, ephedryna) – korekcja w ciągu 4 minut; PDPH – popunkcyjne bóle głowy; Ograniczony czas analgezji; Całkowite znieczulenie rdzeniowe.

58 Znieczulenie zewnątrzoponowe
Jest znieczuleniem z wyboru u rodzących z założonym cewnikiem dla zewnątrzoponowej analgezji porodu; Przy przeciwskazaniach do pp (PIH); Przy przewidywanym długim czasie zabiegu.

59 ZZO - wykonanie Ułożenie na lewym boku lub pozycja siedząca;
Identyfikacja przestrzeni zewnątrzoponowej i umieszczenie cewnika; Podanie dawki testowej ( 4 ml 1% lignokainy), a następnie dawki właściwej (15 – 20 ml 0,5% bupiwakainy z dodatkiem opioidu); Czas oczekiwania na analgezję około minut.

60 ZZO - zalety Wolniejsze wystąpienie blokady współczulnej;
Nieograniczony czas działania znieczulenia; Możliwość wykorzystania cewnika do analgezji pooperacyjnej.

61 ZZO - wady Trudniejsze i bardziej czasochłonne wykonanie;
Długi czas oczekiwania na analgezję; Większy transfer leków przez łożysko (wchłanianie leków z przestrzeni zo do krążenia matki); Możliwość niezablokowania segmentów; Mniejszy stopień zwiotczenia mięśni.

62 Znieczulenie ogólne do cięcia cesarskiego
Wykonuje się wyłącznie w przypadku przeciwwskazań do znieczulenia przewodowego.

63 Znieczulenie ogólne - wskazania
Stan zagrożenia życia matki lub dziecka ( Sat < 30%, pH < 7,2); Niepewny stan płodu (bradykardia w KTG) nie jest wskazaniem do znieczulenia ogólnego; Ostre stany położnicze (krwotok, wstrząs, odklejenie łożyska,pęknięcie macicy, wypadnięcie pępowiny,); Niektóre choroby neurologiczne matki; Choroby serca – stenoza aortalna, nadciśnienie płucne, wady przeciekowe; Zaburzenia krzepnięcia.

64 Powikłania anestezjologiczne
98,5% zgonów okołoporodowych z przyczyn anestezjologicznych miało miejsce w znieczuleniu ogólnym; 80% zgonów z powodów anestezjologicznych to nieudana intubacja i zachłyśnięcie kwaśną treścią żołądkową; Trudna intubacja zdarza się : 1:280 – ciężarne; 1:2230 – pacjenci chirurgiczni.

65 Znieczulenie ogólne dotchawicze - postępowanie
Bloker receptora histaminowego dożylnie min przed indukcją; 30 ml cytrynianu sodu doustnie 3-10 minut przed indukcją; Wkłucie do żyły powierzchniowej dłoni lub przedramienia; Wlew krystaloidów.

66 Znieczulenie ogólne dotchawicze
Monitorowanie śródoperacyjne podstawowe; HR, EKG, satO2, kapnografia!- on line; NIBP co 2 minuty; Preoksygenacja bierna 100% tlen przez 3-4 minuty lub 3-4 głębokie oddechy; Przygotowanie, obłożenie i oklejenie pola operacyjnego.

67 Znieczulenie ogólne dotchawicze
Indukcja: Prekuraryzacja (Norcuron, Esmeron, Atracurium); Thiopental 4mg/kg, Propofol 2mg/kg, Ketamina 1-1,5mg/kg – włączyć stoper; Scolina 1,5 mg/kg; Szybka intubacja z uprzednim uciskiem na chrząstkę pierścieniowatą – potwierdzenie kapnograf !; Pozwolenie na rozpoczęcie operacji.

68 Znieczulenie ogólne dotchawicze – kontynuacja
Do wydobycia; Podtlenek azotu/tlen - 50%/50%; Halotan 0,5 vol%; Sewofluran, Izofluran/powietrze/tlen; Po wydobyciu: Podtlenek azotu/tlen – 70%/30%; Fentanyl 0,3-0,4 mg.


Pobierz ppt "Znieczulenie w położnictwie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google