Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU ZABURZENIA FUNKCJI OUN Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU ZABURZENIA FUNKCJI OUN Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU ZABURZENIA FUNKCJI OUN Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Warszawie

2 PRZYCZYNY  Krwawienie podpajęczynówkowe, śródmózgowe, podtwardówkowe  Udar niedokrwienny  Guzy mózgu  Zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych

3 PRZYCZYNY C.D.  Urazy głowy i rdzenia kręgowego  Stan padaczkowy  Zaburzenia metaboliczne i toksyczne  Miastenia gravis, ostre miopatie i polineuropatie

4 OBJAWY  Dane z wywiadu  objawy ogniskowe (oceniamy odruchy rzęsowy i rogówkowy,odruchy ścięgniste, odruchy podeszwowe, reakcję na ból, reakcję źrenic, itd.)  Zaburzenia świadomości  Zaburzenia wentylacji  Zburzenia funkcji układu krążenia

5 SKALA GCS Otwieranie oczu: Spontaniczne 4 Na polecenie 3 Na ból 2 Brak 1 Reakcja słowna: Zorientowany 5 Splątany 4 Niewłaściwe słowa 3 Niezrozumiałe dźwięki 2 Brak 1 Reakcja ruchowa: Spełnia polecenia 6 Ukierunkowana reakcja na ból 5 Na ból cofnięcie kończyny 4 Na ból zgięcie kończyny 3 Na ból prostowanie kończyny 2 Nie reaguje na ból 1

6 Badania, które należy wykonać u chorych z niejasnym rozpoznaniem  Gazometrię krwi tętniczej  Oznaczenia toksykologiczne  Pełną morfologię  Elektrolity ( Na, K, Ca, Mg, fosforanów)  poziom kreatyniny, mocznika, enzymów  Koagulogram  Grupa krwi  Posiewy ( jeżeli istnieje podejrzenie zakażenia )  CT

7 Objawy krwawienia podpajęczynówkowego  Gwałtowny i silny ból głowy  Nudności i wymioty  Zawroty głowy  Zmęczenie  Podwójne widzenie  Sztywność karku  Objaw Brudzińskiego, Kerniga

8 Objawy krwawienia podpajęczynówkowego c.d.  Gorączka  Nadciśnienie  Zamazane widzenie  Niedowład połowiczy  Splątanie lub pobudzenie  śpiączka

9 Mechanizmy regulacji przepływu krwi przez mózg  Chemiczny : zmiany przepływu pod wpływem zmian ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla i tlenu we krwi tętniczej  Autoregulacji: powoduje utrzymanie stałego przepływu mózgowego niezależnie od zmian systemowego ciśnienia krwi  Metaboliczny:zmiany przepływu proporcjonalne do zmian w metabolizmie  Neurogenny: powoduje małe zmiany przepływu mózgowego krwi ( 10% )

10 Ciśnienie śródczaszkowe  0-15 mmHg: prawidłowe  15-30 mmHg: nieco podwyższone  30-50 mmHg: znacznie podwyższone  > 50 mmHg: patologiczne Z rzeczywistym wzrostem ICP mamy do czynienia dopiero wtedy, gdy określona wartość jest przekroczona przez dłuższy czas i nie powraca do normy

11 ICP  Wskazania : - GCS 8 / jeżeli w CT wzrost ICP/ - deficyt neurologiczny u pacjentów poddanych głębokiej sedacji

12 ICP miejsce pomiaru  Przestrzeń zewnątrzoponowa / pomiar mało dokładny/  Śródmózgowy / dokładny pomiar /  Wewnątrzkomorow y / najbardziej dokładny, umożliwia drenaż CBF/

13 Podstawy leczenia chorych z obrażeniami głowy  Kontrola i zabezpieczenie drożności dróg oddechowych  Oddech kontrolowany (PaCO2  lub N)  Wczesna operacja  Utrzymanie przepływu mózgowego krwi  Leczenie podwyższonego ICP

14 Leczenie c.d.  Ocena i leczenie wtórnych zaburzeń układowych:  krwawienia z przewodu pokarmowego  DIC  neurogenny obrzęk płuc  zaburzenia hormonalne (moczówka prosta)

15 Leczenie podwyższonego ICP  Podniesienie wezgłowia łóżka do> 30 stopni aby ułatwić spływ żylny  Hiperwentylacja do PaCO2 25-30 mmHg  Mannitol 1g/kg ( powtarzanie dawek aby utrzymać osmolarność osocza 295-305 Osm  Dalsze odwadnianie przy pomocy furosemidu 0,5 mg/kg

16 Leczenie podwyższonego ICP c.d.  Drenaż CSF przez założony do komory cewnik  Odciążenie chirurgiczne  Zwracanie uwagi na ułożenie głowy by uniknąć ucisku żył szyjnych i zamknięcia drogi odpływu żylnego z jam czaszki  Sen barbituranowy  Profilaktyka stanów drgawkowych  Steroidy deksametazon 1mg/kg/24h w dawkach podzielonych

17 Podsumowanie  Nie mamy możliwości leczenia pierwotnych uszkodzeń mózgu, podstawowym celem naszego postępowania jest zapobieganie i leczenie wtórnych uszkodzeń mózgu  50% pacjentów z urazem wielonarządowym umiera z powodu powikłań po urazie OUN

18 Podsumowanie c.d.  Około 30% pacjentów w dobrym stanie neurologicznym, przywiezionych do szpitala po krótkim okresie nieprzytomności,umiera później z powodu powikłań  Poprzez szybkie rozpoznanie uszkodzenia OUN, diagnostykę i leczenie możemy zwiększyć przeżywalność pacjentów

19 CO TO JEST STWIERDZENIE ŚMIERCI PNIA MÓZGU?

20

21 ROZPOZNANIE ŚMIERCI PNIA MÓZGU - STWIERDZENIE NIEODWRACALNEJ UTRATY JEGO FUNKCJI (1) ETAP I WYSUNIĘCIE PODEJRZENIA ŚMIERCI PNIA MÓZGU A. Stwierdzenia:  chory jest w śpiączce  sztucznie wentylowany  rozpoznano przyczynę śpiączki  wykazano strukturalne uszkodzenie mózgu i jest ono nieodwracalne wobec wyczerpania możliwości terapeutycznych i upływu czasu

22 ROZPOZNANIE ŚMIERCI PNIA MÓZGU - STWIERDZENIE NIEODWRACALNEJ UTRATY JEGO FUNKCJI (2) ETAP I (c.d.) B. wykluczenia:  chorych zatrutych i pod wpływem niektórych środków farmakologicznych (opioidy, nasenne, zwiotczające mm pp)  w hipotermii z przyczyn zewnętrznych  z zab. metab i endokrynologicznymi  z drgawkami i prężeniami  noworodki donoszone poniżej 7 dnia życia

23 ROZPOZNANIE ŚMIERCI PNIA MÓZGU - STWIERDZENIE NIEODWRACALNEJ UTRATY JEGO FUNKCJI (3) PO SPEŁNIENIU WSZYSTKICH WYMOGÓW ETAPU I ETAP II 2-KROTNE BADANIE W ODSTĘPIE 3 GODZINNYM POTWIERDZAJĄCE:  NIEOBECNOŚĆ ODRUCHÓW PNIOWYCH  TRWAŁY BEZDECH

24 BADANIE ODRUCHÓW PNIOWYCH POWINNO WYKAZAĆ:  brak reakcji źrenic na światło  brak odruchu rogówkowego  brak ruchów gałek ocznych spontanicznych i przy próbie kalorycznej  brak jakichkolwiek reakcji ruchowych na bodziec bólowy w zakresie unerwienia nerwów czaszkowych  brak odruchów wymiotnych i kaszlowych  brak odruchu oczno-mózgowego

25 BADANIE BEZDECHU POWINNO POTWIERDZIĆ: TRWAŁY BEZDECH CZYLI BRAK REAKTYWNOŚCI OŚRODKA ODDECHOWEGO

26 WĄTPLIWOŚCI PRZY BADANIU jeśli wystąpią należy powtórzyć badanie po kilku godzinach (czynnik czasu) lub wykonać badania uzupełniające:  EEG (niediagnostyczne szczególnie w OIT)  badanie perfuzji mózgowej

27 Wskazówki i uwagi dla Komisji ds. orzekania o śmierci osobniczej. Komisja bada chorego i przedstawioną jej dokumentację kontrolując czy:

28

29 Jeśli tak, to:

30

31


Pobierz ppt "ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU ZABURZENIA FUNKCJI OUN Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google