Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU ZABURZENIA FUNKCJI OUN

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU ZABURZENIA FUNKCJI OUN"— Zapis prezentacji:

1 ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU ZABURZENIA FUNKCJI OUN
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Warszawie

2 PRZYCZYNY Krwawienie podpajęczynówkowe, śródmózgowe, podtwardówkowe
Udar niedokrwienny Guzy mózgu Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

3 PRZYCZYNY C.D. Urazy głowy i rdzenia kręgowego Stan padaczkowy
Zaburzenia metaboliczne i toksyczne Miastenia gravis, ostre miopatie i polineuropatie

4 OBJAWY Dane z wywiadu objawy ogniskowe (oceniamy odruchy rzęsowy i rogówkowy,odruchy ścięgniste, odruchy podeszwowe, reakcję na ból, reakcję źrenic, itd.) Zaburzenia świadomości Zaburzenia wentylacji Zburzenia funkcji układu krążenia

5 SKALA GCS Otwieranie oczu: Reakcja słowna: Reakcja ruchowa:
Spontaniczne Na polecenie Na ból Brak Reakcja słowna: Zorientowany Splątany Niewłaściwe słowa Niezrozumiałe dźwięki Brak Reakcja ruchowa: Spełnia polecenia Ukierunkowana reakcja na ból 5 Na ból cofnięcie kończyny Na ból zgięcie kończyny Na ból prostowanie kończyny Nie reaguje na ból

6 Badania, które należy wykonać u chorych z niejasnym rozpoznaniem
Gazometrię krwi tętniczej Oznaczenia toksykologiczne Pełną morfologię Elektrolity ( Na, K, Ca, Mg, fosforanów) poziom kreatyniny, mocznika, enzymów Koagulogram Grupa krwi Posiewy ( jeżeli istnieje podejrzenie zakażenia ) CT

7 Objawy krwawienia podpajęczynówkowego
Gwałtowny i silny ból głowy Nudności i wymioty Zawroty głowy Zmęczenie Podwójne widzenie Sztywność karku Objaw Brudzińskiego, Kerniga

8 Objawy krwawienia podpajęczynówkowego c.d.
Gorączka Nadciśnienie Zamazane widzenie Niedowład połowiczy Splątanie lub pobudzenie śpiączka

9 Mechanizmy regulacji przepływu krwi przez mózg
Chemiczny : zmiany przepływu pod wpływem zmian ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla i tlenu we krwi tętniczej Autoregulacji: powoduje utrzymanie stałego przepływu mózgowego niezależnie od zmian systemowego ciśnienia krwi Metaboliczny:zmiany przepływu proporcjonalne do zmian w metabolizmie Neurogenny: powoduje małe zmiany przepływu mózgowego krwi ( 10% )

10 Ciśnienie śródczaszkowe
0-15 mmHg: prawidłowe 15-30 mmHg: nieco podwyższone 30-50 mmHg: znacznie podwyższone > 50 mmHg: patologiczne Z rzeczywistym wzrostem ICP mamy do czynienia dopiero wtedy, gdy określona wartość jest przekroczona przez dłuższy czas i nie powraca do normy

11 ICP Wskazania : GCS < = GCS > 8 / jeżeli w CT wzrost ICP/ deficyt neurologiczny u pacjentów poddanych głębokiej sedacji

12 ICP miejsce pomiaru Przestrzeń zewnątrzoponowa / pomiar mało dokładny/
Śródmózgowy / dokładny pomiar / Wewnątrzkomorowy / najbardziej dokładny, umożliwia drenaż CBF/

13 Podstawy leczenia chorych z obrażeniami głowy
Kontrola i zabezpieczenie drożności dróg oddechowych Oddech kontrolowany (PaCO2  lub N) Wczesna operacja Utrzymanie przepływu mózgowego krwi Leczenie podwyższonego ICP

14 Leczenie c.d. Ocena i leczenie wtórnych zaburzeń układowych:
krwawienia z przewodu pokarmowego DIC neurogenny obrzęk płuc zaburzenia hormonalne (moczówka prosta)

15 Leczenie podwyższonego ICP
Podniesienie wezgłowia łóżka do> 30 stopni aby ułatwić spływ żylny Hiperwentylacja do PaCO mmHg Mannitol 1g/kg ( powtarzanie dawek aby utrzymać osmolarność osocza Osm Dalsze odwadnianie przy pomocy furosemidu 0,5 mg/kg

16 Leczenie podwyższonego ICP c.d.
Drenaż CSF przez założony do komory cewnik Odciążenie chirurgiczne Zwracanie uwagi na ułożenie głowy by uniknąć ucisku żył szyjnych i zamknięcia drogi odpływu żylnego z jam czaszki Sen barbituranowy Profilaktyka stanów drgawkowych Steroidy deksametazon 1mg/kg/24h w dawkach podzielonych

17 Podsumowanie Nie mamy możliwości leczenia pierwotnych uszkodzeń mózgu, podstawowym celem naszego postępowania jest zapobieganie i leczenie wtórnych uszkodzeń mózgu 50% pacjentów z urazem wielonarządowym umiera z powodu powikłań po urazie OUN

18 Podsumowanie c.d. Około 30% pacjentów w dobrym stanie neurologicznym, przywiezionych do szpitala po krótkim okresie nieprzytomności,umiera później z powodu powikłań Poprzez szybkie rozpoznanie uszkodzenia OUN, diagnostykę i leczenie możemy zwiększyć przeżywalność pacjentów

19 CO TO JEST STWIERDZENIE ŚMIERCI PNIA MÓZGU?

20

21 WYSUNIĘCIE PODEJRZENIA ŚMIERCI PNIA MÓZGU
ROZPOZNANIE ŚMIERCI PNIA MÓZGU - STWIERDZENIE NIEODWRACALNEJ UTRATY JEGO FUNKCJI (1) ETAP I WYSUNIĘCIE PODEJRZENIA ŚMIERCI PNIA MÓZGU A. Stwierdzenia: chory jest w śpiączce sztucznie wentylowany rozpoznano przyczynę śpiączki wykazano strukturalne uszkodzenie mózgu i jest ono nieodwracalne wobec wyczerpania możliwości terapeutycznych i upływu czasu

22 ROZPOZNANIE ŚMIERCI PNIA MÓZGU - STWIERDZENIE NIEODWRACALNEJ UTRATY JEGO FUNKCJI (2)
ETAP I (c.d.) B. wykluczenia: chorych zatrutych i pod wpływem niektórych środków farmakologicznych (opioidy, nasenne, zwiotczające mm pp) w hipotermii z przyczyn zewnętrznych z zab. metab i endokrynologicznymi z drgawkami i prężeniami noworodki donoszone poniżej 7 dnia życia

23 ROZPOZNANIE ŚMIERCI PNIA MÓZGU - STWIERDZENIE NIEODWRACALNEJ UTRATY JEGO FUNKCJI (3)
PO SPEŁNIENIU WSZYSTKICH WYMOGÓW ETAPU I ETAP II 2-KROTNE BADANIE W ODSTĘPIE 3 GODZINNYM POTWIERDZAJĄCE: NIEOBECNOŚĆ ODRUCHÓW PNIOWYCH TRWAŁY BEZDECH

24 BADANIE ODRUCHÓW PNIOWYCH POWINNO WYKAZAĆ:
brak reakcji źrenic na światło brak odruchu rogówkowego brak ruchów gałek ocznych spontanicznych i przy próbie kalorycznej brak jakichkolwiek reakcji ruchowych na bodziec bólowy w zakresie unerwienia nerwów czaszkowych brak odruchów wymiotnych i kaszlowych brak odruchu oczno-mózgowego

25 BADANIE BEZDECHU POWINNO POTWIERDZIĆ:
TRWAŁY BEZDECH CZYLI BRAK REAKTYWNOŚCI OŚRODKA ODDECHOWEGO

26 WĄTPLIWOŚCI PRZY BADANIU
jeśli wystąpią należy powtórzyć badanie po kilku godzinach (czynnik czasu) lub wykonać badania uzupełniające: EEG (niediagnostyczne szczególnie w OIT) badanie perfuzji mózgowej

27 Wskazówki i uwagi dla Komisji ds. orzekania o śmierci osobniczej.
Komisja bada chorego i przedstawioną jej dokumentację kontrolując czy:

28

29 Jeśli tak, to:

30 Jeśli tak, to:

31


Pobierz ppt "ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU ZABURZENIA FUNKCJI OUN"

Podobne prezentacje


Reklamy Google