Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rak piersi Małgorzata Pękala. Epidemiologia W 1995 roku zanotowano 9173 nowe zachorowania na raka piersi co stanowi 18,4% zachorowań na nowotwory złośliwe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rak piersi Małgorzata Pękala. Epidemiologia W 1995 roku zanotowano 9173 nowe zachorowania na raka piersi co stanowi 18,4% zachorowań na nowotwory złośliwe."— Zapis prezentacji:

1 Rak piersi Małgorzata Pękala

2 Epidemiologia W 1995 roku zanotowano 9173 nowe zachorowania na raka piersi co stanowi 18,4% zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet

3 Epidemiologia 7,1% zachorowań notuje się u kobiet poniżej 40 roku życia Częstość zachorowań u mężczyzn sięga 1% zachorowań u kobiet

4 Czynniki ryzyka zachorowania na raka piersi 4 wiek 35-65 lat 4 długi czas trwania naturalnej aktywności hormonalnej 4 bezdzietność lub późny wiek pierwszego porodu 4 rak piersi w wywiadzie 4 łagodne choroby sutka przebiegające z proliferacją

5 Czynniki ryzyka zachorowania na raka piersi 4 rozpoznanie raka zrazikowego przedinwazyjnego 4 czynniki genetyczne (mutacja genu BRCA 1 ) 4 hormonalna terapia zastępcza

6 Czynniki ryzyka zachorowania na raka piersi 4 doustna antykoncepcja 4 napromienianie okolicy piersi w wywiadzie 4 nadmierne spożycie alkoholu 4 nadmiar tłuszczów zwierzęcych w diecie

7 Badania skryningowe 4 mammografia wyjściowa w 40 roku życia 4 powtarzanie co 1-2 lata do 49 roku życia 4 raz w roku po 50 roku życia 4 przedmiotowe badanie lekarskie co 3 lata w wieku 20-40 lat a następnie co rok 4 od 20 roku życia comiesięczne samobadanie piersi

8 Badania skryningowe U kobiet z obciążonym wywiadem konieczne jest wcześniejsze rozpoczęcie badań przesiewowych

9 Objawy 4 bezbolesny guz lub zgrubienie w obrębie gruczołu piersiowego 4 zaburzenia symetrii i deformacja piersi 4 zmiany w skórze (wciągnięcie, obrzęk, zaczerwienienie, owrzodzenie, objaw „skórki pomarańczy”) 4 guz w okolicy pachowej lub nadobojczykowej

10 Objawy 4 wyciek z brodawki 4 złuszczanie skóry w okolicy brodawki 4 klinicznie bezobjawowe zmiany w mammografii (mikrozwapnienia, zmiany spikularne, zaburzenie architektury gruczołu)

11 Rozpoznawanie 4 badanie kliniczne 4 mammografia i/lub badanie ultrasonograficzne 4 biopsja cienkoigłowa (badanie cytologiczne) wykonana za pomocą różnych technik lokalizacyjnych

12 Typy histologiczne raka piersi ] raki przedinwazyjne 4rak wewnątrzprzewodowy Û czopiasty ( comedocarcinoma ) Û nieczopiasty ( non-comedocarcinoma ) 4rak zrazikowy

13 Typy histologiczne raka piersi ] raki inwazyjne 4rak przewodowy (80%) 4rak zrazikowy (5-10%) 4śluzowy (śluzotwórczy) 4rdzeniasty 4brodawkowaty 4cewkowy (tubularny) 4inne (np. choroba Pageta)

14 Czynniki prognostyczne 4 histologiczny typ raka 4 stopień złośliwości 4 wielkość guza pierwotnego 4 liczba zajętych węzłów chłonnych 4 zawartość receptorów estrogenowych i progesteronowych 4 zaawansowanie kliniczne

15 Leczenie ] rak przedinwazyjny 4zrazikowy rak przedinwazyjny (CLIS) 4przewodowy rak przedinwazyjny (CDIS) ] rak inwazyjny 4leczenie oszczędzające Û dobry efekt estetyczny Û T<3 cm, N 0-1, M 0 Û motywacja chorej i dobra współpraca Û dostępność radioterapii 4zmodyfikowana radykalna amputacja piersi

16 Przeciwwskazania do leczenia oszczędzającego ] bezwzględne 4rozległe mikrozwapnienia 4wieloośrodkowość 4ciąża 4uprzednio przebyte napromienianie obszaru obejmującego pierś

17 Przeciwwskazania do leczenia oszczędzającego ] względne 4przebyte układowe choroby tkanki łącznej 4brak możliwości radykalnego usunięcia zmiany pierwotnej 4przewidywany zły efekt kosmetyczny (mała pierś, zabrodawkowe położenie guza) 4przeciwwskazania do radioterapii (duże pole napromieniania obejmujące naczynia wieńcowe)

18 Leczenie uzupełniające 4 Systemowe 4 radioterapia

19 Leczenie wspomagające 4 przeciwbólowe 4 zapobieganie złamaniom patologicznym 4 zapobieganie zakażeniom

20 Kontrola chorych po leczeniu radykalnym 4 do roku co 3 miesiące 4 do 5 lat co 6 miesięcy 4 do 10 lat co 12 miesięcy 4 obowiązkowo 1 raz w roku mammografia 4 raz w roku badanie ginekologiczne z pobraniem wymazów z szyjki macicy 4 raz w roku badanie radiologiczne klatki piersiowej

21 Rokowanie w zależności od stopnia klinicznego zaawansowania raka piersi

22 Cytostatyki używane w chemioterapii raka piersi 4 cyklofosfamid 4 metotreksat 4 5-fluorouracyl 4 doksorubicyna 4 winkrystyna 4 prednizon jako uzupełnienie chemioterapii

23 Klasyfikacja stopnia zaawansowania raka piersi 4 Kliniczny stopień zaawansowania (TNM) 4 patologiczny stopień zaawansowania (pTNM)


Pobierz ppt "Rak piersi Małgorzata Pękala. Epidemiologia W 1995 roku zanotowano 9173 nowe zachorowania na raka piersi co stanowi 18,4% zachorowań na nowotwory złośliwe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google