Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rak piersi Małgorzata Pękala.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rak piersi Małgorzata Pękala."— Zapis prezentacji:

1 Rak piersi Małgorzata Pękala

2 Epidemiologia W 1995 roku zanotowano 9173 nowe zachorowania na raka piersi co stanowi 18,4% zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet

3 Epidemiologia 7,1% zachorowań notuje się u kobiet poniżej 40 roku życia Częstość zachorowań u mężczyzn sięga 1% zachorowań u kobiet

4 Czynniki ryzyka zachorowania na raka piersi
wiek lat długi czas trwania naturalnej aktywności hormonalnej bezdzietność lub późny wiek pierwszego porodu rak piersi w wywiadzie łagodne choroby sutka przebiegające z proliferacją

5 Czynniki ryzyka zachorowania na raka piersi
rozpoznanie raka zrazikowego przedinwazyjnego czynniki genetyczne (mutacja genu BRCA1) hormonalna terapia zastępcza

6 Czynniki ryzyka zachorowania na raka piersi
doustna antykoncepcja napromienianie okolicy piersi w wywiadzie nadmierne spożycie alkoholu nadmiar tłuszczów zwierzęcych w diecie

7 Badania skryningowe mammografia wyjściowa w 40 roku życia
powtarzanie co 1-2 lata do 49 roku życia raz w roku po 50 roku życia przedmiotowe badanie lekarskie co 3 lata w wieku lat a następnie co rok od 20 roku życia comiesięczne samobadanie piersi

8 Badania skryningowe U kobiet z obciążonym wywiadem konieczne jest wcześniejsze rozpoczęcie badań przesiewowych

9 Objawy bezbolesny guz lub zgrubienie w obrębie gruczołu piersiowego
zaburzenia symetrii i deformacja piersi zmiany w skórze (wciągnięcie, obrzęk, zaczerwienienie, owrzodzenie, objaw „skórki pomarańczy”) guz w okolicy pachowej lub nadobojczykowej

10 Objawy wyciek z brodawki złuszczanie skóry w okolicy brodawki
klinicznie bezobjawowe zmiany w mammografii (mikrozwapnienia, zmiany spikularne, zaburzenie architektury gruczołu)

11 Rozpoznawanie badanie kliniczne
mammografia i/lub badanie ultrasonograficzne biopsja cienkoigłowa (badanie cytologiczne) wykonana za pomocą różnych technik lokalizacyjnych

12 Typy histologiczne raka piersi
raki przedinwazyjne rak wewnątrzprzewodowy czopiasty ( comedocarcinoma ) nieczopiasty ( non-comedocarcinoma ) rak zrazikowy

13 Typy histologiczne raka piersi
raki inwazyjne rak przewodowy (80%) rak zrazikowy (5-10%) śluzowy (śluzotwórczy) rdzeniasty brodawkowaty cewkowy (tubularny) inne (np. choroba Pageta)

14 Czynniki prognostyczne
histologiczny typ raka stopień złośliwości wielkość guza pierwotnego liczba zajętych węzłów chłonnych zawartość receptorów estrogenowych i progesteronowych zaawansowanie kliniczne

15 Leczenie rak przedinwazyjny rak inwazyjny
zrazikowy rak przedinwazyjny (CLIS) przewodowy rak przedinwazyjny (CDIS) rak inwazyjny leczenie oszczędzające dobry efekt estetyczny T<3 cm, N 0-1, M 0 motywacja chorej i dobra współpraca dostępność radioterapii zmodyfikowana radykalna amputacja piersi

16 Przeciwwskazania do leczenia oszczędzającego
bezwzględne rozległe mikrozwapnienia wieloośrodkowość ciąża uprzednio przebyte napromienianie obszaru obejmującego pierś

17 Przeciwwskazania do leczenia oszczędzającego
względne przebyte układowe choroby tkanki łącznej brak możliwości radykalnego usunięcia zmiany pierwotnej przewidywany zły efekt kosmetyczny (mała pierś, zabrodawkowe położenie guza) przeciwwskazania do radioterapii (duże pole napromieniania obejmujące naczynia wieńcowe)

18 Leczenie uzupełniające
Systemowe radioterapia

19 Leczenie wspomagające
przeciwbólowe zapobieganie złamaniom patologicznym zapobieganie zakażeniom

20 Kontrola chorych po leczeniu radykalnym
do roku co 3 miesiące do 5 lat co 6 miesięcy do 10 lat co 12 miesięcy obowiązkowo 1 raz w roku mammografia raz w roku badanie ginekologiczne z pobraniem wymazów z szyjki macicy raz w roku badanie radiologiczne klatki piersiowej

21 Rokowanie w zależności od stopnia klinicznego zaawansowania raka piersi

22 Cytostatyki używane w chemioterapii raka piersi
cyklofosfamid metotreksat 5-fluorouracyl doksorubicyna winkrystyna prednizon jako uzupełnienie chemioterapii

23 Klasyfikacja stopnia zaawansowania raka piersi
Kliniczny stopień zaawansowania (TNM) patologiczny stopień zaawansowania (pTNM)


Pobierz ppt "Rak piersi Małgorzata Pękala."

Podobne prezentacje


Reklamy Google