Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowotwory złośliwe gruczołu krokowego Robert Gryczka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowotwory złośliwe gruczołu krokowego Robert Gryczka."— Zapis prezentacji:

1 Nowotwory złośliwe gruczołu krokowego Robert Gryczka

2 Objawy Zaburzenia w oddawaniu moczu Zaburzenia w oddawaniu moczu –Zatrzymanie –Nycturia –Częstomocz –Krwiomocz Objawy związane z naciekaniem okolicy lub przerzutami odległymi Objawy związane z naciekaniem okolicy lub przerzutami odległymi

3 Epidemiologia 3 miejsce wśród nowotworów złośliwych 3 miejsce wśród nowotworów złośliwych 4 miejsce wśród powodów zgonów 4 miejsce wśród powodów zgonów Zapadalność Zapadalność –40-45 lat – 0.7/100 000 –70-75 lat – 150/100 00 –>80 lat – 220/100 000 Większość chorych z rakiem stercza umiera z innych przyczyn Większość chorych z rakiem stercza umiera z innych przyczyn

4 Rak gruczołu krokowego-liczby 9% mężczyzn zachoruje na raka gruczołu krokowego 9% mężczyzn zachoruje na raka gruczołu krokowego 3% -umrze z tego powodu 3% -umrze z tego powodu u >50% mężczyzn po 70. roku życia stwierdza się naciek nowotworowy w obrębie stercza u >50% mężczyzn po 70. roku życia stwierdza się naciek nowotworowy w obrębie stercza Polska 2000: 4598 zachorowań Polska 2000: 4598 zachorowań standaryzowany współczynnik zachorowalności 18,7/100 000 standaryzowany współczynnik zachorowalności 18,7/100 000 standaryzowany współczynnik umieralności 12,6/100 000 standaryzowany współczynnik umieralności 12,6/100 000

5 Etiologia obciążenie genetyczne występowanie rodzinne –krewny <50 r. ż. –3x ryzyka –geny HPC1(1q24-25),PcaP(1q42-43), HPCX(Xq27-28), CAPB(1p36), HPC2(17p12) i HPC20(20q13), związek z BRCA rasa czarna rasa czarna czynniki hormonalne – androgeny czynniki hormonalne – androgeny –związek z aktywnością seksualną

6 Etiologia Hormonozależność Hormonozależność –Kastracja –Niedoczynność przysadki Dieta (czynniki sprzyjające powstawaniu raka) Dieta (czynniki sprzyjające powstawaniu raka) –Nasycone tłuszcze pochodzenia zwierzęcego Dieta (czynniki protekcyjne) Dieta (czynniki protekcyjne) –Witamina E –Selen –Izoflawonoidy i retina w pomidorach i soji Nawozy sztuczne Nawozy sztuczne Metale ciężkie (kadm) Metale ciężkie (kadm)

7 Postacie choroby Pełnoobjawowa Pełnoobjawowa Utajona (carcinoma latens) Utajona (carcinoma latens) Ukryta (carcinoma ocultum) Ukryta (carcinoma ocultum) Przypadkowa (carcinoma incidentale) Przypadkowa (carcinoma incidentale) Postać utajona występuje na całym świecie u podobnego odsetka mężczyzn, w krajach rozwiniętych częściej przechodzi w postać objawową

8 Badania przesiewowe Oznaczanie PSA co 2 lata po 50 r. ż. Oznaczanie PSA co 2 lata po 50 r. ż. –Wzrost poziomu PSA po: Badaniu per rectum Badaniu per rectum TRUS TRUS Cewnikowanie pęcherza i cystoskopia 4 x Cewnikowanie pęcherza i cystoskopia 4 x BAC, BAG, elektroresekcja do 55 x BAC, BAG, elektroresekcja do 55 x Okres półtrwania 3 dni nieznaczne

9 Rozpoznanie Badanie podmiotowe Badanie podmiotowe Badanie przedmiotowe (per rectum) Badanie przedmiotowe (per rectum) Badania obrazowe Badania obrazowe –TRUS –Rtg –TK Oznaczenie PSA Oznaczenie PSA BAC BAC BAG BAG Dla oceny przerzutów odległych

10 Oznaczanie PSA Norma do 4 ng/ml Norma do 4 ng/ml 4 – 10 ng/ml 4 – 10 ng/ml –Oznaczenie PSAD (n - <15 ng/ml/g) –Określenie wzrostu w ciągu roku > 20% > 20% >0.75 ng/ml >0.75 ng/ml –Określenie stosunku wolnego PSA do związanego (<20%) >10 ng/ml –szeroka diagnostyka >10 ng/ml –szeroka diagnostyka PSA 4-10 ng/ml-22% Ca PSA 4-10 ng/ml-22% Ca PSA >10 ng/ml -66% Ca PSA >10 ng/ml -66% Ca 50-54 do 3,7 ng/ml 55-59 do 4,0 ng/ml 60-64 do 5,4 ng/ml 65-69 do 6,2 ng/ml 70-74 do 6,6 ng/ml

11 Biopsja Małe znaczenie w przypadku niemego guza Małe znaczenie w przypadku niemego guza Celowana biopsja Celowana biopsja –Grading –Skala Gleasona

12 Skala Gleasona 1 23 4 5 Ze względu na heterogenny charakter nowotworu, stopień Gleasona oblicza się, sumując stopnie określone dla dwóch dominujących obszarów

13 Stopień zaawansowania klinicznego - T T1 – guz niejawny klinicznie, T1 – guz niejawny klinicznie, –T1a - < 5% gruczołu (stwierdzony przypadkowo) –T1b - > 5% gruczołu (stwierdzony przypadkowo) –T1c – znaleziony w biopsji przy podwyższonym PSA T2 – guz ograniczony do prostaty T2 – guz ograniczony do prostaty –T2a – zajmuje mniej niż połowę jednego płata –T2b – zajmuje więcej niż połowę jednego płata –T2c – zajmuje oba płaty

14 Stopień zaawansowania klinicznego - T T3 – guz nacieka poza torebkę prostaty T3 – guz nacieka poza torebkę prostaty –T3a – po jednej stronie –T3b – po obu stronach –T3c – nacieka pęcherzyki nasienne T4 –guz nacieka pozostałe okoliczne tkanki T4 –guz nacieka pozostałe okoliczne tkanki –T4a – szyję pęcherza, zwieracz zewnętrzny lub odbytnicę –T4b – dalsze tkanki i ścianę miednicy mniejszej

15 Stopień zaawansowania klinicznego - N N0 – brak przerzutów N0 – brak przerzutów N1 – przerzut w regionalnym węźle chłonnym (< 2 cm) N1 – przerzut w regionalnym węźle chłonnym (< 2 cm) N2 – przerzuty w regionalnych węzłach chłonnych (2 – 5 cm) N2 – przerzuty w regionalnych węzłach chłonnych (2 – 5 cm) N3 – przerzuty > 5 cm N3 – przerzuty > 5 cm

16 Stopień zaawansowania klinicznego - M M0 – brak przerzutów M0 – brak przerzutów M1 – przerzuty obecne M1 – przerzuty obecne –M1a – przerzuty do pozaregionalnych węzłów chłonnych –M1b – przerzuty w kościach –M1c – przerzuty do innych narządów

17 Leczenie raka gruczołu krokowego T1 T2T3T4N+M+ prostatektomia++-(?)--(?)- radykalna radioterapia+++??- obserwacja/ hormonoterapia???+++

18 Leczenie Rak ograniczony do stercza Rak ograniczony do stercza Rak ograniczony do miednicy mniejszej Rak ograniczony do miednicy mniejszej Rak rozsiany Rak rozsiany

19 Leczenie Rak ograniczony do stercza Rak ograniczony do stercza –Chirurgia Kwalifikacja Kwalifikacja –Spodziewane przeżycie > 10 lat –T1a – T3 (jeśli Gleason < 8 i PSA < 20 ng/ml Prostatektomia radykalna z limfadenektomią Prostatektomia radykalna z limfadenektomią –Radioterapia Teleterapia Teleterapia – 50-70 Gy w dawkach podzielonych 5-7 tygodni –70-90 % przezyć 10 letnich –Powikłania! Brachyterapia Brachyterapia –HDR –LDR

20 Leczenie Rak ograniczony do miednicy mniejszej Rak ograniczony do miednicy mniejszej –Chirurgia: wskazania ograniczone wskazania ograniczone –PSA < 25 ng/ml –Brak udokumentowanych przerzutów do węzłów chłonnych –Radioterapia –Hormonoterapia Orchidectomia Orchidectomia estrogeny estrogeny antagoniści receptorów androgenowych antagoniści receptorów androgenowych –Sterydowe (Androcur) –Niesterydowe (Fugerel, Flutamid, Anandron) agoniści LH-RH agoniści LH-RH –Zoladex –Decapeptyl

21 Rak gruczołu krokowego – Stopień III/IV (45% -55% nowych przypadków) HORMONOTERAPIA 85% odpowiedź15% brak odpowiedzi 20% -remisja –koniec leczenia 80% remisja w trakcie leczenia (średni czas do progresji =3 lata) hormonooporność (przeżycie= 6 -12 miesięcy od rozpoznania)

22 Hormonoterapia indukcyjna objętości gruczołu o 25-69% objętości gruczołu o 25-69% objętości pęcherza w obszarze wysokiej dawki o 20-50% objętości pęcherza w obszarze wysokiej dawki o 20-50% objętości odbytnicy w obszarze wysokiej dawki o 25% objętości odbytnicy w obszarze wysokiej dawki o 25%

23 Hormonoterapia uzupełniająca zmniejszenie ryzyka przerzutów odległych zmniejszenie ryzyka przerzutów odległych wydłużenie czasu przeżycia wydłużenie czasu przeżycia

24 Leczenie Rak rozsiany Rak rozsiany –Paliatywne zabiegi chirurgiczne –Radioterapia przerzutów –Hormonoterapia –Leczenie objawowe p/bólowe p/bólowe Leki zmniejszające osteolizę (bifosfoniany, stront promieniotwórczy) Leki zmniejszające osteolizę (bifosfoniany, stront promieniotwórczy)

25 Leczenie raka hormononiezależnego Leczenie systemowe nieskuteczne Leczenie systemowe nieskuteczne Leczenie objawowe Leczenie objawowe

26 Radioterapia - wyniki leczenia STOPIEŃ ZAAWANS OWANIA WYLECZENIE MIEJSCOWE % PRZEŻYCIE CAŁKOWITE % 5-letnie10-letnie15-letnie5-letnie10-letnie15-letnie T190-10080-10083-9076-8554-7040-51 T280-9770-886574-9343-7022-35 T370-8860-8140-7556-7232-4717-27

27 RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO Czynniki rokownicze Poziom PSA Poziom PSA Stopień złośliwości wg Gleasona Stopień złośliwości wg Gleasona Stopień zaawansowania wg TNM Stopień zaawansowania wg TNM

28 RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO Czynniki rokownicze (M1) obecność objawów obecność objawów stan sprawności stan sprawności zasięg zmian nowotworowych zasięg zmian nowotworowych liczba ognisk w scyntygrafii kości liczba ognisk w scyntygrafii kości poziom testosteronu i fosfatazy alkalicznej poziom testosteronu i fosfatazy alkalicznej

29 Rokowanie Przeżycie 10 letnie Przeżycie 10 letnie –G1 – 81-91% –G2 – 80-92% –G3 – 19-50% Występowanie przerzutów Występowanie przerzutów –G1 – 14-25% –G2 – 34-51% –G3 – 59-87%


Pobierz ppt "Nowotwory złośliwe gruczołu krokowego Robert Gryczka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google