Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rak piersi fakty polskie i małopolskie Leszek Kołodziejski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rak piersi fakty polskie i małopolskie Leszek Kołodziejski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej."— Zapis prezentacji:

1 Rak piersi fakty polskie i małopolskie Leszek Kołodziejski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej

2 Rak piersi - Polska Zachorowalność 52/100 tys. Umieralność 25/100 tys. Wzrost zachorowalności 1970 - 1994 2,42% rocznie Zachorowalność 52/100 tys. Umieralność 25/100 tys. Wzrost zachorowalności 1970 - 1994 2,42% rocznie

3 Rak piersi – Polska zachorowalność roczna Polska -15000 Województwo małopolskie – 1000 Kraków - 400

4 Wyleczalność raka piersi Polska50% Kraków55% stara UE66% Kraje Skandynawskie80%

5 Wyleczalność raka piersi 5 – letnie przeżycie chorych na raka piersi w krajach europejskich [na podstawie GLOBOCAN 2000].

6 Polska20% Kraje Skandynawskie80% Wykrywanie wczesnego raka piersi

7 Rak piersi - Polska I stopień wg. TNM - 5% II stopień wg. TNM - 45% III stopień wg. TNM - 40% IV stopień wg. TNM - 10%

8 Przyczyny późnego wykrywania raka piersi w Polsce późne zgłaszanie się chorych z objawami zaniedbywanie samobadania zaniedbywanie mammografii braki edukacji onkologicznej niska dostępność mammografii

9 Przyczyny niezadowalających wyników leczenia raka piersi w Polsce lekceważenie objawów przez chore i lekarzy niewykorzystywanie możliwości istniejących placówek służby zdrowia (profilaktyka wtórna) mylenie możliwości diagnostycznych mammografii i ultrasonografii zaniedbywanie systematycznych badań bierna postawa – oczekiwanie na darmowe akcje

10 Rak piersi - Polska cm 1,0 0.5 cm 1,0 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 lat Wielkość guza

11 Rak piersi - badania przesiewowe rak piersi osiąga średnicę 1 cm po ok. 6 latach mammografia może wykryć rozrost nowotworowy, który ma średnicę 2-3 mm wydolność MMG wynosi ok. 90% 93% kobiet, u których rozpoznano raka piersi przekroczyła 40 r.ż.

12 Polskie fakty 80% chorych zgłasza się do lekarza średnio 7 miesięcy po zauważeniu pierwszych objawów choroby 55% chorych leczonych jest przez lekarzy przed skierowaniem do leczenia onkologicznego z niewłaściwym pierwszym rozpoznaniem przez 6 miesięcy

13 Kobiety o niepodwyższonym ryzyku zachorowania na raka piersi samobadanie piersi przed 25 rż (1x m-c) badanie przez lekarza od 30 rż (1x rok) mammografia co 1-2 lat od 40 rż USG piersi jako badanie uzupełniające

14 W Polsce … Systematyczne samobadanie piersi - 10 % kobiet Regularne badanie mammograficzne - 10 % kobiet Badanie piersi przez lekarza - wyjątkowo

15 Genetyczne czynniki ryzyka w raku piersi Mutacje genów BRCA1 i BRCA2 - ok. 2% populacji (75% przed 40 r.ż.) - mutacja BRCA1: 50% ch. na raka piersi - mutacja BRCA2: 30% ch. na raka piersi - wzrost ryzyka zachorowania na raka jajnika

16 Widoczne oznaki raka piersi wypuklenie skóry przez guz wciągniecie skóry/brodawki naciekanie/ owrzodzenie skóry skóra pomarańczy

17 Rozpoznanie raka piersi interdyscyplinarne chirurg radiodiagnosta patolog

18 Leczenie raka piersi interdyscyplinarne chirurg raditerapeuta chemioterapeuta

19 Czynniki prognostyczne i warunkujące racjonalne leczenie raka piersi zaawansowanie pTNM typ histologiczny i stopień złośliwości receptory

20 Leczenie radykalne raka piersi zależy od zaawansowania Chirurgia: radykalna amputacja piersi leczenie oszczędzające pierś (BCT) leczenie oszczędzające pachę (SN)

21 Rak piersi - leczenie chirurgia Zakres leczenia i sposób ustalamy na podstawie: - stopnia zaawansowania klinicznego wg TNM - postaci histologicznej guza * rak naciekający * rak nie naciekający (DCIS, LCIS )

22 BCT- leczenie oszczędzające pierś wycięcie guza piersi z potwierdzonym histologicznie marginesem zdrowych tkanek wycięcie węzłów chłonnych pachy lub dopracowana procedura SN radioterapia pozostawionej reszty gruczołu piersiowego z dodatkowym boostem na lożę po wycięciu guza Rak piersi - leczenie

23 W Polsce … Co druga chora rozpoczyna leczenie w III lub IV stopniu zaawansowania raka > 80 % amputacji piersi ~ 10 % leczenie oszczędzające pierś (BCT) ~ 1 % leczenie oszczędzające pachę (SN)

24 Względne przeciwwskazania do BCT młody wiek - poniżej 38 r.ż. rozległe mikrozwapnienia dookoła guza guz większy niż 3 cm średnicy nieokreślony guz w badaniu MMG drugostronna mastektomia znacząco obciążający wywiad rodzinny w kierunku raka piersi centralna lokalizacja guza

25 Rak piersi - biopsja węzła wartownika Definicja: pierwszy węzeł w układzie chłonnym pachy do którego spływa chłonka z danego obszaru gruczołu piersiowego Cel: ocena histologiczna układu chłonnego pachy pozwalająca na rezygnację z limfadenektomii Metoda: podanie radiokoloidu znaczonego Tc 99 z kilku wkłuć do gruczołu piersiowego w przeddzień operacji. Podczas operacji identyfikacja największego wychwytu i wycięcie węzła z histologicznym badaniem doraźnym Czułość : 93-98 % Możliwość takiego leczenia tylko w ośrodkach wyspecjalizowanych po zdobyciu własnego doświadczenia!

26 Dobrze przeprowadzona operacja chirurgiczna w raku piersi to: niezbędnie konieczne okaleczenie z możliwie najlepszym efektem kosmetycznym maksymalne ograniczenie ilości powikłań stworzenie warunków do dobrej kontroli miejscowej uzyskanie pełnej informacji o zaawansowaniu miejscowym i regionalnym choroby

27 Leczenie uzupełniające operację raka piersi miejscowe - napromienianie systemowe-chemioterapia hormonoterapia

28 Badania obrazowe mammografia – najważniejsze badanie ultrasonografia – badanie uzupełniające Przed badaniem obrazowym konieczne badanie fizykalne! Nigdy nie należy wykonywać w/w badań zamiennie!

29 Mammografia badanie wykrywające raka piersi przesiewowa – u bezobjawowych diagnostyczna – u klinicznie podejrzanych

30 Mammograficzne podejrzenie raka piersi guzek spikularny skupisko mikrozwapnień zaburzenia architektoniki gruczołu

31 Ultrasonografia młode kobiety diagnostyka zmian łagodnych weryfikacja zmian ogniskowych niebadalnych klinicznie

32 Wątpliwości co do charakteru zmian w piersi rozstrzyga biopsja wycinająca z badaniem histopatologicznym – rozpoznanie ostateczne!

33 Rak piersi - badania przesiewowe prawidłowe samobadanie piersi 1 raz w miesiącu od 20 r.ż. USG piersi co 24 miesiące od 30 do 39 r.ż. MMG piersi + badanie fizykalne piersi - pierwsze badanie w 40 r.ż. - następne co 18 miesięcy - koniecznie ze zdjęciami z poprzednich MMG - w razie trudności diagnostycznych USG

34 MMG - znaczenie kliniczne kontrola piersi (tzw. profilaktyka wtórna) rozpoznawanie patologii onkologicznej piersi wybór zakresu operacji (BCT v. MR) lokalizacja zmian podejrzanych - kotwiczka kontrola drugiej piersi (pacjentki po leczeniu onkologicznym)

35 Przyczyny niskiej wczesnej wykrywalności nowotworów złośliwych w Polsce bardzo słabe uświadomienie społeczne o rzeczywistym zagrożeniu nowotworami złośliwymi lekceważenie objawów zarówno przez chorych jak i lekarzy brak odpowiedniej wiedzy na temat możliwości profilaktyki pierwotnej i wtórnej nowotworów opóźnianie właściwej diagnostyki i leczenia nie wykorzystanie potencjału badań przesiewowych ustalonych dla wybranych nowotworów

36 Badania obrazowe zła interpretacja /nadmierna ufność w badanie/ nie wykonanie MMG przy podejrzanych klinicznie węzłach chłonnych pachy oparcie diagnostyki obrazowej tylko o badanie USG przy podejrzeniu raka piersi nie wykonanie badań oceniających potencjalną możliwość rozsiewu procesu nowotworowego /USG j.brzusznej- wątroba, rtg klatki piersiowej- płuca, scyntygrafia kośćca- kości/

37 Opóźnienie leczenia raka piersi w Polsce (M. Pawlicki 2002) średnio ogółem5 miesięcy zła interpretacja 4 miesiące objawów przez lekarza metody niekonwencjonalne3 miesiące (20% chorych!)

38 Leczenie niekonwencjonalne (wg. M. Pawlickiego 2002) Co 5 pacjent w Polsce: diety (głodówki) leki roślinne (huba, aloes, torf, zioła) mocz pierwiastki śladowe psie sadło nafta okłady drażnienie elektryczne i magnetyczne Bioenergoterapia efekt: 5 000 zgonów rocznie

39 Cele edukacji onkologicznej kobiet wyrobienie nawyków systematycznych badań (samobadanie + mammografia + lekarz) obniżenie poziomu lęku przed wykryciem raka (amputacja piersi) Korzyści: – wczesne wykrywanie – leczenie oszczędzające – poprawa wyleczalności

40 Rak piersi u młodych kobiet przebiega bardzo agresywnie Axelrod D i wsp. Breast cancer in young women J Am Coll Surg 2008, 206,1193.


Pobierz ppt "Rak piersi fakty polskie i małopolskie Leszek Kołodziejski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google