Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powikłania I-go trymestru ciąży. Beata Pietraszewska Szpital Kliniczny im Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powikłania I-go trymestru ciąży. Beata Pietraszewska Szpital Kliniczny im Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 Powikłania I-go trymestru ciąży. Beata Pietraszewska Szpital Kliniczny im Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie

2 Krwawienia we wczesnej ciąży. n Poronienie n Ciąża poza maciczna n Ciążowa choroba trofoblastyczna

3 Definicja. Poronieniem nazywamy ukończenie ciąży przed 22 tyg czasu jej trwania.

4 Poronienie - ukończenie ciąży przed 22 tyg. n częstość występowania poronień samoistnych dostępnych ocenie lekarskiej wynosi około 10% do 15% n 75 % poronień następuje przed 16 tyg. ciąży

5 Przyczyny poronień n zmiany patologiczne jaja płodowego 40%-60% wady różnicującego się zarodkawady różnicującego się zarodka wady pępowinywady pępowiny nieprawidłowości kosmówkinieprawidłowości kosmówki zmiany doczesnejzmiany doczesnej

6 Przyczyny poronień - czynniki matczyne15%-20% n przyczyny anatomiczne niedorozwój macicyniedorozwój macicy wady rozwojowe (macica podwójna; łukowata ; jedno lub dwurożna)wady rozwojowe (macica podwójna; łukowata ; jedno lub dwurożna) mięśniaki macicy, guzy jajnikówmięśniaki macicy, guzy jajników uszkodzenia macicy ( poporodowe ; pooperacyjne ; pozapalne)uszkodzenia macicy ( poporodowe ; pooperacyjne ; pozapalne) nieprawidłowe położenie macicynieprawidłowe położenie macicy

7 Przyczyny poronień - czynniki matczyne n przyczyny czynnościowe zaburzenia hormonalnezaburzenia hormonalne niewydolność cieśniowo-szyjkowaniewydolność cieśniowo-szyjkowa zaburzenia psychosomatycznezaburzenia psychosomatyczne n przyczyny zapalne lub zakaźne miejscowe stany zapalnemiejscowe stany zapalne schorzenia wirusoweschorzenia wirusowe schorzenia infekcyjne ogólnoustrojoweschorzenia infekcyjne ogólnoustrojowe zakażenia swoiste ( toksoplazmoza ; kiła ; gruźlica ; listerioza )zakażenia swoiste ( toksoplazmoza ; kiła ; gruźlica ; listerioza )

8 Przyczyny poronień - czynniki matczyne n choroby ogólne kobiety ciężarnej choroby nerekchoroby nerek cukrzycacukrzyca zaburzenia czynności tarczycyzaburzenia czynności tarczycy wady sercawady serca niedokrwistośćniedokrwistość zaburzenia krzepnięcia krwizaburzenia krzepnięcia krwi

9 Przyczyny poronień - czynniki matczyne n nieprawidłowe odżywianie n używki n zatrucia n urazy n czynniki jatrogenne ( prom.jonizujęce ; fale ultrakrótkie ; leki : antymetabolity, antybiotyki,sulfonamidy, prep.jodu, wit.duże dawki, antykoagulanty, cytostatyki )

10 Przyczyny poronień - czynniki ojcowskie n nieprawidłowości nasienia oligozoospermiaoligozoospermia zwiększony odsetek plemników o nieprawidłowej budowie, niedojrzałychzwiększony odsetek plemników o nieprawidłowej budowie, niedojrzałych niedobór enzymów w płynie nasiennymniedobór enzymów w płynie nasiennym

11 Podział kliniczny poronień samoistych n Por. zagrażające ( abortus imminens ) n Por. zaczynające się (abortus incipiens) n Por. w toku ( abortus in tractu ) n Por. niezupełne ( abortus incompletus ) n Por. zupełne ( abortus completus ) n Resztki po poronieniu ( residua post abortum ) n Por. zatrzymane ( missed abortion ) n Por. szyjkowe ( abortus cervicalis ) n Por. septyczne ( abortus septicus ) n Por. nawykowe ( abortus habitualis )

12 Podział kliniczny poronień samoistych n Por. szyjkowe ( abortus cervicalis ) n Por. septyczne ( abortus septicus ) n Por. nawykowe ( abortus habitualis )

13 Rozpoznanie Ciąża i jej powikłania są najczęstszą przyczyną nieprawidłowych krwawień z macicy i mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia pacjentki. Krwawienia mają różny przebieg i nasilenie w zależności od czasu trwania ciąży Ciąża i jej powikłania są najczęstszą przyczyną nieprawidłowych krwawień z macicy i mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia pacjentki. Krwawienia mają różny przebieg i nasilenie w zależności od czasu trwania ciąży

14 Poronienie zagrażające n Krwawienie początkowo zazwyczaj w formie plamienia n Bóle w podbrzuszu wynikające z podwyższonego napięcia macicy n ww. szyjka sformowana,kanał zamknięty,ślad plamienia z kanału. n Badanie ginekologiczne macica wielkości zgodnej z zatrzymaniem miesiączki,rozpulchniona

15 Poronienie rozpoczynające się n Krwawienie wyraźnie nasilające się(oddzielanie jaja płodowego) n Ból o charakterze skurczowym z promieniowaniem do pachwin i ok.. krzyżowej. n ww skracanie się i rozwieranie szyjki macicy.Krwawienie z k.szyjki. n Macica o podwyższonym napięciu,wielkością zgodna z OM.

16 Poronienie w toku n Krwawienie o dużym nasileniu do krwotoku włącznie. n Silne dolegliwości bólowe,będące odzwierciedleniem skurczów macicy n ww szyjka skrócona kanał rozwarty widoczne tkanki jaja płodowego. n Macica twarda mniejsza niż wg. OM

17 Resztki po poronieniu.. n W jamie macicy pozostały fragmenty jaja płodowego i doczesna. n Krwawienie o różnym nasileniu, w przypadku dużych ciąż może być obfite. n Pobolewania w podbrzuszu. n ww szyjka sformowana k.zamknięty. n Macica n. wielkości lub nieco większa.

18 Poronienie niezupełne. n Sytuacja pośrednia miedzy poronieniem w toku a resztkami po poronieniu. n Krwawienie o różnym nasileniu. n Różnego stopnia drożność kanału szyjki.

19 Poronienie chybione(missed abortion) n Jajo płodowe uległo odklejeniu ale nie zostało wydalone na zewnątrz n Macica mniejsza niż wg OM. n Rozpoczynające się plamienie z dróg rodnych. n Rozstrzygający jest wynik bad. USG.

20 Poronienie szyjkowe n Rzadka sytuacja w której doszło do wydalenie jaja płodowego z jamy do szyjki macicy. n Warunek -niepodatne ujście zewnętrzne szyjki macicy(pierwiastki,stany po zabiegach na szyjce macicy) n Konieczność różnicowania z ciążą szyjkową.

21 Rozpoznanie poronienia n Wywiad n Badanie ginekologiczne n USG :ocena obecności zarodka, FHR,uwidocznienie cech odklejania kosmówki. n Badania dodatkowe:obecność HCG w moczu,ocena profilu HCG we krwi,ocena cytohormonalna.

22 Różnicowanie poronienia n Ciąża ektopowa n Zaśniad groniasty. n Krwawienie z ektopii szyjki macicy n Krwawienia owulacyjne. n Kolka nerkowa. n Zakażenia układu moczowego.

23 Postępowanie w poronieniu zagrażajacym n Leczenie zachowawcze: leki rozkurczowe, leki hormonalne(kaprogest turinal,duphaston) betamimetyki. n Oszczędzający tryb życia.

24 Wyłyżeczkowanie jamy macicy n Poronienie w toku,resztki po poronieniu,poronienie niekompletne,poronienie chybione,nasilające się krwawienie w poronieniu rozpoczynającym się,stwierdzenie pustego jaja płodowego.

25 Poronienie gorączkowe, zakażone n Do objawów poronienia dołączają się objawy zakażenia(gorączka,wzrost leukocytozy,CRP) n Poronienie septyczne niepowikłane. n Poronienie septyczne powikłane - proces obejmuje macicę przydatki,otrzewną miednicy.

26 Poronienie gorączkowe postępowanie n Posiew z kanału szyjki. n Antybiotyk o szerokim spektrum. n Kontrola stanu og.:RR,HR,diurezy,temp n Bdania morf.,układ krzepnięcia, n Rtg klatki piersiowej. n Rtg j. brzusznej. n Zabieg po ustąpieniu wysokiej gorączki,lub natychmiast w razie krwotoku.

27 Ciąża ektopowa (graviditas extrauterina) Zagnieżdżenie zapłodnionej komórki jajowej poza obrębem jamy macicy.

28 Umiejscowienie ciąży ektopowej n 90% jajowód w tym: ciążabańkowa42%ciążabańkowa42% ciąża cieśniowa28% ciąża cieśniowa28% ciążą śródścienna 23%,ciążą śródścienna 23%, ciąża strzępkowa7% ciąża strzępkowa7% Inne umiejscowienia to jajnik, jama brzuszna,szyjka macicy.

29 Czynniki ryzyka ciązy ektopowej n Zmiany pozapalne w obrębie jajowodów n Endometrioza n Wady rozwojowe jajowodów. n Guzy w obrębie miednicy mniejszej. n Przebyte operacje j.brzusznej. n Leczenie niepłodności w wywiadzie. n IUD i przebyta ciąża pozamaciczna.

30 Postępowanie n Każda pacjentka u której istnieje podejrzenie ciąży pozamacicznej powinna być hospitalizowana aż do wykluczenia bądź potwierdzenia rozpoznania.Możliwość tego powikłania,należy mieć zawsze na uwadze badając kobietę w wieku rozrodczym z bólami brzucha i plamieniem.

31 Ciąża pozamaciczna objawy n Klasyczna triada objawów to zatrzymanie miesiączkizatrzymanie miesiączki nieprawidłowe krwawienie z pochwynieprawidłowe krwawienie z pochwy bóle brzuchabóle brzucha

32 Rozpoznanie ciąży pozamacicznej n Wywiad. n Badanie ginekologiczne i badanie przedmiotowe. n badanie USG. n Badania laboratoryjne:beta HCG we krwi ocena ilościowa,tempo narastania. n Kuldocenteza

33 Różnicowanie ciąży pozamacicznej n Poronienie zagrażające. n Ostre zapalenie przydatków. n Skręcenie torbieli jajnika lub przydatków n Zapalenie wyrostka robaczkowego. n Pęknięcie torbieli ciałka żółtego. n Kolka nerkowa.

34 Podział w zależności od przebiegu klinicznego n Postać ostra : uszkodzenie dużego naczynia,pęknięcie jajowodu. n Postać przewlekła: rozciąganie jajowodu.

35 Leczenie ciąży pozamacicznej n Postępowanie jest uzależnione od stanu ogólnego pacjentki,w przypadku ostrej postaci z towarzyszącymi objawami ostrego brzucha i wstrząsu hypowolemicznego, leczeniem z wyboru jest laparotomia z usunięciem uszkodzonego jajowodu.

36 Leczenie ciąży pozamacicznej n Laparoskopia niesie ze sobą nowe możliwości diagnostyki i leczenia niepękniętej ciąży pozamacicznej. n Zaletą jest mniejsza inwazyjność zabiegu i krótszy okres rekonwalescencji.

37 Leczenie ciąży pozamacicznej n W ostatnich latach pojawiły się doniesienia o możliwości farmakologicznego leczenia ciąży pozam. Metotreksatem,jest to leczenie bardzo obiecujące w przypadku szczególnej postaci jaką jest ciąża szyjkowa.

38 n Badania statystyczne wykazują, że rokowanie pacjentek leczonych za pomocą laparoskopii jak laparotmii są zbliżone(Nager i Murphy) 56% zaszło w ciążę wewnątrzmaciczną a u 17%doszło do nieprawidłowego zagnieżdżenia.

39 Ciążowa choroba trofoblastyczna. n Mianem ciążowej choroby trofoblastycznej nazywamy grupę łagodnych i złośliwych rozrostów trofoblastu związanych z ciążą. Ich wspólną cechą jest wydzielanie HCG i chemioczułość.

40 Ciążowa choroba trofoblastyczna podział n Zaśnid groniasty kompletny(0,7-10 przyp na 1000 ciąż) i niekompletny. n Zaśniad inwazyjny. n Rak kosmówki.(3% zaśniadów) n Guz płyty podstawnej łożyska.

41 GTD Klasyfikacja FIGO n ST I choroba ograniczona do trzonu macicy n ST Ii choroba przechodząca na przydatki ale ograniczona do n.rodnego. n ST III przerzuty do płuc n STIV wszystkie inne lokalizacje przerzutów

42 GTD czynniki rokownicze n Korzystne wywiad poniżej 4mcwywiad poniżej 4mc hcg <100000jm/d hcg <100000jm/d choroba nie po porodziechoroba nie po porodzie brak przerzutówbrak przerzutów n Niekorzystne wywiad powyżej 5mc hcg.100000jm/d rozwój choroby po porodzie przerzuty do wątroby i mózgu

43 GTD objawy n Krwawienie z macicy. n Macica z reguły większa niż by to wynikało z OM n Objawy wczesnego zatrucia ciążowego n Obecność torbieli tekaluteinowych. n Obraz zamieci śnieżnej w badaniu USG. n Wysokie poziomy HCG,przy niskich HPL.

44 Zaśniad groniasty n Leczeniem z wyboru jest opróżnienie macicy z następową kontrolą hcg we krwi co 2 tyg. Jeżeli w ciągu 4mc poziom spada do normy(<10u/ml)to dalej stosujemy obserwację,co1mcx3mc,co2mc do roku. n Zalecane jest stosowanie antykoncepcji doustnej n Rtg klatki piersiowej.

45 Przetrwała choroba trofoblastyczna. n Jeżeli poziom hcg utrzymuje się powyżej normy lub obserwujemy plateau bądź wzrost wdrażamy chemioterapię jednolekową rozpoznajemy przetrwałą chorobę trofoblastyczną.

46 Rak kosmówki n 5% przypadków GTD. n Może rozwinąć się po każdym rodzaju ciąży.Daje przerzuty drogą krwionośną do pochwy płuc,mózgu,wątroby. n Leczenie chemioterapia

47 Rak kosmówki n Obserwacja po leczeniu bad.gin.i oznaczanie poziomu hcg co 2tyg przez3mc,co1mc przez6mc,co2mc do roku,co 6mc do 5lat i1x w roku do końca życia. n RTG klatki 1 raz w roku n antykoncepcja 1rok po leczeniu monolekowym 2 lata po wielolekowym.


Pobierz ppt "Powikłania I-go trymestru ciąży. Beata Pietraszewska Szpital Kliniczny im Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google