Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa z 26 czerwca 1974 Kodeks pracy dr Jacek Borowicz1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa z 26 czerwca 1974 Kodeks pracy dr Jacek Borowicz1."— Zapis prezentacji:

1 Ustawa z 26 czerwca 1974 Kodeks pracy dr Jacek Borowicz1

2 Art. 2.k.p. osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. dr Jacek Borowicz2

3  Usprawiedliwiona nieobecność w pracy  Ochrona trwałości stosunku pracy  Prawo do świadczeń w okresie czasowej niezdolności do pracy (art. 92. § 1. – 4. k.p.) dr Jacek Borowicz3

4  Wynagrodzenie „chorobowe” / „socjalne” w wysokości określonej w art. 92. § 1. – 3 k.p.  Zasiłek chorobowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dr Jacek Borowicz4

5 UWAGA! Prokuratorzy i sędziowie w okresie czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby zachowują prawo do tzw. wynagrodzenia gwarancyjnego. W ich przypadku oznacza to całkowite przerzucenie ryzyka chorobowego na pracodawcę. dr Jacek Borowicz5

6 tzw. „wynagrodzenie chorobowe” wynagrodzenie za pracę dr Jacek Borowicz6

7  Wynagrodzenie socjalne  Oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dr Jacek Borowicz7

8  Niezdolności pracownika do pracy wskutek: 1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, 2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży, 3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, dr Jacek Borowicz8

9  Pracodawca wypłaca „wynagrodzenie chorobowe” w okresie niezdolność pracownika do pracy trwającej łącznie: - do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego.  Po tym okresie – zasiłek chorobowy z ZUS dr Jacek Borowicz9

10 Zenon B. zachorował i z dniem 2.12.2014 r. rozpoczął zwolnienie lekarskie wystawione do dnia 31.12.2014 r. Była to jego pierwsza i jedyna choroba w tym roku kalendarzowym (2014). A gdyby 1.01.2015 r. okazało się, że Zenon B. jest nadal niezdolny do pracy z powodu choroby… dr Jacek Borowicz10

11 Pytanie 1. Czy będzie nadal od 1.01.2015 otrzymywał „wynagrodzenie chorobowe” od pracodawcy czy już zasiłek chorobowy z ZUS? dr Jacek Borowicz11

12 Pytanie 2. Jeżeli uznamy, że będzie otrzymywał „wynagrodzenie chorobowe” od pracodawcy – to przez jaki maksymalny okres czasu w roku 2015? dr Jacek Borowicz12

13  W przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia pracodawca wypłaca „wynagrodzenie chorobowe” łącznie przez okres: - do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.  Przepisy dotyczące tego pracownika, odnoszą się do niezdolności pracownika do pracy przypadającej po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50 rok życia. dr Jacek Borowicz13

14 Benon Z. urodził się 14 sierpnia 1963 r. W roku 2013 r. po raz pierwszy zachorował i stał się niezdolny do pracy z powodu choroby z dniem 1 sierpnia 2013 r. otrzymując zwolnienie lekarskie na 20 dni (do 20 sierpnia włącznie).  Jakie świadczenie otrzyma Benon Z. od 15 sierpnia 2013 r. – „wynagrodzenie chorobowe” czy zasiłek chorobowy? dr Jacek Borowicz14

15 Benon Z. urodził się 5 stycznia 1963 r. We wrześniu 2013 r. po raz pierwszy zachorował i stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. Przez jaki maksymalny okres będzie mógł korzystać z „wynagrodzenia chorobowego” w roku 2013? dr Jacek Borowicz15

16 Benon Z. urodził się 5 stycznia 1963 r. We wrześniu 2013 r. po raz pierwszy zachorował i stał się 40 dni niezdolny do pracy z powodu choroby…. - przez pierwsze 33 dni pracodawca wypłaca mu „wynagrodzenie chorobowe”, - 0d 34 do 40 dnia otrzymuje zasiłek chorobowy z ZUS dr Jacek Borowicz16

17 Benon Z. urodził się 5 stycznia 1963 r. We wrześniu 2014 r. po raz pierwszy zachorował i stał się 40 dni niezdolny do pracy z powodu choroby…. - przez pierwsze 14 dni pracodawca wypłaca mu „wynagrodzenie chorobowe”, - 0d 15 do 40 dnia otrzymuje zasiłek chorobowy z ZUS dr Jacek Borowicz17

18 30-letni pracownik Benon Z. zachorował w lutym 2013 na grypę i przebywał na chorobowym 14 dni. We wrześniu 2013 r. zachorował na beri-beri i przebywał na chorobowym 10 dni. W grudniu 2013 zaś miał 5 dni zwolnienia w związku z choroba wściekłych krów.  Przez ile dni prawodawca powinien mu wypłacić wynagrodzenie chorobowe w roku 2013? dr Jacek Borowicz18

19 Okres prawa do „wynagrodzenia chorobowego” liczy się sumując poszczególne okresy pobierania tego wynagrodzenia, bez względu na długość przerw między tymi okresami i rodzaj choroby będącej przyczyną niezdolności. dr Jacek Borowicz19

20 Wysokość „wynagrodzenia chorobowego” dr Jacek Borowicz20

21 choroba lub odosobnienie w związku z chorobą zakaźną prawo do 80 % wynagrodzenia… …chyba, że… dr Jacek Borowicz21

22 …chyba, że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. dr Jacek Borowicz22

23 wypadek w drodze do pracy lub z pracy albo choroba przypadającej w czasie ciąży prawo do 100% wynagrodzenia, dr Jacek Borowicz23

24 poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddanie się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów prawo do 100% wynagrodzenia. dr Jacek Borowicz24

25 UWAGA - wynagrodzenie „chorobowe: - nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego! dr Jacek Borowicz25


Pobierz ppt "Ustawa z 26 czerwca 1974 Kodeks pracy dr Jacek Borowicz1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google