Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

na miarę potrzeb WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "na miarę potrzeb WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 na miarę potrzeb WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 na miarę potrzeb Wartość projektu zł w tym zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3 na miarę potrzeb CEL PROJEKTU Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach oraz pracowników administracji oświatowej w celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji w Gminie Słubice.

4 na miarę potrzeb Projekt zakładał dofinansowanie dokształcania nauczycieli oraz pracowników administracji na kilku typach form dokształcania: -studia wyższe -studia podyplomowe -kursy kwalifikacyjne.

5 na miarę potrzeb Uczestnik projektu otrzymał Refundację kosztów czesnego pobieranego przez organizatorów kształcenia Zwrot kosztów przejazdów lub noclegów w wysokości do 200 zł miesięcznie

6 na miarę potrzeb W projekcie wzięło udział: 45 nauczycieli zatrudnionych w jednostkach gminnych 4 pracowników administracji oświatowej

7 na miarę potrzeb W ramach projektu 8 osób ukończyło studia wyższe lub dwa lata studiów wyższych 35 osób studia podyplomowe 6 osób kursy kwalifikacyjne

8 na miarę potrzeb Przykłady ukończonych kierunków Filologia niemiecka Etyka Oligofrenopedagogika Pedagogika specjalna Informatyka i technologia informacyjna Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie projektami unijnymi i inne

9 na miarę potrzeb W ramach projektu odbyło się również we wrześniu 2009 r. I Forum Wymiany Doświadczeń w sierpniu 2010 r. II Forum Wymiany Doświadczeń Spotkania te umożliwiły wymianę doświadczeń, uwag na temat realizowanego projektu i przeprowadzenie monitoringu

10 na miarę potrzeb Pytanie z wywiadu Czy poprzez udział w projekcie zwiększyła się Pani/ Pana świadomość o potrzebie dostosowania edukacji ( metod i form pracy z uczniem ) do indywidualnych potrzeb każdego dziecka? Wzbogaciłam swój warsztat pracy, poszerzyłam zakres swojej wiedzy, co pozwala mi lepiej diagnozować potrzebę ucznia. Świadomość potrzeby dostosowania edukacji do indywidualnych potrzeb dzieci już posiadłam wcześniej, jednak udział w projekcie i ukończenie studiów podyplomowych na kierunku pedagogika specjalna pomogły mi lepiej rozpoznawać potrzeby uczniów z dysfunkcjami i dobierać odpowiednie metody i formy pracy z nimi.

11 na miarę potrzeb I Forum Wymiany Doświadczeń

12 na miarę potrzeb

13


Pobierz ppt "na miarę potrzeb WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google