Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

na miarę potrzeb WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "na miarę potrzeb WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Eduk@cja na miarę potrzeb WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 Eduk@cja na miarę potrzeb Wartość projektu 368 295 zł w tym 312 295 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Eduk@cja na miarę potrzeb CEL PROJEKTU Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach oraz pracowników administracji oświatowej w celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji w Gminie Słubice.

4 Eduk@cja na miarę potrzeb Projekt zakładał dofinansowanie dokształcania nauczycieli oraz pracowników administracji na kilku typach form dokształcania: -studia wyższe -studia podyplomowe -kursy kwalifikacyjne.

5 Eduk@cja na miarę potrzeb Uczestnik projektu otrzymał Refundację kosztów czesnego pobieranego przez organizatorów kształcenia Zwrot kosztów przejazdów lub noclegów w wysokości do 200 zł miesięcznie

6 Eduk@cja na miarę potrzeb W projekcie wzięło udział: 45 nauczycieli zatrudnionych w jednostkach gminnych 4 pracowników administracji oświatowej

7 Eduk@cja na miarę potrzeb W ramach projektu 8 osób ukończyło studia wyższe lub dwa lata studiów wyższych 35 osób studia podyplomowe 6 osób kursy kwalifikacyjne

8 Eduk@cja na miarę potrzeb Przykłady ukończonych kierunków Filologia niemiecka Etyka Oligofrenopedagogika Pedagogika specjalna Informatyka i technologia informacyjna Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie projektami unijnymi i inne

9 Eduk@cja na miarę potrzeb W ramach projektu odbyło się również we wrześniu 2009 r. I Forum Wymiany Doświadczeń w sierpniu 2010 r. II Forum Wymiany Doświadczeń Spotkania te umożliwiły wymianę doświadczeń, uwag na temat realizowanego projektu i przeprowadzenie monitoringu

10 Eduk@cja na miarę potrzeb Pytanie z wywiadu Czy poprzez udział w projekcie zwiększyła się Pani/ Pana świadomość o potrzebie dostosowania edukacji ( metod i form pracy z uczniem ) do indywidualnych potrzeb każdego dziecka? Wzbogaciłam swój warsztat pracy, poszerzyłam zakres swojej wiedzy, co pozwala mi lepiej diagnozować potrzebę ucznia. Świadomość potrzeby dostosowania edukacji do indywidualnych potrzeb dzieci już posiadłam wcześniej, jednak udział w projekcie i ukończenie studiów podyplomowych na kierunku pedagogika specjalna pomogły mi lepiej rozpoznawać potrzeby uczniów z dysfunkcjami i dobierać odpowiednie metody i formy pracy z nimi.

11 Eduk@cja na miarę potrzeb I Forum Wymiany Doświadczeń

12 Eduk@cja na miarę potrzeb

13


Pobierz ppt "na miarę potrzeb WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google