Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w."— Zapis prezentacji:

1 Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu w 2013 r. Bolesławiec, 17 grudzień 2013 r.

2 Cel główny Projektu: zwiększenie integracji społecznej i zawodowej oraz podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu bolesławieckiego. Warunki uczestnictwa w Projekcie: zamieszkiwanie na terenie powiatu bolesławieckiego, wiek aktywności zawodowej, pozostawanie bez zatrudnienia, korzystanie z pomocy społecznej. Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Osoby objęte wsparciem w ramach Projektu w 2013 r.: 35 osób niepełnosprawnych (w tym 1 osoba na oświadczeniu, przebywająca w rodzinie zastępczej), 8 wychowanków zastępczych form opieki (tj. 5 osób w wieku 15-20 lat przebywających w rodzinach zastępczych; 2 osoby usamodzielniające się z zastępczych form opieki; 1 osoba przebywająca w Domu Dziecka w Bolesławcu) Działania zrealizowane w ramach aktywnej integracji : 1)sfinansowanie kosztów realizacji instrumentu aktywizacji edukacyjnej: kursów i szkoleń umożliwiających zdobycie nowych umiejętności zawodowych, sfinansowanie kosztów związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym (zwrot kosztów dojazdu na zajęcia szkolne, zwrot kosztów zamieszkania w internacie), 2)sfinansowanie kosztów realizacji instrumentu aktywizacji zawodowej: zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 3)sfinansowanie kosztów realizacji instrumentu aktywizacji społecznej: treningu kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwa psychologicznego, grupy samopomocowej 4) sfinansowanie kosztów realizacji instrumentu aktywizacji zdrowotnej (dotyczy osób niepełnosprawnych): udziału w turnusie rehabilitacyjnym oraz ćwiczeniach fizycznych usprawniających psychoruchowo i/lub zajęciach rehabilitacyjnych. Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 Rezultaty Projektu: 1) Zdobycie nowych kompetencji zawodowych lub podwyższenie umiejętności o charakterze zawodowym przez uczestników Projektu. W różnych rodzajach kursów zawodowych i szkoleniach wzięło udział 38 osób, w tym: 1 osoba ukończyła kurs prawa jazdy kat. B+E, 1 osób ukończyła osoba ukończyła kurs prawa jazdy kat. D oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kat. D, 1 osoba ukończyła kurs fotografii cyfrowej, 3 osoby ukończyły kurs kadrowo- płacowy, 2 osoby ukończyły kurs komputerowy dla osób niewidomych, 2 osoby ukończyły kurs opiekuna osób starszych, w tym jedna z językiem niemieckim, Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 9 osób ukończyło kurs prawa jazdy kat. B, 2 osoby ukończyły kurs operatora koparko- ładowarki, 8 osób ukończyło kurs komputerowy na poziomie podstawowym, 12 osób ukończyło kursy językowe (angielski, niemiecki), Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7 2) 19 uczestników Projektu otrzymało wsparcie w formie indywidualnego doradztwa zawodowego, w trakcie którego osoby miały możliwość zaplanowania indywidualnych ścieżek kształcenia i rozwoju zawodowego, rozpoznania swoich predyspozycji zawodowych oraz zdobycia umiejętności społecznych przydatnych na rynku pracy. Ponadto zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego przyczyniły się do podwyższenia aspiracji zawodowych uczestników Projektu oraz wzrostu ich motywacji do poszukiwania pracy. Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

8 3) 31 uczestników Projektu uczestniczyło w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, rozwijającym umiejętności interpersonalne przydatne zarówno na rynku pracy, jak również w relacjach z innymi ludźmi, wspierającym pracę nad własną samooceną i poczuciem pewności siebie oraz wzmacniającym w uczestnikach postawy aktywne. 4) 30 uczestników Projektu objętych było indywidualnym poradnictwem psychologicznym, w ramach którego osoby objęte wsparciem psychologicznym poznawały metody rozwiązywania problemów życiowych oraz przezwyciężania trudności w codziennym funkcjonowaniu. 5) 9 osób uczestniczyło w spotkaniach grupy samopomocowej. 5) 21 osób niepełnosprawnych wzięło udział w turnusie rehabilitacyjnym. 6) 23 osoby niepełnosprawne skorzystały z zabiegów rehabilitacyjnych i/lub ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo. Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9 Dziękujemy za uwagę ! Kontakt: Biuro Projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 59-700 Bolesławiec ul. Zwycięstwa 9 I piętro, pokój nr 117 Tel./fax 075 732 24 47 lub 075 735 30 48 e-mail: pcpr.projekt@op.pl Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google