Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Outsourcing usług medycznych z zakresu diagnostyki Częstochowa 2.03.2007 Dr n. med. Tomasz Kuprianowicz Mgr farm. Mariusz Basta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Outsourcing usług medycznych z zakresu diagnostyki Częstochowa 2.03.2007 Dr n. med. Tomasz Kuprianowicz Mgr farm. Mariusz Basta."— Zapis prezentacji:

1 Outsourcing usług medycznych z zakresu diagnostyki Częstochowa 2.03.2007 Dr n. med. Tomasz Kuprianowicz Mgr farm. Mariusz Basta

2 Definicja Outsourcingu wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie. wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.

3 Obszary korzyści wynikające z wprowadzenia Outsoursingu w szpitalu Obniżenie kosztów Sprawniejsze zarządzanie szpitalem Podnoszenie jakości w obszarach zleconych usług Dodatkowe przychody Partner do inwestycji

4 Obszary korzyści wynikające z wprowadzenia Outsoursingu w szpitalu Obniżenie kosztów Sprawniejsze zarządzanie szpitalem Podnoszenie jakości w obszarach zleconych usług Dodatkowe przychody Partner do inwestycji

5 Obszary korzyści wynikające z wprowadzenia Outsoursingu w szpitalu Obniżenie kosztów Personel (płace, niezbędne certyfikaty, kształcenie, poprawa warunków pracy) Personel (płace, niezbędne certyfikaty, kształcenie, poprawa warunków pracy) Sprzęt (koszty zakupu, awarie, bieżący serwis, modernizacja, dostosowywanie do zmieniających się przepisów) Sprzęt (koszty zakupu, awarie, bieżący serwis, modernizacja, dostosowywanie do zmieniających się przepisów) Pomieszczenia (bieżące naprawy, remonty, dostosowywanie do zmieniających się przepisów) Pomieszczenia (bieżące naprawy, remonty, dostosowywanie do zmieniających się przepisów) Ubezpieczenia (prsonel, sprzęt, pomieszczenia) Ubezpieczenia (prsonel, sprzęt, pomieszczenia)

6 Obszary korzyści wynikające z wprowadzenia Outsoursingu w szpitalu Obniżenie kosztów Sprawniejsze zarządzanie szpitalem Podnoszenie jakości w obszarach zleconych usług Dodatkowe przychody Partner do inwestycji

7 Obszary korzyści wynikające z wprowadzenia Outsoursingu w szpitalu Sprawniejsze zarządzanie szpitalem Wyłączenie z obszarów zarządzania usług podlegających outsoursingowi Wyłączenie z obszarów zarządzania usług podlegających outsoursingowi Zwiększenie efektywności własnych działów wspomagających (administracja, zamówienia publiczne, dział techniczny) Zwiększenie efektywności własnych działów wspomagających (administracja, zamówienia publiczne, dział techniczny) Możliwość precyzyjnego zaplanowania wydatków Możliwość precyzyjnego zaplanowania wydatków Łatwiejsze zarządzanie zmianą w jednostce Łatwiejsze zarządzanie zmianą w jednostce

8 Obszary korzyści wynikające z wprowadzenia Outsoursingu w szpitalu Obniżenie kosztów Sprawniejsze zarządzanie szpitalem Podnoszenie jakości w obszarach zleconych usług Dodatkowe przychody Partner do inwestycji

9 Podnoszenie jakości w obszarach zleconych usług Obszary korzyści wynikające z wprowadzenia Outsoursingu w szpitalu Wprowadzenie nowych technologii Podwójna kontrola jakości usług Zwiększenie dostępności do wysokiej klasy specjalistów.

10 Obniżenie kosztów Sprawniejsze zarządzanie szpitalem Podnoszenie jakości w obszarach zleconych usług Dodatkowe przychody Partner do inwestycji

11 Obszary korzyści wynikające z wprowadzenia Outsoursingu w szpitalu Dodatkowe przychody Partner do inwestycji Możliwość partycypacji firmy zewnętrznej w inwestycjach wykraczających poza zakres usług będących przedmiotem outsoursinguMożliwość partycypacji firmy zewnętrznej w inwestycjach wykraczających poza zakres usług będących przedmiotem outsoursingu Część inwestycji pozostaje w szpitalu nawet po zakończeniu współpracy.Część inwestycji pozostaje w szpitalu nawet po zakończeniu współpracy. Wpływy z najmu i dzierżawy (lokal, sprzęt) Wpływy z najmu i dzierżawy (lokal, sprzęt)

12 Obniżenie kosztów pracowni radiologicznej poprzez: Przerzucenie kosztów płacowych oraz zobowiązań szpitala wobec personelu lekarskiego i techników, obowiązku podnoszenia kwalifikacji pracowników, zatrudnienia inspektora ochrony radiologicznej, pełnomocnika ds. jakości w pracowni na firmę zewnętrzną Przerzucenie kosztów płacowych oraz zobowiązań szpitala wobec personelu lekarskiego i techników, obowiązku podnoszenia kwalifikacji pracowników, zatrudnienia inspektora ochrony radiologicznej, pełnomocnika ds. jakości w pracowni na firmę zewnętrzną Scedowanie kosztów zakupu sprzętu, materiałów zużywalnych i modernizacji pracowni w zależności od potrzeb szpitala, wszelkiego rodzaju awarii aparatury rtg, przeglądów technicznych aparatów i ciemni, wyposażenia pracowni w sprzęt do badań jakościowych, wykonywania testów podstawowych i specjalistycznych w zależności od zmieniających się przepisów prawa atomowego na firmę zewnętrzną Scedowanie kosztów zakupu sprzętu, materiałów zużywalnych i modernizacji pracowni w zależności od potrzeb szpitala, wszelkiego rodzaju awarii aparatury rtg, przeglądów technicznych aparatów i ciemni, wyposażenia pracowni w sprzęt do badań jakościowych, wykonywania testów podstawowych i specjalistycznych w zależności od zmieniających się przepisów prawa atomowego na firmę zewnętrzną

13 Obniżenie kosztów pracowni radiologicznej poprzez: Ponoszenie kosztów związanych z bieżącymi naprawami i remontami wynikającymi z normalnej eksploatacji pomieszczeń oraz dostosowywaniem warunków technicznych pracowni rtg do zmieniających się przepisów prawnych przez firmę zewnętrzną Ponoszenie kosztów związanych z bieżącymi naprawami i remontami wynikającymi z normalnej eksploatacji pomieszczeń oraz dostosowywaniem warunków technicznych pracowni rtg do zmieniających się przepisów prawnych przez firmę zewnętrzną Ponoszenie kosztów związanych z ubezpieczeniem pracowników od odpowiedzialności cywilnej, pomieszczeń pracowni rtg oraz znajdującego się tam sprzętu od kradzieży i innych zdarzeń losowych na firmę zewnętrzną Ponoszenie kosztów związanych z ubezpieczeniem pracowników od odpowiedzialności cywilnej, pomieszczeń pracowni rtg oraz znajdującego się tam sprzętu od kradzieży i innych zdarzeń losowych na firmę zewnętrzną Wszelkie uwagi organów kontrolnych np. sanepidu oraz związane z tym konsekwencje finansowe ponoszone są przez firmę zewnętrzną Wszelkie uwagi organów kontrolnych np. sanepidu oraz związane z tym konsekwencje finansowe ponoszone są przez firmę zewnętrzną

14 Sprawniejsze zarządzanie pracownią rtg: Wyłączenie z obszarów zarządzania pracowni rentgenowskiej wraz z jej wszystkimi strukturami, obowiązki szpitala ograniczają się jedynie do sprawdzenia podstawy wystawienia faktury oraz uwag związanych z jakością badań Wyłączenie z obszarów zarządzania pracowni rentgenowskiej wraz z jej wszystkimi strukturami, obowiązki szpitala ograniczają się jedynie do sprawdzenia podstawy wystawienia faktury oraz uwag związanych z jakością badań Zwiększenie efektywności własnych działów wspomagających dzięki zmniejszeniu ich zaangażowania w sprawy związane z pracownią radiologiczną (administracji, zamówień publicznych, działu technicznego) Zwiększenie efektywności własnych działów wspomagających dzięki zmniejszeniu ich zaangażowania w sprawy związane z pracownią radiologiczną (administracji, zamówień publicznych, działu technicznego) Możliwość precyzyjnego zaplanowania wydatków związanych z pracownią radiologiczną, której koszty przez okres outsourcingu zależą jedynie od ilości badań zlecanych Możliwość precyzyjnego zaplanowania wydatków związanych z pracownią radiologiczną, której koszty przez okres outsourcingu zależą jedynie od ilości badań zlecanych

15 Podnoszenie jakości w pracowni radiologicznej Wprowadzenie nowych technologii i zmian organizacyjnych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania pracowni, informatyzację umożliwiającą szpitalowi stały monitoring zlecanych badań wraz z podziałem na centra kosztów Wprowadzenie nowych technologii i zmian organizacyjnych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania pracowni, informatyzację umożliwiającą szpitalowi stały monitoring zlecanych badań wraz z podziałem na centra kosztów Wprowadzenie nowych wysokiej klasy specjalistów (lekarzy i techników) do tej pory nie będących w strukturach szpitala, a z których usług korzysta firma zewnętrzna zarządzająca pracownią radiologiczną. Wprowadzenie nowych wysokiej klasy specjalistów (lekarzy i techników) do tej pory nie będących w strukturach szpitala, a z których usług korzysta firma zewnętrzna zarządzająca pracownią radiologiczną.

16 Obniżenie kosztów Laboratorium (aspekt kadrowy) Przejęcie pracowników od szpitala Przejęcie pracowników od szpitala Coraz trudniejsze pozyskanie odpowiedniej kadry Coraz trudniejsze pozyskanie odpowiedniej kadry Kierownik laboratorium II o specjalizacji lub I o specjalizacji i 5 letni staż pracy Kierownik laboratorium II o specjalizacji lub I o specjalizacji i 5 letni staż pracy W przypadku pracowni serologicznej pracownicy muszą być szkoleni co 3 lata przez Regionalną Stację Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Kierownikiem musi być diagnosta przeszkolony RSKiK a pozostały personel pracuje pod jego nadzorem. Wyniki muszą być podpisywane przez diagnostę W przypadku pracowni serologicznej pracownicy muszą być szkoleni co 3 lata przez Regionalną Stację Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Kierownikiem musi być diagnosta przeszkolony RSKiK a pozostały personel pracuje pod jego nadzorem. Wyniki muszą być podpisywane przez diagnostę

17 Obniżenie kosztów Laboratorium (wyposażenie) Koszt wyposażenia laboratorium to ok. 250 tys. Wprowadzenie automatyzacji sprzętu niesie za sobą kosztowny serwis dotyczący zarówno awarii jak też bieżących przeglądów – paszporty aparatów – 1x w roku Koszt wyposażenia laboratorium to ok. 250 tys. Wprowadzenie automatyzacji sprzętu niesie za sobą kosztowny serwis dotyczący zarówno awarii jak też bieżących przeglądów – paszporty aparatów – 1x w roku W przypadku szpitala często konieczność posiadania backupu sprzętu W przypadku szpitala często konieczność posiadania backupu sprzętu Wymiana sprzętu co 10 lat Wymiana sprzętu co 10 lat Nawet najnowocześniejszy sprzęt nie gwarantuje odpowiedniej jakości badań Nawet najnowocześniejszy sprzęt nie gwarantuje odpowiedniej jakości badań

18 Obniżenie kosztów Laboratorium (pomieszczenia) Dostosowanie do aktualnych wymogów stawianych ZOZ Dostosowanie do aktualnych wymogów stawianych ZOZ Koszty związane z koniecznością odnawiania stanu pomieszczeń zgodnie z wymogami SANEPID Koszty związane z koniecznością odnawiania stanu pomieszczeń zgodnie z wymogami SANEPID Drobne naprawy etc. Drobne naprawy etc. Ubezpieczenia (prsonel, sprzęt, pomieszczenia) Ubezpieczenia (prsonel, sprzęt, pomieszczenia) Ewentualne kary nakładane przez organy kontrolne Ewentualne kary nakładane przez organy kontrolne

19 Sprawniejsze zarządzanie szpitalem Możliwość precyzyjnego zaplanowania wydatków Możliwość precyzyjnego zaplanowania wydatków Niezmienność cen badań w związku z nieprzewidzianymi zdarzeniami, urlopami. Niezmienność cen badań w związku z nieprzewidzianymi zdarzeniami, urlopami. Łatwa kontrola kosztów Łatwa kontrola kosztów

20 Podnoszenie jakości w obszarach zleconych usług Wprowadzenie szerszego zakresu badań Wprowadzenie szerszego zakresu badań Podmiot zewnętrzny zawsze jest bardziej skoncentrowany na śledzeniu trendów w swojej dziedzinie, gdzie wprowadzanie nowości nie musi konkurować z priorytetami innych działów w jednostce. Podmiot zewnętrzny zawsze jest bardziej skoncentrowany na śledzeniu trendów w swojej dziedzinie, gdzie wprowadzanie nowości nie musi konkurować z priorytetami innych działów w jednostce. Ma też większy dostęp do specjalistów w swojej dziedzinie ze względu na ponadlokalny charakter. Ma też większy dostęp do specjalistów w swojej dziedzinie ze względu na ponadlokalny charakter. Zleceniodawca stanowi obiektywne źródło zewnętrznej informacji zwrotnej, będące cennym uzupełnieniem własnej oceny firmy zewnętrznej Zleceniodawca stanowi obiektywne źródło zewnętrznej informacji zwrotnej, będące cennym uzupełnieniem własnej oceny firmy zewnętrznej

21 Outsourising – czy zatem warto? Na pewno się opłaca, a odciążenie firmy nieraz jest konieczne…... Na pewno się opłaca, a odciążenie firmy nieraz jest konieczne…...


Pobierz ppt "Outsourcing usług medycznych z zakresu diagnostyki Częstochowa 2.03.2007 Dr n. med. Tomasz Kuprianowicz Mgr farm. Mariusz Basta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google