Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące danej osoby, które pozwalają na jej zidentyfikowanie. Niektóre informacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące danej osoby, które pozwalają na jej zidentyfikowanie. Niektóre informacje."— Zapis prezentacji:

1 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 Dane osobowe Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące danej osoby, które pozwalają na jej zidentyfikowanie. Niektóre informacje ogólne stają się danymi osobowymi dopiero w połączeniu z innymi. Osobę można zidentyfikować poprzez numer identyfikacyjny (PESEL) oraz szczegóły precyzujące jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, społeczne lub kulturowe (np. kolor oczu, wzrost, IQ, pochodzenie).

3 Konstytucja RP dane osobowe : Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. 1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. 2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. 3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa. 4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.

4 Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. Ustawa stosuje się do danych zawartych w: kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych, oraz systemach informatycznych. Prawo do ochrony

5 Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania danej osoby nie podawaj obcym! Numery identyfikacyjne: PESEL, NIP, paszport, dowód osobisty Cechy fizyczne: wygląd zewnętrzny, siatkówka oka, linie papilarne, Cechy fizjologiczne: grupa krwi, kod genetyczny, Cechy ekonomiczne: status majątkowy, lista zaległości finansowych, Cechy umysłowe, kulturowe lub społeczne: poglądy, wyznanie (pastor XY), pochodzenie lub przynależność związkowa.

6 kontrola przetwarzanie danych, wydawanie decyzji administracyjnych - nakazów przywrócenia stanu zgodnego z prawem, rejestracja zbiorów danych i prowadzenie rejestru zbiorów danych, zawiadamianie organów ścigania o popełnieniu przestępstwa przeciwko danym osobowym, żądanie wszczęcia wobec pracownika postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem w przypadku dopuszczenia do uchybień. O czym powinniśmy pamiętać

7 Kontrole organu ochrony danych osobowych Kierownik jednostki organizacyjnej oraz kontrolowana osoba fizyczna będąca administratorem danych jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia kontroli – inspektor ma prawo wglądu do zbioru jedynie za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela jednostki organizacyjne. Kontrolowany administrator danych.

8 Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji: Nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, zapewnienie stałej sprawności urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo danych, zarządzanie hasłami, kopiami awaryjnymi, nadzór nad obiegiem i przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe, kontrola procesów przetwarzania danych.

9 Rejestracja zbiorów danych osobowych Wniosek Charakterystyka administratora danych Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz zakres przetwarzania danych Sposób zbierania oraz udostępniania danych Opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych w celach określonych w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

10 Zabezpieczanie zbiorów danych POZIOMY BEZPIECZEŃSTWA poziom podstawowy – przyjęty w j.o. poziom podwyższony – dane wrażliwe poziom wysoki – dostęp podmiotów zewnętrznych do sieci i baz danych

11 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące danej osoby, które pozwalają na jej zidentyfikowanie. Niektóre informacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google