Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z Akcji „Przedszkolak bezpieczny w środowisku”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z Akcji „Przedszkolak bezpieczny w środowisku”"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z Akcji „Przedszkolak bezpieczny w środowisku”

2 W roku szkolnym 2012/2013 w Przedszkolu nr w Legnicy kontynuowano program Akademii Zdrowego Przedszkolaka pod hasłem: „Przedszkolak bezpieczny w środowisku” W programie główny nacisk położono na bezpieczeństwo dzieci, nawiązując do tematów. W warsztatach pojawiły się aspekty związane z kształtowaniem właściwej postawy dzieci wobec rówieśników i dorosłych. Skupiono się również na budowaniu wzorców ruchowych i bezpieczeństwie podczas zabaw, w domu i poza nim oraz w ruchu ulicznym.

3 Dzięki zajęciom będą potrafiły im zapobiec lub z nimi sobie poradzić.
W akcji brały udział dzieci 6-letnie z grupy integracyjnej, natomiast w wybranych zajęciach dzieci 5-letnie, jako zaproszeni goście. Akcja była prowadzona od maja do czerwca. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, były ciekawe proponowanych tematów, otwarte na nowe zabawy. Wzrosła ich świadomość dotycząca niebezpiecznych sytuacji, które mogą je spotkać. Dzięki zajęciom będą potrafiły im zapobiec lub z nimi sobie poradzić.

4 POZNAJEMY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W DOMU
Zajęcia rozpoczęły się od zapoznania dzieci z Akademią Zdrowego Przedszkolaka, jej celami. W trakcie zajęć poznały bohaterów bajki „Zwierzątka ze zdrowego zakątka”, których bardzo polubiły i chętnie o nich opowiadały. Zaznajomiły się z pojęciem „bezpieczeństwa”, następnie wspólnie z nauczycielką stworzyły własną definicję. Dzieci poznały Dekalog Bezpiecznego Przedszkolaka. Bardzo chętnie wzięły udział w zabawie „Poszukiwanie niebezpiecznych skarbów”, wykazując się dużą wiedzą przy wskazywaniu niebezpiecznych przedmiotów. Swój wybór potrafiły umotywować.

5 Dowiedziały się, jakie niebezpieczne urządzenia znajdują się w domu oraz że nie wolno ich dotykać, bawić się nimi. Dzielnie wyszukiwały niebezpiecznych przedmiotów w sali, oznaczały je znakiem „!”. Następnie wysłuchały wiersza „Bezpieczny przedszkolak w domu”, z którego dowiedziały się, że bezpieczeństwo jest istotne i powinny znać zasady postępowania w różnych miejscach czy sytuacjach życiowych, by uniknąć ewentualnych zagrożeń.

6 W dalszych zajęciach dzieci utrwalały sobie znajomość istniejących służb ratunkowych, ich roli w życiu człowieka oraz ważnych numerów telefonów. Dzieci chętnie kolorowały pojazdy służb specjalnych, z uwzględnieniem właściwych kolorów. Przeprowadzono również symulację rozmowy dzieci z dyspozytorem pogotowia ratunkowego. Przedszkolaki bardzo chętnie wzięły udział w ww zabawie. Dowiedziały się jakich informacji powinny udzielać przez telefon, jak dopasować właściwy numer telefony do zaistniałego zagrożenia.

7 BEZPIECZEŃSTWO POZA DOMEM ORAZ W TRAKCIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNYCH
Na wstępie dzieci wysłuchały informacji dotyczących kontaktów z nieznajomymi. Nauczyciel zwracał uwagę na zachowanie ostrożności, przestrzegał przed braniem czegokolwiek od obcych, oddalaniem się z nimi, podawaniem informacji na swój temat. Następnie przeprowadził Quiz, w którym dzieci miały za zadanie ocenić postępowanie dziecka w przytoczonych sytuacjach.

8 W dalszej części zajęć omawiano zachowanie względem zwierząt (psów)
W dalszej części zajęć omawiano zachowanie względem zwierząt (psów). Dzieci dowiedziały się, jakie zagrożenie niesie ze sobą zaczepianie obcych, nieznajomych psów. Dowiedziały się również, jakie sytuacje mogą sprowokować psa do ataku oraz jak się przed nim bronić (pozycja bezpieczna stojąca oraz pozycja żółwia).

9 Aby lepiej zobrazować sytuację, nauczyciel posługiwał się ilustracjami (załączniki). Na zakończenie chętne dzieci przekazały swoje umiejętności młodszym kolegom i koleżankom.

10 W dalszej części zajęć omawiano zasady bezpieczeństwa w czasie jazdy na: rowerze, rolkach, hulajnodze. Nauczycielka opowiadała, jak powinien wyglądać przedszkolak, właściwie przygotowany do jazdy. Dodatkowo dzieci miały przyporządkować przedmioty niezbędne do bezpiecznej jazdy do jednego z bohaterów bajki – Raptusia, a wykreślić elementy niepotrzebne.

11 Na zakończenie, dzieci malowały bohaterów bajki (praca w grupach), następnie zorganizowano wystawę prac.

12

13 JAK ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Na zajęcia została zaproszona grupa 5-latków. Dzieci chętnie słuchały o przygodach Wieprzusia, Ociupinki i Raptusia, poznając dzięki nim i mądrej cioci Róży zasady ruchu drogowego. Nauczyciel wyjaśnił dzieciom, jakie są zasady ruchu drogowego: kim jest pieszy, kierowca, sygnalizacja świetlna, skrzyżowanie, trasy rowerowe. Dzieci rozmawiały o znaczeniu poszczególnych kolorów w sygnalizacji świetlnej (tylko światło zielone upoważnia pieszego do wejścia na pasy), o przejściu dla pieszych (zastosowano plansze z ilustracjami), trasie rowerowej. Dzieci dowiedziały się, że jezdnia jest przeznaczona dla pojazdów drogowych, piesi mogą poruszać się tylko po chodniku.

14 W dalszej części nauczyciel zaprezentował i omówił kilka podstawowych znaków drogowych, które dzieci powinny już znać. Zorganizowano zabawę, w której przedszkolaki wcieliły się w rolę pojazdów i pieszych. Miały za zadanie prawidłowo reagować na sygnalizację świetlną oraz przejść przez jezdnię w wyznaczonym miejscu (przejście dla pieszych). Nauczycielka wyjaśniła, jak należy się zachować przechodząc przez ulicę w miejscu, w którym nie ma sygnalizacji świetlnej.

15 BEZPIECZEŃSTWO W RELACJACH Z ROWIEŚNIKAMI I DOROSŁYMI
W zajęciach zastosowano metodę Weroniki Sherborne „Metoda Ruchu Rozwijającego”, w której ruch wykorzystywany jest jako narzędzie wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii jego zaburzeń. Podczas zajęć dzieci poznały własne ciało, dowiedziały się jak ważne jest funkcjonowanie poszczególnych jego elementów. Bardzo chętnie wzięły udział w zabawie „Bajka o moim ciele”, w której nazywały poszczególne części ciała i wykonywały nimi określone ruchy. Proponowane zabawy były bardzo chętnie przyjmowane przez dzieci i powtarzane kilkakrotnie na ich prośbę.

16 Kolejne zajęcia miały na celu wykształcenie w dzieciach orientacji w przestrzeni, nawiązanie relacji między dzieckiem, a tym, co je otacza. Dzieci w proponowanych zajęciach wykazywały dużą aktywność i inicjatywę. Były bardzo twórcze. Chętnie przyjęły do zabawy młodszych kolegów.

17

18 Podczas ćwiczenia „Granice mojego państwa” dzieci dowiedziały się, iż pewne osoby mogą być z nimi w bliskim kontakcie, a inne w dalszym. Samodzielnie decydowały, w jakim kręgu znajdzie się wybrana przez nie osoba. Wielokrotnie podkreślano przy tym, iż to one decydują o przynależności osób do poszczególnych kręgów. Na zakończenie przedszkolaki wykonały sobie nawzajem masaże na podstawie wierszyków czytanych przez nauczyciela.

19 Dzięki Akcji dzieci z naszego przedszkola bardzo dużo się nauczyły
Dzięki Akcji dzieci z naszego przedszkola bardzo dużo się nauczyły. Teraz znają numery alarmowe, zapoznały się z niebezpecznymi miejscami i sytuacjami w domu oraz nauczyły się odpowiednio reagować na zagrożenia. Dowiedziały się, jakie niebezpieczne przedmioty znajdują się w ich domach i czego nie wolno im robić pod nieobecność rodziców. Wiedzą jak przygotować się do aktywności fizycznej poza domem, aby być bezpiecznym. Znają podstawowe zasady ruchu drogowego, opanowały zasady poruszania się pieszych i rowerzystów po ulicy oraz właściwe przechodzenie przez jezdnię. W końcowym etapie poznawały możliwości własnego ciała, nauczyły się, czym jest przestrzeń osobista i działanie z innymi ludźmi.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z Akcji „Przedszkolak bezpieczny w środowisku”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google