Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWID 2007 wersja 7.7 Mariusz Kasperkiewicz Rytro 12 maja 2010

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWID 2007 wersja 7.7 Mariusz Kasperkiewicz Rytro 12 maja 2010"— Zapis prezentacji:

1 EWID 2007 wersja 7.7 Mariusz Kasperkiewicz Rytro 12 maja 2010
Co nowego w systemie? EWID 2007 wersja 7.7 Mariusz Kasperkiewicz Rytro 12 maja 2010

2 Wersja 7.7 – styczeń 2010 Umożliwienie transformacji do układu 2000 oraz zachowania w bazie dotychczasowych współrz. Nowa mapa zasadnicza oparta na punktach (a nie na kreskach) Mapa rastrowa lub hybrydowa Nowe narzędzia w WebEWID Wprowadzenie innych zmian i udogodnień (także na prośbę użytkowników)

3 Interfejs Graficzny cz. 1
Paleta "Dodatkowe narzędzia rysunkowe" - nowe narzędzia do rysowania linii Wydruk: Dodanie nowego tagu do pieczątek: @numerkwlubaw, który zawiera treść pola "Inne dokumenty" jeżeli pole KW działki jest puste Dodanie zakładki ze szczegółami działki i budynku w oknie informacji (po wskazaniu numeru działki lub identyfikatora budynku) Dodanie sprawdzenia podczas uruchamiania programu czy katalogi z szablonami i wynikami raportów istnieją

4 Interfejs Graficzny cz. 2
Drukowanie: dodanie markera do synchronizacji numeru kancelaryjnego na wydruku ze zmianami w "Dzienniku spraw typowych" oraz "Aktywnym KERGu" Drukowanie: zapamiętanie ustawienia ZUDP, PZ oraz MG (treści wydruku) z okna ustawień wydruku Możliwość dodania do selekcji obiektów po docinaniu / rozcinaniu płotem Poprawa wyboru globalnego początku przy eksporcie do dgn / rdl V7 Dodanie tekstu „Zarys pomiarowy” do listy nagłówków wydruku

5 Uczytelnianie / redakcja mapy
Możliwość modyfikacji położenia adresu działki lub budynku z zapisem do bazy Możliwość przesuwania opisów atrybutów i etykiet MZ oraz kasowania opisów atrybutów MZ z zapisem do bazy (w istniejącym narzędziu przesuwania i kasowania) Dodanie przycisku do zmiany płotu w obszar opracowania

6 Dziennik Robót Dodanie możliwości wydruku aneksu do zgłoszenia (pojedynczo lub dla kilku z tą samą datą zgłoszenia) Dodanie kolumny z datą ucyfrowienia na wytycznych Raport "Roboty w zasobie" - dodanie trybu "nie przyjęte do zasobu (wszystkie)", oraz zmiana pierwszego na "nie przyjęte do zasobu (po terminie)" Poprawa wytycznych - poprawne wyświetlanie sygnatury ZUDP, oraz obsługa pola inna_nazwa z dziennika KERG Przywrócenie pola "inna nazwa" w tabeli wytycznych dla wykonawcy Dodanie informacji o etapie w oknie przepinania oraz w kartotece KERGów

7 Ośrodek - różne Dziennik operatów: Dodanie raportu z wypożyczeniami oraz dodatkowych kryteriów wyszukiwania (zakładka "Wypożyczanie") Dziennik map, robót, operatów: Dodanie kolumn o operatorze wypożyczającym i przyjmującym mapę w oknie historii wypożyczeń Kartoteka pikiet: Dodanie możliwości załadowania współrzędnych w dwóch układach Kartoteka pikiet: Przywrócenie ładowania pikiet z pliku rysunkowego kcd Wybór operatu do zmiany: Wyświetlenie tekstu „Anulowany” na liście KERG przy anulowanej robocie

8 Zgłoszenia Internetowe
Dodanie obsługi zamówionych materiałów do zgłoszenia (przez internet) Dodanie informacji o uprawnionym w oknie szczegółów zgłoszenia Uzupełnienie pola dotyczy w zamówieniu na podstawie zgłoszonej roboty Umożliwienie skasowania aneksu, dodanie opcji do opóźnienia utworzenia wytycznych w stosunku do generacji zgłoszenia roboty geodezyjnej (problemy z OpenOffice i wolniejszymi komputerami)

9 Generator Mapy Zasadniczej
Dodanie możliwości generowania osnowy Dodanie możliwości generowania redakcji przy obiektach ewidencyjnych (działki i kontury) Dodanie możliwości generowania budynków podziemnych, poprawne pokazywanie funkcji Dodanie możliwości generowania pikiet wewnątrz wyrysowanego zakresu (płotu) Poprawa generowania stanu na dzień

10 Mapa zasadnicza Dodanie komunikatu o poprawnym wydaniu rysunku do modyfikacji oraz o ilości znalezionych obiektów zablokowanych innymi modyfikacjami Dodanie narzędzia do zmiany istniejącemu obiektowi podstawy (KERG/ZUDP) przez wskazanie go w rysunku

11 Faktury Raport sprzedaży w obsłudze - uodpornienie na przypadek gdy nie określono rozliczającego Dodanie informacji o piśmie na upomnieniu ZUDP Archiwizacja projektów z poziomu opisówki

12 SWDE Możliwość wydania SWDE dla rejestru cen według stanu na określony dzień Możliwość wydania rozszerzonego katalogu obiektów ewidencyjnych SWDE Możliwość wydania samych danych graficznych Możliwość eksportu pełnego SWDE z kartoteki działek - eksportowane są wszystkie obiekty powiązane z zaznaczanymi działkami

13 PRZERYWNIK

14 EGBiL cz.1 Nowe narzędzie w kartotece działek do wyświetlenia rodzajów i długości sieci uzbrojenia terenu przebiegających przez zaznaczone działki Zmiana narzędzia do podglądu budynków w kartotece działek - teraz działa też dla większej ilości zaznaczonych budynków Nowy rodzaj zmiany w rejestrze gruntów - przekształcenie UW na własność Możliwość obejrzenia metryki zmiany w kartotece osób Zamykanie jednostek rejestrowych gdy opróżniają się podczas przenoszenia przedmiotów do innych JR

15 EGBiL cz.2 Nowy lokal w budynku - możliwość wykonania modyfikacji w powiązanej JR budynkowej (a nie tylko w gruntowej jak było dotychczas) Możliwość przeniesienia wszystkich lokali z danej JR do innej (wcześniej musiał zostać przynajmniej jeden) Aktualizacja statusu archiwalności dla osób (czerwony kolor w kartotece osób) podczas wykonywania zmian Przejście z okna archiwum rejestru do dziennika zgłoszeń zmian i dziennika dokumentów (pod prawym przyciskiem myszy) Zmiana układu menu głównego - "EGBiL >> Narzędzia" przeniesione "Narzędzia" w menu głównym

16 EGBiL cz.3 Przepisywanie danych działki w KW (dla raportu Wykaz nieruchomości SP) przy zmianach starych KW na nowe Kartoteki działek, budynków i lokali - obręb pokazywany z końcówką numeru GUS (wg ustawienia z okienka selekcji) Okno numerów dróg publicznych w kartotece działek zastąpione oknem wglądu / edycji atrybutów dodatkowych działki (mogą tam też być numery dróg) Pokazywanie atrybutów dodatkowych działki na wypisie i w oknie szczegółów Nowy rodzaj raportu - "Informacja z rejestru gruntów (budynków / lokali)" - przeznaczony dla osób bez uprawnień do wypisów, wykonuje się go tak jak wypis, ale forma raportu jest inna

17 EGBiL cz.4 Możliwość wykonania wypisu uproszczonego z rejestru gruntów dla zaznaczonych osób Możliwość wyłączenia władających na wypisach z rejestru budynków i lokali Możliwość wyłączenia adresu zamieszkania osoby na wypisach z rejestru budynków i lokali Skorowidz działek w kartotece - pokazywane są dodatkowo klasoużytki Wypis z grafiki - przy klasoużytkach powierzchnia matematyczna i w nawiasie wyrównana do powierzchni działek, powierzchnia działki w rozbiciu na matematyczną i geodezyjną

18 EGBiL cz.5 Wypis z grafiki dla działki - opcja "dołącz klasoużytki (rozliczenie)" aby dało się wykonać bez rozliczenia klasoużytków Wypis z grafiki dla działki - dodana kolumna do tabeli z punktami działki - błąd położenia punktu Wypis z grafiki dla działki - możliwość włączenia samego KERGu lub samego operatu w opcjach Zmiana w bazie pozwalająca na wpisywanie bardzo dużych podmiotów grupowych Wyświetlanie ilości osób składowych w szczegółach podmiotu grupowego i oknie edycji podmiotu grupowego

19 EGBiL cz.6 Okna podglądu klasoużytków w kartotece działek - możliwość sortowania przez wciśnięcie nagłówka kolumny oraz ukrycia szczątkowych klasoużytków o zerowych powierzchniach z rozliczenia Wczytywanie działek do kartoteki z pliku tekstowego - jeśli w pliku określono tylko numery działek (bez numeru GUS/TERYT obrębu), pojawia się okno wyboru obrębu Pow. zabudowy budynków na wypisach – pokazywana tylko jedna wartość – jeśli nie ma pow. z dokumentów, to pojawia się pow. z mapy i stosowna informacja o tym w nagłówku Okno edycji osoby fizycznej - sprawdzanie zgodności płci w numerze PESEL z płcią wybraną dla osoby

20 Gospodarka Mieniem Dodany nowy atrybut dla nieruchomości - „pomniejszenie z ugody” - kwota pomniejszenia opłaty wynikająca z ugody Możliwość edycji słownika cech (Mienie >> Słowniki) Nowy raport: „Sprawozdanie z gospodarowania zasobem”

21 Wyłączenia z Produkcji Rolnej
Dostosowanie do ostatnich zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (stawki opłat w tonach żyta zmienione na pieniężne wyrażone w złotówkach) Obliczanie należności działające wariantowo po staremu (tony żyta) i po nowemu (złotówki) w zależności od roku do którego zakwalifikowano sprawę Wybór prefiksu w numerze kancelaryjnym ze stałej listy, przycisk do jawnego dodania nowego prefiksu

22 Zarządzanie Uprawnieniami
Przeorganizowanie układu uprawnień aby był czytelniejszy Wydzielenie odrębnych uprawnień do dodawania dokumentacji powiązanej Przeglądarka ViewEWID Przebudowanie aplikacji - łączenie się z bazą danych przez ADO


Pobierz ppt "EWID 2007 wersja 7.7 Mariusz Kasperkiewicz Rytro 12 maja 2010"

Podobne prezentacje


Reklamy Google