Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wynik finansowy stanowi wyrażony w mierniku pieniężnym, rezultat działalności jednostki gospodarczej osiągnięty w pewnym czasie. Rezultat ten może być.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wynik finansowy stanowi wyrażony w mierniku pieniężnym, rezultat działalności jednostki gospodarczej osiągnięty w pewnym czasie. Rezultat ten może być."— Zapis prezentacji:

1 Wynik finansowy stanowi wyrażony w mierniku pieniężnym, rezultat działalności jednostki gospodarczej osiągnięty w pewnym czasie. Rezultat ten może być dodatni - zysk bilansowy lub ujemny - strata bilansowa. Wynik finansowy to syntetyczny miernik ekonomicznej efektywności firmy, uwzględniający wszystkie przychody ze sprzedaży, koszty ich uzyskania, wyniki operacji finansowych i nadzwyczajnych oraz opodatkowanie, a zamykający się zyskiem lub stratą.

2 Cel ustalania wyniku finansowego
informuje o finansowym rezultacie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, jest efektem decyzji ekonomicznych podejmowanych we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko przedsiębiorstwa, służy jako baza przy podejmowaniu optymalnych decyzji w zakresie bieżącego gospodarowania, jest powszechnie uznanym i stosowanym miernikiem oceny działalności przedsiębiorstwa, podlega weryfikacji sprawdzającej rzetelność i prawdziwość dokonanych ustaleń liczbowych, pokazuje w jakiej wysokości kształtowały się przychody i koszty na poszczególnych działalnościach w minionym okresie,

3 Rodzaje wyniku finansowego
wynik finansowy ze sprzedaży wynik finansowy z działalności operacyjnej wynik finansowy brutto z działalności gospodarczej wynik finansowy brutto wynik finansowy netto

4

5 zysk brutto = P + ZN > K + SN strata brutto = P + ZN < K + SN
W wyniku zestawienia ze sobą z jednej strony wartości przychodów (P) i zysków nadzwyczajnych (ZN) a z drugiej strony kosztów uzyskania przychodów (K) i strat nadzwyczajnych (SN), można osiągnąć: zysk brutto = P + ZN > K + SN strata brutto = P + ZN < K + SN Jeżeli firma osiągnęła zysk brutto (wynik finansowy brutto), wówczas od tego zysku musi odprowadzić podatek dochodowy. Dopiero po uwzględnieniu podatku dochodowego uzyskuje się zysk netto (wynik finansowy netto). Wynik finansowy netto może wystąpić nie tylko jako zysk netto ale także jako strata netto. zysk netto = zysk brutto - podatek dochodowy

6 W zależności od charakteru i rozmiarów działalności danej jednostki gospodarczej przyjmuje się najbardziej odpowiedni dla danej jednostki wariant ustalania wyniku finansowego. Dozwolone są dwa warianty wyznaczania wyniku finansowego: porównawczy, • kalkulacyjny.

7 Wariant kalkulacyjny może znajdować zastosowanie wówczas, gdy w danej jednostce gospodarczej ponoszone koszty są ewidencjonowane tylko według typów działalności (zespół 5) lub jednocześnie w układzie rodzajowym i według typów działalności (zespół 4 i 5), Wariant porównawczy można stosować wtedy, gdy w jednostce gospodarczej ponoszone koszty są ewidencjonowane tylko w układzie rodzajowym (zespół 4) lub jednocześnie w układzie rodzajowym i według typów działalności (zespół 4 i 5).

8 Etapy i wyniki cząstkowe ustalania wyniku finansowego w wariancie:
porównawczym kalkulacyjnym

9 Zadanie 1 Ustalić wynik finansowy netto, jeżeli ze sprzedaży firma osiągnęła zysk w wysokości zł, na pozostałej działalności operacyjnej poniosła stratę zł oraz osiągnęła zysk z działalności finansowej 800 zł i zysk nadzwyczajny w wysokości 300 zł. Wynik finansowy brutto jest obciążony 19 % podatkiem dochodowym.

10 Zadanie 2 Przedsiębiorstwo (podatnik VAT) produkujące rowery ewidencjonuje je według rzeczywistych kosztów wytworzenia. W styczniu sprzedano hurtowni „Dętka” 1 000 szt. rowerów „Bąk”, 500 szt. rowerów „Mucha” i 800 szt. rowerów „Pszczółka”. Cena sprzedaży wynosi odpowiednio 300 zł, 480 zł i 530 zł, natomiast koszt wytworzenia 180 zł, 260 zł i 390 zł. Produkty te są objęte 22 % stawką podatku VAT. Przedstawić wartość sprzedanych rowerów w fakturze VAT oraz określić przychody ze sprzedaży i wynik ze sprzedaży.

11 Na podstawie informacji oblicz wynik finansowy ze sprzedaży.
przychody ze sprzedaży produktów przychody ze sprzedaży towarów wartość sprzedanych towarów zużycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia pozostałe koszty rodzajowe koszt sprzedanych produktów koszty sprzedaży koszty zarządu

12 Na podstawie informacji zaznaczyć wartości na odpowiednich kontach i dokonać niezbędnych księgowań w celu ustalenia wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym. koszt wytworzenia produktów zysk ze zbycia niefinansowych składników aktywów trwałych koszty zarządu wartość sprzedanych materiałów koszty budowy bez efektu gospodarczego strata ze zbycia finansowych składników aktywów trwałych przychody netto ze sprzedaży produktów podatk dochodowy wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia spalone produkty gotowe otrzymane odsetki za zwłokę otrzymane odszkodowanie za spalone produkty przychody netto ze sprzedaży materiałów amortyzacja zużycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty koszty reprezentacji i reklamy


Pobierz ppt "Wynik finansowy stanowi wyrażony w mierniku pieniężnym, rezultat działalności jednostki gospodarczej osiągnięty w pewnym czasie. Rezultat ten może być."

Podobne prezentacje


Reklamy Google