Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czysta Energia – nowoczesna inwestycja w perspektywiczne i ekologiczne branże przy zachowaniu 100 % gwarancji kapitału*

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czysta Energia – nowoczesna inwestycja w perspektywiczne i ekologiczne branże przy zachowaniu 100 % gwarancji kapitału*"— Zapis prezentacji:

1 Czysta Energia – nowoczesna inwestycja w perspektywiczne i ekologiczne branże przy zachowaniu 100 % gwarancji kapitału*

2 Charakterystyka produktu
Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Charakterystyka produktu Produkt oparty o indeksy: S&P Global Clean Energy Index S&P Global Water Index Okres inwestycji: 4 lata Gwarancja kapitału:* 100% Historyczny zysk**: średni 69% brutto, maksymalny 100% brutto Potencjalny zysk: nieograniczony Partycypacja we wzroście: 81 % netto (odpowiada to partycypacji brutto 100%) Minimalna kwota: zł Okres subskrypcji: – Ryzyko walutowe: brak Forma prawna: polisa, dzięki której produkt zwolniony jest z podatku Belki*** Uśrednianie wyniku: średnia z 4 rocznych obserwacji Do czasu zakupienia opcji: pieniądze wcześniej wpłacone oprocentowane są 7% p.a. Możliwość zaciągnięcia kredytu w MetroBanku na min zł na % wartości inwestycji pod zabezpieczenie cesji z tego produktu

3 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka?
S&P Global Clean Energy Index Indeks skupiający 30 firm z całego świata działających w sektorze czystej energii. Prowadzony przez Standard&Poor`s - jedną z najbardziej znanych na świecie agencji ratingowych i instytucji tworzących indeksy. Najważniejsze informacje o indeksie: Zmiany w indeksie zachodzą raz w roku w trzeci piątek listopada W tym dniu żadna ze spółek nie może stanowić więcej niż 5% indeksu Udział spółek ważony jest kapitalizacją Ilość spółek 30 Ilość krajów 9

4 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? S&P Global Water Index
Indeks skupiający 50 firm z całego świata działających w sektorze związanym z wodą. Prowadzony przez Standard&Poor`s - jedną z najbardziej znanych na świecie agencji ratingowych i instytucji tworzących indeksy. Najważniejsze informacje o indeksie: Zmiany w indeksie zachodzą raz w roku w trzeci piątek listopada W tym dniu żadna ze spółek nie może stanowić więcej niż 10% indeksu Udział spółek ważony jest kapitalizacją Ilość spółek 50 Ilość krajów 15

5 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka?
Wyniki historyczne indeksów od początku ich istnienia Szczególną uwagę zwraca bardzo wysoka powtarzalność wysokich stóp zwrotu. Dodatkowo indeks Global Water charakteryzuje się wysoką odpornością na dekoniunkturę.

6 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka?
Fakty o energii odnawialnej (1) W ciągu najbliższych siedmiu lat UE zwiększy o 50% wydatki na badania związane z alternatywnymi źródłami energii Do 2020 roku udział energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł ma w UE wynieść 20% (obecnie 6,4%) a emisja CO2 ma zostać ograniczona o 20% w stosunku do stanu wyjściowego z 1990r. Wartość rynku wytworzonej energii odnawialnej w UE wyniosła w 2007r. 30 mld EUR Energia wiatrowa dostarcza obecnie 3,7% elektryczności w UE i ma sięgnąć 12-14% w 2020r., co oznacza konieczność inwestycji w 9,5 GW rocznie przez 13 kolejnych lat (plus 6,8 GW poza granicami UE). W 2007r. moce te wzrosły o 8,5 GW W 2020r. roku energia elektryczna z wiatru ma zaspokajać energetyczne potrzeby 107 mln gospodarstw domowych w UE (49% obecnie istniejących). Spełnienie tych celów oznacza wydatki na poziomie 17 mld EUR średniorocznie. W latach mają one wynieść łącznie 120 mld EUR Inwestycje w energię wiatrową sięgną do 2020r. 34% wydatków na nowe moce ogółem

7 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka?
Fakty o energii odnawialnej (2) Wzrost powierzchni baterii słonecznych w UE sięga powyżej 40% rocznie (w 2006r. było to 3 mln m2 zainstalowanych baterii, wobec 1 mln w 1999r.) Łączna powierzchnia baterii solarnych ma wzrosnąć z 20 mln w 2006r. do 41 mln m2 w 2010r. i do 130 mln m2 (minimum) lub 457 mln m2 w roku Spełnienie tych prognoz oznacza potrojenie produkcji paneli solarnych do 2010r. (w porównaniu do stanu z 2006r.), a spełnienie maksymalnych prognoz do 2020r. wymagać będzie ich powiększenia o kolejne 400% (czyli osiągnięcie trzynastokrotności produkcji z 2006r.) Na mapie po lewej stronie pokazano moc paneli w podziale na poszczególne kraje oraz informację o udziale tej mocy, która została dodana w 2006r.

8 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka?
Fakty o energii odnawialnej (3) Liderami inwestycji w zwiększenie mocy produkcyjnych w 2007r. są Niemcy, Chiny i USA z inwestycjami rzędu 14, 12 i 10 mld USD Wartość tych inwestycji w 2007r. jeśli doliczyć do wymienionych w tabeli 71 mld USD także środki wydatkowane na biopaliwa, hydroelektrownie oraz badania i rozwój przekroczyła 100 mld USD Coraz większy udział w w/w inwestycjach zajmują kraje wschodzące, w szczególności Brazylia, Chiny i Indie Energia odnawialna stanowi coraz większy udział w światowej produkcji energii (prawnie 6% w 2007r.)

9 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka?
Globalne trendy (1) Już ponad 50 milionów gospodarstw domowych ma wodę ocieplaną przez energię słoneczną A ponad 70 krajów posiada elektrownie wiatrowe, w ostatnich latach grono to zostało powiększone o takie kraje jak Brazylia, Egipt, Iran, Meksyk, Maroko i RPA. Wraz z faktem, że jednym z liderów wielkości mocy ze źródeł odnawialnych są Chiny świadczy to o światowym trendzie coraz większej powszechności ekologicznej energii Jednym z najszybciej rozwijających się rynków jest rynek ogrzewania geotermalnego, które znalazło już swoje użycie w ponad 30 krajach na świecie W Brazylii w 2005 r. już ponad 40% silników benzynowych napędzanych było etanolem

10 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka?
Globalne trendy (2) Ilość miejsc pracy w przemyśle energii odnawialnej szacowana jest na 2,4 mln Kapitalizacja rynkowa 135 spółek tej branży przekroczyła w 2007r. 100 mld USD. W latach 2005 – 2006 wiele dużych spółek tej branży zostało wprowadzonych na giełdy, co świadczy o sukcesie w jej komercjalizacji W takich krajach jak Chiny i Indie energia odnawialna jest jedną z najważniejszych gałęzi energetyki. W tych krajach przemiany struktury tej branży są możliwe szybciej z uwagi na olbrzymią dynamikę popytu na energię oraz coraz silniejsze wsparcie projektów proekologicznych Światowy popyt na nowoczesne rozwiązania w zakresie produkcji energii odnawialnej rośnie w skali bezprecedensowej, szczególnie producenci turbin wiatrowych w ostatnim czasie nie są w stanie zrealizować wszystkich zamówień W USA i Kanadzie w roku 2007 planowano zainwestować pomiędzy 4 a 5 mld USD w rozbudowę mocy produkcyjnych etanolu. Brazylia jest w trakcie realizacji planu zwiększenia i tak olbrzymiego poziomu produkcji biopaliw o 50% do 2009r.

11 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka?
Zobowiązania międzynarodowe (1) Tak bezprecedensowy rozwój przemysłu alternatywnej energii nie byłby możliwy bez wsparcia rządów, z których wiele zobowiązało się do osiągnięcia pewnych mierzalnych wskaźników: Takie zobowiązania podjęło 66 państw w tym 22 kraje rozwinięte i wszystkie 27 krajów UE Przynajmniej 60 krajów na świecie wprowadziło działania mające na celu wspieranie i promocję energii alternatywnej Przykładowo kraje UE zobowiązane są osiągnąć poziom 5,75% udziału biopaliw w zużyciu energii w transporcie do końca 2010r. oraz 10% do końca 2020r. W wielu krajach producenci energii odnawialnej mogą korzystać z ulg podatkowych (nawet 100%). Dotyczy to choćby takich krajów jak Argentyna, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Szwecja Jednym z najważniejszych zobowiązań jest „protokół z Kioto”, w którym kraje zobowiązały się do redukcji do 2012r. emisji gazów powodujących efekt cieplarniany (nie tylko dwutlenku węgla, ale także np. metanu i tlenku azotu)

12 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka?
Czysta Energia Dlaczego warto zainwestować ? (1) • Sektor energii odnawialnej to najdynamiczniej rozwijająca się branża na świecie, a przy tym mało wrażliwa na koniunkturę globalną. • W 2007 r. inwestycje w branży na całym świecie wyniosły według różnych źródeł od 100 do 150 mld USD (wobec 27,5 mld USD w 2004 r.). • Drogie paliwa konwencjonalne wspomagają sektor energii odnawialnej. • Do 2020 r. udział energii odnawialnej w produkcji energii w UE ma wzrosnąć do 20 proc. (z ok. 5 proc. obecnie). • Podobne cele wytyczył rząd USA do 2030 r.

13 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka?
Czysta Energia Dlaczego warto zainwestować ? (2) Europa – energia wiatrowa • Udział energii wiatrowej w UE ma wzrosnąć z 3,7 do 11,6-14,0 proc. między 2006 a 2020 rokiem. • Miedzy rokiem 2000 i 2006 ten udział wrósł o 2,6 pkt proc. • Do 2020 r. ma to być 7,9 do 10,3 pkt proc. • A by wypełnić założenia branża wyda 17 mld euro rocznie do roku 2012 kolejne 120 mld euro w latach (szacunki EWEA ). USA – energia wiatrowa • Udział energii wiatrowej w USA ma wzrosnąć do 20 proc. w 2030 r. z 0,9 proc. obecnie. • W tym czasie roczna Produkcja GWh ma się zwiększyć z 11,6 do 300 GWh. • Największą dynamikę wzrostu branża osiągnie w latach , kiedy wydajność rocznie dołączanych elektrowni wiatrowych wzrośnie z 3GWh do 16 GWh (to wzrost o 430 proc. w osiem lat). W kolejnych latach ma to być 16 GWh rocznie. • Skalę inwestycji szacuje się na 500 mld USD (według siły nabywczej dolara z 2006r.) – według Departamentu Energii rządu USA .

14 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka?
Czysta Energia Dlaczego warto zainwestować ? (3) Europa – ogniwa fotowoltaniczne • Obecnie skala produkcji energii słonecznej porównywalna jest z energią uzyskaną ze spalenia 0,7 mln ton ropy. • Do 2020 r. ma to być od 5,6 mln ton (wersja pesymistyczna) do 19,6 mln ton (wersja optymistyczna). • Wzrost produkcji baterii solarnych wyniesie w tym czasie od 400 do 1300 proc. (dane ESTI F). WODA • 1,1 mld ludzi ma problemy z dostępem do wody. • Tylko 0,007 proc. zasobów wodnych jest dostępnych dla człowieka. • Zapotrzebowanie na wodę podwaja się co 21 lat. Nie ma możliwości zwiększenia jej dostępności. • Ok. 400 z 600 największych chińskich miast ma problemy z dostępem do wody pitnej. • Średnioroczne inwestycje w infrastrukturę wodną na poziomie 15 mld USD , to połowa tego, co musi zostać wykonane (wg. Banku Światowego).

15 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka?
Zobowiązania międzynarodowe (2) Z uwagi na wcześniej wymienione czynniki jednym z najdynamiczniej rozwijających branżę energii alternatywnej są Chiny. Rząd Chin przyjął jedną z najszerszych strategii jej rozwoju. Poniżej tylko wyciąg z najważniejszych kwestii:

16 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka?
Wyniki historyczne r. – r. ** Poniższy wykres przedstawia hipotetyczne wyniki naszej lokaty w zależności od dnia jej zakończenia. Zwraca uwagę bardzo wysoka powtarzalność wyników na ponadprzeciętnym poziomie, średni zysk brutto dla inwestora wyniósł aż 85,69%, maksymalny 100,74%, a minimalny 68,67%

17 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka?
Jak zachowały się indeksy tego regionu w ciągu ostatnich miesięcy? **** Także w ostatnich miesiącach oba indeksy osiągają znacznie wyższe stopy zwrotu, niż wiele indeksów giełdowych. Poniższy wykres prezentuje wyniki indeksów na tle szerokiego indeksu giełdy w Warszawie:

18 Najważniejsze korzyści
Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Najważniejsze korzyści Do najważniejszych zalet produktu należą: możliwość partycypacji w zyskach z sektora, który powszechnie uważany jest przez analityków nie tylko jako bardzo perspektywiczny, ale także nisko skorelowany z innymi sektorami gospodarki 100% gwarancji kapitału* bardzo duży potencjał zysku brak ograniczenia zysku zwolnienie produktu z „podatku Belki” dzięki formie prawnej*** brak ryzyka walutowego wysokie oprocentowanie środków w przypadku wpłaty przed zakończeniem subskrypcji

19 Dla kogo jest ten produkt ?
Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Dla kogo jest ten produkt ? Inwestor: zainteresowany inwestycją w sektor nisko skorelowany i z dużym potencjałem wzrostu niezależnie od całej gospodarki światowej zainteresowany produktem z 100% gwarancją kapitału z potencjałem dużo wyższych zysków* zainteresowany produktem będącym alternatywą dla funduszy inwestycyjnych zainteresowany produktem, który będzie uzupełnieniem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego posiadający zarówno bardzo duże doświadczenie na rynkach finansowych, jak i nieposiadający takich doświadczeń

20 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka?
* Inwestycja „Czysta Energia” nie jest lokatą bankową i nie daje gwarancji uzyskania zysku za wyjątkiem zwrotu 100% początkowo zainwestowanej kwoty - gwarancja 100% kapitału na koniec okresu odpowiedzialności gwarantowana przez TUnŻ Europa S.A. ** Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych JP Morgan Securities Ltd, dane za okres r. – r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. *** Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty otrzymane z ubezpieczeń majątkowych i osobowych podlegają, co do zasady, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. **** Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych JP Morgan Securities Ltd, dane za okres r. – r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Przedstawione symulacje i obliczenia prezentowanego produktu finansowego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz należy je odczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 k.c.

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Czysta Energia – nowoczesna inwestycja w perspektywiczne i ekologiczne branże przy zachowaniu 100 % gwarancji kapitału*"

Podobne prezentacje


Reklamy Google