Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektroniczna Legitymacja Studencka w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Paweł Wołczkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektroniczna Legitymacja Studencka w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Paweł Wołczkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 Elektroniczna Legitymacja Studencka w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Paweł Wołczkiewicz Koło Naukowe Prawa Bankowego Warszawa, marzec 2010 r.

2 Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 192 ust. 2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

3 Legitymacja studencka / Elektroniczna Legitymacja Studencka
Legitymacja Studencka (załącznik nr 2) Elektroniczna Legitymacja Studencka (załącznik nr 3) Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o legitymacji studenckiej, należy przez to rozumieć również elektroniczną legitymację studencką (§ 4 ust. 2 Rozporządzenia)

4 Legitymacja Studencka
Dokument poświadczający status studenta Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów Legitymację studencką może otrzymać również student zagranicznej uczelni odbywający w polskiej uczelni część studiów

5 Legitymacja Studencka
Ważność elektronicznej legitymacji studenckiej potwierdza się co semestr przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie hologramu Obowiązek zwrotu legitymacji przez studenta, który utracił prawo do jej posiadania Obowiązek niezwłocznego poinformowania uczelni o zniszczeniu lub utraty legitymacji

6 Bezpieczeństwo Obowiązek zachowania przez uczelnię szczególnych zasad bezpieczeństwa systemu wydawania i użytkowania legitymacji studenckiej Odpowiedzialność uczelni za bezpieczeństwo informacji zamieszczonych w legitymacji studenckiej

7 Funkcjonalność ELS Elektroniczna legitymacja studencka może być używana w uczelni, w szczególności jako: karta dostępu do biblioteki, karta dostępu do urządzeń technicznych i laboratoriów Za zgodą uczelni elektroniczna legitymacja studencka może być używana poza uczelnią Układy elektroniczne w ELS: układ stykowy tzw. chip układ zbliżeniowy

8 Pamięć ELS Każda karta w swojej pamięci musi mieć zapisane:
Numer seryjny Nazwę uczelni Imiona i nazwisko studenta Pesel Datę ważności

9 Koszt ELS Za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej uczelnia pobiera opłatę w wysokości zgodnej z poniesionymi kosztami jej wykonania nie wyższe nie wyższej niż 17 zł

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Elektroniczna Legitymacja Studencka w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Paweł Wołczkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google