Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania Podejście procesowe w ocenie ekonomicznej efektywności systemów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania Podejście procesowe w ocenie ekonomicznej efektywności systemów."— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania
Podejście procesowe w ocenie ekonomicznej efektywności systemów informatycznych mgr inż. Ilona Obłuska

2 Definicja procesu Wejście: ludzie maszyny narzędzia surowce informacje energia Proces: Wzajemnie powiązane lub wzajemnie oddziałujące działania Monitorowanie i pomiary Specyfikacja wymagań Wyjście celowe: wyroby usługi informacje Wyjście niecelowe: braki odpady zanieczyszczenia Zaspokojenie wymagań Wynik procesu Skuteczność procesu Zdolność do osiągania pożądanych wyników Efektywność procesu Wyniki osiągnięte kontra zużyte zasoby Ogólny model procesu [źródło: opracowanie własne na podstawie Guidance on the concept and use of the process approach for management systems Document: ISO/TC 176/SC 2/N544R3, October 2008, z dn s.3]

3 Podejście procesowe Norma ISO 9001:2008 definiuje podejście procesowe jako systematyczną identyfikację procesów, w ramach organizacji, wraz z ich wzajemnymi powiązaniami i odpowiednie zarządzanie nimi w celu uzyskania pożądanego rezultatu. Podejście procesowe jest skutecznym sposobem organizowania i zarządzania działaniami w celu wytworzenia wartości dla klienta i innych zainteresowanych stron. Podejście procesowe wprowadza poziomy sposób zarządzania, przekraczający granice między różnymi jednostkami funkcjonalnymi jednocześnie koncentrując uwagę tych komórek na osiąganiu głównych celów organizacji. [Guidance on the concept and use of the process approach for management systems Document: ISO/TC 176/SC 2/N544R3, October 2008, z dn s.4-5]

4 Złożoność zagadnienia
Systemy IT wspierają modelowanie procesów biznesowych, Procesy biznesowe wspierają wdrażanie systemów IT Bardzo duża ilość metod do oceny efektywności, ogólnych i dedykowanych Przebieg projektów IT i wykorzystanie zasobów IT śledzi około 80% firm 30% przedsiębiorstw niw wykonuje żadnych metod służących do oceny efektywności Najbardziej popularne metody to: Analiza kosztów i korzyści, TCO, ROI

5 Problem z oceną efektywności projektów informatycznych
Największym problemem z wyznaczaniem efektywności przedsięwzięć jest nie tyle problem z przedstawieniem korzyści w sposób wymierny, ale sam fakt iż bardzo często większość potrzebnych danych do wyznaczenia takich zestawień nie jest rejestrowana w ogóle. Twierdzenie dotyczące danych obliczeniowych, że są niemierzalne najczęściej wynika z nieporozumienia wywołanego błędną interpretacją obiektu pomiaru, złej koncepcji mierzenia, nieodpowiedniego sposobu pomiaru (np.: poprawa dostępu do informacji może zostać wyrażona liczbowo czy kwotowo w postaci szybszego czasu pozyskania informacji) Przebieg projektów IT i wykorzystanie zasobów IT śledzi około 80% firm 30% przedsiębiorstw niw wykonuje żadnych metod służących do oceny efektywności Najbardziej popularne metody to: Analiza kosztów i korzyści, TCO, ROI

6 Podejście procesowe w ocenie efektywności projektów informatycznych
Brak spójności metodycznej pomiędzy etapem projektowania (wdrażania) i oceną systemów informatycznych Zastosowanie podejścia procesowego do wdrożenie systemów IT ułatwia sprecyzowanie, usystematyzowanie i zdekomponowanie procesów na czynności elementarne, łatwo mierzalne. Procesy te są identyfikowane i oceniane już na etapie analizy przedwdrożeniowej. W trakcie realizacji projektu, a zwłaszcza po jego zakończeniu, ocena projektów powinna być przeprowadzona powtórnie. Efekty i koszty projektów IT przedstawione są w nowy i nietypowy sposób wykorzystując modele procesów Dysponując wynikami oceny takich procesów można skojarzyć efekty i nakłady z nimi związane z odpowiednimi miernikami cząstkowymi. Powiązanie podejścia procesowego z wybraną metodą oceny efektywności systemów informatycznych np..: ROI czy NPV można przedstawić w postaci arkusza kalkulacyjnego; zdecydowanie przyczyni się to do uproszczenia przeprowadzania symulacji ocen wrażliwości

7 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania Podejście procesowe w ocenie ekonomicznej efektywności systemów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google