Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie ustawiczne szansą dla mieszkańców Wielkopolski POKL.09.03.00-30-018/10-00. Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie ustawiczne szansą dla mieszkańców Wielkopolski POKL.09.03.00-30-018/10-00. Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków."— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie ustawiczne szansą dla mieszkańców Wielkopolski POKL.09.03.00-30-018/10-00. Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Wymagane kwalifikacje

3 Wymagane kwalifikacje – TOP 20 najczęściej wskazywanych wymaganych kwalifikacji w woj. wielkopolskim

4 Przekrój płci - TOP 20 najczęściej wskazywanych wymaganych kwalifikacji w woj. wielkopolskim

5 Pozostałe wskazywane wymagane kwalifikacje w woj. wielkopolskim średnie budowlane, średnie plastyczne, średnie informatyczne, wyższe mechaniczne, wyższe architektoniczne, wyższe rolnicze, inżynierskie budowlane, wyższe turystyczne, średnie chemiczne, średnie gastronomiczne, średnie geodezyjne, średnie hotelarskie, średnie medyczne, wyższe elektryczne, zawodowe poligraficzne, zawodowe rolnicze, zawodowe techniczne, inżynierskie elektryczne, inżynierskie mechaniczne, średnie obróbka drewna, wyższe ochrona środowiska, wyższe technologia żywności, zawodowe, średnie rolnicze, wyższe plastyczne, średnie ochrony środowiska, wyższe artystyczne, wyższe chemiczne, wyższe logistyczne, wyższe pedagogiczne, zawodowe obuwnicze, średnie automatyki przemysłowej, średnie kosmetyczne, średnie logistyczne, średnie odzieżowe, średnie turystyczne, wyższe automatyka przemysłowa, wyższe biologiczne, wyższe geodezyjne, wyższe odnowa biologiczna, wyższe prawnicze, wyższe weterynaryjne, wyższe zootechniczne, zasadnicze gastronomiczne, zawodowe krawieckie, inżynier ochrony środowiska, średnie meblarskie, średnie ogrodnicze, średnie technologia żywności, średnie zootechniczne, wyższe medyczne, wyższe obróbka drewna, wyższe prawnicze, wyższe psychologiczne, wyższe rehabilitacja, wyższe socjologiczne, zasadnicze handlowe, zasadnicze mechaniczne, zawodowe kosmetyczne.

6 Wymagane kwalifikacje – TOP 20 najczęściej wskazywanych wymaganych kwalifikacji z podziałem na podregiony

7 Wymagane kwalifikacje – TOP 20 najczęściej wskazywanych wymaganych kwalifikacji w podregionie kaliskim

8 Przekrój płci - TOP 20 najczęściej wskazywanych wymaganych kwalifikacji w podregionie kaliskim

9 średnie informatyczne, wyższe budowlane, wyższe menadżerskie, zawodowe, inżynierskie budowlane, inżynierskie elektryczne, średnie budowlane, średnie odzieżowe, średnie rolnicze, wyższe medyczne, wyższe prawnicze, wyższe rehabilitacja, wyższe ekonomiczne. Pozostałe wskazywane wymagane kwalifikacje w podregionie kaliskim

10 Wymagane kwalifikacje – TOP 20 najczęściej wskazywanych wymaganych kwalifikacji w podregionie konińskim

11 Przekrój płci - TOP 20 najczęściej wskazywanych wymaganych kwalifikacji w podregionie konińskim

12 średnie medyczne, średnie poligraficzne, wyższe budowlane, wyższe ochrona środowiska, wyższe techniczne, wyższe technologia żywności, zawodowe odzieżowe, zawodowe techniczne, inżynierskie budowlane, średnie geodezyjne, średnie hotelarskie, średnie kosmetyczne, średnie obróbka drewna, średnie rolnicze, wyższe automatyka przemysłowa, wyższe turystyczne, wyższe zootechniczne, zasadnicze handlowe, zasadnicze mechaniczne, zawodowe, zawodowe kosmetyczne, zawodowe obuwnicze, zawodowe poligraficzne. Pozostałe wskazywane wymagane kwalifikacje w podregionie konińskim

13 Wymagane kwalifikacje – TOP 20 najczęściej wskazywanych wymaganych kwalifikacji w podregionie leszczyńskim

14 Przekrój płci - TOP 20 najczęściej wskazywanych wymaganych kwalifikacji w podregionie leszczyńskim

15 Pozostałe wskazywane wymagane kwalifikacje w podregionie leszczyńskim średnie ochrony środowiska, średnie rolnicze, wyższe techniczne, zawodowe.

16 Wymagane kwalifikacje – TOP 20 najczęściej wskazywanych wymaganych kwalifikacji w podregionie pilskim

17 Przekrój płci - TOP 20 najczęściej wskazywanych wymaganych kwalifikacji w podregionie pilskim

18 wyższe budowlane, inżynierskie elektryczne, średnie budowlane, wyższe elektryczne, zasadnicze gastronomiczne, zawodowe krawieckie, zawodowe rolnicze, inżynierskie mechaniczne, średnie gastronomiczne, średnie geodezyjne, średnie informatyczne, średnie medyczne, średnie ochrony środowiska, średnie ogrodnicze, średnie poligraficzne, średnie technologia żywności, średnie zootechniczne, wyższe humanistyczne, wyższe logistyczne, wyższe ochrona środowiska, wyższe technologia żywności, wyższe weterynaryjne zawodowe. Pozostałe wskazywane wymagane kwalifikacje w podregionie pilskim

19 Wymagane kwalifikacje – TOP 20 najczęściej wskazywanych wymaganych kwalifikacji w podregionie poznańskim

20 Przekrój płci - TOP 20 najczęściej wskazywanych wymaganych kwalifikacji w podregionie poznańskim

21 średnie budowlane, średnie rolnicze, wyższe budowlane, wyższe menadżerskie elektryczne, zawodowe poligraficzne, średnie chemiczne, średnie elektryczne, wyższe mechaniczne, średnie technologia żywności, inżynierskie elektryczne, średnie automatyki przemysłowej, średnie kosmetyczne, średnie medyczne, średnie ochrony środowiska, średnie plastyczne, wyższe automatyka przemysłowa, wyższe chemiczne, wyższe logistyczne, wyższe obróbka drewna, wyższe ochrona środowiska, wyższe turystyczne, wyższe weterynaryjne, wyższe zootechniczne, zawodowe meblarskie. Pozostałe wskazywane wymagane kwalifikacje w podregionie poznańskim

22 Wymagane kwalifikacje – TOP 20 najczęściej wskazywanych wymaganych kwalifikacji w podregionie miasto Poznań

23 Przekrój płci - TOP 20 najczęściej wskazywanych wymaganych kwalifikacji w podregionie miasto Poznań

24 średnie handlowe, średnie hotelarskie, średnie mechaniczne, zawodowe odzieżowe, średnie geodezyjne, średnie poligraficzne, wyższe plastyczne, średnie chemiczne, średnie informatyczne, średnie medyczne, wyższe artystyczne, wyższe pedagogiczne, zawodowe meblarskie, średnie gastronomiczne, średnie logistyczne, średnie turystyczne, wyższe biologiczne, wyższe chemiczne, wyższe geodezyjne, wyższe mechaniczne, wyższe odnowa biologiczna, wyższe technologia żywności, zawodowe obuwnicze, zawodowe poligraficzne, zawodowe mechaniczne, inżynierskie elektryczne, średnie automatyki przemysłowej, średnie budowlane średnie meblarskie, wyższe elektryczne, wyższe logistyczne, wyższe ochrona środowiska, wyższe prawnicze, wyższe psychologiczne, wyższe rolnicze. Pozostałe wskazywane wymagane kwalifikacje w podregionie miasto Poznań

25 Wymagane kwalifikacje – TOP 20 najczęściej wskazywanych wymaganych kwalifikacji według rozmiarów firm

26 Wymagane kwalifikacje – TOP 20 najczęściej wskazywanych wymaganych kwalifikacji przez firmy MIKRO

27 średnie poligraficzne, wyższe budowlane, zawodowe odzieżowe, inżynierskie budowlane, średnie budowlane, średnie kosmetyczne, średnie rolnicze, wyższe elektryczne, wyższe prawnicze, wyższe rolnicze, zasadnicze gastronomiczne, średnie gastronomiczne, średnie geodezyjne, średnie hotelarskie, średnie informatyczne, średnie meblarskie, średnie obróbka drewna, średnie ochrony środowiska, wyższe artystyczne, wyższe chemiczne, wyższe humanistyczne, wyższe logistyczne, wyższe medyczne, wyższe menadżerskie, wyższe obróbka drewna, wyższe odnowa biologiczna, wyższe plastyczne, wyższe psychologiczne, wyższe socjologiczne, wyższe technologia żywności, wyższe turystyczne, zasadnicze mechaniczne, zawodowe kosmetyczne, zawodowe meblarskie. Pozostałe wskazywane wymagane kwalifikacje przez firmy MIKRO

28 Wymagane kwalifikacje – TOP 20 najczęściej wskazywanych wymaganych kwalifikacji przez firmy MAŁE

29 średnie budowlane, średnie hotelarskie, średnie informatyczne, wyższe architektoniczne, średnie gastronomiczne, wyższe technologia żywności, wyższe turystyczne, inżynierskie budowlane, średnie geodezyjne, średnie medyczne, średnie obróbka drewna, wyższe mechaniczne, wyższe menadżerskie, wyższe plastyczne, zawodowe poligraficzne, średnie automatyki przemysłowej, średnie ochrony środowiska, średnie odzieżowe, średnie poligraficzne, średnie rolnicze, średnie turystyczne, wyższe artystyczne, wyższe biologiczne, wyższe chemiczne, wyższe elektryczne, wyższe ochrona środowiska, wyższe pedagogiczne, wyższe rolnicze, zawodowe, zawodowe krawieckie, zawodowe techniczne, inżynier ochrony środowiska, inżynierskie elektryczne, inżynierskie mechaniczne, średnie chemiczne, średnie logistyczne, średnie ogrodnicze, średnie technologia żywności, średnie zootechniczne, wyższe geodezyjne, wyższe weterynaryjne, zawodowe obuwnicze. Pozostałe wskazywane wymagane kwalifikacje przez firmy MAŁE

30 Wymagane kwalifikacje – TOP 20 najczęściej wskazywanych wymaganych kwalifikacji przez firmy ŚREDNIE

31 zawodowe meblarskie, zawodowe rolnicze, zawodowe techniczne, wyższe informatyczne, wyższe rolnicze, inżynierskie elektryczne, średnie budowlane, inżynierskie budowlane, średnie chemiczne, wyższe ochrona środowiska, wyższe turystyczne, zawodowe, zawodowe poligraficzne, inżynierskie mechaniczne, średnie gastronomiczne, średnie geodezyjne, wyższe elektryczne, wyższe zootechniczne, zawodowe obuwnicze, średnie rolnicze, średnie informatyczne, średnie logistyczne, średnie obróbka drewna, wyższe automatyka przemysłowa, wyższe geodezyjne, wyższe logistyczne, wyższe odnowa biologiczna, wyższe pedagogiczne, wyższe rehabilitacja, zasadnicze handlowe. Pozostałe wskazywane wymagane kwalifikacje przez firmy ŚREDNIE

32 Wymagane kwalifikacje – TOP 20 najczęściej wskazywanych wymaganych kwalifikacji przez firmy DUŻE

33 zawodowe odzieżowe, wyższe automatyka przemysłowa, wyższe ekonomiczne, wyższe informatyczne, wyższe logistyczne, wyższe menadżerskie, wyższe weterynaryjne, zawodowe gastronomiczne. Pozostałe wskazywane wymagane kwalifikacje przez firmy DUŻE

34 Opracowanie: ul. Zwierzyniecka 10 60-813 Poznań

35 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Kształcenie ustawiczne szansą dla mieszkańców Wielkopolski POKL.09.03.00-30-018/10-00. Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google