Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Personel w Przedsiębiorstwie

3 Personel uważa się za jeden z najważniejszych zasobów jakimi dysponuje firma, działająca w gospodarce rynkowej. Pracownicy realizując strategie i cele organizacji, mogą stać się źródłem sukcesów, bądź też stanowić element ograniczający funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego rozwój. Opracowanie zakresu tematu dotyczy fazy polityki personalnej, zadania personalne, podstawowe elementy polityki personalnej, strategii personalnej, wartościowanie i ocenianie pracy.

4 Uszczegółowieniem polityki personalnej jest strategia personalna obejmująca plany dotyczące działalności i rozwoju firmy. Strategia personalna zawiera w sobie cele, jakie firma chce zrealizować w okresie planistycznym obejmujące : diagnozę potencjału społecznego etapy postępowania świadomie zaprojektowane i realizowane zasady reguły i procedury działania

5 Podstawowe elementy polityki personalnej: planowanie zapotrzebowania na personel tworzenie kadrowej bazy danych rekrutacja w formie wewnętrznej i zewnętrznej system podnoszenia kwalifikacji ocena pracy pracownika zasady wynagradzania personelu stan i struktura zatrudnienia integracja załogi system motywacyjny regulamin organizacyjny

6 Opracowanie strategii personalnej w przedsiębiorstwie

7 określenia mocnych i słabych stron zasobów personalnych na wszystkich szczeblach zarządzania, określenia roli strategii personalnej w odniesieniu do pozostałych strategii, określenia związków zachodzących między pracownikami a podmiotem gospodarczym, ustalenia udziału pracowników poszczególnych szczebli zarządzania w procesie podejmowania decyzji, określenie wpływu grup nieformalnych na funkcjonowanie organizacji, opracowanie systemu doboru i stosowania bodźców motywacyjnych w procesie kierowania personelem, zdefiniowanie polityki wynagrodzenia w systemie wartości wywierających wpływ na zachowanie się pracowników na stanowiskach pracy, określenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników, opracowanie systemu rekrutacji i oceny pracowników, określenie poziomu kultury organizacji i jej wpływu na zachowanie się pracowników.

8 Ocenianie pracowników Ocenianie pracowników jest procesem, w którym dokonywane jest wartościowanie cech osobowych, postaw, zachowań oraz poziomu wykonania zleconych zadań. Ocenianie jest prowadzone cyklicznie, ma zatem charakter procesu długotrwałego. (nie myl oceniania z wartościowaniem pracy)

9 Przygotowując system oceniania należy wziąć pod uwagę kryteria: kwalifikacyjne - wykształcenie, doświadczenie, wyszkolenie, umiejętności, predyspozycje efektywnościowe - ilość wykonanej pracy, jakość wykonanej pracy, terminowość wykonywanych zadań, efekty ekonomiczne, w tym: wielkość osiągniętego zysku na pracownika, wartość sprzedaży, koszty realizacji powierzonych zadań behawioralne - gotowość doskonalenia zawodowego, wytrwałość, lojalność, profesjonalizm w działaniu, stosunek do klientów, przełożonych i współpracowników osobowościowe - kreatywność, odpowiedzialność, dynamizm działania, temperament, rzetelność, odporność na stres

10 Zachodzące w naszej gospodarce zmiany powodują, że wzrasta zainteresowanie zarządzania zasobami ludzkimi, zarówno jako dziedziną wiedzy, jak i jej stroną praktyczną. Większość osób zajmujących się tą problematyką dostrzega człowieka jaką najbardziej istotną każdej organizacji. Od ludzi, którzy świadczą pracę, oddają do dyspozycji firmy swoje uzdolnienia, umiejętności, kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, zależą sukcesy i powodzenie firmy, jej funkcjonowanie i rozwój.

11 Nazwa szkoły: Zespół Szkół Technicznych w Słubicach im. Tadeusza Tańskiego Opiekun: Magdalena Górecka Kompetencja : Przedsiębiorczość Grupa : 97/23_P_G1 Temat projektowy: Projektowanie i zakładanie firmy Semestr/rok szkolny: 5 /2011/2012


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google