Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstrząs rozpoznawanie i leczenie KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ GASTROENTEROLOGICZNEJ I ŻYWIENIA AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstrząs rozpoznawanie i leczenie KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ GASTROENTEROLOGICZNEJ I ŻYWIENIA AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE."— Zapis prezentacji:

1 Wstrząs rozpoznawanie i leczenie KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ GASTROENTEROLOGICZNEJ I ŻYWIENIA AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE

2 Wstrząs: Stan zmniejszenia przepływu tkankowego prowadzący do niewystarczającego odżywienia komórek i usuwania produktów przemian metabolicznych Rodzaje wstrząsu: Hipowolemiczny Hipowolemiczny Kardiogenny Kardiogenny Anafilaktyczny Anafilaktyczny Septyczny Septyczny

3 Przyczyny wstrząsu: 1. Zmniejszenie objętości krwi krążącej (wstrząs hipowolemiczny) 2. Spadek objętości wyrzutowej serca ( wstrząs kardiogenny) 3. Niedomoga regulacji krążenia obwodowego: - wstrząs septyczny (posocznica Gram- ujemna, zakażenia grzybicze) - wstrząs anafilaktyczny (reakcja alergenu z przeciwciałami na powierzchni neutrofilów) - Utrata osocza: - Oparzenia, biegunki, wymioty - Utrata krwi: - Krwotok zewnętrzny- urazy, - Krwotok wewnętrzny: żylaki przełyku, pęknięta ciąża pozamaciczna, pęknięty tętniak aorty. -Zawał mięśnia serc. -Wady zastawkowe -Zator płucny -Tamponada serca, zaciskowe zapalenie osierdzia -Zaburzenia rytmu serca

4 Fazy wstrząsu: Wstrząs- spadek objętości wyrzutowej serca i spadek ciśnienia tętniczego krwi 1. Faza kompensacyjna:  stymulacji adrenergicznej: poty, skurcz tętniczek obwodowych   przepływu przez mięśnie i skórę;  częstości serca 2. Faza krytyczna: przemieszczenie krwi do narządów centralnych: wątroby, serca i mózgu,  przepływu przez jelita, nerki (spadek diurezy) i skórę (bladość i oziębienie powłok!) 3. Faza niewyrównania: obkurczenie łożyska tętniczego nie jest wystarczające   ciś. tęt. do 70 mm Hg, niedokrwienie tkanek obwodowych  beztlenowe przemiany metaboliczne  kwasica metaboliczna,  przepływu wieńcowego serca  bóle wieńcowe, niedokrwienie mięśnia serca,  przepływu przez mózg (  niepokój, lęk), w tym ośrodek krążeniowo- oddechowy  hipoksja.

5 Fazy wstrząsu: (c.d.) 4. Faza IV (zaawansowany wstrząs): Hipoksja  uszkodzenie naczyń  rozkurcz i  przepuszczalności ściany naczyń  dalszy  ciśnienia tętniczego aż do wartości krytycznych (poniżej 50 mm Hg), wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC)  uszkodzenie śluzówki przewodu pokarmowego  wchłanianie bakterii i subst. toksycznych do krwi, uszkodzenie krążenia płucnego  obrzęk płuc, niedokrwienie nerek  ostra martwica cewek nerkowych  niewydolność nerek, uszkodzenie komórek OUN  obrzęk mózgu.

6 Rodzaje wstrząsu: UMIARKOWANY ŚREDNIO CIĘŻKI CIĘŻKI Utrata 15% objętości krwi krążącej Utrata 20 – 40 % objętości krwi krążącej Utrata powyżej 40 % objętości krwi krążącej

7 Objawy wstrząsu Głębokość wstrząsu Ciś. tętnicze Częstość pracy serca Oddech Umiarkowany Prawidłowe Prawidłowe  powyżej100/mi n  powyżej100/mi n Nieznacznie przyspieszony i pogłębiony Średnio ciężki Obniżone o 20-40 % Przyspieszona do 120- 150/min. Przyspieszony i spłycony Bardzo ciężki Obniżone, często nieoznaczalne Ponad 140/min., tętno nitkowate Przyspieszony, płytki, nieregularny

8 Objawy wstrząsu- c.d. Głębokość wstrząsu Diureza (norma: 30 ml/h) Skóra Stan psych. Umiarkowany 15-25 ml/h Chłodna, blada, sucha Zorientowany pobudzony Średnio ciężki 5-10 ml/h Blada, zimna, lepki pot Pobudzony, potem senny, splątany Bardzo ciężki 5 ml/h Zimna, sinoblada Splątany, potem utrata świadomości

9 Objawy wstrząsu- c.d. Wstrząs kardiogenny: Objawy wstrząsu jak wyżej + objawy dodatkowe: 1. Ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) >10 cm słupa H 2 O 2. Wypełnienie żył szyjnych 3. Duszność 4. Wilgotne rzężenia u podstawy płuc (obrzęk płuc), zastój w krążeniu małym w badaniu RTG klatki piers. 5. Zmiany w zapisie EKG

10 Objawy wstrząsu- c.d. Wstrząs anafilaktyczny: Objawy wstrząsu + objawy dodatkowe: Pokrzywka Pokrzywka Ból głowy Ból głowy Objawy żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, bóle brzucha) Objawy żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, bóle brzucha) Skurcz oskrzeli Skurcz oskrzeli Obrzęk krtani Obrzęk krtani Zatrzymanie krążenia Zatrzymanie krążenia

11 Objawy wstrząsu- c.d. Wstrząs septyczny: Objawy wstrząsu + objawy dodatkowe: Wzrost temperatury ciała Wzrost temperatury ciała Hiperwentylacja  zasadowica oddechowa Hiperwentylacja  zasadowica oddechowa W początkowej fazie rozszerzenie łożyska naczyniowego skóry (działanie toksyn bakteryjnych)- skóra jest ciepła i sucha (w początkowej fazie) W początkowej fazie rozszerzenie łożyska naczyniowego skóry (działanie toksyn bakteryjnych)- skóra jest ciepła i sucha (w początkowej fazie)

12 Leczenie wstrząsu Postępowanie ogólne: Ułożenie chorego w pozycji leżącej, nogi unieść (wyjątek- niewydolność krążenia, krwawienia w obrębie głowy, płuc- tułów ułożyć wyżej) Ułożenie chorego w pozycji leżącej, nogi unieść (wyjątek- niewydolność krążenia, krwawienia w obrębie głowy, płuc- tułów ułożyć wyżej) Zmierzyć ciśnienie tętnicze Zmierzyć ciśnienie tętnicze Założyć 1-2 dostępy żylne do żył obwodowych i jedno wkłucie centralne Założyć 1-2 dostępy żylne do żył obwodowych i jedno wkłucie centralne Pobrać próbkę krwi w celu oznaczenia grupy, morfologii, biochemii Pobrać próbkę krwi w celu oznaczenia grupy, morfologii, biochemii Cewnik do pęcherza moczowego Cewnik do pęcherza moczowego Karta bilansowa Karta bilansowa Tlenoterapia Tlenoterapia

13 Leczenie wstrząsu 1. Leczenie płynami: w celu przywrócenia prawidłowego przepływu tkankowego i uzupełnienie objętości krwi krążącej - Krystaloidy (0.9% Na Cl, PWE) i płyny koloidowe (Dekstran wysokocząsteczkowy- Dekstran 70, HES), działanie hiperonkotyczne i przeciwagregacyjne 2. Przetaczanie krwi jeśli jej utrata wynosi powyżej 1.5 litra

14 Zasady leczenia płynami i krwią Utrata krwi Leczenie płynami 10-15% Przetaczać płyny w ilości utraconej krwi. Krzyżować krew. 15-30% Dekstran 70000 w ilości 1.5 mg/kg/dobę, krystaloidy, krew ogrzaną w ilości 1:2 do objętości płynów Powyżej 30% Dwa zestawy do wlewów, krew w ilości równej objętości przetaczanych płynów, osocze mrożone


Pobierz ppt "Wstrząs rozpoznawanie i leczenie KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ GASTROENTEROLOGICZNEJ I ŻYWIENIA AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google