Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otwarta lekcja historii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otwarta lekcja historii"— Zapis prezentacji:

1 Otwarta lekcja historii
Witamy wszystkich i zapraszamy do udziału.

2 Zadania dla grup: Klasa GCSE - Przygotuj plakat upamiętniający rocznicę zbrodni katyńskiej. Klasa GCSE - Napisz list do kolegi i wytłumacz mu dlaczego powinno się pamiętać o pomordowanych w Katyniu. Klasa A-levels - Czy obecnie społeczeństwo staje się coraz bardziej obojętne na zbrodnie popełnione w czasie II-giej wojny światowej? Klasa A-levels - Czy uważasz, ze zbrodnia katyńska powinna być omawiana również na lekcji historii w szkole angielskiej? Jeśli tak, to dlaczego?

3 Wojna polsko-sowiecka 1919 -1921
Stalin dowodził frontem południowym, jego celem było zdobycie Lwowa i w czasie bitwy warszawskiej odmówił przybycia z odsieczą wojskom Trockiego pod Warszawą. Obie bitwy zostały przegrane przez Sowietów. Stalin został obwiniony za niepowodzenia Armii Czerwonej, musiał zrezygnować ze swej funkcji. Józef Stalin

4 III Konwencja Genewska z roku 1929
Artykuł 5 Jeńcy wojenni są objęci ochroną od momentu utraty wolności do momentu ich uwolnienia. Związek Radziecki nie podpisał Konwencji...

5 Pakt Ribbentrop – Molotow 23 sierpnia 1939

6 Armie. Stan na 1 września 1939 1,8 miliona żołnierzy 2 916 czołgów
3 000 samolotów dział żołnierzy 4,700 czołgów 3,300 samolotów 4,950 dział 1,2 miliona żołnierzy 880 czołgów 678 samolotów 300 dział 13 okrętów żołnierzy 1660 samolotów 251 okrętów żołnierzy żołnierzy 950 samolotów 97 okrętów

7 Inwazja na Polskę wrzesień 1939

8 Confetti War Sitzkrieg 3 września 1939
Wielka Brytania i Francja wypowiadają wojnę III Rzeszy . Wielka Brytania uruchamia “serię nalotów” na Niemcy, zrzucając 13 ton ... ulotek propagandowych. W rzeczywistości Francja i Wielka Brytania nie rozpoczęły działań wojennych. Sitzkrieg Confetti War

9 Północno-zachodnią część Polski wcielono do Rzeszy
18 września 1939 Niemcy i ZSRR wydają wspólny komunikat mówiący o przywróceniu w Polsce "porządku i spokoju" oraz "przekształceniu warunków jej istnienia". Północno-zachodnią część Polski wcielono do Rzeszy Wschodnia część wcielona do ZSRR Centralna i południowa część: utworzono Generale Gubernatorstwo- strefe okupacyjną

10 listopad 1939 - marzec 1940 Wojna Zimowa
Wojna zimowa była konsekwencją dążenia ZSRR do wykonania klauzul tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow, w którym III Rzesza uznała za strefę wpływów ZSRR terytorium państw bałtyckich, Finlandii i połowy terytorium Polski. Finlandia, mimo że utraciła część terytorium, zdołała obronić swoją niezależność.

11 5 marca 1940 Decyzja... Ławrientij Beria – Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych ZSRR skierował do Józefa Stalina notatkę: Polscy jeńcy wojenni oraz więźniowie stanowią "zdeklarowanych i nie rokujących nadziei poprawy wrogów władzy radzieckiej", stwierdził, że NKWD uważa za uzasadnione: “rozstrzelanie 14,7 tys. jeńców i 12 tys. więźniów, bez wzywania skazanych, bez przedstawiania zarzutów, bez decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia”

12 Ofiarami byli głównie znaczący obywatele państwa polskiego: oficerowie Wojska Polskiego i policji, urzędnicy administracji państwowej oraz przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych.

13 7 marca 1940 Ławrientij Beria nakazuje przeprowadzenie deportacji do Kazachstanu rodzin polskich jeńców przetrzymywanych w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Spis ludności w roku 1999: 40 tysięcy Polaków mieszka w Kazahstanie

14 Plan Barbarossa – Atak Niemiec na ZSRR
22 czerwca 1941 Plan Barbarossa – Atak Niemiec na ZSRR Była to największa i najważniejsza operacja niemiecka w czasie wojny, której porażka zdecydowała ostatecznie o niemieckiej przegranej w całej wojnie.

15 1 lipca 1941 Początek współpracy ZSRR z aliantami zachodnimi.

16 Układ Sikorski – Majski
30 lipca 1941 Układ Sikorski – Majski Przywracający stosunki dyplomatyczne między Polską i ZSRR. Art. 4 Rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad oświadcza swą zgodę na tworzenie na terytorium Związku Socjalistycznych Republik Rad Armii Polskiej Protokół II 1. Z chwilą przywrócenia stosunków dyplomatycznych rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad udzieli amnestii wszystkim obywatelom polskim, którzy są obecnie pozbawieni swobody na terytorium Związku Socjalistycznych Republik rad bądź jako jeńcy wojenni, bądź z innych odpowiednich powodów.

17 Utworzenie Armii gen Andersa -
10 sierpnia 1941 Utworzenie Armii gen Andersa - Gen. Anders został uwolniony z więzienia na Łubiance. Okręgiem zbornym był rejon Buzułuku. Łącznie wcielono do Armii osób, w tym 960 oficerów. Równolegle rozpoczęto intensywne poszukiwania ok 20 tysięcy oficerów. “Uciekli do Mandżurii” – J. Stalin Władze radzieckie nie udzieliły żadnych dodatkowych wyjaśnień.

18 19 marca 1942 Początek ewakuacji Armii Polskiej z ZSRR na Bliski Wschód

19 1 maja lipca 1942 Rząd polski w Londynie kieruje do władz radzieckich memorandum i kolejne noty w sprawie zaginionych w ZSRR polskich oficerów.

20 Armia Niemiecka posuwa się wgłąb ZSRR
Lato 1942 — Armia Niemiecka posuwa się wgłąb ZSRR Polscy robotnicy, pracujący przymusowo w okolicach Smoleńska dla niemieckiej organizacji Todt, dowiadują się od miejscowej ludności o miejscu pochówku polskich jeńców rozstrzelanych przez NKWD w lesie katyńskim.

21 Marzec 1943 Tragedia w Chatyniu
150 mieszkańców Chatynia wymordował batalion Schutzpolizei - złożony z byłych żołnierzy sowieckich i dowodzony przez byłego oficera sowieckiego! Zbrodniarze zapędzili przerażonych ludzi do stodoły, którą podpalili przy użyciu benzyny. 149 osób spłonęło żywcem, wśród nich 75 dzieci.  By zaciemnić obraz tragedii katyńskiej, posłużono się wojenną tragedią Chatynia pod Mińskiem. Ta białoruska wieś była jedną z wielu unicestwionych przez Niemców za pomaganie partyzantom.

22 Informacja o masowych grobach
13 kwietnia 1943 Informacja o masowych grobach Niemieckie radio informuje o odnalezieniu w lesie zbiorowych mogił 10 tysięcy polskich oficerów rozstrzelanych przez władze sowieckie.

23 15 kwietnia 1943 Agencja TASS przekazuje stanowisko władz radzieckich zaprzeczające niemieckim oskarżeniom. 15 kwietnia 1943 Polski Rząd na emigracji kieruje do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża prośbę o wysłanie do Katynia niezależnej komisji ekspertów. 20 kwietnia 1943 Rząd polski w Londynie zwraca się do ZSRR z prośbą o skierowanie do Katynia radzieckiej komisji eksperckiej.

24 Artykuł w gazecie “Prawda”
21 kwietnia 1943 Artykuł w gazecie “Prawda” "Prawda" w artykule "Polscy współpracownicy Hitlera" kieruje oskarżenia wobec rządu londyńskiego o współdziałanie z władzami nazistowskimi w sprawie powołania przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż komisji ekspertów dla zbadania sprawy Katynia.

25 26 kwietnia 1943 ZSRR zrywa stosunki dyplomatyczne z rządem londyńskim.
Gen. Władysław Sikorski Józef Stalin

26 8 maja 1943 ZSRR publikuje zgodę na formowanie niezależnych od rządu w Londynie polskich sił zbrojnych pod egidą Związku Patriotów Polskich.

27 30 maja 1943 Międzynarodowa komisja ekspertów zorganizowana przez stronę niemiecką ustala datę rozstrzelania pomordowanych w Katyniu na wiosnę 1940 roku. Oficerowie brytyjscy, belgijscy i amerykańscy (jeńcy) przywiezieni do Katynia na oględziny ekshumacji

28 Katastrofa gibraltarska
W nocy z 4 na 5 lipca 1943 r. Katastrofa gibraltarska Samolot z generałem Władysławem Sikorskim, premierem rządu polskiego i Naczelnym Wodzem, na pokładzie oraz towarzyszącymi mu osobami krótko po starcie w Gibraltarze runął do morza. Zginęli wszyscy pasażerowie i załoga, poza pierwszym pilotem.

29 5 października 1943 - 10 stycznia 1944
Zajęcie Smoleńska przez Armię Czerwoną. Pracę w Katyniu podejmuje ekipa NKWD/NKGB, zajmująca się przygotowaniem terenu i „dowodów” obciążających zbrodnią katyńską stronę hitlerowską.

30 24 stycznia 1944 Raport Burdenki
Do wiadomości publicznej podany zostaje komunikat radzieckiej Komisji Specjalnej pod przewodnictwem Nikołaja Burdenki, informujący, iż Polaków w Katyniu rozstrzelali Niemcy. Datę śmierci ustala się na jesień 1941 roku.

31 Czerwiec 1946 Proces w Norynberdze Główny Prokurator
Gen. Roman Rudenko Był także prokuratorem w czasie Procesu Szesnastu Ława Przysięgłych wysłuchała skrótu raportu “naocznych” świadków strony sowieckiej. Na podstawie sowieckich dowodów NIE wysunięto oskarżeń w stosunku do Niemców.

32 Wrzesień 1948 – grudzień 1952 Kongres Stanów Zjednoczonych powołuje do życia komisję do wyjaśnienia sprawy katyńskiej. Zakończona zostaje działalność komisji katyńskiej Kongresu USA, której końcowy raport stwierdza sprawstwo NKWD w zbrodni katyńskiej. Prezydent Harry Truman i komisja badająca zbrodnię w Katyniu w 1951: Foster Furcolo, George Dondero, Thaddeus Machrowicz, Chairman Ray Madden, Alvin D'Konski, Daniel Flood, John Mitchell, Timothy Sheehan.

33 24 kwietnia 1971 Dokument BBC o Katyniu
BBC emituje program dokumentalny poświęcony Katyniowi. Sprawa mordu trafia do angielskiego parlamentu, jednak ten nie podejmuje w jej zakresie żadnej inicjatywy.

34 Lipiec 1981 Gdańsk. Napis na murze.

35 Sierpień 1982 Uroczystości na cmentarzu na Powązkach

36 1 maj 1989 Niezależna manifestacja pierwszomajowa.

37 Przekazanie dokumentacji
13 kwietnia 1990 Przekazanie dokumentacji Prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow przekazuje prezydentowi RP Wojciechowi Jaruzelskiemu dokumenty poświadczające odpowiedzialność NKWD za zbrodnię katyńską. Agencja TASS zwraca uwagę na winę Ławrentija Berii i Wsiewołoda Mierkułowa.

38 War Crimes Act 1991 1991 CHAPTER 13 An Act to confer jurisdiction on United Kingdom courts in respect of certain grave violations of the laws and customs of war committed in German-held territory during the Second World War; and for connected purposes.

39 Wizyta prezydenta Jelcyna
14 październik 1992 Wizyta prezydenta Jelcyna Prezydent Federacji Rosyjskiej Borys Jelcyn przekazuje prezydentowi RP Lechowi Wałęsie kserokopie tak zwanego "Pakietu nr 1" z dokumentami potwierdzającymi odpowiedzialność Biura Politycznego KPZR za zbrodnię katyńską oraz potwierdzające tuszowanie jej przez okres trwania ZSRR. Prezydent RP Lech Wałęsa i Prezydent Rosji Borys Jelcyn

40 7 kwietnia 2010 Cmentarz Katyński
Premier Rosji Wladimir Putin i Premier RP Donald Tusk składają wieńce pod pomnikiem pomordowanych w Katyniu.

41 10 kwietnia 2010 Smoleńsk. Obchody 70-tej rocznicy Zbrodni Katyńskiej

42 Katastrofa pod Smoleńskiem
10 kwietnia 2010 Katastrofa pod Smoleńskiem Zginęło w niej 96 osób. Delegacja najważniejszych urzędników państwowych ginie w drodze na obchody 70-tej rocznicy Zbrodni w Katyniu.

43 Zadania dla grup: Klasa GCSE - Przygotuj plakat upamiętniający rocznicę zbrodni katyńskiej. Klasa GCSE - Napisz list do kolegi i wytłumacz mu dlaczego powinno się pamiętać o pomordowanych w Katyniu. Klasa A-levels - Czy obecnie społeczeństwo staje się coraz bardziej obojętne na zbrodnie popełnione w czasie II-giej wojny światowej? Klasa A-levels - Czy uważasz, ze zbrodnia katyńska powinna być omawiana również na lekcji historii w szkole angielskiej? Jeśli tak, to dlaczego?


Pobierz ppt "Otwarta lekcja historii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google