Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UCZENIE SIĘ W UJĘCIU POZNAWCZYM PROBLEMATYKA VII. Poznawcze podejście do problematyki uczenia się- analiza teorii kognitywnych (poznawczych) przyjmujących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UCZENIE SIĘ W UJĘCIU POZNAWCZYM PROBLEMATYKA VII. Poznawcze podejście do problematyki uczenia się- analiza teorii kognitywnych (poznawczych) przyjmujących."— Zapis prezentacji:

1

2 UCZENIE SIĘ W UJĘCIU POZNAWCZYM

3 PROBLEMATYKA VII. Poznawcze podejście do problematyki uczenia się- analiza teorii kognitywnych (poznawczych) przyjmujących za podstawę uczenia się zmiany typu reorganizacyjnego w schematach poznawczych; sposoby przetwarzania informacji przez człowieka; schemat, jako złożona jednostka wiedzy w pamięci deklaratywnej; strukturalne modele pamięci: koncepcja poziomów przetwarzania, model pamięci operacyjnej; funkcjonalne modele pamięci: pamięć deklaratywna (epizodyczna, semantyczna) a pamięć proceduralna; Słowa- klucze: schemat poznawczy, teoria przetwarzania informacji, pojęcie, wielomagazynowy model pamięci, teoria głębokości przetwarzania, STM, LTM Mietzel, G. (2002). Psychologia kształcenia. Gdansk: GWP. s.205- 239

4 Plan wykładu Założenia psychologii poznawczej Specyficzność ujęć poznawczych w badaniach nad uczeniem się Strukturalne modele pamięci Funkcjonalne modele pamięci

5 Założenia psychologii poznawczej Centrum zainteresowania to umysł ludzki- traktowany jako system poznawczy Człowiek odbiera informacje, opracowuje, przechowuje, wykorzystuje, wytwarza nowe= przetwarza Motywacja poznawcza

6 Specyficzność ujęć poznawczych w badaniach nad uczeniem się Uczenie się= studia nad wiedzą i pamięcią Proces konceptualizacji rzeczywistości=zmiany reorganizacyjne w schemacie poznawczym System przetwarzania informacji=przepływ informacji w trakcie uczenia się Aktywna jednostka=zdobywanie wiedzy i umiejętności Formy zangażowania osoby uczacej się: Formułowanie i /lub precyzowanie celu uczenia się Uruchamianie i wprowadzanie w życie strategii poznawczych Stosowanie strategii kontrolnych

7 SCHEMAT POZNAWCZY Podstawowy element wiedzy semantycznej w pamięci długotrwałej; jest uogólnioną i wyabstrahowaną wiedzą posiadaną przez człowieka na temat określonej klasy obiektów i zdarzeń, zwanych egzemplarzami. Odgrywa istotną rolę w organizacji percepcji, w kategoryzacji otoczenia i w tworzeniu reprezentacji poznawczej, rejestrując duże pakiety informacji w specyficzny sposób realizuje zasadę ekonomii poznawczej. W LTM obok s.p. znajdują się zakodowane w pamięci epizodycznej jego egzemplarze

8 Strukturalne modele pamięci KLASYCZNE TEORIE PAMIĘCI WIELOMAGAZYNOWY MODEL PAMIĘCI Richard Atkinson i Richard Schiffrin (1968) NOWE SPOSOBY WIDZENIA PAMIĘCI PAMIĘĆ OPERACYJNA Alan Baddeley (1990) TEORIA POZIOMÓW PRZETWARZANIA, Ferguson Craik i Robert Lockhart (1972)

9 Model tradycyjny (Shiffrin i Atkinson, 1968) WIELOMAGAZYNOWY MODEL PAMIĘCI Pamięć sensoryczna ikoniczna /echoiczna Pamięć krótkotrwała (STM) (pamięć operacyjna) Pamięć długotrwała (LTM) semantyczna / epizodyczna

10 Model systemu pami ę ciowego cz ł owieka Copywrite © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004 Z: HUMAN MEMORY: STRUCTURES AND PROCESSES, Roberta L. Klatzy. © 1975, 1980 by W. H. Freeman and Company

11 Magazyn fonologiczny Język Pamięć epizodyczna Znaczenia informacji wzrokowych P A M I Ę Ć D Ł U G O T R W A Ł A Pętla artykulacyjna Pętla fonologiczna Bufor epizodyczny Centralny system wykonawczy Notes wzrokowo- przestrzenny Wewnetrzny system piszący Podręczny magazyn wzrokowy Model A.Baddeleya (2000)

12 Teoria poziomów przetwarzania (Craik i Lockhart, 1972) Im głębsze przetworzenie tym lepsze późniejsze przywołanie (lepsze zapamiętanie) Przetworzenie na poziomie głębszym wymaga przetworzenia na wszystkich poziomach poprzedzających Kolejne akty percepcji lub powtarzanie pamięciowe poprawiać będą późniejsze przywołanie tylko wtedy, gdy towarzyszy temu pogłębienie przetwarzania Granice między poziomami przetwarzania są nieostre, chociaż w uproszczeniu można wyróżnić trzy poziomy przetwarzania: sensoryczny, płytki i głęboki (ewentualne czwarty: najgłębszy, związany z informacją na temat własnej osoby)

13 Poziomy przetwarzania Ferguson Craik i Robert Lockhart (1972) POZIOM PRZETWARZ ANIA PODSTAWA DLA PRZETWARZANIA PRZYKŁAD Słowo: ODWAŻNY fizyczny widoczne wzrokowo cechy liter Pytanie: Czy słowo jest napisane wielkimi literami? akustyczny kombinacje dźwięków powiązane z literami Pytanie: Czy słowo rymuje się ze słowem poważny? semantyczny znaczenie słowaPytanie: Czy słowo jest cechą ludzką? autoreferencyj ny odniesienie do jaPytanie: Czy słowo opisuje Ciebie?

14 Funkcjonalne modele pamięci Pamięć deklaratywna (explicite) postać wydobywania z pamięci, w której jednostka świadomie działa tak, by zreprodukować lub rozpoznać określona sytuację epizodyczna, semantyczna informacje dotyczące faktów i idei, które mogą być wyrażone w postaci sądów wyrażana za pomocą słów i innych symboli wiedza typu że.. Pamięć niedeklaratywna (implicite)- postać wydobywania z pamięci, w której jednostka wykorzystuje zapamiętane informacje bez świadomości, że je odtwarza: pamięć proceduralna informacje dotyczące tego, jak wykonywać sekwencje operacji wiedza typu jak efekty torowania proste warunkowanie klasyczne i sprawcze habituacja i uwrażliwienie percepcyjne efekty następcze

15 Rozróżnienie pamięci epizodycznej i semantycznej Pamięć epizodyczna: typu wspomnieniowego, wiąże się z osobistą przeszłością i dotyczy faktów, które jednostka może zlokalizować czasowo i przestrzennie Pamięć semantyczna: ma charakter nie osobisty i obejmuje wiedzę na temat świata; niezbędna do posługiwania się językiem: pamięć semantyczna to bezczasowa wiedza na temat świata, którą jednostka dzieli z innymi ludźmi

16 Kryteria odróżniania obu systemów pamięci według Tulvinga Informacje Operacje Sposoby wykorzystywania

17 Różnice między pamięcią epizodyczną i semantyczną: informacje CechyEpizodycznaSemantyczna ŹródłoDoznania zmysłowe Rozumienie faktów i zjawisk JednostkiZdarzenia, epizodyFakty, idee, pojęcia OrganizacjaCzasowaPojęciowa OdniesienieJaŚwiat Kryterium prawdziwości Osobiste przekonanie Zgodność społeczna

18 Różnice między pamięcią epizodyczną i semantyczną: operacje CechyEpizodycznaSemantyczna KodowanieSensoryczneSymboliczne AfektWiększa rolaMniejsza rola Zależność od kontekstu SilnaSłaba Dostęp do danych KontrolowanyAutomatyczny Bodziec dla wydobycia Kiedy? Gdzie?Co?

19 Różnice między pamięcią epizodyczną i semantyczną: sposoby wykorzystania CechyEpizodycznaSemantyczna PrzydatnośćMałaDuża Związek z inteligencją BrakSilny Dowody empiryczne ZapominanieAnaliza języka Zadania laboratoryjne Odtwarzanie epizodów Wiedza ogólna Podatność na amnezję TakNie

20 Organizacja informacji w pamięci epizodycznej Uporządkowanie w czasie elementów składających się na zdarzenie Relacje przyczynowo-skutkowe między elementami zdarzenia Charakter hierarchiczny Model Rumelharta i Normana: sprawca, adresat, działanie, np. Mama dała córce czekoladę; Chłopak dał dziewczynie kwiaty Silnie indywidualne zróżnicowanie organizacji pamięci epizodycznej

21 Struktura pamięci semantycznej: modele sieciowe Pamięć semantyczna to sieć złożona z węzłów (pojęć) i połączeń między nimi (relacji) Relacje przynależności do klasy nadrzędnej Relacje o charakterze predykatywnym Cechy przypisane węzłom nie powtarzają się na poziomie podrzędnym Sieć hierarchiczna i zbudowana tak, by zapewnić ekonomię poznawczą

22 Przykład sieci według modelu Collinsa i Quilliana

23 Przykład sieci pamięci semantycznej według modelu Collinsa i Loftus

24 Metapamięć czynnik wpływający na usprawnienie pamięci Metapamięć: introspekcyjna wiedza na temat pamięci Wrażliwość metapamięciowa: świadomość tego, kiedy należy podejmować intencjonalne wysiłki, aby zapamiętać lub przypomnieć sobie Wiedza o czynnikach wpływających na rezultaty zadań pamięciowych: cechy podmiotu, sytuacji, zadania i strategii, oraz ich interakcja Deficyty metapoznawcze 1.___ Czy zapominasz, gdzie położyłeś różne rzeczy? Gubisz rzeczy w domu? 2.___ Czy nie rozpoznajesz miejsc, w których, jak Ci mówiono, przedtem często bywałeś? 3.___ Czy z trudem śledzisz wątki programów telewizyjnych? 4.___ Czy zapomniałeś o jakiejś zmianie w życiu codziennym, takiej na przykład jak zmiana miejsca przechowywania czegoś albo zmiana godziny stałej czynności? Czy przez pomyłkę postąpiłeś zgodnie ze starym nawykiem? 5.___ Czy musiałeś wracać, by sprawdzić, że rzeczywiście zrobiłeś to, co miałeś zamiar zrobić?


Pobierz ppt "UCZENIE SIĘ W UJĘCIU POZNAWCZYM PROBLEMATYKA VII. Poznawcze podejście do problematyki uczenia się- analiza teorii kognitywnych (poznawczych) przyjmujących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google