Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 10 9 maja 2013 Wydobywanie informacji z pamięci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 10 9 maja 2013 Wydobywanie informacji z pamięci."— Zapis prezentacji:

1

2 Wykład 10 9 maja 2013 Wydobywanie informacji z pamięci

3 Plan wykładu Uwagi wstępne Rozpoznawanie a reprodukcja Zjawisko końca języka Rola wskazówek – zasada specyficzności kodowania Zależność od kontekstu zewnętrznego, od stanu wewnętrznego i zgodności nastroju Modele wydobywania informacji z pamięci Wiarygodność zeznań naocznych świadków

4 Czym jest wydobywanie? Złożony wieloetapowy proces, w którym podstawową rolę odgrywa aktywność poznawcza jednostki W wydobywanie zaangażowany jest cały aparat poznawczy Efekty wydobywania zależą od interakcji właściwości podmiotu oraz cech sytuacji i treści

5 Determinanty wydobywania Wiedza jednostki: ogólna, np. schematy; wiedza i domniemywane oczekiwania odbiorcy Metapamięć Poziom organizacji treści Stopień utrwalenia Zgodność testu pamięciowego z oczekiwaniami Cechy sytuacji wydobywania: presja czasowa; rodzaj testu pamięciowego

6 Rozpoznawanie a reprodukcja Na ogół rozpoznawanie daje lepsze wyniki niż reprodukcja Reprodukcja: samodzielne wydobywanie informacji zawartej w śladzie pamięciowym Rozpoznawanie: jednostka otrzymuje zbiór możliwych odpowiedzi na dane pytanie i jej zadanie polega na wskazaniu poprawnej odpowiedzi Rozpoznawanie tym trudniejsze, im bardziej są do siebie podobne odpowiedzi

7 Przypadki dysocjacji reprodukcji i rozpoznawania Na ogół gdy jednostka coś sobie przypomina, rozpoznaje to jako coś znanego, ale... Nieświadomy plagiat czyli przypominanie bez rozpoznania Paramnezja czyli rozpoznawanie bez przypominania; pokrewna zjawisku końca języka Déjà vu czyli rozpoznawanie bez przypominania, ale jest błędne Jamais vu czyli błędne rozpoznawanie bez przypominania

8 Czynniki wpływające w odmienny sposób na rozpoznawanie i reprodukcję Frekwencyjność słów (częstość występowania): wysoka łatwiejsza reprodukcja, niska łatwiejsze rozpoznawanie Uczenie się zamierzone i niezamierzone: dla reprodukcji przeważnie korzystniejsze uczenie się zamierzone niż niezamierzone; przy rozpoznawaniu brak różnic Strategie uczenia się stosowane przy zapamiętywaniu

9 Zjawisko końca języka Zjawisko polegające na poczuciu pamiętania przy niemożliwości reprodukcji W przypadku słów pamiętanie niektórych cech fizycznych i fonemicznych, np. długość, liczba sylab, rym Procedura badania Ogólnie ludzie trafnie oceniają zawartość swojej pamięci Zjawisko końca nosa

10 Rola wskazówek – zasada specyficzności kodowania Sformułowana przez Endela Tulvinga teoria ekforii synergistycznej Ekforia to aktywowanie ukrytego engramu, polegające na współdziałaniu informacji zakodowanej w śladzie pamięciowym z informacją zawartą we wskazówce do odtwarzania Zgodność informacji zakodowanej z informacją ze wskazówki – najlepsze efekty wydobywania Przy odpowiednich wskazówkach reprodukcja może być skuteczniejsza od rozpoznawania

11 Rola wskazówek – eksperyment Tulvinga i Psotki

12 Zasada specyficzności kodowania Każde wspomnienie jest rejestrowane w pamięci w sposób unikatowy Zawiera informację o samym materiale oraz o wytworzonych skojarzeniach, sposobie organizacji treści, różnych elementach sytuacji zapamiętywania Po co poszłam do kuchni?

13 Zależność od kontekstu zewnętrznego Badania Goddena i Baddeleya nad nurkami Muzyka jako kontekst Zapachy jako kontekst – efekt Prousta Sala jako kontekst Kiedy kontekst zewnętrzny może być skuteczną wskazówką dla wydobywania? Znaczenie związków z materiałem Rola sposobu wydobywania – reprodukcja versus rozpoznawanie

14 Zależność od stanu wewnętrznego Wpływ nastroju: zapamiętywanie i wydobywanie tekstów przygnębiających i humorystycznych Wpływ alkoholu, tlenku azotu i marihuany na etapie zapamiętywania i wydobywania Potwierdzenie występowania efektu kontekstu, ale zapamiętywanie pod wpływem środków odurzających ogólnie gorsze

15 Zależność od stanu wewnętrznego – przykład badania

16 Zgodność nastroju Łatwiej wydobywane przyjemne wspomnienia w nastroju wesołym Łatwiej wydobywane smutne wspomnienia, gdy nastrój jest negatywny Teasdale i Russell (1983): lepsze wydobywanie słów o pozytywnym zabarwieniu emocjonalnym w dobrym nastroju, słów o negatywnym zabarwieniu emocjonalnym w depresyjnym, brak istotnego wpływu nastroju na wydobywanie słów neutralnych

17 Zgodność nastroju c.d. Laird, Wagner, Halal i Szegda (1982): irytujący artykuł i humorystyczne opowiadanie Woody Allena Związki z depresją Czy zawsze w przypadku obniżonego nastroju wydobywane są negatywne wspomnienia? Strategie poprawiania nastroju

18 Modele wydobywania informacji Punkt wyjścia: wyróżnienie dwóch sposobów aktualizowania Rozpoznawanie Reprodukcja Założenie o wyższej efektywności rozpoznawania w stosunku do reprodukcji

19 Teoria detekcji sygnału Pozwala na opis rozpoznawania Każda ekspozycja prowadzi do podwyższenia stopnia trwałości śladu informacji w pamięci Podmiot jest w stanie ocenić stopień znajomości elementu i podjąć decyzję: znany lub nieznany Kryteria oceny trwałości elementów są indywidualne

20 Teoria detekcji sygnału OdpowiedźTakNie Sygnał + szumTrafienieOpuszczenie SzumFałszywy alarmPrawidłowe odrzucenie

21 Teoria detekcji sygnału

22 Hipoteza progu Wynik rozpoznawania i odtwarzania zależy od trwałości elementów czyli siły śladów pamięciowych Próg rozpoznawania jest niższy niż próg reprodukcji Jednak niektóre czynniki działają odmiennie na rozpoznawanie i reprodukcję, np. frekwencyjność słów

23 Hipoteza dwóch śladów Zakłada, że występują dwa rodzaje śladów pamięciowych: werbalne i obrazowe Rozpoznawanie zachodzi na podstawie śladów obrazowych Reprodukcja zachodzi na podstawie śladów werbalnych

24 Hipoteza dwóch procesów Reprodukcja polega na poszukiwaniu w pamięci oraz rozpoznawaniu Rozpoznawanie jest więc podejmowaniem decyzji znany/nieznany

25 Hipoteza czterech procesów Wydobywanie informacji z pamięci może być opisane za pomocą czterech procesów: 1.Badanie szlaków skojarzeniowych 2.Badanie informacji kontekstowej, aby sprawdzić, czy znaleziony element poddaje się odtwarzaniu 3.Wypowiadanie elementu po znalezieniu jego sensu 4.Znajdowanie sensu po wydobyciu elementu 1 + 3 = reprodukcja 2 + 4 = rozpoznawanie

26 Wiarygodność zeznań naocznych świadków Pamięć twarzy i identyfikacja osób innej rasy Identyfikacja podejrzanych Wpływ czynników działających po zdarzeniu: podawane informacje; sposoby odtwarzania Rola powtarzania Sposoby zwiększania trafności zeznań: wywiad poznawczy

27 Czy dziecko może być wiarygodnym świadkiem? Wierne i względnie trwałe pamiętanie zdarzeń wyjątkowych, nawet w bardzo wczesnym wieku, np. wycieczka do Disneylandu Częściej przytaczane elementy typowe i czynności Mniej konstruktywny charakter pamięci, w porównaniu z dorosłymi: mniej błędnych wtrąceń Wierna pamięć zdarzeń traumatycznych; nawracające, natrętne wspomnienia (PTSD) Podatność na sugestię silniejsza u młodszych dzieci, szczególnie dla elementów peryferycznych


Pobierz ppt "Wykład 10 9 maja 2013 Wydobywanie informacji z pamięci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google