Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VIII Zima w Mieście 2012 Radzyń Podlaski, 1 lutego 2012 r. pod patronatem Posła na Sejm RP, Jerzego Rębka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VIII Zima w Mieście 2012 Radzyń Podlaski, 1 lutego 2012 r. pod patronatem Posła na Sejm RP, Jerzego Rębka."— Zapis prezentacji:

1 VIII Zima w Mieście 2012 Radzyń Podlaski, 1 lutego 2012 r. pod patronatem Posła na Sejm RP, Jerzego Rębka

2

3 PATRONAT - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Jerzy Rębek. ORGANIZATORZY - Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim, - SKKT PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim, - Gimnazjum nr 1 w Radzyniu Podlaskim. SPONSORZY - Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, - Urząd Gminy w Radzyniu Podlaskim, - Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim, - Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, - Rada Rodziców I LO w Radzyniu Podlaskim.

4

5 KOMITET ORGANIZACYJNY Gospodarze imprezy:- Bożena Płatek, - Tadeusz Pietras, - Bogdan Fijałek, Kierownik imprezy:- Robert Mazurek, Sędzia główny:- Małgorzata Mazurek, Konkurs:- Marta Skowron, - Piotr Skowron, Sędziowie:- Agnieszka Włoszek, - Łukasz Włoszek, - Dorota Zając, - Weronika Paszkowska, - Marcin Blicharz, - Karol Brzozowski, - Marcin Matuszewski, Baza imprezy:- Marta Krakowiak, Kronika fotograficzna:- Dominik Walczyna, - Kamil Frankowicz,...oraz liczne grono członków i sympatyków SKKT PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim.

6 UCZESTNICY (19 szkół – 300 osób!) 9 Szkół Podstawowych: Biała, Czemierniki, Paszki Duże, Radzyń Podlaski (nr 2), Suchowola, Szaniawy Matysy, Wola Chomejowa, Wola Osowińska, Zabiele. 7 Gimnazjów: Biała, Firlej, Radzyń Podlaski (nr 1 i nr 2), Sosnówka, Suchowola, Wola Osowińska. 3 Szkoły Ponadgimnazjalne: Radzyń Podlaski (I LO i ZSP), Wisznice (LO).

7 OPIEKUNOWIE MŁODZIEŻY MONIKA SZOSTAK (Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim), TOMASZ ODRZYGÓŹDŹ (Szkoła Podstawowa w Białej), IRENEUSZ MROCZEK (Gimnazjum w Białej), ADAM KUROWSKI (Szkoła Podstawowa w Czemiernikach), IWONA NIEWĘGŁOWSKA (Szkoła Podstawowa w Paszkach Dużych), IWONA NIEWĘGŁOWSKA (Szkoła Podstawowa w Zabielu), LESZEK GUMIENIAK (Zespół Szkół w Suchowoli), IWONA PERCZYŃSKA (Szkoła Podstawowa w Szaniawach Matysach), HANNA GOŁOŚ i ALDONA SOBCZUK (Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej i Woli Osowińskiej, Gimnazjum w Woli Osowińskiej), MARTA KRAKOWIAK (Gimnazjum nr 1 w Radzyniu Podlaskim), DOROTA STAROŃ (Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim), JACEK KOWALSKI (Gimnazjum w Firleju), SABINA SAKOWICZ (Gimnazjum w Sosnówce), DOROTA DOKUDOWICZ i AGATA SZARZYŃSKA (Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach).

8 XV Turystyczne Mistrzostwa Podlasia w Marszach na Orientację W 2011 roku już po raz piętnasty rozegrane zostały Turystyczne Mistrzostwa Podlasia w Marszach na Orientację. Organizatorem rywalizacji, obejmującej wszystkie imprezy turystyczne w danym roku kalendarzowym, jest Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim oraz Komisja Imprez na Orientację jemu podlegająca. W roku ubiegłym do rywalizacji XV TMP zaliczanych było 6 imprez, podczas których rozegranych zostało 12 etapów turystycznych marszów na orientację. XV Turystyczne Mistrzostwa Podlasia w MnO zgromadziły na starcie 543 osoby (163 w kategorii TD, 174 w kategorii TM oraz 206 w kategorii TO). Zwycięzcami XV TMP w Marszach na Orientację zostali: Paweł Przegaliński (SP nr 2 w Radzyniu Podlaskim), Michał Wierzchowski (ZS w Białej), Paweł Grochowski (ZSP w Radzyniu Podlaskim). GRATULUJEMY!!!

9 Finał oddziałowy XIX edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego POZNAJEMY OJCOWIZNĘ Konkurs polega na przygotowaniu pracy pisemnej bądź prezentacji multimedialnej promujących naszą małą Ojczyznę, jej położenie, krajobraz i stan środowiska naturalnego. W tegorocznej edycji, spośród prac nadesłanych na szczebel oddziałowy konkursu, do oceny Jury dopuściło 1 pracę ze szkół podstawowych, 3 prace z gimnazjów oraz 3 prace ze szkół ponadgimnazjalnych. Obrady sądu konkursowego odbyły się 17.01.2012 r. Sąd konkursowy szczebla oddziałowego obradował w składzie: Bogdan Fijałek (przewodniczący), Małgorzata Mazurek (sekretarz) i Andrzej Prokopiuk (członek). Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami Sąd Konkursowy postanowił, że nagrody w finale oddziałowym XIX edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę otrzymało 12 osób. GRATULUJEMY!!!

10 PROGRAM IMPREZY 10.00 – uroczyste rozpoczęcie VIII Zimy w Mieście 2012 (I LO w Radzyniu Podlaskim) 10.45 – konkurs Miejsca pamięci w powiecie radzyńskim I tura - młodzież szkół podstawowych i gimnazjów II tura – młodzież szkół ponadgimnazjalnych 12.00 – start na trasę turystycznego marszu na orientację Miejsca pamięci w Radzyniu Podlaskim 13.30 – wydawanie ciepłego posiłku (stołówka I LO w Radzyniu Podlaskim) 14.00 – podanie prawidłowych odpowiedzi w konkursie Miejsca pamięci w powiecie radzyńskim, pokaz prezentacji multimedialnych nagrodzonych w finale oddziałowym XIX edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę 15.00 – podsumowanie imprezy, oficjalne zakończenie

11 KONKURS (Miejsca pamięci w powiecie radzyńskim) - konkurs został opracowany na podstawie książki Dominiki Leszczyńskiej pt. Miejsca pamięci w powiecie radzyńskim, - konkurs jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników imprezy, gdyż stanowi jedną z dwóch składowych rywalizacji, - konkurs ma charakter indywidualny, - czas trwania konkursu to 30 minut (30 sekund na pytanie), - należy udzielić odpowiedzi na 60 pytań wyświetlonych na ekranie, - przed udzieleniem odpowiedzi należy dobrze się zastanowić, a następnie w odpowiedniej kratce KARTY ODPOWIEDZI postawić znak X, - wszelkie próby dokonywania zmian wcześniej udzielonych odpowiedzi (skreślenia, poprawki) nie będą brane pod uwagę (zostaną uznane jako błędne), - każda błędna odpowiedź na pytanie oznacza 1 punkt karny, - osobom przyłapanym na ściąganiu zostanie odebrana KARTA ODPOWIEDZI, co równoznaczne jest z przyznaniem maksymalnej liczby punktów karnych (tj. 60).

12 KOLOR ZIELONY

13 MARSZ NA ORIENTACJĘ Miejsca pamięci w Radzyniu Podlaskim - uczestnicy marszu startują podzieleni na zespoły dwuosobowe, - start na trasę marszu odbędzie się z I LO w Radzyniu Podlaskim, - start będzie miał charakter masowy, - każdy członek zespołu posiada własną kartę startową, na której dokonuje wszystkich stosownych wpisów, - na trasie należy odnaleźć i potwierdzić 10 punktów kontrolnych (PK), - kolejność potwierdzeń PK obowiązkowa (pomiędzy PK można poruszać się dowolnie, jednak zapisy na karcie startowej muszą być dokonywane w kolejności), - trasę należy pokonać ze stałą prędkością 2 km/h (+/- 1 minuta = 1 punkt karny, maksymalnie 100 punktów karnych), - przy każdym punkcie kontrolnym zaznaczonym na mapie należy odpowiedzieć na pytanie dotyczące danego miejsca pamięci lub wykonać zadanie (wszystkie niezbędne informacje zostały umieszczone na odwrocie mapy), - dodatkowo przy dwóch punktach kontrolnych należy uzyskać potwierdzenie od sędziego znajdującego się w tym miejscu.

14 KOLOR POMARAŃCZOWY

15

16 RYWALIZACJA SZKÓŁ Podczas imprezy prowadzona będzie rywalizacja szkół. Uczniowie, na podstawie zajętych miejsc, zdobywają dla swojej szkoły punkty. Za I miejsce będzie ich 20, za II m – 19, III m – 18, IV m – 17, V m – 16, VI m – 15, (...), XX m i dalsze – 1. Osoby, które nie ukończą trasy (bądź zostaną zdyskwalifikowane) nie zdobywają punktów. Suma punktów zdobytych przez uczniów będzie podstawą do utworzenia rankingu szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ilość osób reprezentujących jedną szkołę jest nieograniczona, z kolei punkty dla szkoły zdobywa jedynie dziesięciu uczniów z najlepszymi wynikami. Podstawą do reprezentowania szkoły jest ważna legitymacja szkolna lub karta zgłoszenia potwierdzona pieczęcią i podpisem dyrektora.

17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE - podczas marszu obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych (prosimy opiekunów o przetrzymanie, na czas startu, wszystkich tego typu urządzeń – widok u młodzieży telefonu, nawet wyłączonego, skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją), - wszystkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sędziego Głównego oraz Kierownika Imprezy, - uprasza się o zachowanie czystości na terenie szkoły, - zmień obuwie w szkole, bądź życzliwy dla innych i jego wysiłku, - zapraszamy na stronę www.skkt21.radzynpodlaski.pttk.pl, gdzie już w najbliższym czasie dostępne będą materiały z imprezy (konkurs wraz z odpowiedziami, mapa marszu na orientację i jego wzorcówka, wyniki rywalizacji indywidualnej oraz szkół, zdjęcia), - organizatorzy VIII Zimy w Mieście 2012 jeszcze raz składają serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom, firmom i osobom prywatnym, dzięki którym możliwe było przygotowanie i przeprowadzenie naszej imprezy.

18 ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY ORGANIZATORZY


Pobierz ppt "VIII Zima w Mieście 2012 Radzyń Podlaski, 1 lutego 2012 r. pod patronatem Posła na Sejm RP, Jerzego Rębka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google