Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZATORZY I SPONSORZY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZATORZY I SPONSORZY"— Zapis prezentacji:

1

2 ORGANIZATORZY I SPONSORZY
Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Stowarzyszenie „Radzyń”

3 PATRONAT MEDIALNY

4 KOMITET ORGANIZACYJNY
Gospodarze imprezy: - Tadeusz Pietras - Bogdan Fijałek Kierownik imprezy: - Robert Mazurek Sędzia główny: - Małgorzata Mazurek Konkurs: - Piotr Skowron Sędziowie: - Agnieszka Włoszek - Łukasz Włoszek - Dorota Zając - Weronika Paszkowska - Karol Brzozowski - Łukasz Bednarczyk Baza imprezy: - Katarzyna Skrzeczkowska Kronika fotograficzna: - Aleksandra Lecyk ...oraz liczne grono członków i sympatyków Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim.

5 17 szkół – 160 osób 8 szkół podstawowych: 7 gimnazjów:
UCZESTNICY 17 szkół – 160 osób 8 szkół podstawowych: Biała, Czemierniki, Paszki Duże, Radzyń Podlaski (nr 2), Suchowola, Wola Chomejowa, Wola Osowińska, Zabiele. 7 gimnazjów: Biała, Czemierniki, Firlej, Radzyń Podlaski (nr 1 i nr 2), Suchowola, Wola Osowińska. 2 szkoły ponadgimnazjalne: Radzyń Podlaski (I LO i ZSP).

6 OPIEKUNOWIE MŁODZIEŻY
HANNA GOŁOŚ (SP w Woli Chomejowej i ZPO w Woli Osowińskiej) LESZEK GUMIENIAK (Zespół Szkół w Suchowoli) JACEK KOWALSKI (Gimnazjum w Firleju) ELŻBIETA KOZIEŁ (ZPO w Woli Osowińskiej) MARTA KRAKOWIAK (Gimnazjum nr 1 w Radzyniu Podlaskim) ADAM KUROWSKI (Szkoła Podstawowa w Czemiernikach) IRENEUSZ MROCZEK (Gimnazjum w Białej) IWONA NIEWĘGŁOWSKA (Szkoła Podstawowa w Paszkach Dużych i Zabielu) TOMASZ SOBIESZEK (Gimnazjum w Czemiernikach) DOROTA STAROŃ (Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim) MONIKA SZOSTAK (Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim)

7 XVI Turystyczne Mistrzostwa Podlasia
w Marszach na Orientację W 2012 roku już po raz szesnasty rozegrane zostały Turystyczne Mistrzostwa Podlasia w MnO. Organizatorem rywalizacji, obejmującej wszystkie imprezy turystyczne w danym roku kalendarzowym, jest Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim oraz Komisja InO jemu podlegająca. W roku ubiegłym do rywalizacji XVI TMP zaliczanych było 6 imprez, podczas których rozegranych zostało 12 etapów turystycznych marszów na orientację. XVI Turystyczne Mistrzostwa Podlasia w MnO zgromadziły na starcie 537 osób (117 w kategorii TD, 186 w kategorii TM oraz 234 w kategorii TO). Zwycięzcami XVI TMP w MnO zostali: SEBASTIAN KOPIŚ (Szkoła Podstawowa w Czemiernikach), SEBASTIAN SKOWRON (Gimnazjum w Woli Osowińskiej), DANIEL SZCZĘŚNIAK (Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach). GRATULUJEMY!!!

8 „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ”
Finał oddziałowy XIX edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ” Konkurs polega na przygotowaniu pracy pisemnej bądź prezentacji multimedialnej promujących naszą małą Ojczyznę, jej położenie, krajobraz i stan środowiska naturalnego. W tegorocznej edycji, spośród prac nadesłanych na szczebel oddziałowy konkursu, do oceny Jury dopuściło 4 prace ze szkół podstawowych, 1 pracę z gimnazjów oraz 1 pracę ze szkół ponadgimnazjalnych. Obrady sądu konkursowego odbyły się r. Sąd konkursowy szczebla oddziałowego obradował w składzie: Bogdan Fijałek (przewodniczący), Małgorzata Mazurek (sekretarz) i Andrzej Prokopiuk (członek). Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami Sąd Konkursowy postanowił, że nagrody w finale oddziałowym XIX edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” otrzymało 7 osób. GRATULUJEMY!!!

9 PROGRAM IMPREZY 10.00 - uroczyste rozpoczęcie imprezy,
odprawa techniczna konkurs wiedzy o życiu i twórczości Karola Lipińskiego oraz o Dniach Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim I tura - młodzież szkół podstawowych i gimnazjów II tura - młodzież szkół ponadgimnazjalnych wspólny wymarsz na start do turystycznego marszu na orientację pod nazwą „Śladami Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim” zwiedzanie Izby Pamięci Karola (zbiórka przed szkołą) podanie prawidłowych odpowiedzi w konkursie wiedzy o życiu i twórczości podsumowanie imprezy, oficjalne zakończenie

10 KONKURS (1) wiedzy o życiu i twórczości Karola Lipińskiego
oraz o Dniach Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim konkurs został opracowany na podstawie następujących wydawnictw i publikacji: Andrzej Kotyła, „20 lat Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim”, wyd. RTM im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski 2004, w Radzyniu Podlaskim SUPLEMENT (lata ) Srebrne wesele”, wyd. RTM im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski 2009, Andrzej Kotyła, „Izba Pamięci Karola Lipińskiego”, wyd. RTM im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski 2011.

11 KONKURS (2) wiedzy o życiu i twórczości Karola Lipińskiego
oraz o Dniach Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim konkurs jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników imprezy, gdyż stanowi jedną z dwóch składowych rywalizacji, konkurs ma charakter indywidualny, czas trwania konkursu to 30 minut (30 sekund na pytanie), należy udzielić odpowiedzi na 60 pytań wyświetlonych na ekranie, przed udzieleniem odpowiedzi należy dobrze się zastanowić, a następnie w odpowiedniej kratce „KARTY ODPOWIEDZI” postawić znak „X”,

12 KONKURS (3) wiedzy o życiu i twórczości Karola Lipińskiego
oraz o Dniach Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim wszelkie próby dokonywania zmian wcześniej udzielonych odpowiedzi (skreślenia, poprawki) nie będą brane pod uwagę (zostaną uznane jako błędne), każda błędna odpowiedź na pytanie oznacza punkt karny, osobom przyłapanym na ściąganiu zostanie odebrana „KARTA ODPOWIEDZI”, co równoznaczne jest z przyznaniem maksymalnej liczby punktów karnych (tj. 60).

13

14 MARSZ NA ORIENTACJĘ (1) „Śladami Karola Lipińskiego
w Radzyniu Podlaskim” uczestnicy marszu startują podzieleni na zespoły dwuosobowe, start na trasę marszu odbędzie się przy Mogile Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim, start będzie miał charakter masowy, każdy członek zespołu posiada własną kartę startową, na której dokonuje wszystkich stosownych wpisów, na trasie należy odnaleźć i potwierdzić punktów kontrolnych (PK), kolejność potwierdzeń PK obowiązkowa (pomiędzy PK można poruszać się dowolnie, jednak zapisy na karcie startowej muszą być dokonywane w kolejności),

15 MARSZ NA ORIENTACJĘ (2) „Śladami Karola Lipińskiego
w Radzyniu Podlaskim” trasę należy pokonać ze stałą prędkością 2 km/h (+/- 1 minuta = 1 punkt karny, maksymalnie punktów karnych), przy każdym punkcie kontrolnym zaznaczonym na mapie należy odpowiedzieć na pytanie dotyczące danego miejsca lub wykonać zadanie (wszystkie niezbędne informacje zostały umieszczone na odwrocie mapy), dodatkowo należy podać nazwy ośmiu ulic oznaczonych na mapie literami od A do H. podczas marszu, w piekarni „Halina” przy ul. Rynek, na podstawie specjalnie przygotowanych kuponów, każdy uczestnik może odebrać dla siebie słodkie co nieco.

16

17

18 RYWALIZACJA SZKÓŁ Podczas imprezy prowadzona będzie rywalizacja szkół. Uczniowie, na podstawie zajętych miejsc, zdobywają dla swojej szkoły punkty Za I miejsce będzie ich 20, za II m – 19, III m – 18, IV m – 17, V m – 16, VI m – 15, (...), XX m i dalsze – 1. Osoby, które nie ukończą trasy (bądź zostaną zdyskwalifikowane) nie zdobywają punktów. Suma punktów zdobytych przez uczniów będzie podstawą do utworzenia rankingu szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ilość osób reprezentujących jedną szkołę jest nieograniczona, z kolei punkty dla szkoły zdobywa jedynie dziesięciu uczniów z najlepszymi wynikami. Podstawą do reprezentowania szkoły jest ważna legitymacja szkolna lub karta zgłoszenia potwierdzona pieczęcią i podpisem dyrektora.

19 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
podczas marszu obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych (prosimy opiekunów o przetrzymanie, na czas startu, wszystkich tego typu urządzeń – widok u młodzieży telefonu, nawet wyłączonego, skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją) wszystkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sędziego Głównego oraz Kierownika Imprezy uprasza się o zachowanie czystości na terenie szkoły zmień obuwie w szkole, bądź życzliwy dla innych i jego wysiłku zapraszamy na stronę gdzie już w najbliższym czasie dostępne będą materiały z imprezy (konkurs wraz z odpowiedziami, mapa marszu na orientację i jego wzorcówka, wyniki rywalizacji indywidualnej oraz szkół, zdjęcia)

20 Organizatorzy IX Zimy w Mieście 2013 jeszcze raz składają serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom, firmom i osobom prywatnym, dzięki którym możliwe było przygotowanie i przeprowadzenie naszej imprezy.

21


Pobierz ppt "ORGANIZATORZY I SPONSORZY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google